iş degişmeleri

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!
içinizde işlejek işleyan bardyr yada işlap gören bardyr...
bu blokdada şol iş yerlerindaki agyr atmosferany yumuşatyan gepleşikler barada - degişmeler...barada yazyşaly...
mysal..
edil hazir tr-de şeylesi moda boldy öytyan
türkçedir1
- Sakızın varmı?
- Sakızım yok ama,sa-erkegim var
...yaly...
gyzykly gepleşikleri pylçaberin
.............................................
Bu gün 1 naçe gyz bn şef gepleşip durdy,iş meselesi,gyzlaram owadan , şefem olara degya
-Myrat aga şuna seretsene,
diydi biri,olam:
-ay bar gitsene how,ne gözel seredip otyrdym,bar arzuwymy yakdynay..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

aralık aksiyonda trde işleyan tmler barada yazgy bar

aralık aksiyonda trde işleyan tmler barada yazgy bar. isim bile vermişler. ekonomi sayfasında. girin okap gorün http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=29194

yaltanyanlar üçin, barik

yaltanyanlar üçin, barik yazayyn: :D
"Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, yabancı uyruklu bir öğrenci, anne ve babasını 6 aylığına yanına alabiliyor. Türkmenistanlı Aziz Quliyev İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği bölümü öğrencisi. O, bu kanundan faydalanarak ailesini getirenlerden biri. Aziz Quliyev, annesine Kadıköy’de bir ailenin yanında iş bulmuş. Bayan Quliyev, ev işlerine ve çocuklara bakıyor 450 dolara. Bu miktar, Türkmenistan’da bir doktorun 3 aylık maaşına denk düşüyor."
"Kaçak işçilik Türkiye’de büyük bir sektör halini almış durumda. Sistemin ilk ayağını meslek kurslarından parayla satın alınan “bakıcılık sertifikası” oluşturuyor. Sonra da bu göçmenlere iş ayarlanıp komisyon alınıyor. Mesela Türkmenistan’dan birini getirip onu işe sokma karşılığında ilk maaşı isteniyor. Sosyal hakları olmayan bu göçmenler en ufak bir memnuniyetsizlik halinde kovulabiliyor üstelik."
" Türkmen Murad Hasanev ve karısı Linda da Türkmenistan’dan gelip damacana su üretiminde çalışıyor. 48 yaşını yeni bitirmiş, gardiyan emeklisi Murad, damacanaları itina ile indiriyor kamyonetten. Rus asıllı eşi Linda da aynı yerde aşçılık ve temizlikçilik görevlerini üstleniyor. Alışmak zor olmuş ilk başta buralara. Geride bıraktıkları çocuklarına üzülüyorlar. Türkçe “yemek” demeyi öğrenmiş ilkin, bu sarışın, sert, bozkır kadını. Elinde “Redhouse” sözlüğü, dağarcığına yeni Türkçe kelime ekleme telaşında. “Çok kelime çok iş” onlara göre. 6 ay çalışıp geri dönecekler. Türkmenistan’da aylık 100 dolar kazandıklarını, oysa bu işten kendilerine ayda 600 dolar kaldığını söylüyorlar. Hasanev çifti, barınak olarak da çalıştıkları yerin bir odasını kullanıyor."

_________________________________________
Elmydama dostlyk, söygi yensin.

WARNING!!! (degişme azajyk

WARNING!!! (degişme azajyk edepsizrak...)
::Bir adam ayaly özi bilen bile bolmayandygy üçin ony alyp psikologa gidyar.Psikolog adama "dine hassa girsin"diyya.Son ayala sorayar:
-"siz name üçin adamynyz bilen bile bolmakdan gaçyarsynyz?"
Ayal:
-"Doktor,men irden işe gidyan,awtobuse yetişman taksi bilen gidyan.Taksa pulum yetenok weli taksist mana:
-Ya puluny tölarsin ya-da..? diyyar we men "ya-da"ny seçyan.Son işe baryan, gija galanym üçin başlyk aydyar:
-Ya işden çykarsyn, ya-da..? diyya menem "yada"ny seçyan.Son öye gelyan öy eyesi öy tölegini sorap gelyar.Menem "pulumyz şuwagt yok" diyyan weli
-Ya puly tölarsin yada...? diyya,menem "yada"ny seçyan. Şundan son mende agşam adamym bilen bile bolara güyç galanok."
Psikolog:
-Ya bu aydan zatlarynyzyn hemmesini yoldaşynyza aydaryn, ya-da...?

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

- Biri başlygyna

- Biri başlygyna ýuzlenýär:
- eger siz meniñ aýlygymy $100 yokary galdyrmasañyz, onda men hemmesine siziñ $200 galdyrdyñyz diýip aytjak.