Ekstrowert ýa introwert bolmak: gowy we erbet taraplary

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mugallymçylykda, psihologiýada, menejmentde we beýleki wajyp ugurlarda şu iki termine köp gabat gelinýär. Bilmeýänler üçin wikiden link
http://en.wikipedia.org/wiki/Extraversion_and_introversion
http://giftedkids.about.com/od/glossary/g/extrovert.htm ýene bir taryplama
Türkmenler köplenç mentalitet boýunça ekstrowerte ýakyn. Siziň pikiriňizçe haýsysy gowy? Siz introwertmi/ekstrowertmi we ekstrowert/introwert bolasyňyz gelýärmi?
Gyzykly tema boljak öýdýän
PS Käbir işlerde introwertler işläp bilmeýä häsiýedi sebäpli, käbir işlerde bolsa ekstrowertler işläp bilenok

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

haha gyzyklydygyny:) ony

haha gyzyklydygyny:)

ony özün introwert/ekstrowert boljak diyip bolup bolmayan bolaymasa...

doglanynda kabir ukyplar/hasiyetler berilen bolyar,kabileri son gazanylyar...men şeyle boljak diyip hasiyedini üytgedip bolmayan bolaymasa...
Birem introwertmi/ekstrowertmi-- mena yagdaya göra üytgeyan.öytyan garnymyn doklugyna/keype..göra yöne köplenç ekstrovert

......................edebi edepsizden öwren.......................

Introvert-in Turkmenchesi

Introvert-in Turkmenchesi "dommy" bolyamy ? Tommy daldir, dommy :D

Men Extravert, yone keypsiz bolsam introvert'lerinem kabir hasiyetlerine
eye bolyandyryn, yagny belki umumy durmushyn 5-10%'ini introvert'ler yaly
gechirendirin...
Men entak dil okap yorkam "Sen haysy ugurdan okamakchy ?" diyyadiler,
menem "Matematika we komputer" diysem, "Nooooooooo, sen govysy yurist,
menedjer ya-da sh.m. gurlemeli kar sayla, komputer'in onunde ya-da matematiki
sorag chozup oturmak yuregine dusher, bu senki dal" diyipdiler...Shol vagt hem
belli dereje-de ylalashypdym, shu wagt hem ylalashyan...
Internet bolmadyk bolsa men komputer 1 gram okamazdym :D
Yone hukuk fakultedinde okap, aklovjy ya-da sudya bolasym hem gelyar entagem :)))

Tanamayan adamlarymyn

Tanamayan adamlarymyn arasynda introwert bolmany halayan. Galan wagt ekstrowert'LAY:D

men-a hemme yerde-de

men-a hemme yerde-de ekstrowert:))

hiçtanamayan adamlaryn arasynda hem basymjak sözüm alyşyp gidya.. yöne elbetde garşyndaky adamdan yada içinde bolan atmosferandaky adamlara hem bagly.. eger olardan hem pozitiv energiya alsan göni gurleşip başlabermeli.. men-a awtobusda zatda-da tanyşan kop adamlarym bar..

Samalyot'da-ha "tanysh"

Samalyot'da-ha "tanysh" adamlaryna-da salam berenok,
yene-de ozune ekstrowert diyen bolyan...

wii yatdan çykypdyr..

wii yatdan çykypdyr.. yokarda yazylan ektrowert gyzlar barada aydylypdy:))

Adamlary hokmanmy "bular

Adamlary hokmanmy "bular bilen gatnashsa bolyar, bular bilen bolanok"
diyip, 2 sany ayry kategoria bolmek ?? "Hawa" diyyan bolsa, olary jynslaryna
gora dalde, hasiyetlerine gora ayirmagyny maslahat beryan :))

mana düşünmediniz..

mana düşünmediniz.. adamlaryna jynslaryna gora bolmek dogry hasap edemok.. hili, hasiyeti has mohum.. yone men "awtobusda hem goni tanyşyberyan" sözini jynsa ayiryan.. köçede, eyle-beylede onumden çykan hemme oglan-gyz ayırım etman tanyşyp yormegim naçerak dogry sizin pikirinizçe?

Mana dushunmedin..

Mana dushunmedin.. :)
Tanyshmak 1 gurrun, tanyshlar bilen gatnashmak 2-nji gurrun...Menin
diyyanim 2-nja degishlidi, 1-nja dal, yogsa her goren erkegin bilen
tanysh diyjek bolamok, diymernem...

:)) menin şu mowzukdaky

:))

menin şu mowzukdaky başdaky yazan postymy tazeden okap gorayinda:) "hiç tanamayan" adamlarym barada aydypdym.. son bu kategiriya dine gyzlar girya diydim...

Karar seninki, meninki bolsa

Karar seninki, meninki bolsa pikir...

Yone 1 zady bilip galdym, oda 1 "salam"-y hich tanamayan
gyzlaryndanam az hak edyandigim...

aeroportda bolan waka yadyma

aeroportda bolan waka yadyma düşya yene.. ol wagt men şonça adamyn arasynda sizizn yanynyza baryp men saytdan akgül, siz mergen dami diymage çekindim.. zaten sizi dine tm tarapda gordum..olam o kişin sizdiginiz bolup biler diyip dine emigracionnydan geçyan wagtyk onumde bir oglandan ikamet soradylar, olam "men rumyniyada okayan. naman ikameti" diyende pikirlendim.. bolmasa kellamin ujundanam geçenokjdy.. we aramyzda da ep-esli rastoyaniye bardy.. men şonça aralykdan gygyryp salam berip bilmezdim.. gönilap yanynyza barmaga-da yokarda da aydyşym.. çekindim

Ok, dushundim !

Ok, dushundim !

Oglany kyn günlere

Oglany kyn günlere salýaňaý Akgül... BOLANOK!
Horajyk üçlük Mergene edenleriň üçin :D
Ýakdyňa
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Hamala men Akgul'in yzynda 2

Hamala men Akgul'in yzynda 2 yil ylgap, olam mana
her hili azap chekdiren yaly edip goydunla how sen :D

Arkayin bolgun Akgul, Bayram 3'lik berse-de begenibermeli,
ony Youtube'de dagy "1'likchi Bayramjik" diyip tanayalar turkmenler :))))

toba diyin men adam

toba diyin men adam yakyanlardan dal:))

Nick'ini Akgul'den, Anna'nyn

Nick'ini Akgul'den, Anna'nyn maslahat beren "Tobagul"-une
uytgedaymeli boldun sena :)))

Mena ozume name diyjegimem

Mena ozume name diyjegimem bilemok. Kawagt introwert, kawagt extrowert yone tanys adamlarym bilen mydama gatnasyan. Yeke bolmakdan yigrenyan. Hemise adamlaryn arasynda yasasym gelya. Barde kampus durmusy adamy irikdirya. Okuw, otag, okuw otag, monotonik durmus, gaty kop strese giryan.
Mende extrowertlik agdiklik edya. Bolmak isleyanimem sol.

shadyyanja biryerlerdena

shadyyanja biryerlerdena tanyş gelyar???

in içgysgynç adamlar gabanjan adamlar bolyamyş..şol bir zady gaytalap otyryalar we adamy diriligine öldüryaler..gabanjanlary gaty halabam baramok..gaharymy getiryaler..0% gabanjan bolaysa..
......................edebi edepsizden öwren.......................

asyl şol gyzlara gelşyan

asyl şol gyzlara gelşyan hasiyet.natanysh myhman dagy gelende jikgildap gürlap başlaysalar dagy myhmanam onaysyz yagdaya salar.
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

gyzykly tema.. :)

mende kop yagdayda introwertin hasiyetleri bar diyip hasap edyan..belki meni yakyn tanayan adamlar menin haysyna degishlidigimi has gowy bilerler..sebabi men kopculigi hem halayan, adamlar bilen pikir alyshmagy hem. umuman wagtyny gyzykly gecirmek oz elinde. haysysy gowy diyen sorag chyksa, onda ektrowert. sebabi pozitiv energiya ozunde bolsa shondan gowy zat barmy..

Menin pikirimche me

Menin pikirimche men extrovert ve ozim hem extrovertleri halayaryn, sebabi olar obshitelnyy bolyarlar, Yok men introvertlerin obshitelnyy bolmayandygyny aytjak bolamok, introvertler kop zatlaryny ichinde saklayarlar, no odnako bashgalar barada biljek bolyan zatlaryny bilyarler. U menya bylo neskolko sluchaev kogda men introvertler bilen obshalas;, yone menin pikirimche olar ashakdan ishleyarler. Etjek zatlaryny aytman etyarler, a potom nikto i ne dodumaetsya chto sheyle yuwash (introvert) adam takoe edip biler.
I esho bir ne zrya sheyle ruskaya poslovisa bar :"V tihom omute cherti vodyatsya"

Life is just so wonderful!!!

haysysy dogry??? Men

haysysy dogry??? Men extrovert ???? Ili extrovertleri halayaryn???? he he he

Life is just so wonderful!!!

Oy sorry, ne zametila. Nu

Oy sorry, ne zametila. Nu sag ja bol. Ay onda skoree vsego 99.9% dir onda ;-)

Life is just so wonderful!!!

He he he, ay goryana men

He he he, ay goryana men starayus'.
Elbetde TM-da 6 aydan kop bolsan owrenersinda.

Life is just so wonderful!!!

menin özüma extrowert

menin özüma extrowert öydyan.esasanam natanyşlaryn yada tze tanyşlarymyn yanynda dilim kanbir durasy gelenok.önrak tuskon üyşmeleninde ukrainaly bir telekeçinin hyzmatynda boldum.şonda yaman köp taze zatlary öwrendimmikam diyyan.şol telekeçi bilen duşuşyga gelenler hem meni onun yaranydyr(partner) öydyadiler.sebabi şol bir zatlary tazeden düşündirmesine garaşman gürrün berip başlayadym.edil şu vagt aşgabatdanam arzanrak arenda tapyp bolsa dükan açmak isleyan türk işewürleri kan eken.
yöne kavagtlar gaty introvert bolmak isleyan,kavagtlar bir zatdan gaty janym yananda,hemme duygulary içinde gizlin bir hazyna bolmak isleyan kavagtlar.yöne islesemem bolup bilemok.
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

Wikipedia bolsa, okamaly zat

Wikipedia bolsa, okamaly zat kandir diyip girman yordum shu tema, ahyry girdim-ay :))
Bayram, wikipediada "ozuni olcap gormek (measurement)" diyilyan yerem bar eken, shona gora, men ambiwert ekenim (yagny, ikisinin ortasynda).

hmm

yokardan okap gelyadim weli birden dine gyzlar(Hatice,Zohre,turkmengyzy) cykyp başlanson nira gelenimi unudayidyryn!!
beyle aktiw dal di oydyan bizin gyzlar.yada kopden bari gelmedigim ucin gormedik bolup bilerin!
ay koroche men ikiside dal.aytsam extrovert diyyaler.yone tanamayanlarym arasynda hiç gurlamok.garşymdakyny govy tanamson meni tutup bolanok.intro extro bolup galyberya!!