Bu Gün Bitaraplyk Bayramy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agalar!
bu gün 12 dekabr we Türkmenistanyn Bitaraplygyny alan güni..Hemmanizi we bütin türkmen halkyny gutlayaryn , gutlamak bn size ...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

berk jan saglik, ishde

berk jan saglik, ishde okuwda ustunlik arzuw edyarin..:)

menem gutlayan.. bugun

menem gutlayan.. bugun ilçilikde türkmen palow beriljekmiş diyib-a eşitdim.
yöne çagyrylmanym üçin gitjek dal. :P
________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

Mugt sumka paýlaýalarmy

Mugt sumka paýlaýalarmy sorap bir gör! Paýlaýan bolslar sypdyraýma :D
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

bu gün türkmen talyplar güni

bu gün goşa bayram.bitaraplyk bayramy bilen türkmen talyplaryny güni.hemmanizi gyzgynjak gutlayan.yüreginizde goyan arzuwlarynyz hasy bolsun

Bayramynyz gutly bolsun

Bayramynyz gutly bolsun oglanlar-gyzlar,
gozel Turkmen ilimize her Bitaraplyk ayinin
12'sine shu Bayramchylygy showhun bilen bellemek
nesip etsin, 20-30 yillap dal, ahyrzamana chenli enshalla !!

amin :D men irden işe gelip

amin
:D
men irden işe gelip şefe oyun edip mena işlejek dal
5 mly türkmen bayramçylyk diyip tans edip keyp etyar men bolsa işlemeli...diysem
wii bor onda name etsen et diydi..menem yokla mena oyun etdim diysem
-oyun edenem bolsan içinde galmasyn bar aydym dinle yat name etsen ediber yöne günortandan son işlemelidir .. diydi...
......................edebi edepsizden öwren.......................

Hemmelere salam.Men hem öz

Hemmelere salam.Men hem öz gezegimde Bütün Türkmen Halkymy Bitaraplyk bayramy bilen gutlayaryn.Yaşasyn Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan!Yaşasyn Türkmen Halky!
Türkmen Talyplarynyn güni bilem hem Ata Watanymyzda okayan talyplar bilen birlikde dünyan dört künjinde okayan türkmen talyplaryny gutlayaryn!Okuwlarynyzda uly üstünlik arzu edyarin!

Türkmenistan

Türkmenistan Bitaraplygynyn 12 Yyllygy .

bugun türkmen talyplary

bugun türkmen talyplary name edyarka??
şaher merkezine gidip, (akidilip!!) anyrda günüzin ayakda durup parada seretyalermyka??
dogrydanam, bugun talyplary begendirjek hereket bolyarmyka??
hawa bugun okuw yokdyr..
emma onyn yerine.. stadiona , yada başga bir konferans salona.. yada ruhyyet köşgüne akidip.. şol 100 gezek seredilen tanslar we şowhunlar bar bolaymasa.. :D
_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

Elbetde bardyr.Bu gün okuw

Elbetde bardyr.Bu gün okuw yok.

hahaha....

hahaha....