Arassaja 0.7 Release Candidate 1

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Birazrak işden soňra Arassaja taslamasyny Windows ulanyjylary ulanyp biler ýaly edip bildik.

Ähli ulanyjylardan bu goýberişi synagdan geçirmelerini haýyş edýäris.

Ine şu ýerden alyň.

Bu entek 0.7 görnüşiniň doly goýberişi däl. Doly goýberiliş bu aýyň 22-sine maksatlanýar. Oňa çenli ulanyp görüň, teklipleri we pikirleri iberiň.

Dostlaryňyza aýtmadan öň doly taýýar görnüşi çykýança garaşsak gowy bolar. Bu diňe SIZIŇ barlap görmegiňiz üçin! :)

Onda pikirlere, tekliplere, patchlere garaşýarys! Indiki goýberişe (22 Oct) çenli şunyň bilen wagt geçiriň.

Saglygyňyz,
Atamyrat

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1. turkmen programma

1. turkmen programma oytyan
Submitted by biomurgaply on 17 October, 2006 - 13:09.

1. turkmen programma oytyan :) Chynnakay programma yaly setup edilyar:) Arassaja alpshadaky yaly ozi etyan bolsa gowy bolardy. Sagja bol
» login or register to post comments
Gaty kyn oydyan...
Submitted by atamyrat on 17 October, 2006 - 21:09.

Iller nahili "garsylyk" gorkezyarler :)
Bolyar onda garasin azajyk bu kyn bolsa..

--------
wiy yukledim ARASSAJA ny

Atamyrat
isledip bildinmi
Agajan
ay kynlay

Atamyrat
namesi kyn, soz-soz etmek kynmy
Agajan
howwa

Atamyrat
her kim sey diyyar, her kim!
onda men awtomak edeyin hazir
indiki versiyasi
22sine
indiki 1-nji gun
Agajan
seytda yogsam bir birden onam saylamaly
woobshe kyn
woobshe kyn :)
garshy :)

-------

Barlap gordum, yone birazjyk kynrak my ka diyyarin.

Technical project ucin yaman gowy -pikrimce-, sebabi turkmen dilinde beyle zat edilmandir su wagta cenli. Yone mana sen ulanarsynmy diyip sorasan howwa diyip biljek dal entak.Smile

-----------
» login or register to post comments
2sem bolsun
Submitted by ga1taman on 18 October, 2006 - 17:54.

atamyrat pikrimçe 2si hem bolsun..
hem el bilen ediler yaly..hem-de eger ulanyjy islese awtomatik arassalar yaly bolsa has gowy bolar öydyan..
üstünlikler..
» login or register to post comments
3-si hem bolar...
Submitted by atamyrat on 18 October, 2006 - 20:22.

Su wagt arassala menyusynda 3 saylama bar, biri elde, biri awtomat beyleki hem yary-awtomat.

Yagny, edip bilyanlerini ozi sana azar berman edyar yone kabir sozleri edip bilmese, dine solary senden sorayar.

su wagt 3si hem isleyar yone 3-5 sany bug bar. Doly gutarman goyberip biljek dal.
» login or register to post comments
atamyrat ol programmany
Submitted by biomurgaply on 22 October, 2006 - 02:53.

atamyrat ol programmany başladangda komp hayallayar,ya yeke mendemika.