Bilime maya goyum hemise peydalymy?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam oglanlar we gyzlar. Menin blogum dowletde bilime maya goyum barada. Bilime maya goymak(invest) hemise peyda getirermi? Yada ziyanli taraplaram bolup bilermi? Gecen gun ekzamende(subject: Malaysian Studies) seyle sorag soradylar: "Malayziya hokumeti yurdy we adamlaryn anini osdurmek maksady bilen yokari okuw jaylarinin sanyny sistematik sekilde her yil diyen yali artdiryar. Bu bolsa uzyn dowurde(long term, uzun vadede) ziyanlidir. Bu pikir bilen ylalasyanizmi yada yok? (Justify your answer)"
Menin yazan jogabym: "Ylalasamok. Bilime goyulan maya goyum hemise peyda getirer. Osen dowletlerin hemmesinde bilime gaty kop uns berilyar. Meselem Gong Kong byudjetinin 27%ini bilime sarp edyar. Seredip gorsek, Gong Kong regionda yasayis standartlary in yokary bolan dowletlerin biri. Germaniyada bilim mugt(uniwersitetlerde de, elbetde pul bilen okamajak bolsan). On deregine olar adamlardan koprak salgyt alyalar yone bilimi mugt edyaler. Gaty logicny. Bilim adamlaryn ondurijiligini artdiryar. Adamlaryn bilimli bolmagy olaryn arasyndaky gatnasiklary, bir-birine dogry dusunmegini osdurip biler. Gowy bilim alan talyplar, is bazarynda, korparasiyalarda traininge sarp edilyan milyonlarca dollary azaldip biler. Yone uniwersitetlerin sanyny kopeltsek olary talyp bilen nadip upjun etmeli? Bu bolsa bilim standartlaryn pese dusmegine getiryar. Men esidisime gora Amerikada 3000 e yakin yokari okuw jayi bar. Olaryn 2000e yakini research based. Amerikaly bir ekonomist seyle diyyar: 'More than ever students are going to colleges recently but our labor force is less educated. Firms are spending millions for training.'
Menin pikirimce uniwersitetlerin sany senagatdan gelyan talaba(demand) layik sekilde planlanmaly. Bir topar uniwersitet gurmagyn yerine yeterlik sanda uniwersitetlerde berilyan bilimin hilini gowulandirmali." Yene de bir nace zat yazdim.Gaty uzynam bolmasin.
Sizem oz pikirlerinizi yazaysaniz. Barde dogri yada yalnis jogap yokdur. Herkim oz pikirini yazibersin..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Quote: uniwersitetlerin

Quote:

uniwersitetlerin sany senagatdan gelyan talaba(demand) layik sekilde planlanmaly. Bir topar uniwersitet gurmagyn yerine yeterlik sanda uniwersitetlerde berilyan bilimin hilini gowulandirmali

nokat.gol.

utp_li Bu soraga jogap

utp_li
Bu soraga jogap bermek üçin oňat pikirlenmeli, şu wagt bolsa aç garnyma pikir edip bilemok kän.
Ýöne bir zada üns berdim. Sen ilkä

Quote:

Menin yazan jogabym: "Ylalasamok....

diýýäň, soňunda bolsa "uniwersitediň sanyny köpeltmän, barlaryň hilini köpeltmeli" diýýäňde... ylalaşýaň...
Sen özüň "ylalaşamok... ýöne ylalaşýan" diýen ýalyla?
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

utpli wrote: Bilime maya

utpli wrote:

Bilime maya goyum hemise peydalymy?

Yok hemishe peydali dal..

Men pikirimçe ziyanyndan

Men pikirimçe ziyanyndan peydasy kandir ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...