Uytgeshik keseller

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Uytgeshik kesel diyip men shuna diydim- Aw awlamak, balyk tutmak sholaram kesel eshdishime gora. Bir gezek aw awlamaga gitsen son yenede gidesin gelyar diyip eshitdim. Balygam edil shonun yaly. Siz awa balyga gidip gordunizmi? we nahili duygulary bashdan gecirdiniz?
Indi kompyuter, internet kesel diyip bashladylar ka biriler. bir onune gecsen onunden turanok. Sholar keselmi ya gowy?
Kompyuter kesel bolmasada internet kesel bolmagy mumkin.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Wah Agajanjan damardan

Wah Agajanjan damardan tuttynay :D Gechen tomus yadyma dushup gitdi :(Balyga gidesim gelyar :D Gechen tomus zhit ettik diyyalermi:D Ay bara chole balyga gittik. Gun yashyp baryarka. Gonshym bilen gittim. Biza tutyp bilmedik,iki sany gijijek tenne aldyk. Mena bara ullakan bir zada tuttym weli arman gaty chekdim da chennegi,suwdan chykdy,song yene sypdy :( Yone ondan song otaydaky çopanlar bilen tanyşdyk, olar bize derek tutyp berdi,bizem olara vino getirdik, sheydip agsham gowy gechipdi :D

Balyk tutmak diyilende kella

Balyk tutmak diyilende kella ilki bilen çennek dal-da tor gelyar. Çennekde birje gezegem balyk tutup goremok, tor atyan welin 20-30lap balyk çykaryan :D
Internet & Komyuter ikisem keselmika diyyan(çaky bilen bolmasan)
Merwezi, iyimserligine hayranim, çölde balyk tutyan bolsanyz berekella :)))
ŦΛГΛН Эль-Мерви

Ay how mena suwda tor bilen

Ay how mena suwda tor bilen tutyp gormedim, mena kan balyk tutasym gelenok,iki sanyjak kirli tenne tutsam razy :D
Howdan hem çölde da,Howuzhan diyilyami namemi,Oguzhanmy. Seni pagta akitmandirler oytyan :D
Sonynda yilan kelle iydik,men iyilyan zatdyram oydemokdym,yone gaty gowy eken,şorja edip taynlady, gylchyksyz:D

Hakyky yilani hem

Hakyky yilani hem iyyaler,bilyanizmi ?? Siz iyip gordunizmi ??
A avchylyk chindanam kesel halina gelip biler,menin bir agam Ahal'da konsolstvada ishleyadi,shoncha ishin ortasyndan zordan 1 gun sypsa goni av avlamana jiryadilar dostlary bilen...Uly mashynlaryn ustunde,kovalap atyalar ozlerem...Ay gyzyklydyrda butin dynch gunlerini shona beryan bolsalar!

Yylan gozune peydalymy? shu

Yylan gozune peydalymy? shu wagt yadyma dushenok. okly kirpi hem iyyaler :D olama bir zada peydasy bar

Vii hava...Atamyrat'li (onki

Vii hava...Atamyrat'li (onki Kerki) oglanlar iyilyanini aydipdi shol yerde,chindanam iyilyami kirpi ?

howwa how ertir kakamdan

howwa how ertir kakamdan sorap yazaryn. onrak gurrun berip otyrdy. bu wagt yatyrlar. okly kirpi ya-da yone kirpi oza