"Seni Soyyan" goshgyjyklar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Gadyrdanlar!!!
dine soygi bolup dur sonky wagtlar. menem yazjak zadym shona degishli :) taze mowzuk achman durup bilmedim. her kim ashakda menin yazan setirlerim yaly bilyan goshgydyr, setirlerini shu yere yazaysa diyyan.

mana gelen biri:
"Seni Soyyan" sozuni sana menden bashga hich kim aytmasyn!
Dine mana sakla leblerini, seni menden bashga hich kim opmesin!
Ne bolardy her soyen soyulse eger, bu dunyade yshkdan gozel name bar?!
Gel gujagyma gir, hich kimin chozmane guyji yetmesin!!!

turk saytlarda gowja sozler, goshgylar, (aforizmler) bar ekeni, ine shonda terjime edip shu yere yazsa bolyar!

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mylayym 2 telpek goyyar we yazyar: "telpegi yoga menzayarsin"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

:)

Entak söygi meselesine girip görmamson,olar yalı sözleri entaga ne yazan bar ne de men yazdim.
___________________________________
meko:)
Okuw üçin çykdym marı ilinden,
Ta diplom alyançam dönmenem dostlar.

2007-1985=22(??) mundan son

2007-1985=22(??)

mundan son kynrak bolaymasa girmek...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "gownune degme how:) haha:)"

Kinolarda wampirler

Kinolarda wampirler sogandan, chesnokdan gorkyalar. Menin chesnogym shu romanticheski suwjyk sozler... Bu sozleri kinonyn dowli yerinde aytsan bolyar, yone adaty gun uchin bolmaly dal. Adama son tasir etmeya bu sozler.
Men umuman turkmen, obaly turkmen stilini halayan. Soyyan welin, sozler ichinde galya. Dine mashgala uchin edyan gayratyn gorunya, soyginem gelnin duyya, dine shon gulagyna aydyanam. Bolmasa beyle sozleri her yerde uchuryp, okap yorsen, owrenishyan
PS men asyl shu sozleri omur aydyp biljegime shubhe edyan. Soysemem, sozler ichimde galaymasa
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • utp_li 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Dogry diyyan Bayram aga.

Dogry diyyan Bayram aga. Menem hic hacan aydip bilmezmikam diyyan sol sozleri. Turkler hayatim mayatim diyya welin solam birhili bolup dur.

SÖÝGI Päkligiňi

SÖÝGI

Päkligiňi saklasaň,
Söýgi seni hor etmez.
Nämähreme bakmasaň,
Söýgi seni zar etmez.

Söýgi syrly duýgudyr,
Syryn çözmek gaýgydyr,
Duýgularyň beýgidir,
Peslere duçar etmez.

Söýgi Hakyň sylagy,
Bendesiniň synagy,
Duşsa ýüze sylaly,
Mydam sezewar etmez.

Ýaşaýyşyň özeni,
Arşa çykar dözeni,
Ybrat alyp gezeni,
Syrdan bihabar etmez.

Kime ýuka öýmedir,
Kime öýke-kinedir,
Kime baky köýmedir,
Kime asla nar etmez.

Agla, ýüregim agla,
Göwnüňi bire bagla,
Şonuň bile adagla,
Başga seni ýar etmez.

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...