Gyzlara maslahat

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yene Mahri name diyip samrayaka diyip otyrman yene oz gurunlerimizdir:) wi yogsa-da samramda name oz klawiaturam b/n oz barmaklarym bilen samrayaryn:)
Shu gunler gyzlardan sheyle diyip teklip geldi 6 gun 17.11.2007y gyzlar bolup uyshelin diyip ay mena utanyanam yone mahri taze blok acyp dur diyerler diysem bizin wagtymyz yok hemem int mumkinciligimiz az diydiler hayys etdiler;
Blog acmaklygymyn yene bir sebabi gyzlar sonyndan bizden gaty goryaler bizina habarymyzam yok sizin name ish edip yoreninizden diyyyaler shonun ucin gyzlar hemmanizden hays habar tutup duryn arasynda kopinizda Menin hem Leylii (Dunya) telefon nomerleri bolmaly
Shu wagtlykca Leylinin teklibi boyunca Gadymy Nusay galasyna barmaklyk Chynaryn teklibi boyunca Serdar yolyna gitmeklik, goreris ikisine shol gun goresh tutdyrarys kim yense shonyn diyen yerine hem gideris nesip bolsa
Bolya oglanlar sizem nameka diyip girseniz yene gyzlaryn oz gurrunni diyip gaharlanyp otyrman Sizede tazelik TM-de shu wagt dollaryn bahasy uytgap dur ayyalaryn guruune gora bazarda zatlarynam bahasy birhili bolup dur diyyaler, mashyn hem gymmatlapdyr
Men-de gyzlaryn gybaty acylanok shonun ucin hem gybaty barde dowam etdirayeris hokmany suratda

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

eeee menem akidayinnnn :)

eeee menem akidayinnnn :) yzyndan aglap galyan chagajyk yaly menem aglap galyan sizin yzynyzdan :( menem gidesim gelyaraaaa
indi name bahana tapsamkanay :) onki gezega toy bahanasydy, wah onunden aydan bolsanyz doglan gunume zat aljak diyip giderdim :)
men Nesip bolsa gyshda yene bir bahana tapyp gitjek shonda yene dushusharysda Nesip bolsa! iberseler yone:) Meninem yerime gowja dargan :))))

Shu wagty caklamalar gora

Shu wagty caklamalar gora nesip bolsa gitjekler
Chynar
Leylii
Tomiris
selmolenk85
Guljemal
jumayewa
Oydakileri yryp bilse hokmany suratda MAHRIIIIIIIIIIII
Wi Feyajan gelsene bizem sagat 2-6aralygynda gidip yetishmeli haysam bolsa bir yere senem ondan Mayajan bile poyezde yuklap ugradarys
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Kayseridaki oglanlar! bize

Kayseridaki oglanlar!
bize gelin Yuma kinosyny we prison break bar bölümlerini aldym:)

examlaram gutarya şugün
:D
......................edebi edepsizden öwren.......................

Wi joralar shu wagt bazarda

Wi joralar shu wagt bazarda gyzyl gymmatlapdyr Turkiyede braslet nace $$$ bahasyny bilseniz aytsanyzla
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

oho sena onardynay... men

oho sena onardynay...
men doglan gunume ejem braslet dademem yene gulak halka alyp bersin diyip otyrdym olaram mana "gymadyny saylayan" diyyardiler. yuwashrak how eshdaymesinler olar :) ay dollaryn problemasy belli bolmasa dine gyzyl alynar, ine shonun uchinem gymmatlayandyr.

hemme zat bir hili bolup

hemme zat bir hili bolup baryar bahalary hic zada dushuner yaly dal shu wagt
Ey Turk joralarymzdan bilyani yokmyka shol yerde sholaryn bahasy nahilika:)
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Turkiýede bahalar öwerlik

Turkiýede bahalar öwerlik däl, ussahanadan känirak alsaň arzana gelýa. Bular bahasynyň üstüne iş haky diýibem epesli goýýalar. Tomus göremde 11gr braslet 250$ töwrekdi, gramy 22$ känirak bolýa.
paid tha cost to be da Bo$$

Dayzalar gyzyly kileleyin

Dayzalar gyzyly kileleyin alyandyklary üçin gramyny
15 -18$ ady name bolsada şekili nahili bolsada tapawut edenok .

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

oho gymmatja ekena ol

oho gymmatja ekena ol yerdede:)
Ol gun 30gramda yasalan tumar broshkany 380$ dolara diyyadiler bira ozi
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

gyzyl janynyzy

gyzyl janynyzy alsynlay
:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

wiiiiiii

el_mariachi wrote:

gyzyl janynyzy alsynlay

Wii anna bize buyrylana gymmat baha dashlary dakmaklyk a size buyrylan yeri yok:)))
Nuh pygammerimizem diyipdira Ayal gyzlarynza gymmat baha dashlaryn dakyn diyip:)))
yone beyle diysem gyzyla gyzyan yaly bolaydymmy eyle dal aslynda :)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

vay shu wagt gyzyl alsan son

vay shu wagt gyzyl alsan son ubitka dushmeyan, hem gyzyl dakmak gowaa :)
Agam, sizem gyzylynyzy alyp goyun son gymmatlamanka :)

viy shu wagt bashga zat uchin geldim welin tas yadymdan chykyady.

jane diyen agza hemmanize Ullakan Salam aytdy!!! gunume goyanoga tmolimpiada salam aytdynmy menden diyip... hufff bashymdan sowayyney.

Agam, sizem gyzylynyzy alyp

Agam, sizem gyzylynyzy alyp goyun son gymmatlamanka :)

sen gelnejen gowja
gyzyly halanokmyş:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Feya seň diýýäniň şu

Feya seň diýýäniň şu janemy ?
Surady natalia oreiro meňzeýä...

paid tha cost to be da Bo$$

suratyna bilemok, sholmy

suratyna bilemok, sholmy name. haa tanayadynmy ony?

nusaya gidin gyzlar! yone

nusaya gidin gyzlar! yone wagtynyz kop galsa da gara çaya barayman:))

kop kişi nusaya gelyaler..ay edil yanynda da gelenimie gora diyip gara çaya baryalar.. siz bir beytman.. juda gidere yer tapmasanyz hindiwar köçesini tapyp bizin öye barayin:))

akgül wrote:yone wagtynyz

akgül wrote:

yone wagtynyz kop galsa da gara çaya barayman:))

O name zaday ?? Ya niresi bolyar ??
A name sebapli barmaly dal ?

ay daşyndan yaman gowy

ay daşyndan yaman gowy yer.. edil piknik edibermeli yer welin kan gowy dal bilşime gora.. menin bilyanim aşgabatdan yorite gelyaler welin ahlak tarapdan kan gowy yer dal..
ay çeşme akyp dur.. daş toweregin bag bilen gaply.. maşynly swidaniya geçjek bolup oglan gyzlar gruppalap gelyaler.. bilemok men-a kan halamok şo yerini..

Aaaa...Nusay'in

Aaaa...Nusay'in Botanicheskiy sad'y diysene :D

ondanam beter diysegem

ondanam beter diysegem bolar:))

Chuli'dir Archabil'de-de

Chuli'dir Archabil'de-de koplay olar yaly
edepsizler, yone indi olar diyip piknige
gitmesenema dal...Cholarak yerini tapyp
oturybermeli bolarda...

P.S. Botan sad vopshe ayry gurrunlay :D

Görýäňmi tmolympiad

Görýäňmi tmolympiad nähili gowy, biri-birini hiç hili tanamaýan şunça adamy dost(jora) edipdir :)
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Howalay tmolimpiada biza

Howalay tmolimpiada biza gyzlar bilen dogan jigi yaly bolupdyrys, oglanara edil shonun yaly garayarys
Wi Akguljan men dogrymy aytsam Nusaya on kicijik wagtym bir gelinajy bolup gidip gorupdim indi welin nahili gitmelsinem bilemok kim bilyar nahili gitmelsini

_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

teke bazaryn yanyndaky

teke bazaryn yanyndaky stoyankadan bagyryn gazeline munun.. adam başyna 3000 manatdyr:)) son bagyryn krugynda düşür diyip şofyora ayt.. yalnyşyp gökjan krugunda düşayman yone:)) son krugda düşüp çepe ep-esli yoremeli.. :(( yörap yörap yolda adam gorsen "nusay galasy" nirede diyip soraşdyr arasynda.. salgy bererler:)) yone ep-esli yoremelidir...

Mahri'nin ayagynyn ashagynda

Mahri'nin ayagynyn ashagynda jiguli barka,
gazela munerler oydyanmi ? :D
Peshedip gelyara ol dushushyklara daga :)))

bir syr aydayin.. mahrin

bir syr aydayin.. mahrin indi mashyny yok..

mahri okandan son urayma yone meni:))

hmmmmmmmmmmmm

akgül wrote:

bir syr aydayin.. mahrin indi mashyny yok..

mahri okandan son urayma yone meni:))

AY yokla akguljan name ucin urayyn:))) men oz mashyn suryanimi kan aydyp duryan yerim yokdy onson satanlarynam aydyp durasym gelmedi:( shu dushushygy gidip bilmeyan ozum hem shona gynanyp shu wagt aglasym gelyar sheyle jan etdim gitmek ucin indi welin gidip bilemok:(((((((((((( hazir aglayan yene onkije golyma alayasym gelyar:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Quote: shu wagt aglasym

Quote:

shu wagt aglasym gelyar sheyle jan etdim gitmek ucin indi welin gidip bilemok:(((((((((((( hazir aglayan

Eý geliň hemmämiz bir gün üýşüp aglalyň*!
*Men aglajak bolup gaýrat edeýin!
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

WIII gyzlar nesip bolsa 6

WIII gyzlar nesip bolsa 6 gun sagat 1-2 cenli Orys bazaryn yzyndaky Owadanyn onunde goresh tutulyp duryan adamlary gorseniz shol biz bolmalydyr:)))
Leylijan barar nesip bolsa dan horazy yaly bolup irrajik:))))
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Turkmenistanda bolan

Turkmenistanda bolan bolsadym menem barardym Mahri..:(..nesip bolsa indiki tomus..yaman goresim geldi oyumi,vatanymy..eyyam 13 ay bolup gechayipdir gaydanyma...:(

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Way sheyle diyyaniz welin

Way sheyle diyyaniz welin bir hili bolyanda gelayinde tizirajik goresim gelyar sizem meninem
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

nesibe-da..:)..nesip bolsa

nesibe-da..:)..nesip bolsa barmakchy indiki tomus..ve gyzlar bilen gorushmekchi..:)
gechen bashinji guni agamyn gyzy boldy..onam goresim gelya..mana menzeya diydiler..hany goreyin menzeyarmika:)

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Indi gyzlar ayry, oglanlar

Indi gyzlar ayry, oglanlar ayry gurnayizmay dushushyklaram ??
Biza gyzlary chagyrmazlyk etmedik tomus'da, a siz bolsa.. :(((

wiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mergen wrote:

Indi gyzlar ayry, oglanlar ayry gurnayizmay dushushyklaram ??
Biza gyzlary chagyrmazlyk etmedik tomus'da, a siz bolsa.. :(((

Yok eyle dal shu wagt bardaki agzalardan Tm-de adam bamy menina habarym yok
onun yaly niyetem yokdy bizda

_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Siz teklibem etmediniza

Siz teklibem etmediniza daje, bashdan goni
"6 gun 17.11.2007y gyzlar bolup uyshelin" diyip bashladyn,
oglanlar nadip sokulsyn onson ???
Govunleri uchin bir "Sizem gelin" dagy diyen bolaymalyda..

hmm

Mergen wrote:

oglanlar nadip sokulsyn onson ???
Govunleri uchin bir "Sizem gelin" dagy diyen bolaymalyda..

wahey yna gerek bolsa yazyanyzla:)))
way shu gunler gaty bashgayasyrap name yazyanymam bilemok arasynda bagyshlaryzynyz
ULy kichi barynyz
Oglan gyzlar hemmaniz geliberin:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Mana hich zat gerek dal,

Mana hich zat gerek dal, sebabi men
TM'de dal, yone sheyle girish'den son
TM'de bolan bolsamam gatnashmazdym.

Erkek'lerem islese size ilin sonundan
"isleseniz gelayin" diyip bilerdi, yone
biz erkek bolanymyz sebapli 1-1 jan edip
hayisht edipdik, a siz umumy yerin
gurruninde-de "gyzlar-da gyzlar" bolushyp
dursynyz...

Bizin kochamizde-de toy bolar, Tomus'da
erkekler bolup oturyshymyza bir seredin
siz entak :))))

ha ha

Mergen wrote:

Bizin kochamizde-de toy bolar, Tomus'da
erkekler bolup oturyshymyza bir seredin
siz entak :))))

belkam bizem bulap gaydarys:))) oyyndyrow
wii muna seret name men tomusda jan edip gurnamadymmy:) menem birini aktiw gurnapdym oydyan:)
Bolya how bagyshlan bu dushushygy hic kim gurnanok kim gelesi gelse gelibermeli:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

ine Turkmenistan nahili osen

ine Turkmenistan nahili osen yurt :) 1 ay bolandyr pochtadan iberilen surat, entek gelenok. Ozem Ashgabatdan Balkana gelmek uchin 1 ay gerekmikanay? ya ondanam kanmikaaa??? bir natanysh taksiden iberilen zat eyyam gelerdi.

Ey Feyajan duyn iberdima bes

Ey Feyajan duyn iberdima bes shona seretde otyrda:))) entajik bararda yene bir iki yyldan
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

viy men alboma salyp,

viy men alboma salyp, gyzlara gorkezesim gelyar :) olaryn yanynda owunmek gerega internetde tanyshan joralam diyip :)

WIII onyn yaly bolsa

WIII onyn yaly bolsa tizirajik baraysada:))) ozem dine meni gorkezgin shu gyz yaman gowyja diyip bolyamy:) olar shu wagt yok dami barde gelayseler gorarsynyzda:) _____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

haha kim olar Mahri? way

haha kim olar Mahri?
way hemmanizem biri birinizden gowy gyzz :)
menem yumshajyk :)

mana-da görkezersin-a..

mana-da görkezersin-a.. beterem Mahrini.. :D
_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

senem bara suratda kim bar

senem bara suratda kim bar bolsa sholar olar bolarda _____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

sizdede kawagt sheyle

sizdede kawagt sheyle bolyarmy ya menin yaltalygymdanmy:)
nace wagt bari dine turkmence hat yazyardym welin shu wagt ors sriftde hat yazmaly welin hic yazasym gelenok calt yazybam bilemok:(
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Salamlar

Gyzlar oglanlar gowujamysynyz .Menem bardyryn how manada aydyn belli bolsa wagtyny .Menem gitmekci Gelin eger gitsek sagat2 de owadanyn onunde dusysalyn .

yatyp yatyp oyandyn oydyan

yatyp yatyp oyandyn oydyan shu wagt name bir soz yazanok diyip gaharym gelip durdy :)) Nesip bolsa ertir sagat 1-2 cenli shol yerde dushushmaly:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Bizede garaşyn how bizem

Bizede garaşyn how bizem baryarys :))) diymek islardim welin... :(((

(No subject)


Unknown, indi shular yaly

Unknown, indi shular yaly "prikol" suratly post'laryny
ayirjakdyryn, beydip yormegin bolanok...

Bu jandar azajyk maňa

Bu jandar azajyk maňa meňzeýär ekeni. Şoň üçin maňa täsir etmedi tekiz. Özümi her gün görýän, öwrenişipdirin...
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

waaayyyy prvivka etdilerrrrr

waaayyyy prvivka etdilerrrrr :(((((( etdirmejek bolup her zat etdim welin bolmady, "1-nji klaslar etdiryarler, sen bolsa gorkup dursyn" diyyar. ukol diyilse duran yerim meninem :((( mekdepde okayarkam birinji bolup giryardim indi welin oler yaly gorkyan :(((((

Howa shu wagt TM-de ayal

Howa shu wagt TM-de ayal gyzlara-44yasha cenli oglanlara bolsa 24 yasha cenli hemme kisha gyzamyk we gyzylja garshy ukol edyaler, menem gacyp yorin shu gun gidaymesem
Wiiii Feyajan sonky tazeligi ayddayyn gidip bilmedim men:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Eý şu

Eý şu sanjymlary(waksinalary) nirede edýäleräý Türkmenistanda? Merkez barmy?
Bilýän bolsaň, aýtsana! Meniň üçin gaty gerekli!
Gepatit B garşy waksina edilýän ýer barmyka bizde?
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

ay bizeya ozleri gelip

ay bizeya ozleri gelip etdiler, ozleri gelensonlar etdiraydim yogsam bashga yere gitjek zadym yokla...

viiyyy Mahri natdinay??? men senden nahili boldy diyip sorayyn diyip otyrdym :( hmmm

duzeltme

Mahri wrote:

Howa shu wagt TM-de ayal gyzlara-44yasha cenli oglanlara bolsa 24 yasha cenli hemme kisha gyzamyk we gyzylja garshy ukol edyaler,
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

oglanlara 23 yasha chenli.. 24 dal

bizin diyyanlerima shu wagt

bizin diyyanlerima shu wagt saglyk oylerinde edilyar
yone senin diyyan Gepatit B garshy bekrewedaki Referens laboratoriyada edilyar oydyan _____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Şony bilip bersene! Men

Şony bilip bersene!
Men öýlenjek bolsam, gelnime gep. B waksina etdirmeli, bolmasa meniň hroniki gep. B+D bar. Neaktiw bolsa-da, geçip bilýä gandan ýeneden
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

shol yerde diyilyar yone

shol yerde diyilyar yone olaryn waksinasyna oz gownun yetyan bolsa:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Bayram sana!

Bayram diyeli sen birini jandan söydün.Gan barlagynam ters geldi şonda nadersin?

Wah men gan barlagyny gabat

Wah men gan barlagyny gabat gelýämikä diýip etjek bolamokla... asyl gan barlagam etjek däl.
Bilmeýän bolsaň aýdaýyn, mende hroniki gepatit B we D bar. Gelne ýokuşmazlygy üçin oňa waksina etmeli.
Genlerimiz gelnim bilen ýakyn gelse problema çykararmyka diýip gorkýan, ýöne Alla umyt edip, ýaşabererisdä, maňlaýdakyny görüp.
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Bir zat edip bir zady

Bir zat edip bir zady bilmeli sen eger ol yerden waksina getirsen barde gecirip bolarmyka onson ol waksiany barde urup berelermika bardakilerin waksinasy ya ol yerdaki insonky derejedaki waksinamyka

_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

25 yashdan son bir privivka

25 yashdan son bir privivka edilyar diydiler?

Bilyan barmay name shol zat?

hmmmmm

Gadyr wrote:

25 yashdan son bir privivka edilyar diydiler?

indi yok oydyan shol zat
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

mahri shony gowja

mahri shony gowja aniklasana.. Ejem halis bizar etdi.. Barik gelengok shol privivkany anirda ozun urdur zat diyip her gezek jang edyar..

Eger dogrudanam yok bolsa beyle zat oymuzin nomerini bereyin welin Saglik saklayish bilermeni ady bilen ozun ynandirsana menin shol mahriban ejemi..:)

men bolmadym, men barde (UK)

men bolmadym, men barde (UK) etmelimi shol zady ya tm gelemde barsam bolyar degishli yere?

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bar shu wagt. gecen, onki

bar shu wagt. gecen, onki gezek oye baramda manga cancmalydylar welin, doctoram gongshym ayal bar saglyk oyune edip bereyin diyse-de barmadym, yone shu tomus baryp gorjek.

hmmm

anyklandy howa bar eken 25-den son hokman edyaler ol priwkany
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

sagja bolmahri.. men barde

sagja bolmahri.. men barde bir poliklinika bilen habarlashdym.. Hakikatdanam bar ekeni.. Indiki hepde sishenbe guni gel urup bereli diydiler..:)

Ey name ukolay? Mana hem

Ey name ukolay? Mana hem dushundirayin, nama garshy? Menem urdirayin :)
Ya men boljagym bolayipdirmika eyyam?! :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

iki sany keselin adyny aytdi

iki sany keselin adyny aytdi ol gelneje nama garshidigi barada gurrun berende.. Yone shuwagt yatda dal.. 16,26,36,46 yashlarda urulyar diyya oz-a..:)

hmmmmm

Bayram wrote:

Menem urdirayin :)

senin entak yashyn yetenok caga bolyan:) 25-yashandan son uryalar ony
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Adamlar bagyshlarsynyz welin

Adamlar bagyshlarsynyz welin men arada int gurleshyan dashary yurtda okayanlar bilen diydim welin yurege dushyarler shu wagt:)
Amerikda, Angliyada in arzan we in gymmat okuw haysy bolumine tapawudy yok bolaymasa boyunca okuw ucin yylyna nace $$$ bermelidigini bilip ber diyyaler habarynyza yokdyr??? okuwa hyyyallary bar oydyan shol yere gitmeklige
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Menä sagadyna 13$ alýan,

Menä sagadyna 13$ alýan, uniwersitetlerden habarym ýok
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

TA-ship ucinmi yada

TA-ship ucinmi yada dashyndan?

Daşyndan. Ýöne käwagt

Daşyndan. Ýöne käwagt bagtym çüwýä we iki jora bile gelip sapak alasy gelýä-->hersinden 13$. Soňky 2 gezek hasam bagtyn çüwdi, 3 sanysy bile geldiler. Bir sagatda hersinden 13$=39$.
Beýle bagt çüwüp duraýanok her gün... Ýogsam her gün 39$ bolsa, erbedem däl ;)
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

1'je sagat alyalarmy gunde

1'je sagat alyalarmy gunde ?? 1 sagadyn ichinde bir zatlar
ovredip yetishyanmi ?

Hepde-de yagdaya gora 1-3

Hepde-de yagdaya gora 1-3 sagat aralygynda. Bir gunde dalhow.
Tutoring=repetitorlyk. Bu menin TAligimin dashyndan.
Men TA bolyanym uchin aylyk alyan. Repetitorlygam edyan, klient bolsa. Her sagadyna 13$ alyan. 1 sagatda kop zady owredip bolya, esasy sapagy alyan okuwcha bagly. Eger yiti bolsa, onda 1 sagatda 1 chapteri dynyan, ozem gowy dushundurip. Yiti bolmasalar, bazalary gowshak bolsa, yarym chapter.
Men bagtym chuwdi. Men klientlerimin 3si jora we shol bir wagtda sapak bermekligimi hayish etdiler
-Menin uchin problema dal welin, size ayry sapak bersem has kop pul alyanda. Pikir edin, her sagadym uchin 13$ alyan, uchinize ayry sapak bersem 3 sagatda 39$ alaryn
-Sen bizin uchimize bir sagat sapak ber hepde-de 2-3 gezek, bizin herimiz shol bir sagat uchin 13$ bereli we sen 39$ bir sagatda alarsyn
-Bolya
:D
Sheylerak boldy.
Yone olar yaltarak, men okadanlarymy oyunde praktika edenoklar, gaytalanoklar we mysal-mesele chozenoklar. Onson menem indiki tema gechmek uchin onkuni bilmegin wajyplygyny aydyan. Ony bilmeyanleri uchin, onki temany tazeden yatladyan, mysal chozyan we olara chozduryan. Sheydip sapak uzaya.
Yone men nache uzasa shoncha kop $ alyan. Oz pullary gidya, mana tapawudy yok :)
PS Men sapak bermekden tekiz yadamok. Munyn yaly pulam beryan bolsalar... nahili keyp :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Menem yadamazdym, onda-da 3

Menem yadamazdym, onda-da 3 sanyja gyzjagaza sapak
bermeli bolsa :D

Meninkilera chagalay entak, 15-16 yashlarynda,
yone olimpiatchik bolansonlar name bolsa-da kelleleri
bosh dal, yone yene-de oy ishleri idili etman gelyaler
velin gaharym gelyar, hamala menin uchin okayan yaly...

Gechen gezegem bashga shahere yarysha akidenimizde
1'i 6-njy boldy, gyzlaryn 1'i 13, beylekisem 34 boldy
velin begendim "Gorun oy ish etmeseniz nahili bolyar,
inda okarsynyzda" diyip :D
Yone men $ uchin okadamokda, onson dine keypine okatmak
galyar :)

Yok, tutoringde elbetde

Yok, tutoringde elbetde klientin bilen indiwidual sapak gechmeli. Bolmasa menin TAlik edyan klaslarym uly. Her klas yilin bashynda 20 okuwchydan duryardy. 3 klasa, 3 section'a sapak beryadim, jemi 60 okuwchy toweregi.
Son kabiri drop etdi, hazir 52 sany okuwchy galdy oydyan. Barynyn adyny bilyan, 2-3 hepdede owrendim. Men sholara sapak beremde-de yadamok.
Onsonam shol oz okuwchylarym komek sorap kop gelyaler klasyn dashyndan, shonda-da komek edyan. Meni research yadadya... :(
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

atdash, senem TA-ship

atdash, senem TA-ship alyanmy? Talyp bolsanam sapak beryansindir sen-a?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

barde shoncany dil

barde shoncany dil owredyanlerem alyar, has kopem alyalar, aslynda, barik gelay bolmasa senem :)
Gutlayan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ol alýan sagatlyk pulym

Ol alýan sagatlyk pulym alýan aýlygymyň DAŞYNDA Atamyrat aga. Men özüm islänlere şeýle baha sapak berýän+aýlygym bar.
UKde hemme zat has gymmat, aýlygam ýokary. Ýöne iki otuzyň bir hasap, ýaşaýyş derejesi Amerikadan has gowy däldir diýýän menä
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

umumy yagday boyunca UK US-a

umumy yagday boyunca UK US-a gora has amatly bolmaly, deneshdirip gorayeli bolmasa :)
Men hem bilyan ishin dashyndan alyanyny, yone uni-de prof ya mugallym bolanlar hem kurslarda ishden dashary pul berip, sagadyna £20=40$ azyndan alyp bilyar, men ony yanzytmak isledim.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýöne meň bilşime görä

Ýöne meň bilşime görä UKde hemme zat has gymmat bolmaly, şeýle dälmi? Her kim maşyn alyp bilýämi? Ýa maşyn geregem däldirlaý...
Aýda näçeräk alýakalar professorlar? Şondan näçerägini "artdyrýakalar"?
Meselem, sen aýda näçe $ kwartiraňa, suw/tok/gaza we ş. m. utility+iýmite sowýaň? USden gymmatdyr...
Benzin näçe?
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

onem yazypdym shu cykdayjy sanawyny:

1-Oy puly(kwartirant); (ortaca £550=1100$)
2-Tok puly; (2 we 5 birlikde ayda £100=200$ gowrak)
3-suw puly; (3 we 4 birlikde ayda £100=200$ gowrak)
4-council tax puly;
5-gaz puly;
6-yol puly;(ayda £50=100$ gowrak, mashynyn bolsa 1lt=£1=2$)
7-okuw puly; (yilda £11 000=22 000$, yone arzanragam tapsa bolyar gowja ylgasan, meselem, yilda £5000=10 000$)
8-viza puly;
9-iymit puly; (ayda £50=100$ toweregi, uytgap bilyar)
10-geyim-gejim puly; (adama bagly)
11-ojuk-bujuk(cilim, arak we sh.m.)(1 packa cilim £5.5=11$)
12-tel puly; (ayda £35=70$, uytgap bilyar)

we sh.m. zatlar ucin pullar gidyar, garaz, okuwy ara goshmasan, 1 adamdan ayda azyndan 1000$ gowrak cykyar.
Onun dashyndan barde ortaca aylyk £1200=2400$, doktorlar we prof-lar yillyk £70 000-£100 000 = 140 000$-200 000$ (per annum) gazanyp bilyalar.

Mashyn almak kyn dal, £200-ede mashyn tapsa bolyar onadrak, onun dashyndan in taze cykan onat mashynlar diysen £10 000 toweregine alsa bolyar, elbetde, mercedes we BMW yaly mashynlaryn sonky modelleri dal!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aýlyklary USe görä köp

Aýlyklary USe görä köp welin, gidýän pulam gaty kändä...
Onça puly berip tutýan öýüň bärdäkilerçe däl ýaly, göwnüme bolmasa...
Borlaý, men UK hiç hili ýaşamak üçin gowy ýer hasaplap bilemok.
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

aslynda, talyp gozi bn

aslynda, talyp gozi bn deneshdirip gorupdik biri bn, bari has amatly cykypdy, umumy yagdayda men hem US-yn yagdayiny bilman bir zat aytsam yalnysh bolar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Uk'de de yashap gordum,

Uk'de de yashap gordum, Us'de de..deneshdirip biljek..yone US'de durmush has ansat..Uk'de azajyk kynrak..hemme zat gymmat..
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

nokat

nokat goyupsyn-a:)
dushnukli, gurrun gutardy, minnetdar, uyam!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wow agam mashynlar sizde

wow agam mashynlar sizde arzanjak ekan haa? eger dogry dushunen bolsam sonky markalaryn $20 000-de tapsan bolyarda haa?

oool arzanjaklardan alyp goyberiberin barii :) (shutka)

Feya, jigim, bardaki

Feya, jigim, bardaki mashynlaryn roly sagda :))
yone in son yazanymam oka, mercedes, bmw, audio yaly mashynlaryn sonky modelleri we markalary has gymmat, ayratynam, sport hillileri. meselem, 50 000-60 000$ bolup bilyar.
ikinji el porsche-y £5000=10 000$-a satjak bolup yordi on biri!
Barde mashyn arzan-da, onun MOT, Rod Tax we sh.m. eylen-beylenleri alyp dushyar adamy, benzin ustesine!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

aaa ay roly zavatskoy

aaa ay roly zavatskoy bolmasa men surup bilmerin.
beh dogurdanda gymmatja ekeni.

(duyn keypsiz gunumdi, dademem ishe yzymyzdan geldi welin mashyny oye ozum surup gaytdym bah energiye berilyan yaly keypim galaydy :D)

jogap:

Mahri, jigim, UK-de-ha oran gymmat uni-de okamak, on shu yerde azyrak yazypdym bahalary barada, Gazagystan dowleti oz iberen talyplaryndan her birine 1 yil ucin ashakdaky dowletlerin sanawy boyunca gysgaca:

1-UK(1 aylyk stipendiya-burs=950 pound=1900$+1 yillik uni puly 11 000 pound=21 500$+Gazak konsollugynyn beryan her-hili komegi) => jemi 1 yilda=40 000$ gowrak;
2-Shwesiya 1 yilda jemi=30 000$;
3-US 1 yilda jemi=25 000$;
4-Hitay 1 yilda jemi=10 000$;
we sh.m. toleyaler. Yagny, dine okuwa pul tolemek hem yetenok, onun dashyndan iyjek-icjegin, geyim-gejimin, cilimdir nas/arak pulyn, kwartira/jay pulyn(rent, hire, kira) we sh.m. cykdayjylar bar, onam hasaba gatmaly!

Rumynya ucin gerekli maglumaty Mergen yazypdyr, in amatlyragy TC oydyan, bu barada-da ayratyn YOS diyip blog acypdym, shol yere seret, in bolmanda Akgul, Enesh, Tuana, Bomako_girl dagy shol yerlerde okap yorler, olardan has icgin soray!

Yene bir zat, Germaniyada okuw/uni ucin pul almayar diyip eshitdim, na derejede dogrulygyny bilemok, shol yerde okan 2 tanysh dostum bar, olardan sorap goreyin, owrenip yazaryn, ensallah! Eger sheyle bolsa, onda dashary yurt dowletlerinden in amatlysy Germaniya bolmaly!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayram gazanan pularyny

Bayram gazanan pularyny nesip etsin.
Menin sorajak bolyanym yna platny okuwa giryane mysal HTTU-de 5-yylana 95 mln manat tolemeli ony hem yylla bolup bersen hem bolyar shonun yaly shol yurtlarda 5-yylyna nace tolemeli ya bir yylyna nace tolemeli shony sorayalar
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Rumyniya arzanrak, shony

Rumyniya arzanrak, shony aydayayin :D
Yilina 3200 ve 3600 euro aralygynda, fakultedine gora shol
aralykda uytgeyar, tolegli girip
bilyan universitet'lerin islendigine, 1 yil dil ovrenmeli yone, shu hokmany shert, yagny, eger yevropeyskiy sistema
gora 3'yillik fakultetlere girsen, ~4*3200=13000 euro bilen
okuvy gutaryp bolyar, magistratura uchin hem yene-de 7000 chykaryp bilsen, 20.000 euro= 29.316 = ~30.000$ bilen
okuvy dynsa bolyar...

yok, 1 jorasy sorap ber

yok, 1 jorasy sorap ber diyipdir, yokarda yazypdyra..
Rumyniya-da dil ovrenmeli hokman, onson kop
okuvam yerli dilde, gaty kyn duship biler kop
adam uchin...

Hawa, mena ozlerinden alyan.

Hawa, mena ozlerinden alyan. Ya ol yalnyshmy?
Hmm... men sen soran badyna email iberdim department sekretarlaryna shuny sorap. Son birden men yalnyshyan bolaymayin :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Bärde free tutoring

Bärde free tutoring klaslaram bar, ýöne free dällerem bar. Sizde-de şeýledir
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

wah

turkmengyzy wrote:

Mahri senin ozun gelip okamakchy bolyanmy dashary yurtda?
Onda Rumyniyany saylay:D

Wah meni goyberseler Ruminyanyn dili cowrerinle olary menin dilimden owreder yaly ederin welin aramn goyberilemok dashary yurda shu wagt:)))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

hawa goyberenoklar

hawa goyberenoklar ekeni..Yogsam gyrgyz'a-da chagyryp gorduk-le seni:)

Gyzlar, aranyzda model

Gyzlar, aranyzda model bolasynyz gelyan barmy?

men ---------------------goly

men
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

viy Bayram aga men size

viy Bayram aga men size oglan diyip yoruna :) (shutka)

name uchin?

Gowy zadyň gowulygy erbet

Gowy zadyň gowulygy erbet bilen deňeşdireňde belli bolýamyşyn. Menem bir model bolaýyn, onsoň beýlekileriň asyl bahasy belli bolsun :D

---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

gulup oldim-ow, Bayram

gulup oldim-ow, Bayram :))
ey, senem hacan gorsen ozunden nalynyp yorsun-lay, menden aldynmy bu hasiyedi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nalynanyma seretme, özümi

Nalynanyma seretme, özümi ilden kem görýän däldirin :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

belli bolyar :)) "Elinden we

belli bolyar :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

name bolday Feyajan model

name bolday Feyajan model bolasyn gelyarmi???
ay yok men onun yaly yorap bilmerin:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

yokla yone soraydym

yokla yone soraydym :)
hazirki tv chykyan turkmen modeller beter ulumsy. Ya olaryn ishleri sheyle bolmakmyka?

ay yoklay ol adama bagly

ay yoklay ol adama bagly bolyalay ulumsy bolmak:( ondan daldir
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

adamlar mende bu tema indi

adamlar mende bu tema indi kan achylmajak bolyar. agyz Mahri taze achsana gayrat edip? menin sorajak zadym bar :)

Wiii saytdashlar Amerikadaky

Wiii saytdashlar Amerikadaky OXFORD okuwy yylyna 30 mun dollar diyyaler cynmyka shol
dilinde ansatlay 30 000$:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Mahrijan Angliyadaky Oxford

Mahrijan Angliyadaky Oxford bolaymasyn?

ya sheylimika mena

ya sheylimika mena dogrysynam bilemok nirededigini:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

oxford shaheri we oxford

oxford shaheri we oxford uniwersiteti barde, jigim :))
menin yokarda yazanlarymy gordunmi?

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Agam sagja bolun bashda gormandirin:)))"

Gynansagam sheyle.Oxfordy

Gynansagam sheyle.Oxfordy Dunyanin in gowy 3 universitedi arasynda gorkezse bolya.

Yokarda Bayram bilen ata

Yokarda Bayram bilen ata aganyn "Us'mi ya-da UK" gurrunini okadym,
menin pikirima UK 100 esse govy !!! UK'in name bolsa-da parahatchylyk
atmosferasy bar, adamlar has medeniyetli yaly, a US'liler hachan gorsen
ozlerini asmandan sallap, namemishin oydup, hemme zadyn pul ustune
gurulan yurdy...Onsonam Michael Moore'in Sicko'syny gorun, shonda amerika-da
kesellaysen, onda-da bejerilmegin azajyk kop pul duryan bolsa,
na dereje-de kyndygyny gorkezyar !! Universal health care'i yok !!

Mena UK'mi ya-da US diyseler, UK'i saylardym :)) Ya-da Germany, yone US dal :D

ha-ha, goldaw ucin sag bol,

ha-ha, goldaw ucin sag bol, Mergen:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men USi aklajak bolamok,

Men USi aklajak bolamok, ýöne UKde adamlar beýle mylaýym däl ýaly görünýär, eger kinolara seretseňä. Bilemok hakyky durmuşda nähili... Bärde öň UKde bolup gaýdan oglanlar bolmaly, şolardan soraýmasam, menä kän tapawudyny bilemogam, dogrymy aýdaýyn
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

barde kan yok, yone kabir

barde kan yok, yone kabir shaherlerinde yogam dal, ayratynam, kabir yerlerinde!
Barden kop transfer bold-a US-a Turkmenler :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"