Hackerlik

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hackerlik barada name bilyaniz.Her kim bilyanini yazsa umman bolarmyka diyyan.Gizli bolsa saytlary hem yazip bilersiniz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Atash yalylardan dashda

Atash yalylardan dashda durawerin...

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Haker bolaysam diyyanmi yada

Haker bolaysam diyyanmi yada hakermin dostjan?

Hakerlige tarap yorap

Hakerlige tarap yorap basladym.Kim ol atash diyyanin garadag?

Atash ***********************

Atash

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

.cyberwarrior. **************

.cyberwarrior.

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

mana -da owredayinda nahili

mana -da owredayinda nahili hakercilik edilyanni owrenesim gelyar:)
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

menem owrenesim gelyar. bir

menem owrenesim gelyar. bir sayty yapasym gelyar oool tmchat bara ine shony yapsam kopsi bu yere gelip flud ederdiler :) (shutka)
yone onam owrenip galsam diyyan :)

Feya yene ikimiz yazypdyrys

Feya yene ikimiz yazypdyrys hazir gelip samsyklar utananyzokmy diyerler:) _____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Samsyk adam utanzokmy

Samsyk adam utanzokmy diymez.Sebabi samsyk adam utanmaz.Kompyuterin basyna gecende tm chatda entap yorsen hic wagtam hackerligi owrenmersin.
Belent daglarda yilan bilen burgut bolyar.Biri suyrenip birem ucup cikyar.

Yalnysh

Yalnysh dushunipsin;
Samsyklar gelip "utananzokmy?" diyer- diyip dushunipsin.
A olar;
Hazir gelip "samsyklar, utananzokmy?" diyerler- diyipdir.

HACKER'lar uchin ayratin

HACKER'lar uchin ayratin forumlar bolyar, sholara gir! Hacker'lik hem gaty bir "kanuny(legal)" zat dal, shonun uchin bilyanler hem gaty erbet bir yazip barmaz!
P.S. TMCHAT'da oturmak samsyklyk dal

batyok, kim tmchatda entap

batyok, kim tmchatda entap yor? mena shony hacklemek barada aytdym ichine girip entemek barada aydamok. gozleni achyp gowja oka 5-gezekdagy Mahrinkinem menkinem!

Bagyşlan hanymlar indiki

Bagyşlan hanymlar indiki gezek hökman okaryn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "erkek..."

Yene ursh bashlar diyip

Yene ursh bashlar diyip garashyp durdum,hatda pozjagam boldym kommentleri...
sheyle jogap berenin uchin minnetdar.

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

eyy Mekan gowja bol! Indi

Mekan gowja bolayda!Indi pozmayda gaty gerek bolmasa,pozsan gyn gorerin:(

Bolyar:) p.s.iki-uch bedre

Bolyar:)

p.s.iki-uch bedre ganymy gech,islesen onkusi yaly edeyin:)

ey Mekan gowja bolsana! men beyle gurlamok yokarda yazyshyn yaly

hany onkisi yaly et!

yarym bedre ganyn gitdi! yene uytgetsen gechmerin!

:)

sizin yazgilarinizi okap hacker boldum
he he he :)))

Meninem planymda yok

Meninem planymda yok dal.Hatda 5-6 sany kitabymam bar...yone beter yalta bolanym uchin entak elimden gelyan zat dal.yone bolaysam chyndanam gidip chady hacklap gaydaryn.

:)

gaty gorme yone chady hacklemek her ar yigidin isi dal. chada 7 gun 24 sagat gozegcilik edilyar.(gozegcilik edenlere tmchat pul beryar.)

aydanyn uchin sagbol,bellap

aydanyn uchin sagbol,bellap goyaryn:)

:)

bolyala ! bellapcik goy onda !

:)

sonam bardakiler (tmolympiad cylar ) bu tmchad isini gaty ulaltyalar... kabirleri ozuni ahlakly gorkezjek bolup jan etyar. ay name diyeli tuweleme diyaymesek !

Ozume chekemok,yone ondada

Ozume chekemok,yone ondada jogap yazjak.chady hacklap magsadym sogap gazanmak dal:)
ozumi ahlakly gorkezmegem dal.oturyanlara ahlaksyzam diyip biljek dal.Beyle bolsa hemme ahlaksyzlaryn bashynda men gelmeli bolyan:( Shu wagt bashga biri hacklese unsem bermerin.Hatda biri hackledem oydyan,arada shu tayik private message-leri goyupdy...
yone shon yalak isleg bar ichimde.Belki son islegim gachar we hich hachan owrenmerinem...sheyle bolsa hasam gowy aslynda...
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Her naçe goralyan hem bolsa

Her naçe goralyan hem bolsa menin pikirimçe hacklap bolar.

Tmchat dagy namejik,

Tmchat dagy namejik, isleseler enesini uvrarler, dine vagt ve zahmet meselesi bolar...Ozun edip bilmeyan bolsan azajyk pul
tolesen, her ishsiz haker'em dash edip berer...

men chynym bilen yapyshsam

men chynym bilen yapyshsam ol ishe, onda tmchat namejik viiy pysladyp goyaryn :) yone owrenmelida ilki :)

bir gun sizi hem hack'larler

bir gun sizi hem hack'larler onson:D

Önem aydişim yali uly

Önem aydişim yali uly daglarda iki sany haywan bolyar biri yilan beylekisem bürgüt.Biri süyrenip çykyar beylekem uçup.(Hiç bir başarıya çiçekli yollarla ulaşılmaz).Şu sözler sana degişli Feya!

Nadip uchmalydygyny

Nadip uchmalydygyny owretsene gayrat edip...

onson name diyjek boldun

onson name diyjek boldun mena dushunmedim?

Jogap

Uly daglarda iki sany haywan bolyar biri yilan beylekisem bürgüt.Biri süyrenip çykyar beylekem uçup.Manysy:ikisem ol yerlere yetmek üçin kosenyarler.
Hiç bir başarıya çiçekli yollarla ulaşılmaz.Manysy:Eger-de üstünlik gazanmak isleyan bolsan işlemeli,derlemeli,okamaly,bilmeli bolarsynyz.
Inda düşünensiniz enşaalla.

Ay mena burgut gaty bir

Ay mena burgut gaty bir kosenyandir oydemok.Yilan bilen deneshdirsena birjigem kosenenok.
Deneshdirme onmandyr garaz...
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Ilki baş gezek oka son

Ilki baş gezek oka son jogap ber.(Seng aydyşyn yali).Yene düşünmesen son düşündirayerin.

Batyr bagyshla welin shunyny

Batyr bagyshla welin shunyny halamadym.Olar senin godekligine godek jogap berdiler,sen bolsa shu wagt hich zat yokka godek jogap beryan...

6 gezegem okadym :) netije

6 gezegem okadym :) netije yok :) golova rabotat etmejek bolyar :)

AY Feya gayrat etde shu

AY Feya gayrat etde shu bloga girme sony name boljagy bellisi yok:)
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Mahri name üçin beyle

Mahri name üçin beyle diydin?

viy sizdenda shol, hana

viy sizdenda shol, hana Mahri indi rugsat edenok girmegi.
girayiin? indi urshjak dal hich kim bilen :)))

:))

tuweleme talyplar urshun hani... yene ne telpek berjek !!!
hehehe :))

hany talyp? bizden gowy

hany talyp?

bizden gowy hacker chykar :))) bu bolshumyz bilen :)))

Bilemdimda... Mena sen bilen

Bilemdimda...
Mena sen bilen pikirdeş dal Feya :(

batyok, shu wagt chaga hem

batyok, shu wagt chaga hem dushunerdi menin yazanyma. men oyun edip mowzugy yatlatdym, ol bashga yere sowulyp baryardy. bizdenem bir hacker boljakmay (menden).

dayhanoglan, gowja bol hany! men depyanlerden dal! susyanlerden :D

Feya jigim biri birzat diyse

Feya jigim biri birzat diyse göni ayt-paçagyny çykararys ok:)
arkayynjak boluber:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Feya sen bu sözlen bilen

Feya sen bu sözlen bilen mana çagadan hem akylsyz diyjek bolyan mi?

:)

anna sana yrsarayan yok oytyan bu gunler... bizin oba bir gel !

eyyyy boldy mena indi

eyyyy boldy mena indi girjegem dal bu yere. Mahri dogry aydypdyr.
name meni urjak bolyanyzay? Anna agama aydaryn hemmenizin pachagynyzy chykaryp elinize berer!!!

:(

ay biza sen agandan bashlajak bolyas... bashgada ozune govnu yeten agan bar bolsa chagyr ! :)
sizi kokunden gyrmakcy !!! :)))

dayhanoglan agşam zat

dayhanoglan agşam zat yyldyryp ursa pikirlengin ok:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

:)

ok dost gelay men mydam tayyar yone onki gezekde edisin yali eline ''kerpich'' alma !

senem aglamada

senem aglamada :)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Özün bilersin Feya.Sana

Özün bilersin Feya.Sana gir diyip yrsarayana yok. :)

viyyy Atamyrat, Gadyr,

viyyy Atamyrat, Gadyr, Bayram, aA, Anna agalam kaaan, hany sholan garshysyna chyk onson gorubereyli seniii!!!

batyok, gownune degen bolsam sorry. yone dushunmansinda men gunakar dala sen dushunmesen!

hayuu tema dolanyn hanyyy!

ata aganyn yeke ozi hem

ata aganyn yeke ozi hem yeterlik bolar-la jigim!:) Beyleki agalaryn bolup edip biljegimizin 2-3 essesni ol yeke ozi eder..:)

Garaz in dayawimiz ata aga-da..:)

:)

bor ayt agalanna ! iki-iki den gelaysinler !

Sen shu wagt tmolympiaddaky

Sen shu wagt tmolympiaddaky hemme kisha sylamazlyk edyan.habaryn bar dalmi shundan?

:)

garadag senem barmy bulan icinde ! niredenay sen ?! (durshuna ''wanklay '' ) :)))
he he he !!!

Hawa bar, jogabyny ertir

Hawa bar,
jogabyny ertir gelip yazarsyn...

:)

ay feya sena onardynay ! Anna da aga diyyan may ?! ola ''heleylap'' urushya.. (eline zat alya...! )
gaty gorman men bir oba oglany ! ka wagt koce gurrun edayyan !

sena name oglanam bolsan

sena name oglanam bolsan "güjüge güjü güjü diysen güjigini görkezer" etdin

......................edebi edepsizden öwren.......................

Tuweleme Feya senin bu

Tuweleme Feya senin bu bolşuna gowy gördüm :)))

sag bol batyok :) nigin

sag bol batyok :) nigin gowylay senem :)))

eyy dayhanoglan men Anna agama name diyjek bolyan? hazir yekeje tanapda dur gaharym shol gyrylaysa senin garshyna ozum chykjak! onson aytdy aytmady diyme!!! :)))

ay agalamdan galmasanam joralamdana galarsyn!

İnden nigime at dakjak

İnden nigime at dakjak bolyanmay Feya?

way yokla how, name goni

way yokla how, name goni tersini alyanay? yoluny dogryja tutsana gyz :) viy :)))

O name diydigin bolyar? :)

O name diydigin bolyar? :)

Batyr Chariyev! Habarlashyp

Batyr Chariyev! Habarlashyp dur!

Kim sen?Menin Batyr Ç bilen

Kim sen?Menin Batyr Ç bilen garyşdyryan bolayma!

essalam aleykum hormatly

essalam aleykum hormatly hakerler!
yazan zatlarynyz hakerlige peyda berenok yone men Sizden bir hayysym bar bilsen ayt bilmesen aytma!

bir dostumun WindowsHP gireninde porol goyyar sol porolam jigileri uytgedip acyp bolmayar! Icindede gerekli informaciyalar barmys WindowsHP tazeden ustanowka etsen bolyar welin gerekli informasiya bar! (F8-in peydasy yok!)

Windows XP diyjek boldun

Windows XP diyjek boldun gerek Rahat ?

ERD commander yaly 1 programma ulanmaly bolarsyn,
yone TM'de tapdyrarmy, biljek dal...
Eger senin informasia diyyanin OS'nyn gurulgy dal
drive'inde bolsa, onda beylekilerin birine tazeden
windows gurup, son kone windows'dakylary alyp hem bilersin..

achyldi bilay widows'i

dostjan shu linkde hackerlerin hem ulanyan kop programma toplumy bar. aslynda bu hemme programmist ve komputer injinerlerinde bolmali cd. men islan zadimi etyan shu cd bn..
shulara basishdirip gor hokman gerek zadini taparsin..
http://rapidlinks.ru/link/?lnk=10211
http://rapidlinks.ru/link/?lnk=10161
http://rapidlinks.ru/link/?lnk=11014

ps. cd ms-dos'dan girya (password recovery programmasy 4 sany dagy bar oytyan.)

***********************
Sen! - Sen bol...

batyok we feyan arasyndaky

batyok we feyan arasyndaky dusunusmeklik gelsiksizrak!
hormatly agzalar men Sizin gownunize degmek islemedim!
ol dusunusmezlikleri iki cak hat alysyp dusunisayin!

Edil hakerligi

Edil hakerligi çözayipsiniz. :)
// Comments here!

dostumjan sag bol hazir

dostumjan sag bol hazir barlaryn!

Sagbol

Gowy maglumatlar bar, sagbol dost
________________________________________________________
Baydagy baydak eden üstündaki aydyr!
Toprak - eger ugrunda jan bereni bar bolsa, Watandyr!

Maglumat...

Salam oglanlar, gyzlar.

Ilki bilen şuny bellemeli. Hackerlik diýilende biziň aklymyza erbet adamlar gelýär. Meselem, bankdan pul ogurlap ýören, öňüne gelen we peýdalymy, dälmi oňa garamazdan serverleri çökerdip ýören we ş.m. Munuň sebäbi `Hacker`leriň bilmeli maglumatlaryny şahsy çykaryna ulanmak üçin öwrenýän art niýetli adamlaryň öwrenmesidir. Emma ol maglumatlary isleýän ýagşy niýetli adamlar öwrense (ak şapkaly), ýaman niýetli Hackerlere (gara şapkaly) garşy durup biler. Halka we Watana hyzmat üçin ulanyp biler.

Asyl söze geleli. Isleýänler üçin, Watanyma bu ýoldan hyzmat etjek diýýän ýagşy niýetli oglan-gyzlar bar bolsa. Mende Hackerlik hakynda Iňlisçe, Rusça we Türkçe uly göwrümli maglumatlar ýygyndysy we kompýuterde okap biljek e-kitaplarym bar. Siziň bilen paýlaşyp bilerin.

Habarlaşmak üçin,

cw_turkmen@yahoo.com

Harmatlamak bilen,
Miss_Forever
________________________________________________________
Baydagy baydak eden üstündaki aydyr!
Toprak - eger ugrunda jan bereni bar bolsa, Watandyr!