Gowy kinofilmler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu yerde halan kinolarymyzyn atlaryny yazalyn. Mumkin bolsa 1-2 sozlem bilen sebabinem.
Green Mile - Akterlaryn oyny gaty gowy. Mena halan kinom.
Usual suspects - Kevin Spacy'mi akter gaty gowy oynapdyr. Ozem shol yerde ulanylan idea sonam kop ulanyldy.
Lock, stock and two smoking barrels - oz janrynyn birinji kinosy. Durshy bilen action, azajygam komediya.
Snatch - Edil yokarky kino yali, ondanam azajyk gowurak. Gay Richchinin in onat iki filmi.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bu yyl Oscary alan kinofilm

Bu yyl Oscary alan kinofilm : The Departed

"Soygin guyji " hindi ceper

"Soygin guyji " hindi ceper filmi soygi hakynda in gowy terjime edilen hindi kinilarynyn biri.
"Kukaracanyn basdan gecirenleri"
"Dartanyan we onyn nokerleri "
"Aly baba we Kyrk garakcy"

Quote: "Aly baba we Kyrk

Quote:

"Aly baba we Kyrk garakcy"

Ady Ali Baba(bu hem at dalmay?). Aly baba diysen bir hili yashuly Aly baba yalylay :D
PS Shol sanan kinolarynyzyn hemmesi gowy! "Soygun guyjini" dowrunde soyyadim :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ali Baba diydiniz yada

Ali Baba diydiniz yada düşdi. Karunesh atly bir saz toparynyn "Ali Baba" atly eseri bolmaly. Şony dinlap görmeginizi maslahat beryarin.

Karunesh'i men gunde-gunasha

Karunesh'i men gunde-gunasha dinleyan...
In halayanlarym: "Zen breakfast", "Inshallah", "Punjab".
Kitaro'nynam kabir sazlaryny halayan, yone eyyam bizar boldum dinlap dinlap. Kop dinlanim sebapli hazir dine birini dinleyan Kitarodan - "Matsui"
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

The Last King of Scotland.

The Last King of Scotland. Şu kinony tapsanyz hökman görün.

Gechen

Gechen hepdang songunda kinoda shu kino seretdik:"Wild Hogs".Taze chykan kinolang biri.Mena gulup gulup yykylandyryn.erbet gulkunch,kinoda gulmedik yerim yadyma dushenok.Hokman sereding eger gulesingiz gelyan bolsa.Yene goresim gelyar shol kinony.

Ondan

Ondan ongunchakki hepdelerde kinoda(at the movies)"Primevil" we "Stomp the Yard" gorupdik.Primevil erbet kino dal.Ol ikinji kinonam tans etmegi gowy goryanlere maslahat beryan(breakdance,hip hop,stepping and etc.).

sonky 1 hepde içinde

sonky 1 hepde içinde sereden filmelerim:
"Departed"(Köstebek)- 4 sany Oscar aldy öydyan.. yaman gowy kino..seredip görün.
"Dejavu" bu hem üytgeşik kino.. kabir yerleri düşnüksiz..
"Kurtlar" (fransuz filmi).. türk "bozkurtlar" barada.. Jean Reno oynayar..

Ata

Ol kino bir iki aylykda chykdy.Mowzugam seng aydyanyngdan bashga.Hemem bu kino hip-hop tansy dalde,Step dancing barada.

hmm

garrayas dost, garrayas. Ay, indi kino diyseler okdurylypcykmaga rowgatymyz galmandyr, gezek Balkanlarynky :)

bay-ba

barde oglanlar "ares" ya "kzaa+(kaza+)" yaly prg ulanyp download edyaler sheyle kinolary, bolmasa men hem jykladyp goreyin, vizyona girmedik kabir kinolary hem yuklayyaler-how kamahal, ol kino bolsa, indi vizyondan cykandyr, sheyle dalmi, Farabi!?

kinolar

Blood diamond, Prestige, Illusionist, The Queen.

Borat

Jemal wrote:

Borat d/p bir yurek bulanyjy zat bar...

Dogrydanam Borat yurek bulanjy, yone gyzykly kino eken, gorse boljak. :D

...

a siz hills have eyes-i gördünizmi...görayman yüreginiz bulanup,nahar iyip bilmersiniz...yöne mena halşadym...

Hills have eyes

Gowja kino(Hills have eyes), gaty erbet dal eken shol-a. Gorkunjam bolsa, gormezche dal.
(Borat barada)Samsyk oynalan, ona sozum yok. Medeniyetin ustunden gulmegem gowy zat dal. Yone gulkunch yerleri, men shona gyzykly diyyan.

bah

Farabi wrote:

The Last King of Scotland. Şu kinony tapsanyz hökman görün.

Farabi, azajyk hint bersene, gyzyklandyrdyn, ya "Braveheart"-yn dowamy yaly zatmy?

Balkana: TC-de "Hip Hop Tanscylary" diyip bir kino bardy, nigga oglanjyklar topar yolbashcylary bolup kop topary pacak edyardi, son 50 000$-lyk professional bir nigga hanymyn tans topary bolmak ucin yaryshyalar, shol kino-ha daldir?!

kurtlar

"Kurtlar" (fransuz filmi).. türk "bozkurtlar" barada.. Jean Reno oynayar..

Shu kinony men hem gorupdim. Onat kino.
Obshyagada hepdanin sonky 2 guni yatyp kino goryadik, taze cykan bolmadyk hemme meshhur kinolary gorup cykdyk diyen yaly :)

Ol filmiň reklamasyny

Ol filmiň reklamasyny gördüm, indi aşygy menem. Senä halaŞypsyň :D, menem halaŞArynmykam?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Yok hiç hili baglanyşygy

Yok hiç hili baglanyşygy yok.

Şatlandiyadan, taze doktor bolan bir oglan, içi gysyp Uganda gidyar. Edil giden güni anyrda agdarylyşyk ("askeri darbe") bolyar. Şol barada. Kinodaky zatlar hakyky bolup geçen zatlar. Yalnyşmayan bolsam Oscar hem alypdy.

hmmm

Bayram wrote:

Ol filmiň reklamasyny gördüm, indi aşygy menem. Senä halaŞypsyň :D, menem halaŞArynmykam?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

yaman erbetlay...derrw tapyp üstümden düşyanow
onda size yene nejizzzz kino:cehenneme 1 adım

Departed--DiCaprio'nun oynan

Departed--DiCaprio'nun oynan in gowy filmlerinin birimika diyyan. Film mowzugy hem oran gowy. Her kimin seyretmesini "tavsiye" edyan.

Film hakynda:

DEPARTED

Genres: Action/Adventure, Drama, Thriller, Crime/Gangster and Remake

Running Time: 2 hrs. 30 min.

Release Date: October 6th, 2006 (wide)

Starring: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Jack Nicholson

Directed by: Martin Scorsese

Matt Damon

Matt Damonyn kinolary gaty gownume yaraya. Bourne Identity, Bourne Supremacy indiki yil awgustda Bourne Ultimatum cikya. Basgada Pirates of Caribbean iki bolumi hem gowja. Birem su Fox TV nin sonky cikaryan seriallary gowja. Prison Break, Vanished..Ikisem CNBC de gorkezilya oydyan.

Men-a Aygitli adimi halayan...

Arasynda gereksiz sahnalara bolsa-da menin-a gownume yaradi...

Lord of the war gowy kino

Lord of the war gowy kino eken. Gaty manyly. Yzyndan hem MTnin Savas cicekleri diyen aydymyny dinlap,gowy gityar-Nirde shol Amerikanlary beeeplayin diyip bashlayan :D

"Tentek", "Menin dostym

"Tentek", "Menin dostym Melegush", "Yuvash gelin" ve sh.m. :D

Menin halayan filmlerim

men "menin dostym melegush' we "over the hedge" halayan.Birinji filmi halayan sebabi ol gaty gowy filmmika diyyan.ikinji film bolsa gaty gyzykly menin ucin sizin ucin nahili bilemok.

Good Will

"Jappaki" kinony nirden

"Jappaki" kinony nirden skachat edip bolar, bar bolsa

Ors'etde kim bolsa men "Ohlamon" kinony berip bilerin.

Farzad Merjani

shonun www.turkmens.com saytyndan alyp bilersin Japbaklary

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

http://www.sharereactor.ru/

ata wrote:

shonun www.turkmens.com saytyndan alyp bilersin Japbaklary

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

belkam şu adresde bardyr, Şurigin kinolara bar eken, fanatiklerine...
http://www.sharereactor.ru/

barde

barde-de Gazaklar bar, azyragy halaya diyaymesen, kopusi yigrenyar, name ucin halasyn, milletlerini yer bn yegsan edipdir oydyan, kop yerde duralgalarda entagem reklamasy bar!

düyn "Dünyayı Kurtaran

düyn "Dünyayı Kurtaran Adamın Oglu" diyip türk filmini gördüm.
gülip gülip yykyldym.. :)))
hökman seredin. durşy bn gülkünç edipdirler..
birihili türklerin üstünden gülyan yaly diyip pikir etmeginiz hem mümkin..
yöne men-a türkbolmanym üçinmi..gaty gülkünç geldi.

Men 2 gun on Gazaklaryn

Men 2 gun on Gazaklaryn 2006 yylynda chekilen "Nomad"(Kochewniki) kinofilmini gordum.
Mark Dacascos elinde gylych, gyzyl donly urshup yorse nadersiniz?

Gazaklaryn garashsyzlygy barada, biz hem shona menzes bir film chekmeli oydyan...

Men şol kinony görjek

Men şol kinony görjek bolup hiç ýerde tapyp bilmedim. Sen nireden tapdyň?

at

Harezmi wrote:

Men 2 gun on Gazaklaryn 2006 yylynda chekilen "Nomad"(Kochewniki) kinofilmini gordum.
Mark Dacascos elinde gylych, gyzyl donly urshup yorse nadersiniz?

Gazaklaryn garashsyzlygy barada, biz hem shona menzes bir film chekmeli oydyan...

Kino adymy yokarda yazanyn ya cekenin adymy!?
Belki intde bardyr, jykladyp tapmak ucin!?
PS:Mark Dacascosyn mushdaklaryndan biridim men TC-dekam, ind-a beyle zat yok, sebabi, kan kino seredemok!

Nomad kinofilmi hakynda

Nomad kinofilmi hakynda maglumatlar: http://imdb.com/title/tt0374089/

Gazak dostumda DVD si bar

Gazak dostumda DVD si bar shondan seretdik...

Haýsy dilde? Men

Haýsy dilde? Men gazakçasyny görüp başlap, soňam goýdum. Beýle gyzykly dälläý düşünmeseň diýip. Ýöne gaty köp idedim başga dilde, tapaýmadym...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Men Ruscasyny

Men Ruscasyny seredipdim.
Originali Inlisce+Gazakca oydyan...

Recommendation

Men size in gowy kinolaryn atlaryny aydayin.(mana gora).. sholary gorseniz halarsynyz sizem ::):)
" SAW "
" Fight Club "
" The Equilibrium "
" American Pie 1-2-3-4-5 " (kinon ozi gyzykly, komedia yone ka bir edepsiz sahnalary bar )

goldaw (quote-yn icinde yazyandyryn:)

Bairam wrote:

" SAW " - gormedim.
" Fight Club " - erbet dal
" The Equilibrium " - ayratyn, menin ucin :)
" American Pie 1-2-3-4-5 " (kinon ozi gyzykly, komedia yone ka bir edepsiz sahnalary bar ) - ay, men yalylar seretmese gowy-la :)

Kabir edepsiz sahnalar bar

Kabir edepsiz sahnalar bar diyyanmi ?? :))) Anyrda "Kabir erbet dal sahnalar bar" diysen yalnishmarsynmyka diyyan, Steve diyilyani bir ayri prikol :))) Men 5-njisini gormedim entak yone beylekilerini gaty onler gordum..

ay

TC-de obshitde kilen men yaly, hatda menden kopusi kici bolan TM oglanlar hepdanin sonky gunleri 5-10 lap CD alyp jyklayadylar, shonda bar eken, kabir yerleri gelende men gozumi ayran bolyadym, kabir dal-de kop yerinde, has takygy, seretmamson, azajyk onat nukdayi nazardan oz pikirimi beyan edipdim, aslynda, Mergenin aydanlary dogry bolmaly shol 5-li kino ucin!

Menin gowy kinolam-

Menin gowy kinolam- shular
JOhn Q -bu kino bir adam oz oglynyn jisn' sohranit' etmek uchin bolnisany zalojnik edip alyar. Yone sheyle bir gowy kino.
The Notebook- soygi barada
Pursuit of Happyness- Will Smith we ogyljygy oynayar. Bu kino o tom chto esli chto to silno hochesh' v jizn' to mojno etogo dobitsya.

Life is just so wonderful!!!

kinolar

The Notebook-y gormage bashladym, yone yuregim gysyp goybolsun etdim. Pursuit of Happyness erbet kino dal eken, gormezche dal.
The Queen- duyn shu kinony gormage bashladym, yone yuregim gysyp yene tashladym, nacherak gowydygny biljek dal. Yone Perfume(The Story of Murderer)- shu kinony haladym, tapsanyz hokman gorun, gyzykly kino. Hmm, bashga-da "The Illusionist"- gowy kino diyip eshitdim, shugun gorermikam diyyan.

Where is Hereket, There is Bereket!

kino..

şu wagta çenli gören kinolarymyn arasynda in halanlarymdan birisi THE GODFATHER.
Bilyanler bardyr belki, yöne gysgaça bu mafia barada üç volumedan ybarat. Jemi 9 sagat töweregi. Kinoda şu wagtyn tanymal aktyorlarynyn esasylary bar. İlki içinizi gysdyryp biler yöne wakalaryn bolup geçişini gowy düşüripdirler.

god fatherin oyunam yaman

god fatherin oyunam yaman gowy eken
merw

Aha

Dogry,Godfather gaty gowy kino,menem haladym. Al Pacinon "The scent of a woman"-diyen kinosy bar, olam gowy kino. Gormeginizi maslahat beryan.

Where is Hereket, There is Bereket!

mena in gowy goryan

mena in gowy goryan kinolam
akıl oyunları
hababam sınıfı we şaban inegin oynayan kinolary
esaretin bedeli
terminal
equilbrium

merw

egerde

egerde aşgazanunda traffic problemanyz bar bolsa şu kinolary görman:
...barda
...the hills have eyes
...cehenneme bir adım(the descent)

"The Prestige"- seretdim..

"The Prestige"- seretdim.. super gowy kino eken..

www.intv.ru shu yerik girip

www.intv.ru shu yerik girip oz kompyuterinize kinony yazdirman, shu saytdan gorup bolyar! hindi kinosy, we bashga kop kinolar bar!

Hajy-el Mubarek

Kabir turkmen kinolar

Byarik girip http://www.turkmeniya.info/load/
"Туркменские Фильмы MP3 " Ohlamon, Kechpelek,Döwranyň Başdan Geçirenleri etc.
skachat edip bolar

Edil şu wagtjyk "Bourne

Edil şu wagtjyk "Bourne Ultimatum(2007)" diýen kinony gördüm. Non-stop action kino ekeni, keýpini entägem alyp otyryn :D
PS Kinonyň iň soňynda Mobyniň aýdymy başlaýa welin, keýpine keýp goşýa! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ol film sheyle onat welin

Ol film sheyle onat welin hiy yone goyay..:)

Men bir diskde shol bourne filmlerinin hemmesini yazdirip goydum.. Hemmesi biri-birinden onat.. Birinjiden sonka gidishine has gowulashyar filmler..

Garaz hemme kisha maslahat:)

family man gowy

family man gowy ekeni:D

......................buda geçer.......................

hmm

men hem gözledim şol filmy.arkasyna archery den bir zat alyp gezinen bolyar.duye toynagy yadyna düşyami?? :P

gel ne olursan ol yine gel...