Menem gidäýsemmikänäýt...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Tüweleme gitmek moda bolupdyra.
Ýene 1-2 sany agza gitse menem durjak däl şu ýerde

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

agajan sen bir gitjek diyme

agajan sen bir gitjek diyme men-a hazir aglajak.. hemme zat çişirilip gitdi.. gyzlaram yzyna gelse gowy bolar..

offtopic bagyşlan.. sen

offtopic bagyşlan..
sen önki "tuana"my?
_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

yok.. ilki gelen wagtym

yok.. ilki gelen wagtym zümrüt'dim.. son akgül boldy

Agajan oyun etjek bolyanmay.

Agajan oyun etjek bolyanmay. Moda diyip hemme zady edip oturmaly dal-how.

PS: naçe gitjek diysenem gitmejegini bilyanlay... Kimi oynajak bolyan :)))

ýok oýun edemok. Namart

ýok oýun edemok.

Namart aýyp gözlär dogan ilinden

tuveleme goryan veli onki

tuveleme goryan veli onki agzalar ozleri bir bolup tazeleri arasina alma niyetleri yok oydyan. Agajan mena seni tanamok veli yone gati gorme shu vagtki yalanchi dunyade yerine tapip bolmajak adam yokdur sen gitsen bashga agajan chikar geler.
hem-de bu sizin edyaniniz adam saylamaklik bolyar birazda name men yali taze gelenler bilen gurleship taniship bir temada gurleship bolmayarmi?

Turkmen Pie sen taze

Turkmen Pie sen taze gelipsin Hosh geldin!

Yone bu yerde onki agzalara agzyna gelenini diyildi, sana hem sheyle sozler aydylan bolsa bu yerde bir minut hem durmazdyn. Eger ozlerini sylalyshy yaly adam sylasalar onda hich kimem gitmezdi. Gidenleri alyp galmagyn yerine gitsen gowy bolar diyen sozler aydylmadyk bolsa belki hemme zat gowy bolardy. Hany goreli indi shol giden gyzlan yerini tutup biljek barmy ya yok!

Agajan senem entek gitme, son bileje gidayeris biraz guymeneli :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Senin bize aydanlaryn name

Senin bize aydanlaryn name hasap dalmi ?? Onki agzalaryn
ichine bizem giryas, biraz gozuni ginirak achyp, dine gyzlary
gorman bashlajak dalmi sen ??
Kim giden bolsa ozunden gorsun, sizin bize aydanlarynyzy eshiden 80% oglan hem belki giderdi, yone bizin gitmeyanligmizi, ozunizin gidyanliginiz uchin ulanjak bolman,
biz size sizin bize aydanlarynyzdan kopuni aytmadyk, name
diyen bolsak 2 essesi bilen jogap berdiniz, yene-de biz gunakar bolyarmyshyz gyzlaryn gidyanine...

Mana-ha 1 gram tapavudy gidyan adamyn jynsy, aktiv gyzyn
gitmegi hem, aktiv oglanyn gitmegi bilen den dereje-de, hemme adama-da denje garalmaly !!!

agajanh gizmi name? menina

agajanh gizmi name? menina kellam chashdi eyyam. bu yerde jinsiyetini bildirer yali zat goyup bolmayarmi adminstrator? kimin kimdigi belli bolmadila!!!

Quote: Agajan senem entek

Quote:

Agajan senem entek gitme, son bileje gidayeris biraz guymeneli :)

bor

Namart aýyp gözlär dogan ilinden

Men bilen jedel etjek

Men bilen jedel etjek barmy?!
agajan gityarmi yada gitmeyar?
gitmeyar diyyan we $10 goyyan.

Menem

(Gitse-de geler) Aslynda gitmez. Men 15 goyyan

Döwran Çilan

Arzuw men ozum duyn geldim

Arzuw men ozum duyn geldim shu gelenim bari hemmesi gidyar men sebabini bilemokdim gitmelerinin dushundirenin uchin sag bol. Men onki pikirim barde ulimsilar gidyarmika diyipdi senin mana dushundirmegin govi boldi, olar yali bolsa konechno sizinki dogri yone bu zatlarin bolmagina kim gunakarka????
Turkmenler baglsak bir yere bili.... izini nache aytsan aydip oturibermeli biz hachan bir yere bilimizi baglarkak beydip agzimizi alardip yorenimizden.
tmolympicinkiler bolup siz hich uyshup oturyarsinizmi yuzbe yuz oturip problemalari gurleshyanizmi?

Ýokarda şeý diýipdim:

Ýokarda şeý diýipdim: "Ýene 1-2 sany agza gitse..."
Eger şeýle ýagdaýda bolsa Garadag bilen jedel ediň
utulmarsyňyz :)

Namart aýyp gözlär dogan ilinden

Erkek bolsana agajan, sen

Erkek bolsana agajan, sen name beylekilerin edyan ishi boyuncha oz-ozuni shertlendiryan ?? Galyanlar galar, gidenler gider, belki gaydyp gelerler, belki yene-de giderler, yone bu senin barde galyp galmazlygyn uchin 1-nji faktor bolmalymy ??

Blin, enesi uvreldi saytyn "plany gitdi-de, plany galyar" diyip, nama gerek sheyle gurrunler ?? Mert gitjekmish,
namart gidenmish...Gerekmi shu gurrunler ?? 2-3 ulanyjynyn yazyanlary govnune yaramayan bolsa, shol adamy ignore etse bolyar, yone name uchin 2-3 sany adam govnune degdi butin
sayty tashlap gitmelika ??? Name beylekiler hasap dalmi ??

Ýok ol 2-3-sine diýlen zat

Ýok ol 2-3-sine diýlen zat bildirenok maňa. Olara näme diýseňiz şony diýiň welin şu ýerde kaçoklar köpelipdir.

Namart aýyp gözlär dogan ilinden

Kachok bolmagyn kriterialary

Indi kachok dal, gonshy movzuklara yene bir gezek goz ayla :)

gelin hich kim gitmesin,

gelin hich kim gitmesin, onun yerine Tmdakilar ondan gayta bir yerde jemlenip grlesheli oturalin. Men de bahim yene gitmeli Turkmenistandan.

Nesip Bolsa

Turkmen Pie wrote:

gelin hich kim gitmesin, onun yerine Tmdakilar ondan gayta bir yerde jemlenip grlesheli oturalin. Men de bahim yene gitmeli Turkmenistandan.

Nesip bolsa, ertir gyzlar bilen dushushjak, ine shonda naman namedigine gowja edip dushunjek. Bay sizin gybatynyz gideraaa :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

1)sen gizmi ya oglan? 2)

1)sen gizmi ya oglan?
2) gayrat etdan gundiz obedden onunche edin gibatinizi obedden son yatjak gulagimi shinlatman bolyarmi?:-))

ey Balkanskiy pirajok, men

ey Balkanskiy pirajok, men name oglana menzeyanmi? :) seret nigim kichi harplar bilen bashlayar, adam ady dal!
gulagynyz shanlanokmy??? :D

***!!!***
!!!Dine sen!!!

arzuw birinji bilena

arzuw birinji bilena bagishla bilmandirin senin gizdigini hem-de sen oglana menzap menzemeyanini men nireden bileyin senin suratinama yok bu yerde.
onnon menin nigimde Balkan Pie dal de Turkmen Pie ahirin menin balkandandigimi nireden bildin ya men aytdimmi sana eyyam?

wiy biz hem bara kim

wiy biz hem bara kim gitmekci bolyar ayyp bolar beyle zatlar diyme son yone 1-2 sanysy gider welin sen hem sitmeli bolarsyn :)

hak aydyar bomako girl

hak aydyar bomako girl gizlar bara inha entekde aramizda
men-de shaherden 3-4 sani giz getirerin giz azlik edyan bolsa;-)

getirsene yoksa aralarynda

getirsene yoksa aralarynda yeke özüm kawagt gorkyanam barsy cozmana baslayar

nache giz getireyin? 4

nache giz getireyin? 4 bolarmi? yone sonra siz gizlar kopelip oz aranizda urushmarsiniz dalmi?sizi kosheshdirmek kin bolyar erkeklerinkiden de

ony men özüm daş ederin

ony men özüm daş ederin sen onun gaygysyny etme namede bolsa yüzümüzi goremzok:)wiy köpelsek has gowy siz oglanlardan ar alar yaly:)

yone menin getirjek gizlarim

yone menin getirjek gizlarim menin aydanim bilen bolar sebabi olar meni govi goryarler

Haha...Senin "ar alar yaly"

Haha...Senin "ar alar yaly" diyen sozlerini, yalnyshyp
"är alar ýaly" diyip dushundim, guldim hezil edip :D

sen bir getir men olary

sen bir getir men olary duzlap goybereyin eger gaty halayan bolsalar onda başga yoluny tapmaly bolar:)

sen olari getirmankam olarin

sen olari getirmankam olarin gozuni gorkuzjakla. olar shu vagt yanimda otirlar senin bolshuni gorup gitjekdal diyip bashladilar. sen milakatlija alip bilmeyanmi bulari araniza?

sen bir getir men olary

sen bir getir men olary mylakatly aljak bolaryn yone gaty gorme men barada erbet zatlar aydyp olary men bn gürleşmez yaly edayme :)

ol sizin kariniza bizi oz

ol sizin kariniza bizi oz aranizda hem ovyarsiniz hem sovyarsiniz, men beyle daldirin men getirerin olari ozunize chekmeklik siz bilen onnon

indiki hepde 2. gün mena

indiki hepde 2. gün mena kitaphanan bir burçyna özümi danjak:)
8 sapagyn 9-unam geçmeli:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

sen onda in govusi ozuni

sen onda in govusi ozuni danma da bashga zat et. danilmak bilen bir zat bolunsa di ichindaki duran kitaplarda examenlerden gecherdiler

başga name etjek ...

başga name etjek ... kakama urup okatyardy welin,olam yanymda dalda:)

danaymasak özümizi:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

yone nabileyinda o getirjek

yone nabileyinda o getirjek gyzlan menden okde bolaymasalar sen aydyşyna gora onson hem olar 4 sany gayrat etde 1 birden getir hemmesi birden agyr bolar mana

bolyar hokman hemmesine

bolyar hokman hemmesine aydip goyarin senin yaninda pes palli bolarlar ozleri gaygi etme

Bah her işde 1 hayyr bar

Bah her işde 1 hayyr bar ekeni
:D
agajan gityar yerine 4 gyz gelyar
tüweleme agajan bereketli ekeninlay:)bizede gelip-gitsene:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

mojet sen Agajandan

mojet sen Agajandan bereketli bolmagin da mumkin gidip gor senin yerine nache giz gelyar goreli?!;-)

Agajan hich yere gidenok

Agajan hich yere gidenok how, beydip gitmejeginem gotunden
galdyrmasana Anna, yogsa galjagam gidirjegov siz :)

gitman how onson yone gyz

gitman how onson yone gyz bolar durarda :)

gaygi etme gizlarin arasinda

gaygi etme gizlarin arasinda ozum bolarin :-)))))))))))
size de yaranip bolmadi bir gizlarin bari gitdi diyyarsiniz indi bolsa oglanlar gitman diyyarsiniz hemmamiz de ggalalin

mana yaranjak bolsan gaty

mana yaranjak bolsan gaty kyn bolaymasa men hemmamizi den tutyan su biriniz cykjak bolup gorun gaty gorman son yone men bn iş alyşmaly bolar:)

nirede ish salishmali

nirede ish salishmali bolarka sen bilen?

ony yeri gelende aydaryn sen

ony yeri gelende aydaryn sen howlukma:)

a giz edil shu vagta

a giz edil shu vagta hovlukmachrakdim da ginansakda

hawa kim gitya indi. 1-2

hawa kim gitya indi. 1-2 kişi gitsinle agajan gityami gidenokmy görelin... :) (gitmegi mümkin, yöne gysga wagtyn içinde yzyna geler.)

agajan sen bara. sen... ay borda :)))

gepleşdik:) men

gepleşdik:)
men gityan
:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

Bolya sagbol, Kaysera salam

Bolya sagbol, Kaysera salam ayt :)))

agajanh wagtyn azalya, hany yene 1-i gitsin :D

durun how name men keypine

durun how name men keypine gyzlary cagyryanmy indi durunda bizin onumizde ha gyzlardan gorkdynyz bildim mertrak bolunda-row:)

kim gitsede men bar gizlarin

kim gitsede men bar gizlarin garshisinda oni gaygi etme sen

Gyz çagyryas diyyanmi, onda

Gyz çagyryas diyyanmi, onda el_mariachi gitmez. :)))

PS: Esasy mesela gelelin, geljek gyzlar nahili ??? :D

urularsyn:) mana babnik

urularsyn:)

mana babnik diyjek bolyanmay?

......................edebi edepsizden öwren.......................

oglanlar urushman giz uchin

oglanlar urushman giz uchin gizza ve duza gitchilik yok yone hemmaniz turkiyada bolmamlida bildiryar giz uchin urushjak bolshunizdan

önem birine

önem birine sorapdyrlar:
-dünya nahili
diyip
olam:
-özüm yaly
diyipdir
:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

Ata mollum okuwçysy

Ata mollum okuwçysy öydyan. Nejis edip jogap berdinlay :)

Ata mollum zat ovretmandirov

Ata mollum zat ovretmandirov size

yok-how Anna aga. Geljek

yok-how Anna aga. Geljek gyzlan içi gysmaz yaly, sizin galmagynyz gowy bolar diyjek bolyanlay.

sen bize yetmaymesen gaty

sen bize yetmaymesen gaty mert duryanla kabirlerem bize cydaman cykjak bolya senem gorda aytmady diyme:)

men aytdm dalmi boldi siz

men aytdm dalmi boldi siz meni kovsanizda gitmerin indi bu yerden.
oglanlar gizlar gelyar ertir gaygi etman hemmesi de edepli gizlar lak atmak bolanok

lak atdyrmajak bolsan

lak atdyrmajak bolsan çagyrma. (şutka) Olaram gaty görüp gidaymesinler. Önünden düşündirdarey...

yashuli oyun edyan

yashuli oyun edyan degibermeli alan aldinki

ha şeylemi onda gyzlar

ha şeylemi onda gyzlar gelsin olara aydysyma seret

olara senden onunche ozum

olara senden onunche ozum duydurdim arkayin bolay

Men kan pikirlendim welin

Men kan pikirlendim welin saytdaky bulashyklyklaryn birden bashlamagy, kabir agzalaryn oz aralarynda dilleship hereket etmekleri, tmolympiad dargatmak ucin organizowat edilyan yorite ataka menzeyar. Gaty gynandyryjy. Biz muna tayyara daldik welin cydap bileris diyim umyt edyan.

Elbetde agzalaryn tashlap gitmekleri bilen bizin gazanyan zadymyz yok, biz yitiryaris. Tashlap gidyanlerin hem gazanyan zatlary yok, yitiryan bolmasalar. Bashda name ucin agza boldylar? Yazdilar? Shu yerde bir gyzykly/peydali zat gorendirler we agza bolandyrlar. Shu tmolympiad onki tmolympiad. Hic zat uytganok.

Gitmek bilen siz geroy gorunenzok, mana gora yaman gulkunc yagdaya dushyaniz.

Bilemok size nahili gelyar, mana gora chaga dusunjesi. Chagalar bilen onyshman "Indi senin bilen oynamok, sowush!" diyip jajeklerini coplap oyune aglap gaydyan yali. Sonyndan hem gyzykly zat bolsa tazeden goshylmak isleyarler we onki diyenleri ucin gelmage cekinyarler.

Bir zada dushunin gayrat edip. Bu yer oynalyan chagalar bagy dal. Shu yerde 1000-lerce adam bar. Internetde Turkmenlerin arasynda pikirinizi/habarynyzy yayratmak, pikir alyshmak, gurleshmek, adamlar bilen tanyshmak we az hem bolsa hereket etmek ucin shu yer #1. On hem sheyledi, hazir hem sheyle. Gitseniz yzynyzdan aglajak/yalbarjak hem yok. Sekta hem dal, gitsen olduris diyip gorkyzyan hem yok.

Sozumi jemlesem, yone yerden tashlap gidyan agzalary moda gore hereket edyan krutoylar yali goremok. Menin shahsy garayshim, yaman chaga we gulkunc hereket.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Han 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hemme aydanlaryny tuys

hemme aydanlaryny tuys yurekden goldayaryn,
Agajanam bu blogy achanyna gaty utanyp(gynanyp) oturan bolmagam mumkin :)

Quote: Men kan pikirlendim

Quote:

Men kan pikirlendim welin saytdaky bulashyklyklaryn birden bashlamagy, kabir agzalaryn oz aralarynda dilleship hereket etmekleri, tmolympiad dargatmak ucin organizowat edilyan yorite ataka menzeyar. Gaty gynandyryjy. Biz muna tayyara daldik welin cydap bileris diyim umyt edyan.

bu pikrin man gülkünç geldi...

Quote:

Elbetde agzalaryn tashlap gitmekleri bilen bizin gazanyan zadymyz yok, biz yitiryaris.

oolaryn gitmegi bilen tmolympiadyn yitiryan zady yok, olar giden yerine başgalary geler. Adam gytmay. onsanam ol gidenler taze agza yaly bolup gelerler ya-da... Gysgaça ol gidenler geler. Hökman geler

Senden haýyş edýän,

Senden haýyş edýän, içýakgynçlygy gowy görýänem bolsaň, arasynda goý ol häsiýediňi!
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

men-a barde birinin içini

men-a barde birinin içini yakjak bolamok. Sen için yanya diyip, yazmarynmay. İç yakar yaly name yazylypdyr...

Basga yazara zat

Basga yazara zat galmadimay!
Giden gider-da. Gidenin izindan yas tutulanok, galana-da bayrak berilenok. Birek biregin govnune degmek yerine ilalasmak has govi bolarmika.

Agajan kaçok diýip maňa

Agajan kaçok diýip maňa aýdýan bolsaň, şeýle kabul edäý(beýleki temada "güýçlimi?" diýip sorapsyň). Gidesiň gelýän bolsa, log out çep gapdalda, ýokarrakdadyr.
Maňa galsa, şu hemmelere degişli. Bärde galmaklygy "odoljeniýe" edýän bar bolsa, özüne ejir görýän bar bolsa, durmasynam. Bir iş beýle pikir edýänler bilen edilenok.
Men köp tema açdym gaty görmek barada, "gaty görmäň, dogry düşüniň!" zat diýip, ýöne adamlaryň gözüne şonça ýazanym ilmedi, hökman hetjeleşip, garşy gitmek islediler. Eger ýagdaý şeýle bolsa, gidibermelidir!
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

..:::..Size ne döw çaldy?!..:::..

Göryan welin hemme kişi dolup dur?! Degsen pytrap durlar.. Ay onat bolup giderlay!:. Na yaşlaram bagtly bolsun!

şu vagtlar saytda bolup

şu vagtlar saytda bolup geçyan zatlar gynandyryjy bolsada,başga bır tarapdan seretsen gaty gyzykly görunyar mana.sayta bır vırus yokuşan yaly,hemme yere kesel yayrapdyr.kabırlerımız bu yagdayy çözmane çalyşsa,başga bırılerı bolsa yarany beter azdyryar.mena şu yagdayyn sonunyn name boljagyny bılmek üçınem saytdan gıtman gezerdım.
Belkı saytdan gıtmeşek hakyndada ses berılışık ederıs)))

Name bolyaray tmolympiad da

Name bolyaray tmolympiad da biri gowja düşindirsinle .
Yada okap biljegim mowzygy bersinle ...
Kan sonky gunler elim degenok hemme mowzyklary okamana .
Kimler name üçin gityaler .
Men pikirimçe sayt hiç kim tarapyndan eyemsirenmeli dal .
Agzalarymyz pikirlerini yazsynlar gaty sozler bilen dalde mylayimlyk bilen garşy pikirimizi goyjak bolalyn olara .,
Hiç kim galmasa gyzykly bolmaz .Esasy zat köpçiligin pikirini paylaşyp bilmesi bu yerde .
Birinin pikiri size ters gelya diyip ony bu yerden gaty sozler bilen gitmane mejbur etmalin .

********************************************************
Birinina garny aç ,
Birininem Gözi aç .,
Birineha çare bar ,
Biri baky bialaç.

hmm

salam ahliagzalara!!
men hem gidipdim.kopden bari yazamokdum.ine enşalla yazyp başladym!!
aranyza hoşgeldim oydyan :P :) gaytadan!!

gel ne olursan ol yine gel...

dawaýyň Menä şu

dawaýyň
Menä şu link-a

http://tmolympiad.org/?q=logout

Namart aýyp gözlär dogan ilinden

agajan poka wasyok. nesip

agajan poka wasyok. nesip bolsa goruseriz.