Yewropada 10 çekirtge 4 yewro

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkmenistan diyarymyzyn her yerinde bityan, ösyan we yashayan mun bir durli ösümlüklerdir jandarlar dashary yurtlarda uly pula duryar ...
Yer asty bolsun yer usti bolsun ...
Mysal uchin bizin dowletimizin hich bir edara karhanasynyn ulanmadygy we gereksiz diyip biljegimiz emma dunyanin hatta yewropanyn kop dowletinde ulanylyan suwda yashayan gurbaga uly pul edyar gunimizde .
Turkiye dowletinin dine gurbaga budundan 300 mln $ girdejisi bar ...yene bir zat ,
yüpek - dünyada bir elin barmagyny gechmez öndüryan döwletler arasynda we bu dowletlerin arasynda bizin Türkmenistanymyz 3-nji yerde duryar ...
Bir hayvan fuarina gitdigimde bolsa yewropada
6 milyondan köp mashgala oylerinde iguana(zemzene menzesh haywan ), hajjyk (kertenkele) saklayandyklaryny ögrendim we bu haywanlaryn bolsa çekirtge we şuna menzeş zatlar bilen iymitlenyandigini ögrendim
yewropada 10 çekirtge 4 yewrodan satylya

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Amerikadada iyyarler shol

Amerikadada iyyarler shol gurbakany.Yone o diyen baha dal.5 dollara gowuja edip gurbaga nahary iyseng bolyar.Herkim hezil edip iyyar.Menga bir hili yuregim bulashyp gidya.

Nahili iyip bilyarler. hey

Nahili iyip bilyarler. hey tukmenlerden gurbakga iyip goren barmyka? tanayanynyz bolsa adyny aydyn, bolsa suratam

Ine dagashyp yorler

Ine dagashyp yorler gurbakgalar :D

Ay bishirip onume getirseler

Ay bishirip onume getirseler belki bilmernem,yone iyenimden son "Yanija gurbaga iydin" diyseler anirim barime ha gelip gider....

Gurbakga iyyanler bashga zat

Gurbakga iyyanler bashga zat tapmadylarmyka :D gel gel bir bokup yoren gurbakgany iyishlerini diysene :D

shulam idili zat dalow.

shulam idili zat dalow. gorkunc zat. bir gezek Turkmenbashyda denizde shuna dushdyk. bolyan jayymyzdan cykdy. ay eydishdirip beydishdirip oldurdik

Musulmanlykda iyilmeyan

Musulmanlykda iyilmeyan hayvanlaryn söwdasini etmek dogrymydyr (yagni gurbagadir we ş.m.)
Gurbaga türkiyede 3 sany uly we 2 sani kiçi jemi 5 sani firma yewropa döwletlerine export edyaler ...
Bizin hem döwletimizde ite dökün gelin bir çaresini tapalin umuman bir kilo gurmaganin türkiya girişi öz bahasindan %38 salgyt alyalar eken ...
Beyleki döwletler nahilikan gelin gyzyklanalyn ...

Wi oglanlar biz bir zadi

Wi oglanlar biz bir zadi yatdan çykaryasa dünyanin yüzinde birgiden gurbaga görnüşleri bar we bularyn hemmesi hem iyilenok ...
Sizin hemmaniz diyen yali olympiadajy we içinizde hokmany türkmenistanda haysi görnüş gurbaga ardygyny bilyaniniz bardyr gayrat edip yazsanyz haysy görnüşleri bar atlary ...

Mana gerek bolan suwda

Mana gerek bolan suwda yaşayan yaşyl gurbaga latinja ady 'Ranaridibunda'
gurbaganyn bu görnüşi barmyka

Tutda satyber Soltan Sanjar

Tutda satyber Soltan Sanjar :)

He He gaty gaçyalar

He He gaty gaçyalar tutduranoklar Agajan kakama aydaryn diyyaler...
Menem gorkdum olardan ....

wa'ishhhh diyyaler bizin

wa'ishhhh diyyaler bizin yanymyzda sheyle yagdayda :D
hezil berdiniz oglanlar, hasam Agajan. :D

Ine biri gullerin icine

Ine biri gullerin icine seyran etmage gidipdir :) ejesinden soraman tutup geldim :)

Gorende yuregin bulanyar.

Gorende yuregin bulanyar. Iysen dagy :)

Gurbaganyn buduny kim name

Gurbaganyn buduny kim name edyaray ?? Onsonam name uchin ala bole budyka ?? 300 million$ az pul dal,Turkiye oncha dollarlik tovuk satyandir hem oydemok mena..

bir yerda okapdym Fransuzlar

bir yerda okapdym Fransuzlar dunyade in kop gurwakka tuketyan ulke diyip.iyiba gormedim,yone budlary suyji diyip eshitdim.aslynda biraz iyesimem gelyar.yone her durli gurwakka bolyandyr,iyilyani,iyilmeyani,ajysy,suyjisi.bizinkilerem suyjilerdenmika?

SoltaSanjar, yüpek

SoltaSanjar, yüpek öndürmekde 3nji yerdedigimizi nirden bilyan bilyan? öwrenen çeşmani aytsana...

Yok bizinkiler vilka bilen

Yok bizinkiler vilka bilen dürtende vakgyldayan gurbakgalardan :D.
Ony aytjak bolsanyz hytaylylar hemme zady iyyaler. Yerde adamdan başga, gökde uçardan, suwda gamiden başga hemme zady iyyar şol millet :D:D:D Yöne gaty gymmada satyp bolmayar.

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Beyle bolsa gurbakkan

Beyle bolsa gurbakkan gozlegine cykayyn men gitdim :)

Galtaman uytgejek dal oytyan

Galtaman uytgejek dal oytyan sen,bir gun ayagyny sallap gidersing chynym :D

hemme gyzyklanyanlar uchin

men bu zatlary ozumden yazamok gozleglerimin sonunda bu netijeler chykdy ...
Galataman men nameden uytgemeli name uchin ayagymy sallap gitmeli bu zatlar bilen ayaksallap gitmek arasynda baglanshyga dusenip bilemok ...
Yenede Galtaman yüpek bara sen maglumaty islapsin Turkiye Respublikasinda ayda bir çykyan " Tarymsal ekenomi arashtyrma enistitusi"nin 2003 yil Mart ayindaki gozlegleri netijesi boyuncha
Dünyadeki durum..............
Bugün, dünyada yaklaşık 60 ülkede ipek üretilmekle birlikte
bunlardan 20 kadarında üretim ekonomik bakımdan önem
taşımaktadır (Anonim, 2003a). Dünya’da ipek
böceği yetiştiren önemli ülkeler Çin,
Hindistan,Türkmenistan, Brezilya,
Özbekistan, Tayland ve İran ‘dır. Dünya
ham ipek üretiminde Çin %70 ile ilk sırada
yer almaktadır. 2002 yılı üretiminde Çin’i
%17 ile Hindistan, %5 ile Türkmenistan
takip etmektedir. İhracatta Çin %65 ile
Türkmenistan ise %23 ile önemli ülkelerdir.
İthalatta ise Hindistan önemli üretici ülkelerden biri olmasının
yanı sıra aynı zamanda %39 ile önemli ithalatçı ülkelerin
başında gelmektedir. Önemli düzeyde ithalat yapan diğer
ülkeler ise İtalya, Japonya ve Kore’dir (Anonim, 2002).
Çizelge 2.1 :
Dünya Ham İpek
Üretimi (Ton)
Yıllar Üretim
1993 108.582
1994 115.639
1995 112.525
1996 82.768
1997 79.758
1998 95.946
1999 97.517
2000 83.726
2001 89.148
2002 88.578
Kaynak : FAO

sagbol SoltanSanjar...

sagbol SoltanSanjar...

soltan sanjar gelip mi

soltan sanjar gelip mi hahahahaaaaaaaaaa