TM-de ullakan yilan adam iyipdir! (Surat) (updated: yalnysh habar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkmenistanin serhedinde ullakan yilana dush gelinipdir. Bir esgeri iyenligi aydilyar. Cynmy, yilani name edipdirler, nireden gelipdir belli zat yok.

Suratin uly gornushini gormek ucin ustune basyn.

http://img153.imageshack.us/my.php?image=frmwest1wd9.jpg
http://img241.imageshack.us/my.php?image=themouth11io0.jpg

UPDATE: Bu habar yalan eken, suratlar TM-de alynan dal! Afrikadan surat, asakda Merwezinin kommendini gorun.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • azat08 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gen habar! "

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Suratlar montaj edilene

Suratlar montaj edilene menzanok. Yilan gurjaga hem menzanok.

türkmen serhedi diyip

türkmen serhedi diyip nirden eşitdin??
men bu surady köp yerde gördüm ön..
hiçisinde turkmen agzalmayardy.
bu yylanlar hemem suwly yerlerde yaşayar öydyan.
_________________________________________

nirede gordun? Source berip

nirede gordun? Source berip biljekmi?
Mana suratlari iberen oglan aytdy.

sen dostun nireden aldyka.

sen dostun nireden aldyka. sorap gorsen...

onada dostynyn jigisi

onada dostynyn jigisi iberipdir. yagni, yzarlap tapyp bilmeyan nireden gelenini...

çynym bilmedim.. men ony

çynym bilmedim..
men ony habarlarda okamadym..
geng suratlar arasynda görüpdim 1-2 yyl bolandyr..
anakonda merkezi aziyada işi yokmyka diyyan..
latin amerika - braziliya yaly suwly tokayly yerlerde göryadim köplenç dokumental filmlerde.. :)

_________________________________________

Yylanyn sypatyna seretsen-a

Yylanyn sypatyna seretsen-a suwly yerlerde yaşayana menzanok...

Uday saklasynlay bu zat...

Uday saklasynlay bu zat...

Anakonda filminin hakykysy

Anakonda filminin hakykysy bar diysene bizin towereklerde-de, cyndanam uly ekeni! Gorkunc zad-ey.

Shu yilanlar 7 yil ynsan garasyny gormese ajdarha, yene shoncarak gormese yuwdarha bolyar diyip mysh bardy, dogrumykanayt shol?! Ajdarha bolsa name ayratynlygy bolyarka, yuwdarhany-ha dushundik welin, galyberse-de, bu yilan onda yuwdarha bolyar-da!?

ganaty zadam barmyka :))

ony iymitlemeg-a ish bolar, dowlete kyn dushmese gerek yone!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kakamyn aydan

kakamyn aydan ertekılerınden aytsama ajdarha bolanynda bedenınde taze,gorkunç çyzyklar bolyar,yuwdarha bolanynda bolsa kellesınde bır desse saçy bolyar.
dogrymy yalanmy ozumem bılemok

:)

mana icimden bir ses bu zada yalan diyjek bolyar...

menki hem. adamlary

menki hem. adamlary gorkuzmak ucin atayak yali bir propoganda menzeyar.

Menzeyar diyyanmi, bu

Menzeyar diyyanmi, bu çyndanam propaganda. :)[oyun etyan]

blogyn adyny okap ertekı

blogyn adyny okap ertekı aytjak bolyarmyka dıydım,yone suartlar çyna menzeyar

:)

bir gun gonshym maldan(cholden) gelyarka mazarlygyn (owulyanyn) yaninda ulakan yilan gorupdir. ony gelip oyundakilere aydip beripdir. chagalary bizede aydip berdi. 2-3 hepde son shol wakany tazeden eshitdik. gorulen yilan dalde bir ak sachly yilan (ajdarha menzesh..)bolayipdir. gynansagam turkmen esiden zadyny ulaldip aytmany hic zatca gorenok. ''esiden den bolmaz goern goz bilen... ''

oban bir çetinde goyun

oban bir çetinde goyun ogyrlandy diyilyar, beyleki tarapyna çenli gyz ogurlandy boluşy yaly...

Meng biir dostymda da bar

Meng biir dostymda da bar eken bu surat, Mary içeri işler min.i bilen baglanşykly bir yerde işleyardi. Ong aytmagyna göra bir soldaty iyipdir. Song vertolet bn atypdyrlar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

maleyan yilanlaram bar-how

maleyan yilanlaram bar-how :)
gurbagany iyyan yilanlar maleyar :)
gurbaganyn sesi-lay, men copan sheylemika oydyadim kicikam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

maleyan yylanlar balay,

maleyan yylanlar balay, kiçikam gurrun beryadiler.

hawwa manada gurrun

hawwa manada gurrun beryardıler,"gamyshlykda guzy yıtp galandyr dıyıp hals etmage bardym velın,bır zat suyrenıp geçıp gıtdı"sheylerak zatlar

duyn tv-da kino chykyp durdy

duyn tv-da kino chykyp durdy yylanly, shol yylanmy name ola.

hmm

bolup biler :P :)

gel ne olursan ol yine gel...

ters eşiden bolaýma!

Meniň bir tanyşym esger wagty esgerler bolup açlyga çydaman ýylan gowurup iýipdirler.
Bu waka-da ýylan esgeri iýipdir dälde esger ýylan iýipdir bolaýmasyn?! :-)

name ucin bolmasyn... esger

name ucin bolmasyn... esger gorguliler hem bir zat iymeli.
sheyle bolsa prikola bolar.
// Comments here!

gozum bilen gormedim....yone..

gozum bilen gormedim....yonekerkide gulluk edyan dostum gusgyda bir yylan esgeri iyenden sonky suratyny gordim diydi. menem ynanasym gelmedi... emma oglan dogrycyl

Serhoş wagty aydyp berdimi

Serhoş wagty aydyp berdimi ?

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

shu suratdaky yilany

shu suratdaky yilany vertolotdan atmaga gerek dal,sebabi olsede chykmayar simlerin arasyndan.oz-ozuni gapjapdyr,gidip biljek yeri yok.

Iň birinji bilenä şu

Iň birinji bilenä şu ýylanyň adam iýenligine ynanamok, onda-da esgeri. Esger görgüli horajyk birzat. Iýenine görä bir ofiseri iýmeli ekeni :)

Ikinjidenem wertalýotdan surata alypdyrlarmy? Ýanyna baryp surata alyp soňundanam wirtalýoda münüp atyp ýenede ýanyna geldilermikä ? :)
Namart aýyp gözlär dogan ilinden

Biziň obamyzdaky üzüm

Biziň obamyzdaky üzüm ýerleriň hasyly biderek boldy şu ýyl. Guşgy tarapdan biziň oba geläýipdir öýdýän şu ýylan... obamyzda üzüm iýmäge :D
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

baaa yylan mowzugy bari

baaa yylan mowzugy bari geçipdirda onda ha _?

Atamyrat bize aydyp özün goyyanmay _?

;)

Hany bu babatda

Hany bu babatda ayal-gyzlarymyz name diyarka:9
TM-daki gyzlarymyzy dinlali,atamyradyn tapjak sourse-yndan has güyçli olanky???
:D
ayal name diyse dogrudyr:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Bu yylan anacondan hut özi

Bu yylan anacondan hut özi ekeni
welin olar suwly yerlerde/tokaylarda yaşayara
TM yaly çölde yaşap bilmezlera?!

Yöne armatur we simlere seretsena bizin töwereklere menzeyan yaljak,yöne topragy dökünli mes topraga menzeya,yagny bizin topraklar çöl topragy dal yaly....birhili birhili

......................edebi edepsizden öwren.......................

:)

hany gyzlary dinlali diyeninde bir dostumyn yalan garysyk bir toslamasy yadima dustu. bir adam oz doganyny gormage türma gidipdir ve ona yakinda turkmenbasy tussaglary boşatjakmys diyipdir. habarlarda şeyle diydiler diyeninde ''heleyler''(ayal-gyzlar yada dayzalar) name diyyarler diyip sorapdyr... ? olaryn ky koplenc dogry bolya.. in sonunda bagyslan diyeyin!

offtopic. gulkunc dal

offtopic. gulkunc dal anekdotyn doly gornusi.

Adamsy ishden oye gelyar. Ayali seni ertir bashlyk edyarler diyyar.
Adamsy: - Kim aytdy?
Ayaly: - Heleyler
- Ay olaryn gepinde derek barmay diyip dinlanok.
Ertesi bashlyk bolyar.

Sonra wagt gecyar welin ayali diyyar adamsyna, seni ertir ishden ayiryarlar diyipdir.
Kimden esidenligini soranda heleylerden diyipdir. Ay olaryn gepinde derek yok diyip
yene dinlemandir.

Sonra ishden boshadypdyrlar.

Sonra seni turma basyarlar diyip gep gelipdir, yenede dinlemandir.

Basypdyrlar.

Sonra ayali turma yzyndan gidipdir we yakinda boshaltjaklary barada habar aydipdir welin,
heleyler name diyya heleyler, mana shoni ayt diyipdir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • dayhanoglan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Waa zaç:D

Waa zaç:D http://whiteafrican.com/wp-content/snake.jpg http://whiteafrican.com/wp-content/snake.jpg
]
Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha telpek ocurdin wara..."

Kan ynandyryjy

kan ynandyryjy dal menin pikirimce.

Topragyn renki de kan

Topragyn renkini de Turrrkmen topraklaryna menzedip bilmedim renk gyzyl biz de gyzyl renkli toprak gaty az bolmali bildigim kadariyla

Bu habary men Kerkili

Bu habary men Kerkili birinden esidipdim. Goren adamlary tanayan diyipdi.
Yone bu suradyn bu habar bilen hic-hili baglansygy yok. Meninem kompymda 1 yyldan bari dur, komik suratlaryn arasynda.

Atamyrada prikol tutup,

Atamyrada prikol tutup, "mysh-mysh" chykarya, adamlaram uly alada :D
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Mena ynanmadym yone shu

Mena ynanmadym yone shu suratlar eyyam hemme yerik yayrapdyr. Mekdepdaki okuwchylaryna hemmesem bilya. Chynmyka?! Eger chyn bolsa onda ol yylanyn ayalam bardyr bir yerlerde.
Mugallymlaram chyn diyyalermishin ay hemme adamlaram ynanya.

Edil şu günjik gördüm

Edil şu günjik gördüm klasdaşymda.
Ýöne onda ýylany kesip adamy çykaryp duranlary hem bar ekeni.

Namart aýyp gözlär dogan ilinden

Ay o suraty men hem gordum.

Ay o suraty men hem gordum. O waka Gunorta Amerika da bolan waka...
Bu surat hem belki sol yerlerdendir..
// Comments here!

Ay gysgaça aydylsa by bir

Ay gysgaça aydylsa by bir propagandalay.

Şöhrat atly bir uygur alym

Şöhrat atly bir uygur alym maymyny klonlapdyr. http://www.nature.com/news/2007/071114/full/news.2007.245.html;jsessionid=41689FF154E5964CDFCDF818B53CEC48

Shoukhrat M. Mitalipov

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler