Futbol

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ilki bn tmolympiad agzalarynyn hemmesine salam... Men agsham yatyrkam kellame bir sorag geldi? 'NAME UCİN BİZİN DOWLETİMİZE (TOPRAGYM TURKMENİSTAN)FUTBOL OSENOK YADA OSEN DAL?!'
Men gaty kop oylandym... yone aklyma hich hili pikir gelenok... Men ozum Fenerli yone men shu wagt bizin oz toparlarymyzdan birinin fanaty bolan bolsam hasda gowy bolardy... kabir turkler sorayar(men ozum istanbulda)'sizin hich ustunlikleriniz barmy diyip?' men edil shol yerde yere giryan!!!

Türk: -Lan shrerefsiz glmishsin bizim takımımızı tutmushsun. git kendi ulkenden tutsana.. diyyarler...(her kimin dushunjek dilinde yazmadygym uchin gayt gorman!:D)

men name diyeyyin. men olara oz milli yygyndymyzyn hich bir oyunchysyny tanamok diyemde olar gen galyarlar... hachan bizin yygyndymyz aziyada chempion bolarka??? :(

Мне оченъ жалко за свою страну!!!РоБфАн

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ay menin pikirimche hich kim

ay menin pikirimche hich kim chynyna alanok,has dogrusy chyny bilen yidyz bolmaga karar beryan gaty az.muna dash toverekdakilerinem tasiri bar.kichikan futbol oynap bir yerini sypchyrtsan son ejen oynama diyyar,elini dowaysen dagy gurlemegem gerek dal.ulalan son bolsa,"chaga yaly top depip yormede,ish tap"-diyerler...garaz gep kop.yogsam togo,kongo yaly afrikan yurtlaryn shertleri bizinkiden gowy dal,yone sholarda sportun usti bilen bayamak,bayamagyn belkide yeke0tak yoludyr,shon uchinem olardan kan futbolist,bokser,basketbolist chykyar.men-a shuny "strah kritiki" diyilyan zada baglayan.futbol oynamak isleyanler kop,gowy oynajagam kop yone toweregindakilere garshy gidip bilenoklar.imho.

Salam, Robfan, milli

Salam,

Robfan, milli yygyndymyzyn oyuncylaryny biljek bolsan, internetde bardyr. Yyldyzlarymyz shu wagt Bayramov, Karadanov, Gochkuliyev, Kuliev, Ovekov... Men meselem komandalaryn mana bir baglylygy bar bolsa tutyan. Meselem Turkmenistanda-HTTU, Orsyetde-Rubin, kabir komandalara sempatim bar-GSaray, Sevilla...

Hawa bizin yygyndymyz shu wagt ozuni tanadysh reklama edenok, yone bizde hich hili futbola investisiya yok, legionerleri getirmek bolanok... FIFA'dan gelyan pul(Goal programi) nira gitdigi belli dal.
Gowy trenerlerimiz bar: Gurban Bekievic Berdiyev(Orsyetde), Rahim Gurbanmammedov(2004'te Aziyanyn in gowy 3 trenerlerin arasyna girdi)...

Watanymyzyn Ishlerini oz ishimiz yaly gorsek hemme zat yerine geler enshallah!

Türklerin toparyna

Türklerin toparyna janköyerlik etmayerler olar sana sökyan bolsalar .
Mana bu tomusda bizin toparlarymyzyn oyunlaryny yakyndan gözlemek nesip etdi .İçinde jany teni bilen oynayanlary barmak basyp sanardan köp .Yöne ilkinji garyn gaygysyny gidermeli olaryn .Başga gaygylary bolmaly dal bir futboljynyn futboldan başga menin pikirimçe .
Ondan sonam gowy türgenleşdiriji gerek .Sonam sponsor .
Hemmesi bir yerde jemlenip bilse türkmenlerin almajak galy yokmykan diyyan ...

hmm

mena 100 de 100 goşulyan sanjara!!

gel ne olursan ol yine gel...

Turkmen milli yigyndysy

Turkmen milli yigyndysy kambojianyn yigyndysyny 0-1 utupdur.olan oyunda.2010 elemeleri bolmaly oydyan.

Düya sorapdyrlar:agam name

Düya sorapdyrlar:agam name üçin boynun egri
düye:jigim nşram dogry:):):)

şonun yaly haysy zat özen???

......................edebi edepsizden öwren.......................

aziatskiy liga

aziatskiy liga chempionovunkan abrayi yok,sholam tasir edyan bolup biler.