Kimler bilen dushushasynyz gelya?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

3 adamyn adyny yazmaly, mumkin bolsa 1je sozlem bilen dushundurmeli!
PS Gyzlar bilen bir diymawerin, onem gonshy temany achanyma bir hili bolup otyryn :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Balkanjan sen Chingiz hany

Balkanjan sen Chingiz hany yigrenmage doly hakyn bar.ay yone kitaplary yakanlygy uchin dalde beyleki etmishleri uchin esasanam.adamlary,kichi,uly,ayal diymani gyrypdyrlar meselem...yone name bolsada Chingiz hana men-a hayran galyan.lider,ussat we geniy(eden zatlaryna goz aylap chyk),adamkarchiligi bolmasada...

men-a shu wagt kim b/n

men-a shu wagt kim b/n dushushjagymam bilemok...
Atashyn edishi biraz ansatrak bolyalay:

1.Magtymguly
2.Howard Hughes
3.Napoleon

bashgada sanara adam bar 1-2 sany.

shu wagt yashayan adamlara gechsek..(kim baray?)
chynymy aytsam shu wagt meni gaty bir gen galdyryan adamam yok yaly gownume.wii

1.Buffett
2.Totti
3.chynymy aytsam shu Motozoa bilenem dushushasym gelmani duranok...

1) Ejem - Kakam (öye

1) Ejem - Kakam (öye gidesim gelyar :D)
2) Magtymguly Pyragy
3) Mehmet Akif Ersoy (türk şahyry, goşgularyny halayan)

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Heeey...Yashayan adamlardan

Heeey...Yashayan adamlardan kim bilen gorushesiniz gelya diyip soraldy ahyry,a siz Chingiz handa Mehmet Akif...
2 Bayram: Men gordum Eyranly Turkmenlerden kabirlerini, 6-7 yil mundan onzal Eyrana gidenimde...Yone olar hem edil biz yali dal,name bolsada etkilenipdirler Eyran'in mentalitedinden,yone Turkmendikleri belli bolyar!!

baaa kyn yone gowy sorag dami oglanlar!!

1. hz muhammet (sav)
2. hz nuh(as)
3. diymayin diydim welin oydakileri.

yene yazmaly bolsa aydyn how gyzyshan mahalym yazayyn

byah gepe düşmez

byah gepe düşmez diydiryanizay sizem bar-a..
Diri şu wagt yaşayanlardan sanamaly!
1) Saparmyrat Türkmenbaşy
2) Boris Şyhmyradow :)
3) Zinadin Zidan

Dem alyp yörenlerden: 1)

Dem alyp yörenlerden:
1) Ejem-kakam (üytgemedi :D)
2) Ayal doganym (ikinji ejem diysemem bolar, babekkam mana seredyardi, hatta 1.5 yaşymda operaciya bolamda 1.5 aylap okuwdan galdy we yanymda boldy, 10 yaşyndady. Janymy bersemem az)
3) Bush(owurdyna yelmaysem diyyan :D)

ŦΛГΛН Эль-Мерви

menkiler 1)R.Carlos 2)Aleksan

menkiler
1)R.Carlos
2)Aleksandr Makedonskiy
3)Atam(men atam men 1 yashymdaka aradan cykypdyr, shonun ucin yadyma dushenok)

dogrusy men Beyik Saparmyrat turkmenbashy bilen dushushdym. Garashsyzlyk bayramynda onunde goshgy aytdym "Goranmak minstirlik" acylanda.

O-how Leninin eden bir topar

O-how Leninin eden bir topar gowy zatlaram bardy.Ateist bolanlygy uchin eden erbet zatlaram bardyr yone imenno Lenin Sowet dowruni getirdi,Sowet dowrem onkusinden nache esse gowudy.aslynda kommunistik sistemdada biraz many bar,yone sistemany uygulamak beter kyn we verimsizmika diyyan.oz adymdan aytsam Sowet dowrunin bashlanynada gutarynanada begenyan.

lenin we beylekiler hakda

lenin we beylekiler hakda gowy zatlary,erbet zatlary kan diymek kyn. rus kaynak(shu sozun turkmencesi namay?)laryna seretsen gaty bir erbedem daldir.yone mysal ucin Haryn Yahyanyn Lenin hakda cd'sini gorsen Merwezinki yaly beeeep diyersin. elbetde eger durmushdaky rahatlyklar tarapyndan seretsen gowy rahat durmush bolan sowet dowrunde. halk ateist bolup yashap ateist bolup olse ol rahat durmush bir kopuk bolyar (oz pikirim). sonam biz olary tanayshymyza gora soyyas. eden ishlerinden bizin bilmedik nace zatlarymyz bardyr.
tema gelsek,
1. Ejem-kakam. her gezek gorup gaydamda "yene doly hakkyny berip bilmedim" diyip agym tutyar. yene bir shansh, yekeje shans diyip geciryan gunlerimi.
2 we 3..... basga tapawudy yok.

Yalnysh sorag!!

1.harby mekdepdakilere soralan sorag(turkey).
eger MUHAMMET(sav) bilen prezidentin denizde gark bolyar diyeli.ve ichinden birini halas edip bilyan diyeli:haysysyny halas ederdin?
2.Adamlara shert goymak onun (limitini kısıtlaman) diymekdir ve bu pikirde ozbashdaklylygyny oldurer.goy isledikleri shekilde dushunsunler belki de hich yadyna dushmeyan adamlar yadyna dusher.
3.mysal uchin mana atamy- babaymy yatlatdynyz. men olary hich gormedim ki yadyma dushsun!
4.meni kichi kam emdiren suyt ejemi.(on hich pikirlenmandin)
4.yene de sag bol!

şu harby mekdepde soralyan

şu harby mekdepde soralyan soragy ilkinji eşidemde hayran galypdym..
we ol yerde prezident dal-de.. Atatürk bolmaly..
Atatürk türkiyanyn ilkinji prezidenti we ölyança prezident boldy yalnyşmasam..
eger şeylede sen Hz.Muhammedi halas etjek diysen seni harby mekdebe almayarlar.. :S

merka bagyshla welin

merka bagyshla welin aydanlaryna dushunmedim. esasanam 1 we 2nji maddalara. mana jogapmy ya? nabileyin menin yzymdan yazypsyn, dushunamizson sheyle zatlar kella gelayyar. acyk etsen....

Azajyk gurrun bersene! Men

Azajyk gurrun bersene!
Men sholaryn yashayish stili nahilika has gyzyklanyan! Adamlaryn pikirleri, jemgyedin yagdayi zady gyzyklandyrya...
Sholar her name-de bolsa kone turkmene bizden yakynrakmyka diyyan...

Quote: Azajyk gurrun

Quote:

Azajyk gurrun bersene!
Men sholaryn yashayish stili nahilika has gyzyklanyan! Adamlaryn pikirleri, jemgyedin yagdayi zady gyzyklandyrya...
Sholar her name-de bolsa kone turkmene bizden yakynrakmyka diyyan...

Agajan aganyn yol yazgylary
http://agajan2.8m.com/htm/eyran.htm

men

Eger sorag yasayan admlar diyip sorasa hokman masgalamy goresim gelyar yone ol eyyam ucden kop boldy.
A eger Yasamayan adamlar bolsaMuhammet peygamber, ISa peygamber hememBAsga kabir dunyani yikip yumuran admlar.
Men Stalin henizem diridir oytyadim ol olimi?

mahri wrote: A eger

mahri wrote:

A eger Yasamayan adamlar bolsaMuhammet peygamber, ISa peygamber hememBAsga kabir dunyani yikip yumuran admlar.

Bayba... sena pygamberlere "dunyani yikip yumuran adamlar" diydin oturuberdin... Muna nahili dushunmelika?

Quote:

Men Stalin henizem diridir oytyadim ol olimi?

Stalin diri bolsa hazirem dunyanin yarysy gorkujyndan rahat yatyp turmazdy!

Atash, shol Eyran barada

Atash, shol Eyran barada gurrunleri ayrylyp bilman okap otyryn. Bir sorag yuze chykdy, eseri yazan aA shu yerdaki agzamyzmy? Tuweleme!

men beyle diyjek bolmadym

men beyle diyjek bolmadym.Men Seyle diyjek boldum.Men Muhammet peygamber we isa peygamber bilen dususasim gelyar sebap olarhakin yalkan adamlary bolupdyrlar.Men olardan basga ucinji adam bolsa dunyani yikip yumran adamlar diyjek boldum.

wah dushunyanle... yone shu

wah dushunyanle... yone shu yerden sana bir sapak, edebi eserleri kop okamasan oz pikirini dushundurmek kyn bolyandyr!
Okanda turkmen eserlerinem kop oka!
PS Dine maslahat

salam

muhammed pigamber
stalin
ve lenin

"1.harby mekdepdakilere

"1.harby mekdepdakilere soralan sorag(turkey).
eger MUHAMMET(sav) bilen prezidentin denizde gark bolyar diyeli.ve ichinden birini halas edip bilyan diyeli:haysysyny halas ederdin?"

Merka sag bol su sozleri dile getirenin ucin,

Yaman yurek gysgync sorag!
Soragy beryan adamyn ylmy derejesi pesirak, Alla tagala diyar, Muhammed(SAW)-e sen bolmasan butun Alemi yaratmazdym diyar.
Ol adam bir suwun icinde, bu adamlaryn ykbalyny sana bagly edip sorag sorayar.
Soragyn niyeti belli, su zatlara dusunmejek bolsan bir samsyk bolmaly.

sag bolun

hawa-la. bay bow Serdar aga.

hawa-la. bay bow Serdar aga. sen bey diyyan welin Turkiyede bolmansyn oydyan. shuna menzesh zatlar sheyle bir kan welin meni kelle agyry edyan, yadadyp horlayan shu yerin howasam dal, kopculigem dal, trafigem dal, ana sholar yaly zatlar. halky samsyk yerine goyyalar, sheyle bir gulkunc zatlar edyaler, butin dunya gulyar yone muny edyanler uytganok. dashyndan shey diyyang yone icindakiler owreniship gidipdir. syyasat geplamok yone sheyle adamlaryn eline gecayse yurt gaydyp bilini dogruldup bilmeyar.
shol soragynam jogabyny bilyansiniz. shu yerde aydylmady bilmeyan bardyr aydayyn. men muny ol okuwa girilende soralyar diyip dal-de dine bir kisha soralan diyip eshitdim. okuwcy prezidenti halas ederin diyip jogap beripdir.name ucin? sebabi Muhammet pygamberin ozi halas bolar.

Quote: eger MUHAMMET(sav)

Quote:

eger MUHAMMET(sav) bilen prezidentin denizde gark bolyar diyeli.ve ichinden birini halas edip bilyan diyeli:haysysyny halas ederdin?"

Adam "presidenti" diyse-de beter yalnish bolmaz sebabi Pygammerimiz(s.a.v) ol adamyn komegine matach dal ve ol adam muny bilyan bolup biler.. Allajan Pygammerimize "Seni men goraryn" diyenine gora ol suvdan hem,pojardan hem,okdan hem gorardy !!!

Quote:eger MUHAMMET(sav)

Quote:

eger MUHAMMET(sav) bilen prezidentin denizde gark bolyar diyeli.ve ichinden birini halas edip bilyan diyeli:haysysyny halas ederdin?"

Yalnyşmayan bolsam bu soragy soramaklarynyn asyl sebabi okuwçynyn dinçi (Allahçy) bolup bolmadygyny barlamak. Eger Pygamberimi diyse, nurik diyip yrsarap bilerler, prezidentimi diyse adam bolarsyn diyip öwerler :D:D. (şahsy görüş, gan gerek dal :D)

ﻦﻐﻂ

sizem ol sozu bilyaniz mi?

Sizem ol sozu bilyaniz mi?Asly sol soz kimlere diyilyara.Menem sony bilesim gelyar.Men sol sozi birinden yaman kop esitdim.Namedigini dusundir diysem son dusundirerin diydi.OL wagtam marsrutkada otyrdyk welin.Ay seydibem men sol sozun manysyny bilemok.

Menem bilyan Chingiz hanyng

Menem bilyan Chingiz hanyng nameler edenini.Ol oz guyjuni negativ zatlara ulanypdyr.Aslynda esasy zat shol guyji ugrukdyrmak.Edil yashlyk yaly.
Meng gabyrdaky liderlerden chykaryp,yuzune tuykurip yzyna oklasym gelyani dinge ol dal:Hitler,Leninem,Stalin...dagam bar.
Seretsene ing songky sozleming owadanlygyna!:)

Name diyenini govja

Name diyenini govja dushindiray,yogsa mena name yazjagimi hem bilemok...Nahili dushushmak manyda ulanyan ol sozi ??
salamlaship,"ay shona gorup galdimay" diymekmi ya omrune dost bolup biljek zat adam tapmak manysyndami ?? Mena name diyjek bolanini govy dushinmedim!

Quote: Nahili dushushmak

Quote:

Nahili dushushmak manyda ulanyan ol sozi ??

Dushushmak sozi meet oydyan, yagni bir gezek oturip gowy gurleshme.

Gowt sorag. Yone name ucin 3 sany? sanabermeli...

1. Hz. Muhammed (s.a.v),

2.
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, Magtymguly Pyragy, Isaac Newton, http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein, Leonardo_da_vinci,

3. ay kop.. sonra yazaryn.

Bayram aga bashda ozun jogap

Bayram aga bashda ozun jogap bermeli'da soraglaryna,biz hem has govy dushinerdik...
2 Atamyrat: mubarek adamlary gormek yaman govy zat,yone NEWTON name edyar anirda ?? Ya 1-2 sagadyn ichinde fizikanin myjjygyny chikarip dushindirer oydyanmi ?Koplench bular yali adamlarin levelinde bolmasan olaryn gurrunleri yaman yurek gysgynch bolyar,yone yene-de sen bilersin!!
A men Hz Muhammet'den son hz.Isa bilen gorushmek islardim,eline Biblia'ni berip bar diymedik zatlaryny pozdyrardym,ashagynada goluny chekdirerdim ozum hem vagzyny dinlardim vagtym galsa...In azindan bizin uchin hem mukaddes bolan True Injil'i tapardym ve ichim yaman rahatlardy,hemme musulmanlara-da hokman govushar yali ederdim!!
3-nji adam hakinda pikirlenmeli,yaman kop pritendent bar ol yere :D

Bayram jan menem 2-3 sany

Bayram jan menem 2-3 sany appointment alayininda:))

Musurman adamyn 1. dususman isleyan adamsy belli, menem Hz. Muhammed (SAW) bilen dususmak islardim, yone bizin islegimiz dal on islegi name bolarka?

2. Hz. Adam (AS) bilen dususmak islardim we 1. adam nahilidigini gorerdim, gucuni barlap gorerdim:) son Hawa enemiz nirede diyip sorardym:)

3. Dunyade yasap yoren adamlardan gormek isleyanimi gordum:), Hz Yakup (AS) gormek islardim.

Ay dine seyle mubarek beyik adamlary arzuw edaymesem dunden bari su dunyaden irdimlay, onem kicicek velin hasam kiceldilay... kicicek govnimiz bar soda syganok:)

sag bolun

Durun bakaly! Ozum yazmaly

Durun bakaly!
Ozum yazmaly ekenim, Mergen dogry aydyan!
Diri adamlardan, OZEM DINE 3! Bolmasa Atamyrat dash edipdir 1nji grupba ikinji grupba edip, 3nji zadam galdyrmandyr :D
Menkiler:
1. Eyranly turkmenler bilen!
2. Zinedine Zidane bilen
3. hazir gowja pikir edeyin...

Quote: 1. Eyranly

Quote:

1. Eyranly turkmenler bilen!

men eyranda boldum. erbet adamlar dal.

Quote: 1. Eyranly

Quote:

1. Eyranly turkmenler bilen!

Bu kyn dal. TM-de bolsan Eyrandan gezmage gelyan turkmenler bolyar kawagt. Men dushushdym 2 sanysy bilen.

3 sany az bolyar. Cagalara

3 sany az bolyar. Cagalara berilyan "Ejeni gowy goryani yada kakani" soragyna menzes.. =D

Belki dogry, emma hakyky

Belki dogry, emma hakyky durmushda 3 dal biri bilen dushushubam bolanoga!!!
Galyberse-de, bu soraga jogap bermek senin soragyna jogap bereninden has ansatmyka diyyan. Munda shu wagt yashap yoren 3 sany adamlan adyny aydaymaly. Namesi kyn?
Ejen bilen kakan baradaky sorag azajyk bashga operadan :D

Mengkiler:1.Fatih Sultan

Mengkiler:

1.Fatih Sultan Mehmet

2.Chingiz han

3.Pikirlenmeli

Chingiz han name iyshlap yor barde diysengiz,ine jogaby:Shol nejising yakan kitaplary uchin yuzune gowuja edip tuykuresim gelyar.Shol kitaplar yakylmadyk bolsady,biz gunbatardan ongde bolup bilyadik.
Kim manga goshulya?Shol nejisi tuykulikde bogmaga!!!
Yurekbulanch bolan bolsa,bagyshlang!Kabir zatlar hokmani suratda yurekbulanch bolaymaly.Alach yok!

"Shol kitaplar yakylmadyk

"Shol kitaplar yakylmadyk bolsady,biz gunbatardan ongde bolup bilyadik."

Balkan jan, hemme zatlar bir sebapler bilen bolyar, Chingiz han bir sebap,

sag bol

nurik manysy jys diymek.

nurik manysy jys diymek.

Prezident bey diymeli dal

Prezident bey diymeli dal eken da:(bu soz yayrap baryar.zlaatkameylis senin ol jys sozung yekke mttmde ylanilyar:)birem bashkentte.

1- Bob Marley2-

1- Bob Marley
2- Magtymguly
3- Nazım Hikmet

paid the cost to be da bo$$

1. Hz Muhammed (s.a.v) 2.

1. Hz Muhammed (s.a.v)
2. Hz. Adem (a.s)
3. Lenin

diri adamlar bolsa

1. ejem- kakam
2. yaşuly bilen
3. Gurbanguly Berdimuhammedow

BEYTMAN

mc_merw gayrat et bold yapsana.
Yogsam hemmamizin komentimiz gara gorunyar.
saglygynyz!

Elleme indi Indikiler

Elleme indi

Indikiler gowlanar
saglygynyz!

Elle gowlananok ekeni

Elle gowlananok ekeni :)
saglygynyz!

bah

1-Hz.Muhammed(SAV) (ay, utanyanam welin, gormek islegim has kan)

yazsan kan welin, hazirlikce bular yeter, birem, yokardaky commentlere jyklayin bashda, sebabi, menin agzalygymdan onki blog eken!

Indi daş bolupdyr

saglygynyz!

bay-ba

gaty gyzykly zatlar bar eken, agzalar, eliniz yuzuniz dert gormesin!

men yene-de oz gormek isleyanlerimi yazayin:

1-aA aga,atdash, Mergen, Bayram, Maysa, Jemal,...,garyp,...;
2-Hojadurdy aga, Gadyr, Tagan, moonwalker,...;
3-Balkan, Serdar01, GaraDag, unknown(int prob-y bar oydyan bugunler),...

Ay, nokatlaryn yerine shu yerdaki hemme agzalary goyup bilersiniz, atlaryny yazmadyk agzalarymyz menden gaty gormesinler, men bir garry adam, yuregim dayanyp bilman casharynmy namemi :)

A ene-atany gormek barada yazybam oturmaly dal, olary gormek isleyan barmy!?