Diyalekt tapawudy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar.
Bu blogymyzda Türkmenistanda ulanylyan diyalektler hakynda gurleshelin.
Her welayatyn hatta her shaherin bir birinden tapawutly diyalektleri bar.Bu diyalektler barada bilyan zatlarynyz yazyp bilersiniz.
Bu blogyn maksady:Türkmenistanda ulanylyan diyalektleri ogrenmek ve hormat goymak.
Diyalektler bilen baglanyşykly bilyan zatlarynyzy bloga yazmaginizi hayysh edyan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Farahat gaFyny Fatdygy bn

Farahat gaFyny Fatdygy bn deFiF deFiF açdy we F---raz diyiF gygyrdy yalymy?

......................buda geçer.......................

Diyalekt her obadan oba

Diyalekt her obadan oba görä hem az üýtgeýär .

TAWYGY GAWYRYP IYSEŇ GAWY BOLYA...

mysal üchin

Diyalekler bilen baglanyshykly yashan vakalarynyzy da bu bloga yazip bilersiniz.
Ashgabatta bir klasdashym mana siz 'o'harpyny 'a'diyip ulanyaniz.gowy diyman gawy diyaniz.Onda "orak"sozune "arak" diyansiniz diydi.İkimiz birlikte yarim sagat gulduk

mena gOwy diyyan :)

mena gOwy diyyan :)

sen

balaakanlymy name

howwa men edil senin

howwa men edil senin nigindaki shaherden :)

hacandan bar,i

hacandan bari gavy diyenok.menem abada gelenim bari uytgedi yogsa

men dogulanymdan bari gOwy

men dogulanymdan bari gOwy diyip gurleyan :)

hmm

çyndanammy? :P

gel ne olursan ol yine gel...

Hakykatdanam

Hakykatdanam::))

name ynanmajak bolyanyzmy?

name ynanmajak bolyanyzmy? :)

GAFYNY YAF, YOGSAM KERFICH

GAFYNY YAF, YOGSAM KERFICH BILEN KELLANE YAFYAN :)))

SAVUK HAVADA TAVUK IYSEN

SAVUK HAVADA TAVUK IYSEN GAVY BOLYAR

sogan

Haysy shaherde:
sogan-piyaz,
uly-goçak,
eje-nane,
eje-apa,
teker-ayak,
jübi-kiyse,
iyilyan kadi-iyilmeyan kadi,
yassyk-köpçek,
çemçe-galam,
çapady-possyk,
çörek-nan,
ylgamak-yortmak,
ylgamak-yügürmek,
çekize-süzme
diyilyar.

hmm

Balkandamyka :!? :P :) ;)

gel ne olursan ol yine gel...

lebapda:)

lebapda:)

Bular garyshyk. Gochak teke

Bular garyshyk.
Gochak teke dialektinden
Piyaz saryklarda bar oydyan
Nane yomutlarynky diyip bilyan
Apa tatlarynky diyip bilyan
teker/ayak bilemok
Kiyse arsary dialektinde bar
Kadi meselesem Charjewinkilerde bar, tat JARGONY
Kopchek/yassyk bilemok
Chemche/galam bilemok
Chapady/possyk bilemok
Nan saryklarda-da, arsarylarda-da bar, beylekileri bilemok
Yortmak yomutlarynky dalmi?
Yuwurmek arsarylarda bar, beylekilerde-de bolup biler
ChekiDe arsarylarda we saryklarda bar, suzme tekelerde dalmi?

---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Chekide nireden chykday ??

Chekide nireden chykday ?? Chekize'dir how...
Onsonam Chapaty/Possyk uytgeshik zatlar,
biri gat gat ve biraz shekerli edilyar, beylekisi
inche ve yaga oklanyp alynyar. Chemcha Dashoguzda kabir
yerler galam diyya oydyan. Yuvurmek saryk'larda-da bar.
Aglamak dalde "Yiglamak"-my namemi, shu-da saryk'larda
bar, yagny Sarahs'lylaryn kopusinde...

Call mergencan from your phone!

Menin yashayan yerimde

Menin yashayan yerimde saryklar kop, arsarylaram bar, tekelerem. Chekide diyip kopusi ulanyalar. Eshitmedik bolsan, eshitdigin bolaysyn :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Yazylanda Çekize

Yazylanda Çekize yazylyar.
Dil bilen aydylanda Çekıde

her haysy ayry shaherlerde

shonun ucin soradym

Kakalylar gaty gormesin

Kakalylar gaty gormesin bir waka gurrun berjek...Biri telefonda bashga biri bn gurleship otyr, olam adaty bolshy yaly turkmen dilinde gurleyar. Mysal uchin otyryn sozuni gysgaldyp otyn diyyar..Yanynda bolsa Kakaly TDUda okayan bir gyz bar, olam ustunden gulup otyk diysene diyyar...
Men shuny eshidenimde gulkimden olyadim. 9yyl orta mekdepde okap TDUnynam 3nji yyl talyby shol sozu eshidip gulishine gulkim tutdy::)))

"Otyn" diyip dine yomut'lar

"Otyn" diyip dine yomut'lar diyyan bolmaly Resul, Kaka'da
ve kop bashga yerde "otyryn" sozunin gysgaltmasy yok, goni
ozi ulanilyar...

Call mergencan from your phone!

Mergen dine

Mergen dine yomutlarda dal eken, arsarylardada otyn diyip gysgaldylyan ekeni. Men asyl diymek isleyanim, yokary okwu jayynda 3nji kusr talyby bolup OTYK diysene diyP, birem gulip aydyshyna gulkim tutyar. Bizde otyryn soune OTYK diyilyar diyse onda hemme zat normal::))Oz dogrysyny in dogry diyip bilyan ekenda oljagashjyk::))

Dashoguzly biri elektrik

Dashoguzly biri elektrik togundaki nasazligi onaryp otyr. Beylekisi bolsa chyrani achyp/yapip barlayanchy ekeni.. Onaryp oturan barlamak uchin aram-aram chyrani achdyryp yapdyryan ekeni.. Biri beylekisinden soraya..

- Yakayinmi?

- Yak..:)

dashoguzda yok diymegin

dashoguzda yok diymegin yerine yak diyilyan ekeni..:)

Movzugyn adynda-da kichirak

Movzugyn adynda-da kichirak yalnishlik gidipdir,
"DiYalekt" dalde "Dialekt"(dialect-en) bolmaly, grekche "dialektos"
sozunden gelip chykan.

Call mergencan from your phone!

sen diyyanin körpençe

sen diyyanin körpençe bolaymasyn-taburetka...tekeler ulanya ony

......................buda geçer.......................

bay-ba, "totanleyin" sozune

bay-ba, "totanleyin" sozune cenli owrenen bolsalar, men-a olara shapka, wiy, telpek goydum bar-a :))

dialektiki sozlere cenli uns berip owrenyan bolsalar. Biri bardy Bayramalyda we bir TM mashgalasynda yashayardy, gepleyshine ahyran galdym

Shu tayda tat diyilen bir at

Shu tayda tat diyilen bir at tutuldy, tatlar kim bolyara? Tat diyip bizde tire taypa barmy, yada bu yansylanyp yada masgaralanyp tutulyan bir at, mysal uchin tekelere zatlara chokay diyilishi yaly berilen bir atmy?

bah gyzyklyja sozler bar

bah gyzyklyja sozler bar ekenay hany shuny bilin hany terjimesini
Baynycdaky titini telpet :))))))))))))))))

Mahri harplary

Mahri harplary TM elipbiyde yazsana dushunip bolanok::))

Bu haysy dilde

Türkmen dilinde bolsa düşünüp goreli yogsa kan pikirlensememem hich zat bolmaymasa.....
Ahmedia

Turkmen dilinde bir diyalekt

Turkmen dilinde bir diyalekt

hmm

neme etyonyzaaa?? :)

gel ne olursan ol yine gel...

mahri titina bilyande

mahri titina bilyande basgalaryna dusunmedim.
Kerkide sular ulanylyar:
sogan-piyaz,
eje-apa,
eje-ene,
jübi-kiyse
çörek-nan,
ylgamak-yügürmek,
cekide-suzme,
supurguc-subse,
burunc-tuwi,
we s.m

nuryshkada bar ogry towuk

nuryshkada bar ogry towuk alyp gaçyp baryarka towuk çydaman sarykça gürleyara:
-akga! akga, yaman gaty gysoosyng! gapyrgany kül edoosyng! :))):):):)::)

chekide daldi

yalnishlik bilen chekide diyip yazipdirin.Dogrysy çekize.

bolyada ozum

bolyada ozum aydayaryn
Baynycdaky- sallancakdaky
titini -cagany
telpet -uwre
Salancakdaky cagany uwre:))))

Mahrisha, ol sozlem

Mahrisha, ol sozlem turkmenchemi ya?

Olar nohurlylaryn

Olar nohurlylaryn sozleri
men gowy goryan sozlerimi yatda saklajak bolyaryn:))) yene bir iki sanysy bular Lebap tarapda ulanylyar oydyan
Kadin gelyar = soygilin gelyar
Beche - caga

Beçe köne türkmen dilinde

Beçe köne türkmen dilinde "oglan" diýmek diýipdiler maňa Baýramalyda.

---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

hawa beche sozi sheylerak

hawa beche sozi sheylerak bolmali..

welin shu kadin sozi meni oylandiryar:)

mahrisha yalnishyan bolaymasa.. turklerin ysy bar ol sozde:)

Eý Gadyr aga, ol "kadin"

Eý Gadyr aga, ol "kadin" dälhoow!
Bärde "kÄdi" söz :D "Kädi" diýip her hili aýal-gyzlar üçin ulanýamyşlar...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

hehe:) Hawa shol kadi sozi

hehe:) Hawa shol kadi sozi ulanilyar welin ol moda soz bolaymasa..:)

Ha-ha, Bayram yazypdyr

Ha-ha, Bayram yazypdyr ashakda, senem kamahal yalnyshyan-da onda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he

ay mena shony gyzyn diyenni eshidipdim anyrdan oglan gelyadi hana kadim gelyar diyip aydypdy

Dogry

Dogry Bizin yanlarymyzda oz soyguline kadi diyyarler . Ol yerde hic hili gyz oglan tapawut yok .Meselem men joralarymy kadi diymeyandigini su yerde owrwendim ,Yenede biz kakamyza aba we hayyr meyli eke asna hesdek yaly sozler kan ulanyarys.

biza yekeje soz: "dade"

biza yekeje soz: "dade" diyyas boldy.

bah, tekeler "kaka" diyyar

bah, tekeler "kaka" diyyar welin, uly obada 3-5 sany "dade" diyyan mashgalalaram bar-how, sholaryn biri hem biz, ya bizinem aslymyz Balkanlymyka-ray :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Menem teke yöne men kaka

Menem teke yöne men kaka tarapym hemmesi dade diyyar. Yöne men kaka diyyan....

yok senem

in bay diyalekt bizinki bolaymasa
dade nane sübüürgüc galam ejeke ve herhili bashi yagliklilara dayza diyerler.yashy yash bolsada beyleki velayatlarda geng gorulyar. okora jam köpçek yali sozler bashka yerde yok.
Pattyk şyppyk manysynda

men dine kaka sozune diydim.

men dine kaka sozune diydim. Elbetde beylekileri sanasan gaty kop gardash.

vay

gardash ha tuveleme shapka chikaryan

mena kepka goremok :D

mena kepka goremok :D

ABlam oluyorsunuz

herhalde demi gardahs demekle

Men ablan bolamokda jigin

Men ablan bolamokda jigin bolyan (ballyn :D)

charcoowden bir dostum

charcoowden bir dostum gelipdi. Men ona yor KADI almana gidelile diydim. Ol bolsa yuzume birhiljek seretdi. Oglan mollarak-da. NAme boldy diyip sorasam. Ol
-kadini name etjek diydi. Menem
-iyjek, diydim. Son name uchin beyle seredenini ogrendimlay. KADI gyz diymek ekeni....

eeeeeeeeeee yashuly gyz

eeeeeeeeeee yashuly gyz diymek dal how, soygili diymek how:) dine gyz diymek diyip dursynyzla:))) oglanada diyilyar kadi diyilip:(

Olam bolup biler. Name

Olam bolup biler. Name üçin kadi diyyaleray...

Quote: yashuly gyz diymek

Quote:

yashuly gyz diymek dal how, soygili diymek how:)

Diňe söýgili diýmegem däl. "Kädi" diýip nemeräk gyzlara-da aýdylýa, ho jytdy gyzlar bara pula durýan.
Şoň üçin kän bir ulanarlyk sözä däl...
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Tejribe bar öydyan Bayram

Tejribe bar öydyan Bayram aga

Tejribe bar PS "Aga" bölegi

Tejribe bar
PS "Aga" bölegi aýyraýsana, ýasama gürleşmäli
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

OOO sen-a onardyney bayram

OOO sen-a onardyney bayram AGA.

Ol sözi yazmana öwrenşipdirin, kawagt gyzlara-da aga diyayyan. Onsanam nadip yasama bolyaray, gaty görmeşek yok diyipdig-a

Gaty göremokla, janyň sag

Gaty göremokla, janyň sag bolsun!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

hakykatdanam

hakykatdanam şeylemay??
kadi diyilyan gyzlar şolarmy?son birden yalnyşaymaly:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

oglaana kadi mi?!

birinji gezek eshittim
biz de lyanga diyarler.. gyzlara

wahahhaa.. bizde gyzlara

wahahhaa..
bizde gyzlara dal-de.. ejelplere diyilyar ol söz.
natdinay muny??
we sen aşgabatda yaşayan bolsan.. name üçin özüne nebitdagly diyyan.. düşünip bilemok.
_________________________________________

o name diymegay? mena

o name diymegay? mena birinji gezek eshityan...

eşitmanin gowy.. hapa söz

eşitmanin gowy..
hapa söz .. erbet söz.
küntilere diyilyar.

_________________________________________

Tüweleme dost, açyk-açyk

Tüweleme dost, açyk-açyk yazyaney.

Ashgabatta yashamok

Ashgabatta okadym liseyi o kadar aslen nebitdagli

eyy sen utananokmy shol sozi

eyy sen utananokmy shol sozi yazmana?

birden biri Balkana gelip bir gyzy gorup hana "shol sozi" aytsa nahili bolar? masgara!!!

Bagishlan

Nebitdagly Ahmedik wrote:

birinji gezek eshittim
biz de lyanga diyarler.. yaman yoldaky gyzlara

GURBOKKO diyyanlerem bar

GURBOKKO diyyanlerem bar eken...

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

gayineneye saygi

Prezident Buşa ýazylan hat.
“Hormatly jenap Buş! Usame Bin Laden meniň gaýynenemlerde ýaşaýar. Men hem olar bilen uruş alyp barýaryn. Maňa howadan hüjüm etmek arkaly kömek bermegiňiz haýyş edýärin…”

hihi super, yöne diyalekt

hihi super, yöne diyalekt bilen name baglanşygy bar şony çözüp bilmedim???

men balkanlylaryn HİY-WİY

men balkanlylaryn HİY-WİY O NADADİ? diyen sozleri gowy goryan yone diyip bilemok alısamadım daha:)

sen türkmençe öwrenaymeli

sen türkmençe öwrenaymeli ekenin.. balkan diyalektini name etjek.. :)
_________________________________________

men turkmence ozume geregini

men turkmence ozume geregini bilyan yone basgalarynkyda gyzyklanyan namede bolanda sowmeyanlerini bileryaly :):)

balkanlarda hasam kop

balkanlarda hasam kop gawy,gawyrdak,tawyk yaly sozlerı prıkol.bır balkanly kursdashymdan owrendım

men pikirimce

bilegi yogyn birini yykar, bilimi bolan mununi
teke dialekti, in arassa turkmen dili diyip dushunyan. sebabi aslynda biz nane diymeli dal -eje diymeli, bar yokbal,gawy,pattyk diyip gurleyas, yone olar yalnysh, men dogrymy aytsam ashgabada baramda hakyky turkmenche gurleshyanleri eshtyan. nebitdagly ahme\dik sen name sowunc sozleri yazyp gowy zat yazdym diyip pikir edyanmi???? gyzlar hakda, bizdede nebitdagdan oglanlara diyilyan sozler kan...

men asgabatda bir taksi mundim joram bilen, olam eyyam balkanlydygymyzy tanady we prikol tutup bashlady,shypbyk, hawa gawymy??? hiiiiii? diyip yol boyy ish boldy??? sheylerak bolanda erbet bolyar, ,,, yogsam men yomut dialektindede gurlamok..

Quote: teke dialekti, in

Quote:

teke dialekti, in arassa turkmen dili diyip dushunyan.

Sen terminleri yalnysh ulanyan menin pikirimche, turkmen dili yekeje, yagny arassa turkmen
dili, kirlije turkmen dili, ortacha turkmen dili yaly zatlary mena eshitmedim, shu gunki kitap diline in yakin dil teke dialekti diyjek bolan bolsan, onda sen mamla, yone bu onun
beyleki dialektlerden 1 adim ondedigini gorkezenok...Ashgabat'da yashayanlaryn kopusi teke,
ol yerem paytagt, 20-nji asyrda Turkmen dilinin gramatiki duzgunlerini duzenlerem paytagt'da gurleshilyan shekile uns berendirler...Meselem shu vagtky modern Turkche sheyle, Turkiye dovleti gurulayan vagty Ataturk'in zadyn ulanan sozlerinin belki 15-20%'ini shu
vagtky turklerin kopusi bilyanem daldir, shonda-da shu vagtky haly bilen Istanbul turkchesi
gurleshilyar oficialniy yerlerde/yignaklarda...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • yashuly 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Quote: teke dialekti, in

Quote:

teke dialekti, in arassa turkmen dili diyip dushunyan.

O name uchin sen beyle dushunyan? Shunynda tireparazlygyn ysy bar. Namesi arassamysh beylekilerden? Name, ya Magtymguly teke bolupdyrmy? Seydi? Zelili?
Ya Gurbannazar Ezizin teke bolanlygy sebapli ol arassamy? Arassa diyip nama dushunyanine men hayran. Sen TWde teke dialektine yakyn sozleri kop eshiden bolsan, bu hich manyny berenok!

Quote:

sebabi aslynda biz nane diymeli dal -eje diymeli

Sebabin shu bolsa, onda bula gulkunch. No comment.
Onsonam, name uchin "nane" diymeli dal? Onda gelin ejelere "X1" diyelin mundan sonra? Shol takyk bolar, indekslap goyayaly :D
Yo, men bir zada dushunemok, "eje" sozunin taryhy nacherak? 12-13 asyrda shu yerlerden giden Osmanlylarda beyle soz yok, gazakda, ozbekde, azeride yok, taryhy nache yildir oydyan? 1-2 asyr? Gaty gitse 4 asyr...
Diyjek bolsan, "ene" diymeli! "Ene" sozi in gadymy we taryhy soz. (Men arsary dialektinde kabir sozleri entagem ulanyan, ejeme "ene" diyyan ;) )
Ya-da "kaka" sozi? Kop dilde "kaka" "bok" diymegi anladya, meselem, ruscha, turkche we sh. m. Bashga HICH turki dilde hem yok soz, dine teke dialektinde bar ekeni diyip shony ulanmalymy?!
"Dade", esasanam "ata" hakyky gadymy, taryhy sozler, kop turki dilde bar. Men oz kakama "ata" diyyan, arsary dialektinde sheyle. "Aba", "dade" we sh. m. hem dushunyan.
Men barde "ejeden" "nane" gowy diyjek bolamok. Yone tersine aydyanlara tekiz dushunemok. Sebabi ol yerliksiz tireparazlyk! Eje-kaka "sonky" moda, islan diyibersin, menin gozumde dine "ene-ata" bar.
Teke dialektinem in arassa hasaplamok. Gel bir tiranin dialektini kabul etmeli bolsa, goklenlerinkini kabul etmage tayin. Sebabi hem Magtymguly. Turkmen dilinin rewolyusiyasyny gechiren adam, turkmenin Pushkini(Pushkinin rus dilindaki orny agirt)! Magtymgulydan on turkmenlerem parscha ya arabcha goshgy yazyar ekeni. Azadyny okap gorun, dushuner yaly dal originalynda. Yogsam Magtymgulynyn atasy shol!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

"Teke dialektinem in arassa

"Teke dialektinem in arassa hasaplamok. Gel bir tiranin dialektini kabul etmeli bolsa, goklenlerinkini kabul etmage tayin. Sebabi hem Magtymguly."

Menin dushunshime gora diymek sizin pikirinizche goklenlerin dili arassa turkmen dilida haa?

Meň üçin arassasy, hapasy

Meň üçin arassasy, hapasy ýok. Men Mergeniň şol aýdyşyna razy. Diliňem arassasy, hapasy bormy?!
Başga dilden gelen söz sanyna görä aýdaýmasaň, dialektler DEŇ!
Ýöne eger biri yzymdan tüpeň diräp, "saýla haýsy dialektde gürlesin hemme türkmenler" diýäýse, "Magtymguly ýaly" diýjek. Magtymguly bolsa, gökleň bolupdyr!
PS Beý diýsem, gökleňleri beýlekilerden beýik, ýa beýlekileri gökleňlerden pes göremok!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Menem arassa hapa diyip

Menem arassa hapa diyip saylap oturamok, yone nahili aytjagymy bilman arassa diyaydim.

Diymek menin dialektimi saylajakda, dushnikli!!! :)

Seňkimi? :D Onda telpek zat

Seňkimi? :D Onda telpek zat ýokmy AZYNDAN? :)
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! inede telpejigim, goklen dialekti uchin!!!"

anada telpek geydirdim :)

anada telpek geydirdim :) Nesip etsin!

howwa meninki shol! :D

goşulyan.. "nane" sözünin

goşulyan..
"nane" sözünin köp nebitdagly (gadyryny,) manysyny bilenok..
olar.. "nyanka", "dyadya" yaly orslardan alynmadyr öydyar.
kabirleri hem... "mam", "pap" diyip yörler.
aslynda bolsa.. "nane" hakyky türki sözi "nine" türkçedaki yaly kökden gelyar.
"dade" hem türki söz "dede" kökden gelyar.

_________________________________________

Onsonam, hazirki resmi

Onsonam, hazirki resmi turkmen dilinde her dialektdenem elementler bar. Eger dil owreniji bolmasan, bilmek kyn. Yone bizin dilimizin resmi gornushini duzen rus alymy turkmenin hemme iri tirelerinin arasynda bolup goren. Teke dialektinin goshulmalary alnypdyr, sebabi Ashgabat bolaymasa(-yar)
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

arassa dil diyip belki

arassa dil diyip belki içine daşardan garyşmadyk, turkmenin hakyky dili diyjek bolyaniz mi??

beyle bolsa onda tekelerin dal arsarylaryn dili has gadymdan gelya..

"Welosiped"e Marylylar

"Welosiped"e

Marylylar "Wilsapit" :-)

Ahallylar "Tigir" :-)

diyyar.

Bashga welayatlarynkyny bilemok...

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Eý mundan soň jane(jana

Eý mundan soň jane(jana agzamyz :D) gaty göräýmesin. "Pikirimi aýtdym welin, üstüme çozaýdylar. Hakyky arassa türkmen, ýagny teke däldirler, şondandyr" diýip gaty görmegi mümkin :)
Şu ýazylanlara gaty görmek ýalňyşdyr öýdýän, jana gaty göräýmegin!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

tas gaty goryadim,

bilegi yogyn birini yykar, bilimi bolan mununi
dogrudanda barde bir soz diyip diymankan, 1000 yalnyshyny chykaryarlar. mer termini yalnysh ulannamok, men dogry tndili dijegimde, tekelen gurleyan dili asyl tndili diyjekdim, olar sozlerini doly aydyarlar, yagny bolya dal-bolyar, gidyan dal-gidyarin,...... yene kop, men tireparazlyk dushunjede yok , hudaya shukur, hemmamiz turkmen, barde aydylmadyk sozi yagny tireparazlyk,, aytdym diyip bashyma yapma, bormy????????? barde mana taryh owretjegem tapyljagow ,nesip bolsa<<<<<<<
mena eje diyen sozi dogry diyip makullayan.kim name pik ir etse edibersin, siz bir kichirak meseleden uly bir mesele yasayanyz??/

Jane, Menema shoncha yil

Jane, Menema shoncha yil tekelerin arasynda yashadym velin,
hich hachan "gelyaris/gidyaris/edyaris" diyyanini gormedim,
hemmesi "gelyas/gidyas/edyas" diyyardiler...Tekelerin gurleyan dili dalde, dialekti, yone sen yene-de "asyl turkmen dili"
diyip, beyleki dialektleri hamala sonradan goshulma yaly
edyan...Ve etc...

Hayish edyan, isterika

Hayish edyan, isterika girmesene! Beytjek bolsan, sen bilen pikir alyshyp bolmaz. Gelip name yalan-yashryk yazsanam biz kabul etmeli bolarys ya gormezlikden gelmeli bolarys. Dalireman, gowja reaksiya bersene, Jana gelishmejek zat etme! :)
Meselem shunyn

Quote:

tekelen gurleyan dili asyl tndili diyjekdim, olar sozlerini doly aydyarlar, yagny bolya dal-bolyar, gidyan dal-gidyarin

yalan, ya belki yalnysh. Goz-gortele sheyle zatlary aytmaly sen, bizem razy bolmalymy?!
Borda... degenokda kop adama sheyle maslahat berenlen :)
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Ustune-de "Sen ilin pikirini

Ustune-de "Sen ilin pikirini sylanok, ozunkini dogry edyan"
diyilersin, ondan govusy "Bileninden galma" diyenin govydygyna
dushundim shu gunler, name azaryn biderek vagtyny gidirip yazyp, sonunda niyetinde bolmadyk zatlar bilen gunakarlenjek
bolsan "yalnysh tapjak bolyan" yaly...

Hany janamyzyn ustune

Hany janamyzyn ustune chozmalynla. Name yany gelen adamyn ustune chozup ony urkuzyanizay? Gaytam hoshamaylap foruma yakynlashdyrsan gowy dalmi?!
Jane, senem koshesh, entek namani goryan?! :D

Name nik chalyshmak modamay?

Düşünmän ýagdaýa zat

Düşünmän ýagdaýa zat ýazmaýda, haýyş!
Nähili düşünjäňiz baraý? Hökman "çozmak" däldirä, ýazylan zat bilen ylalaşmazlyk bar. Çaga ýaly reaksiýa bermäliň! :)
Ýazan zady bilen tekiz ylalaşyp bolanoga Jananyň, onsoň näme jogap ýazaly oňa?!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Name yazsanyz shony

Name yazsanyz shony yazynay... Shol yazyan yazgylarynyzy hokman godek yazmaly daldira, Adam sheklinde dushundirip yazsanyz bolyara. Name uchin beylekilere godek yazyanyz diyenoklar? Sebabi olar hem na-razy bolsalar adamyn ustune awlaryny purkenoklar! Sizem islaninizi yazyn yone bu yazgylarynyz bilen siz adamlary forumdan dashlashdyryanyz!
Indi biz chaga boldukda haa???

Hawa, çagalyk boldy. Her

Hawa, çagalyk boldy. Her kim Atamyrat aga dälä, ol stilde ýazgyny menden garaşma.
Indem saňa uly haýyş, alda görkez jana NIREDE GÖDEK ÝAZDYM?
Şu wagt gaharymy getirdiň, forumdan ŞU ýazgylar üçin uzaklaşýan bolsaň, ýoluň açyk!
Beýle arzyly adam görmedim, şu ýerik gelip ýazaňda kime odoljeniýe edýäň?! Kim şu wagt gödek boldy? Senmi ýa men ilki bilen? Alda oka jane'a ýazanlarymy ýa saňa ýazanlarymy, niri gödek bolsa görkez. Ýo töhmet atan bolsaň, onda ötünç sora. Onam başarmaýan bolsaň, isläniňi et! Gidesiň gelip içiň gyjyklaýan bolsa, daşlaşýan bolsaň, ýoluň açyk!
"Oýnasa ogly ýeňer, çynyrgasa atasy" diýýäler türkmenler. Halys etdiňizow sebäpsiz aýyplamalar bilen. Azyndan gaýrat edip argument getirmäni öwreneliň!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

eyy Bayram aga, sizin

eyy Bayram aga, sizin adresinize godek diyildimi mana aytsanan? V obshem yazylan zatlary aytyan men. Name pesheden pil yasayanyzay??? Gaharynyz gelse burnunyzy dishlan!!! Mana name! Ozunizi saklap bilmeyan bolsanyz biz gunakar daldirsa. Men gitmek isleyan bolsam bir eyyam giderdim! Size mylayymlyk bilen aytsan dushunmeseniz ozunizden gorun! Bizem adam, bizdeyem gahar diyen zat bar, yone ol gahary saklap bilyas.

Aý maňa reply etdiňä

Aý maňa reply etdiňä ýokarda, onsoň maňa "gödek" diýeniň ýaly boldy.
Umuman, jana bilen ylalaşarys bir zat edip. Ol problema däl.
Häzir burnumy dişläp bilmän otyryn...
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

"Häkim bolsaň, halky Gün

"Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!" oz golunyzada uns berin arasynda!

nik çalyşmak barada

Neme, menä saňa nikiňi çalyşmaga maslahat berýän :)
Seniň nikiň bir zady ýadyma salýa, gowy zat däl :D
Başga nik saýlaý senem :)
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

beh, o nahili zaday? gowy

beh, o nahili zaday? gowy dal bolsa chalyshaymaly bolar. yone nahili chalyshmaly?

:) shu wagt name nik moda? :D

Edil şu wagt ýokarda

Edil şu wagt ýokarda janymy ýakdyň.
Adyňa kaktus goýaý. Özem "Sözüň aslyna düşünmeýän kaktusjyk" diýäý. Şu wagt saňa şol gelişýä!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

vahahay hezil edaydim gulup,

vahahay hezil edaydim gulup, sag bolun guldireniniz uchin! :))
ondan beterragini tapmadynyzmy?
bilyanizmi name, sonky wagtlar birinin gaharyny getirmegi gowy goryanda...

Feya, birinji bilena senin

Feya, birinji bilena senin uchin godek sayilyan
zat menin uchin adaty zat, eger ozune nash kereshme
bolup, 100 sany hoshamaylayjy sypat bilen
yazyalmagyny isleyan bolsan onda gay oglan'laryn
giryan yerinde otursan govy bolar...Hany yokarda
yazanlarymda barmak basyp gorkezda godek yerlerini ??
Yikdinizlay vopshe "godek godek" diyip, name herkim
size borchlymy yalbaryp diyen yaly yazmaga ?? 1-nji
bilen attitude'ini uytgedin ve ichinizdaki biderek
prejudice'lerinizi ayirin, name men birzat yazsam
hokman godek bolaymalymy ??? Adama adam shekilli
yalnyshyny gorkezyanem velin "sen godek", eyle dal,
beyle diyyanem velin "sen oz diyenini dogry etjek bolyan",
beytme diysenem "forumdan dashlashdyryanyz"..Bu name
bolush how ??? Biz name sizi ideal alyp yashamalymay ??
Eger menin post'larymy godek sayyan bolsan asla okama,
yagny shundan sheyle "Badboy"/"Mergen" yazdy diyen zat
gorsen ustunden bokup gech, bilgin shol post'dan
idili zatlara garashmaly daldigini....

Blin, agzyma her hili soz gelyar velin borda irden
irden gunumin ichine s*chmayin, vopshe boldunyzlay adamlara
standart kachat edip "munyn beyle, onun eyle", okamasanyz
tersinizde okan, okasanyzam sizin shahsynyza yazmadyk
halymda meninem shahsyma gechman, godek jogap yazasynyz
gelse-de gozel govnuniz, yone "Mergen sen sheyle" diyman,
post'yma yazyn name pritenzianyz bolsa, OK ??
Men name sizin ve siz yaly "nazik"-lerin guran stereotiplerine gora yashamaly/yazmalymy ???

Bahhh Mergen senem

Bahhh Mergen senem gaharlylaryn biri ekenin.
Name uchin dine sizin ustunize sheyle diyyarler mana aydyn? Mysal: Eger adamyn bir eli yok bolsa, ona iki elli diymezlera. Ine sheylerak, godek yazgy yazsanyz godek hem diyerler! Name sen shu yazanlan sheyle bir nazik, sheyle bir hoshamay sozler oydyanmi? Yalnysh! Godek yazgy gerek bolsa menin uchin senin shu yokarky yazanyn godeklik!
Yazgylary okamak okamazlyk ol menin oz ishim!
Hem-de mana nirede oturmalysyny owretjek bolma! Men bashyma, gaharlanan bolup!

Senem mana nahili

Senem mana nahili yazmalydygyny ovretjek bolma, men bashyma
terbiyeli/milayim bolan bolup, OK ????

Kim goydy shol "godeklik" ve "naziklik" standartlaryny ??
Men nazik adam bolmak islamok asla, "Nazik dal" adam bolup bolmayarmy godek bolman ?? Namani godek hasap edyan
bolsan barmak basyp gorkez "ynha shu, shu shu yerler godek" diyip, beydip "yazanlaryn" diysen
hich hili manysy bolmaz, men kop zat yazyan.
Meni godek hasap edip bilersiniz, gozel govnuniz, yone 2'de
bir adam shekilli yazan post'laryma seredip "sen godek" diylip durmasy gaharymy getiryar, hamala siz goyan yaly
godeklik limitlerini ve standartlaryny, a bizem olara hokmany shekilde uymaly yaly...

Deneshdirman hem 1 gram manysyz, eli yok adamyn kemchiligi
maddy taydan bolyar, onun elinin yoklygy 1 fakt, a senin
mana yazyanlaryn senin subjectiv pikirin, ikisi nadip shol
bir kategoria'da bolup biler ??? Mana godek diyyanlere
seretsenem gyzdyr 70-80%'i, oglanlarynam objectiv yazmagy
bilmeyanleri, yagny post'y adama gora yazyanlary sheyle
diyyar..

Sen bashyna

Sen bashyna terbiyeli/milayim bolan bolup sana nahili yazmalysyny owretjek bolamok.

Sen mana oglanlan baryan yerine bar diyip gowy zat aydansyn oydyanmi? Senin uchin shol yazanyn gowy bolsa onda men sana gynanyan! Gyzlary sylamany basharanyzok! Gyzlaram oglanyn deninde goryan bolsan onda men bilmedim, sozum yok!
Nahili bolsan sho hili bol! G**** bashyndan ashak! Sana yuzun ustunde burnun bar diyjek yok!

Quote: Sen mana oglanlan

Quote:

Sen mana oglanlan baryan yerine bar diyip gowy zat aydansyn oydyanmi?

"Gay oglanlaryn", yalnysh quote etme...Hava, govy zat aytdym
hasap edyan, sebabi sholar gyzlar bilen gyz yaly nazik gurleshyaler, sen shol yerde isleyshin yali nazik yazyan
oglanlar bilen arkayin gurleship bilersin. Onsonam men
sana bulary menin gaharsyz, hich hili offence'siz yazan
post'ym uchin "godek" diyenin uchin yazdym.

Gyzlary oglanlaryn deninde shu saytda her kim gormeli, prava kachat etmeli bolanda ha chykyanyz bizden kem galman, a post yazylanda name uchin ozunize ayratyn uns trebovat edyaniz ??
Hakyky durmushda gyz bolanyn uchin ayratyn sylanyanyz, men gyzlary senin tanayan kop erkeginden kop sylayan durmush tejribamde goren zatlarymdan ugur alyp, yone sizin internet'de "men gyz, mana yazanynda nazik/mylayim yaz" diymage hakynyz yok, sebabi barde shahyslar garshy-garshy
gurleshenok, pikirler 1-nji yerde gelyar, gyz bol oglan bol, shol bir pikir, shona-da garshy pikir yazylya...
Akgul'e dagy seret, shola ozune ala bole gyz bolany
uchin ayratyn uns soranok, bizem shona erbet zat yazyp
baramzok, gul yali dushunishyas, a senin bolsa bizden
nadogry ya-da bizden bizin bermage borchly dal zatlarymyzy garashyanyn sebapli post'lara bakyshyn uytgeshik !!!

Gepin tummek yeri, goni bildiryar senin ve shu yerdaki kop gyzyn entak internedi hakyky durmushdan tapavutlandyryp bilmeyaniniz, bardaki adaty gatnashygyn shahsy zatlar
daldigine dushunenizok, "gereksiz naz" diyilyaninden bashga zat dal edyaniniz...
"Gotun bashyndan ashak" uchinem sagbol, ynha indi maskaly
halda dalde, hakyky ichinden gelyan zady yazdyn, minirespect oz-ozun bolup bilenin uchin !!!!

Badboy, Feya, Bayram aga,

Badboy, Feya, Bayram aga, Jana..köşeşelin-de..
herkim bir-birimizi birazjyk hem bolsa tanayar..
we şonun şeyledigini bilip hem üstüne üstüne gitmek gerek dal diyip pikir edyan.
gödeklige düşünmeyan, gödekligi halamayan birine gödeklik edip durmak nama gerek?
yada gödek birine gödek diyip durmak nama gerek?
her adam 100% ideal dal.
kemçiliklere hem çydap, bileje yazyşjak we onuşjak bolalynda.
_________________________________________

Huday Saklasyn!!! Beyle

Huday Saklasyn!!! Beyle oglanlary agzapsyn welin, sen gitde sholardan biraz nazikligi owren eger sholar gowy bilyar diyip bilyan bolsan!!! Menin yanymda bolsa (mana) beyle zatlary agzama, utanchsyz bolmasana!!!
Men akgule ya yene birine dalde ozume jogap beryan!
Sen maska geyyan bolsanam, men geyemok. Men hemme yazgylarymda bir gornushli yazyan. Mana minirespectin hem gerek dal senin!

:))))) Name olar adam dalmi

:)))))
Name olar adam dalmi olary agzan utanchsyz bolar yaly ??
Mana gerek zat dal olaryn nazikligi, yone sana gerek bolara
chemeli, islesen 1 variant sheklinde yazdym, sholar gyzlar
bilen govy dushunishyarmish, azar hem berenoklarmysh, grubit
hem edenoklarmysh...

Men maska geymamson mana shu sozleri yazyp yorsun, yogsa bir
vagt abe-de jube bolardyk...

Men olara adam ya haywan

Men olara adam ya haywan diyemok, yazgylary dogruja oka! Senin uchin gowy bolsa gidiber. Mana sizden naziklik gerek dal.

Yokardaky mysal bolsa gownunize degmezlik uchin bir bendani elsiz goydum, yogsam bashga mysal pylchajakdym!!!

Wessalam, ish tamam!!!

Bolup yörşüniz nahiley

Bolup yörşüniz nahiley sizin. Çaga yalylay. Bir düşündirjek bolsan şony adam yaly düşündirip bolyandyrlay...

shu wagt bir zat yadyma

shu wagt bir zat yadyma dushdi:

ishden oye baryarkak bir ors adam bar, shonun bilen gurleship - guluship baryarkak biri "cho" diyip bilesigelijilik bilen soranda, ol adam: "eto my o svoem o jenskom" diyip oyun eden boldy.

Bizinkem shona bardy :)))

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • yashuly 1 telpek goyyar we yazyar: "geplemez yaly ettin"
  • Dunya. 2 telpek goyyar we yazyar: "Haha ochurdinmi :))) "

Feya sen-a onardyney. :)

Feya sen-a onardyney. :)

Kakada kichi diyilman kichke

Kakada kichi diyilman kichke diyilya oydyan.
Balkan tarapda seret - gozle diyilyan eken. Bir gezek myhman geleninde “gozle” diydi weli menem “namani?!” diydim shonda bildim seret diymekdigini. Yassyga - kopjek diyyaler.
Hojambaz tarapda:
köten- açgöz
inek-sygyr
eke-aýal dogan, uýa-gyz jigi
ini-aglan jigi, aga-uly erkek doganyň
gelneje-keneke (gelin eke diýen sözden gelipdir, geli dogan diýen ýaly)
eje-kaka- ene-ata
siňek-çybyn
bedre-setil
palçyk-laý
hyýar- äwürsi-
gapy- işik (howlada işik diýilýä)
garpyz-tarpyz
Saýat tarapda:
trýapka- desgal
kendirik – supra
gelneje-ýeňňe
erkek dogan-akga
Kädi diýlip erbet gyzlara aýdylanok! Halaşýanlaryna aýdylýa gyz oglan tapawudy ýok. Daje käwagt oýun edip yzyňa düşýänlerede aýdylýa. Erbet söz däl!

bıryerde MYŞKA dıyıp

bıryerde MYŞKA dıyıp dayaw ÖKÜZlere dıyyan ekenler,nırededıgı yadyma düşenok

Jane sen bilen menem kan

Jane sen bilen menem kan ylalashamok! Akgulun aydanlary has dogry diyjek yone arsarylarynam dili edebi dil bilen okanchaniyalary, kabir den gelmeyan yerleri bar. Yone durmushda ulanyan kop sozleri gadymdan gelyan sozler. Umuman shu dil arassa diyip biljek dal hemmesem garyshyk men pikirimche.
Tat diyip koplench Charjewde yashayanlara aydylya yone men “tat” diymegin manysyna dushunemok?! Name uchin sheyle diyyanlerinem bilemok?! “S” harpyny basyp aydany uchinmi?!

Saýatda – geliňler, gidiňler.
Hojambaz – gelýo, gidýo
Gelor, gidor – diyip nirede ulanylya kim bilýä?!

Ay iki many uchin hem

Ay iki many uchin hem ulanylyan bolmaly. 4 yil Charjewin Pedinstitutynda okan oglanlar "kadi" diyip "nemelere" hem aydyadylar.
PS "Gelor, gidor" diyip saryklar aydyalar.
"Gelyo" diyip arsarylar, haysy etrapda yashayany tapawut edenok. Olar uchin hazirki zaman goshulmasy shol.
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

mena dogry bilemok yone

mena dogry bilemok yone eshiden zadymy yazayyn, onema bir blogda yazypdym:
ozbek bilen turkmenlerin gatyshygyna aydylyar oydyan, "Turkmenden Azan Taypa" diyyarler, yone name uchin ony bilemok

mena dogry bilemok yone

mena dogry bilemok yone eshiden zadymy yazayyn, onema bir blogda yazypdym:
ozbek bilen turkmenlerin gatyshygyna aydylyar oydyan, "Turkmenden Azan Taypa" diyyarler, yone name uchin ony bilemok

Yolotenden Gushga cenli

Yolotenden Gushga cenli "gelor- gidorlar" bah bu soz nirden kellange geldi diysene "gelor we gidor" bashgada kop sozung yzyna shol goshulyar geping gysgasy "yar-yer"-ing erine "or"
menem shol towerekden. Saryk men!!!

Dostjan aydyanyn-a gaty

Dostjan aydyanyn-a gaty görme welin yalnyşrak. Yöletende sen diyşin yally gepleşyaler, yöne Guşgyda beyle gepleşenoklar, edil Marlylar yaly gepleyaler otayda...

aslinda

Aslinda Balkan tarapynda gözle dalde gözze diyip ulanilyar

ylymsyzsyn gök sineksin...
ylymlysyn hökümdarsyn...
Ahmet