Bu sahypanyn nace bolumini okap yetishyaniz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
hic-hili okamok
5% (2 votes)
%1-25 arasy
41% (15 votes)
%25-50 arasy
27% (10 votes)
%50-75 arasy
14% (5 votes)
%75-100 arasy
14% (5 votes)
Jemi 37 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

100% okayan barmy? Men on

100% okayan barmy? Men on okayardym.

Men entagem okayan,

Men entagem okayan, filtr'lemeli bolaymasyn diyip okayan koplenja, yone
hudaya shukur agzalarymyz akyllyja, mana ish doredenoklar :))

hmmm,islesen hemmesinem

hmmm,islesen hemmesinem okasan bolar,yone islemeyan bolsan name uchin okajak?
bloglaryn hemmesini diyen yaly okayan,bashda gyzyklanmasam son sho tayik giremok.procent uytgeyar shon uchin.

1000-de 100 okayan

100-de 100 okayan mena:)

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hmm

hemmejesinimi? :)

gel ne olursan ol yine gel...

kawagt ...gürrünleri zat

kawagt ...gürrünleri zat bolya süynüp sarkmalar bolyaa, aşa gereksiz commentler bolya olara dine göz gezdiryan...

......................buda geçer.......................

Menem on 100% okayadym. Indi

Menem on 100% okayadym.
Indi 25% - 50% aralygy.
saglygynyz

aslında bloglaryn hemmesini

aslında bloglaryn hemmesini okap bolsa erbedem bolmazdy.. on men bu sahypa agza bolan wagtlaryn dine ünsimi çeken zatlary okayadym.. yone son kabir unsini çekmeyan zatlary hem okap başlayan welin oran gyzykly maglumatlar we pikirlere duş gelyan.. yagny hiç baglanşygym yok zatlar hakynda hem bilgim boldy diyaymesem.. okalsa has gowy bolarmydyka diyyan..

1-25% zordanjyk okap

1-25% zordanjyk okap yetisyan!
Chynar K.

menem şonun yaly. Yaman kan

menem şonun yaly. Yaman kan zat barey bu formda :(

hic okamog-a ses beren

hic okamog-a ses beren kimka?!

hihi

:P

:) :) :)

gel ne olursan ol yine gel...

Cipollino -------------------

Cipollino
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

100%:)

100%:)

ay Gadyr aganyn 100%

ay Gadyr aganyn 100% okayanyn sebabi
90%-ini ozi yazyara :)
saglygynyz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ay sonky dowur kan zat

Ay sonky dowur kan zat yazman bashladym:)

Nirede men yazgym bar bolsa

Nirede men yazgym bar bolsa men shol temany okandyrn galanlary okamanlygym :)) Chyndanam okan temama pikirimi yazyan. Kop temalary okamaga wagtym bolanok. %1-25 arasy diysemem boljak ekenlay az okayan.

belli bolyar:) on

belli bolyar:)
on dushunemokdym, indi dushunyan:) Okalmadyk bloglary gorup:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bashda men hem %100

bashda men hem %100 okayardym, hazir %50-75-i ysharatladym, yone %25-50 bolaymasa indi :)

Onler sheyle baglanan ekenim, sypdyramokdym, ozumem kop zat yazyadym, sonky gunler men hacan acsam:"...Turbamyz yaryldy, sonuragam entap gor hany!" diyip dur-a, duyn mc_merw-e jan etdim, yzyndanam Anna, olardan on Mergene, mc~_merw aydaydy, "refresh edip gor!" diyip, asyl, ishleyan eken-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

indi men hem kan yazamok.dine okap yetişsem bolany.Şükür...

gel ne olursan ol yine gel...

sapphire wrote: indi men

sapphire wrote:

indi men hem kan yazamok.

goýaweri =))
saglygynyz

hihi

ynananokmy :P

gel ne olursan ol yine gel...

"bir okana birem dokana

"bir okana birem dokana bar!"