Teklip

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly agzalar!

Eger isleg bildirseňiz,Aşgabatda "Özen bilim merkezinde" duşuşyk geçirmegi Size teklip edýärin.

1.duşuşygyň esasy maksatlaryndan biri ýaş neslimizi has hem bilime ýakynlaşdyrmak, olara bilim almaklarynda, soňam Watanyna peýdaly adam bolup ýetişmeklerine nähili kömek edip bileris?

2. Duşuşyga Hydyr we Ylýas agalar hem gatnaşmakçy

3. aA agadan entek soramadym welin, ýöne haýyşyma ýok diýmez geler inşallah.

Başga-da bu duşuşykda ara alynyp bolaýjak pikirler teklipler bolsa-ha has gowy.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Teklibiň gowy ýöne haçan

Teklibiň gowy ýöne haçan boljak bu duşyşyk .Hemme kim diýen ýaly okuwly okuwyna jyrandyr meniň ýaly .Entäk gitmediker bar bolsa weli bilmedim .
Haçandygyny bir aýtsaň menem gatnaşyp bilsem .

Iniha, Jonnuk aga, kimdigini

Iniha, Jonnuk aga, kimdigini tanaydym oydyan...
Dushushyk indiki yil, tomusda bolsa, menem belki bararyn
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gyş yanwar ayynyn 15-inden

gyş yanwar ayynyn 15-inden son bolmazmyka:)

baraly göreli bizem..gayrat:)

......................buda geçer.......................

Ay biza kakanyzyn(aganyzyn?)

Ay biza kakanyzyn(aganyzyn?) oyundaki dushushygy hem erbet gormedik,
yone biz TM'de vagtymyz gurnasanyz hokman geleris...

P.S. Komputer ya-da matematika mugallym gerek dalmi kurs merkezinize ? :))

Nesip bolsa....

Tuweleme hemme kisi diyen yali dine ozlerini pikir edyaler. TM'de de adam kan. Nesip bolsa wagtyny zadyny aytsaniz hokman geleris. Men infomda tel nomerim zadym bar. Habarlashyp uyssek gowy bolar....

"Özlerini pikir edýär"

"Özlerini pikir edýär" dälde, "öz ýagdaýlaryny aýdýalar we soraýalar" :)
Şeýle has dogrymyka diýýän. Menä başga biriniň adyna geplämok! "Gowy pikir, mümkinçilik bolsa, gatnaşardym!" diýýän :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Duşuşyklary bir gezek däl

Duşuşyklary bir gezek däl birnäçe gezegem geçirip bileris.

Birinji duşuşugy bir hepde soň "iftar" (agzaçar) wagtyna deňlesek nähili bolar?

Biz bir bärdäkiler bilen başlaly soň daşardakylaram mümkinçilik bolsa gatnaşybererler-dä.

Jonnuk B.

Ay shony her ay belli wagtda

Ay shony her ay belli wagtda belli gunde edilse gowy bolmazmay.. Hemme kishi bilsin-da her ayin pylaninji gyni dushushyk bolyar diyip.. Ashgabatda-da kop agzamiz bar-a:) Tomiris'e guk diyaymeli:)

menema ayyng ayagyna chenli

menema ayyng ayagyna chenli barde,iftara barmaly bolsa howes bilen.yone vagtyny chaltrak belli bolaysa.
sonam Hydyr Ylyas diyyaniniz yazyjy Amangeldiyewlarmy?

Hava, shol yazyjy

Hava, shol yazyjy agalar...Ynha:

Menem gatnashardym

Menem gatnashardym, iftara gora ayarlansa yamanam bolmazmyka diyyan...yone otdyh guni bolsa kop kishi gelip biler belki...

Oglanlar, gayrat edip

Oglanlar, gayrat edip "iftar" dalde "Agyz achar" diyelin, turkche bilmeyanler hem kopa..

Dowamyny

Agzaçara çagyrýan blogunda dowam edeliň....

Jonnuk B.