Tanaman Öylenmek

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ynamdar birine (birilerine) ynanyp, tanamayan gyzyna öylenmek dogrymy?

Men öz pikrimçe gyzy doly tanamk gerek, harakterinin myjjygyny çykarmaly da...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hihi

mena govy edip tanaman almaryn. ejem saylasada!aljak men ,yaşaşjak men .başga??

gel ne olursan ol yine gel...

ay oylenip name etjek oturda

ay oylenip name etjek oturda oyunde huday diyde oylenenlerin dusup yoren gununu gorenzokmay sizem bara ortalyga bolgusuz zatlar yazyanizay :D

Eý dost, telpek goýýanaý

Eý dost, telpek goýýanaý :D
Her tema girip zeýrenipsiň, gelneje ýa süýnip depýämi käwagt?! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Turklerde bashgasynyn

Turklerde bashgasynyn onuncha gorup, sonam gyz bn oglany bir yerde dushuryp, egerde kabul etseler oylendiryan yagdaylary bar..muna `gorucu usulu evlenme ` diyilyar oydyan, edilen arashtirma gora bu shekilde oylenenlerde ayrilshmak ozleri tanshyp oylenenlerinkiden az...

wesna geçti welin şonda da

wesna geçti welin şonda da herkimin aladasy oylemmek barada name üçindir.. saytdakylara name boldyka??

Ay yashlaryn bary sheyle,

Ay yashlaryn bary sheyle, haysy milledem bolsa. Free love bar yurtlarda hem yagday sheyle, yashlykdan bolaymasa

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

He he .Tüweleme saýtdaky

He he .Tüweleme saýtdaky köp agzanyň ýaşynyň öýlenme çagyna ýetendigi soňky günlerde açylýan mowzuklardan bilse bolýar .Gyzy tanamalymy ýa-da gyz barjak oglanyny tanamalymy ? Häzirki döwürde kimden sorasan hökmany suratda tanamaly diýerler . tanyşyp duşyşyp birek biregi onatja tanap bir maşgala gurulýar .Ýöne netijede ýene köp maşgalada düşinişmezlik we ylalaşyksyzlyklar köp bolýar .
Ýöne köne döwüre serednimizde mundan 1 asyr ýarym asyr öňürklere kör hem bolsa ker hem bolsa öýleneninlerinden soň bilip galýan ekenler .Netijede ýenede bugunki gunden agzybir ýaşapdyrlar we naçe hanlar begler dünýä getiripdirler .

********************************************************
Watanymyz bir gämi ,
Bizem üstinde dälmi !

Ay indi gyzlara "Shuna

Ay indi gyzlara "Shuna bararsyn" diyip duranoga ene ata, koplench olary dushushdyryalar/tanyshdyryalar, govnunden turmasa zorlap duranoklar...Yone Yevropadakylar yali myjjygyny hem chykarmaly dal bu period'yn, olar 2-3 yil bile yashap yorler "Bir-birimizi ichgin tanar yali" diyen bolup...

kim ya

adam baykali gechtilan paso eleshtiriyor yeter artik herkes dushuncesini yaziyo ishte kimse bayrammidir

Düşünmedim... men kimi

Düşünmedim... men kimi eleştirdim?!
Ahmedik, düşünişiň üýtgeşik ekeni
PS Ine häzir bolsa, kritika edýän. Bäri türk saýt däl!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay mena okuwymy dynmasam

ay mena okuwymy dynmasam ,işe zada başlamasam,pul gazanmasam utukli eshik zat geymage bashlamasa mana gyz gelerem oydemok:):):):):)

......................buda geçer.......................