salammm!!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salammmm!
Gowja yer eken!!! Yone wagt oldurmage. Gidip yatyn ya sapak okan, sheylemi indi studentler?!!??!
Wagtyny oldurmegem hezilll :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

walik. Hoşgeldiňmikäňaý?

walik.
Hoşgeldiňmikäňaý?! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Walik

Walik!!Wagty olduren olduryar, direlden direldyar, sen haysyny edyan::))

Aý ol öldürýäne

Aý ol öldürýäne meňzeýä...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Walik

Walik!!Wagty olduren olduryar, direlden direldyar, sen haysyny edyan::))Birem okamana sapaga galmady::))

hmm

günuzyn işsizlere name diymeli :P ??

gel ne olursan ol yine gel...

Walik.. Senem ullakan akja

Walik..

Senem ullakan akja kagyzdaky gara nokady goryan-da onda:) Shol nokatjykdan bashga kagyzyn ahli yerleri akja..:)

hosh geldin. Bu yerlerik

hosh geldin.
Bu yerlerik nireden dushup yorsun?

asmandannn))

asmandannn))

talyplardan gelene menzeyan

talyplardan gelene menzeyan ozuna. Ol yerin taze ady asman boldymy?
;-)

bari tmchat

bari tmchat dal..bratok...yalnyş yola sapdyn öytyan çepe sowulmaly ekenin..:)saga gelipsin...

......................buda geçer.......................

waleykim salam! Ynsan bar,

waleykim salam!

Ynsan bar, ynsan bar, kimine wagt oldurmek, kimine zat owrenmek we owretmek we sh.m.

hosh gelipsin, ensallah, bosh gelmersin we bosh gitmersin ;)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kichikgekam ejem Chippolino

kichikgekam ejem Chippolino barada kitap okatjak bolyady,menem bir sahypadan kop okamokdum hich:)
onda-da kabir zatlar yadyma dushyar:chippolino,chimmolino...(7-8 sany dogan-turkmen oydyan),son garpyz,kadi,pomidorlar...glavnyi geroyi name uchin sogan edipdirler dushunemokdum...
wiii,waleykum salam.senem muundan beylak wagtyny barde ustunlik bilen oldurersin we beylekilerede oldurmane komekleshersin diyip umyt edyan.

P.S.bu blogda "fizika" degishli yer tapyp bilmedim,yalnyshlyk bilen yazandyrsynda...

akylly oytyan bardakiler

akylly oytyan bardakiler

hmmm,dogry belledin

hmmm,dogry belledin oydyan.
yone samsyklarada gapymyz achyk:)

......................buda

yuka göryan öytyan.:)

......................buda geçer.......................

Haha ýykdyňeý

Haha ýykdyňeý Garadag
saglygynyz

Geler gelmez gownine

Geler gelmez gownine degmälin .
Salam . geçiber giriber .Gapymyz açykdyr mydama internedin bolsa ...
********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …