Haysy yazgy gornushlerini(bolum) okamagy halayarsynyz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1 Edebiyat we soygi
25% (9 votes)
2 Taryh
3% (1 vote)
3 Sungat
0% (0 votes)
4 Saglyk
3% (1 vote)
5 Senagat
0% (0 votes)
6 Tehnologiya we bilim
14% (5 votes)
7 Filosofiya we durmush
22% (8 votes)
8 Dini
17% (6 votes)
9 Habarlar we sport
6% (2 votes)
10 Dap-dessur, turkmenchilik
11% (4 votes)
Jemi 36 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ýene bir gezek, Atamyrat

Ýene bir gezek, Atamyrat aganyň haýyşy boýunça ýasadym ses berişligi. Aslynda, üýtgetmäge ýaltandym. We geçen gezekki bolşy ýaly hem, munda hem aşa köp wariant bar, birem bir däl, birnäçe zada ses beresiň gelýä.
Borda, menä üýtgetmäge ýaltanyp, sähelçe üýtgetdim
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

aslynda men "filosofiya we durmuşa" basanym bilen "söygi we edebiyadyda" basjakdym...
name etmeli??

gel ne olursan ol yine gel...

Indi çydap, ýaşaýmasaň

Indi çydap, ýaşaýmasaň :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

"cancel your vote" et,sonam

"cancel your vote" et,sonam tazeden ses ber.

Gaty köp temalary gowy

Gaty köp temalary gowy göremsoň hiçine basmaýsam diýýän..

Dogrusy awtorlara görä köp zat üýtgeýär.
Jonnuk B.

birnachesine basasyn

birnachesine basasyn gelyar.ay shondada ing gowy goryanlerime basdym

tazeden ses

tazeden ses berip bolmayarmy bir sapar berenson, kompy ochurup tazeden girsek bolanokmy?:)

ay shu ses berlishikleri

ay shu ses berlishikleri birhili gorup bashladym sonki dowur:)

(imho) wariantlar yazilmali we yanina sanlar yazilmali.. nadip edilyar bilemok yone.. meselem:

Asakdakilari sizin uchin gymmatliligina gora setirlan..
Menin uchin in gymmatlisi edebiyat we soygi son shul son bul.. diyip gider yali etmeli.. sheydelin-le.. Hany atamyrat yokmay.. sheydip bolanokmy?

Dushunensinizlay?!:)

Gadyr aga, sen guycli agza

Gadyr aga, sen guycli agza ahyryn, poll zat doredip bilyan bolmal-a?! Hany, biri sunshuryp goybersen, mundan sonky senki bolsun, update-y Bayram eder goni, bolmasa copanlaram edip bilyar diyip eshitdim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Jogaplar, elbetde, haysydyr

Jogaplar, elbetde, haysydyr birini ysharatlamaga onaysyz bolup biler, ya-da yetersiz. Siz dineje in halayan birini secaysenizlan! Ses berlishik yene-de menin copanlygym sebapli, kan bir gowy bolmady, entagem Bayram duzedipdir, yogsam, yuzune seredip aglardynyz :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aglamak gowy zat..:) Sogan

Aglamak gowy zat..:) Sogan dogramaly yone hokman aram-aram aglamaly..:) Yuregi yumshadyar-a.. Sogan dogranyndan shol blogun duzeldilmedik hali gowy bolardy:) haha:)

eger dine okamak bolsa ha

eger dine okamak bolsa ha edebiyat bn söygi men halayanlamdan:D

sungatam şemallatya
saglygy welin halamok

......................buda geçer.......................

Oglanlar, ilki beren

Oglanlar, ilki beren sesinizden son utanman! Ilki bir zada ses berip, sonam uytgetjek bolup alada galsanyz, bilemokda ol hakyky pikirinizmi ya populizmmi...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay how soygi soygi

ay how soygi soygi diyyaniz.soygiden bashga tema kan. halkymyza peydaly we mashgala yashayshy ucin peydaly temalar.soygini gaty ulaldynyzlay.

soygi gaty uly zat how:)

soygi gaty uly zat how:)

ha, name, dadyp gordunmi,

ha, name, dadyp gordunmi, janygyp yazypsyn welin :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"