Hachan watansoyer boldun? Nadip?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Aslynda yokardaky soraglar onat soraglar dal. Sebabi ozumden sorasalar mena elmydama watansoyerdim diyip jogap beresim gelya. Shu dogrudyram, her kim watansoyer yashlykda. Son wagt gechya welin adam pahyryn pul aladasy, guzeran aladasy...
Adamyn watansoyerligi hachanda yurdun dashyna chykanda mowjeyan bolsa gerek. Bilemok ylalasharsynyzmy, yone shu wakany hassa bilen sagdynyn yagdayina menzedyan. Yagny adam sagdyn wagty saglygyn aladasyny edenok kan bir, gadrynam bilenok, hachanda hassa bolanda, kesellande yadina dushya. Adamlaram yurdun ichinde gezip yorse watanchylyk diyen zady kan kella getirenoklar, yone az wagtlygam bashga yurtlara chyksalar dushunyaler WATANyn name diymekdigini! Diyjek bolyanym, biz shu yerde alada edyas, patriotlyk edyas. Yone oye kanikula baryp dostlarymyz bilen, esasanam yurdun dashyna chykmadyklar bilen, entesek shu zatlar kellade gelenok, dilede...
Name uchinka? Mena aytsam "Ay Bayramjan senin yadyna watansoyerlik yadyna dushya, nadip Turkmenistanyn adyny duyurmaly diyen sorag yadyna dushya, a bizin kellede mellegin aladasy, nadip oz yagdayimi duzeldeyin diyen alada diyyaler". Onson olar bir hili patriot dal yali...
Yok, olary gunakarlejek bolamok. Yone milli ideya bolmalymyka diyyan turkmenlerde. Olam watanyny galdyrmak, abrayly etmek yene.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hehe...Sorag mena yilgirtdi

Hehe...Sorag mena yilgirtdi !!
6-7 ay on birisi mana chatda "Vatansoyerlik" hakda preaching etjek boldy ve TM uchin etmeli zatlary, kemchilikleri,sholary duzeltmanin nahili mohumdigini ve sh.m. zatlary aydip bashlady,menem yilgirip dinlap otyrdymda sonunda "Ay mozgi mne ne ****,luchshe skaji chto ty zdelal dla Turkmeni ili kakiye u tya plany ?" diydim bilen jogabam bermedi idili...
"Men patriot", "Turkmenistan rulzz" ve sh.m. zatlary her bir elini klaviatura yetiren yazip bilyar,in mohumi bu sozlerin yzynda durmak ve edip biljek komegin maximumyny etmeli..Ve birinji bilen oz halkyny gotermeli,uyship etsek has basym yeteris ol gunlere Alla yol berse...Kabirleri "elinde pul bolsa komek edersinda" diyyaler,yone mena razy dal...Kop bolan zatdan azyrak bermek ansat,ony koooop kishi edip biler,yone az'y hem bolushmek "ar kishinin ishidir" !!

Ay mana uly bir ish edeni

Ay mana uly bir ish edeni gerek dal how adamlaryn, yagny gerek, emma beyle mohum dal. Mana in bolmanda kabir zatlara dushunseler, sarpa goysalar bolya.
Ondan bashga halal ishleseler bolya, shu zatlar para zat bilen yikilyan zatlar...

dogry aytyan Bayram aga.her

dogry aytyan Bayram aga.her kim oz ishini onarsa we halal ishlese shu wagt turkmenler skachok etjek.nesip bolsa duzeler hemme zat,shu wagtky zatlan gadyryny bileli yone,may gelsede elimizden geleni edeli...

Oooo...Erkek yali halal

Oooo...Erkek yali halal ishleseler mena shol adamlara 2 buklip salam bermanede razy,halal'lik hemme zadyn bashynda gelyar biznes ya-da ish guych bolayandada!

Kyn sorag...

Watansoyer bolmak dilinde aydanin bilen bolanok... Ony edyan ishlerin bilen ykrar etmek gerek... İn yonekeyjesi halal ishlemek gerek...

Howa halal yone nahili

Howa halal yone nahili halal.
hatta hokumetin 1 tennesinem almajak bolmany basarmaly, gaty kyn is, sen hokumetin benzini bilen, masyny bilen oz sahsy isinem etmelidal, ola taksicilk ekeni.
Hudaya sukur bizin kop ylymly yaslarymyz suna uns berjek bolyar, Unversitetde okap yoren wagtymyzda esasan gyzlar kakalaryna hokumetin beren Mercedesinde okuwa gelen bolyarlar, masyndan dusen wagtam yoreyisleri utgesik... utanmali zat welin...
Halallyga uns bermek gaty kyn is her bir adamyn edip bilenok...
Men hokumete ise giremde halal boljak diyip garasmali dal, su gunde senin yagdayin nahili? su gunden adamlarin 1 tennesini iyyan adam, ol yere barandada iymerin diyip bilmez.

Sag bolun.

PS: is wagtynyn bir minudunam tmolypiadda gecirmeli dal:)

Yone elbetde, bu zatlaryn

Yone elbetde, bu zatlaryn hemmesi biri-biri bilen baglanyshykly. Serdar Aganyn aydyshy yali bashy cheken bolmaly, shu ideyalary yashlaryn kellesine guyan bolmaly. Ozumche aytsam shu watanchylyk zat TVnin usti bilen, kinodyr sahna bilen guyulmaly. Hazirki TV kanallaram gije-gundiz shony aydya welin yashlara gyzykly edip chykaranoklar. Shony duzeltmek uchin in bolman 1 kanaly, diyeli adyna layik "Yashlyk" diyen kanaly, yash talantly yigitlere bermeli!
Olar shu zatlara gyzyksalar encheme social(jemgyet) problemalary hem chozuler!

Ay TVde badboying aydyshy

Ay TVde badboying aydyshy yaly bokyny chykardylara, kan gaytalayalar:D
Sorag hakda weli biledim da. Adamdan adama,yetishen yerine gora uytgeyar. Men bir tanshym bar,8 yil bari TM gelmandir,franciyada okapdyr,shuwagt yaponyada işleyamiş. Oye gidesin gelenokmy diyyan weli gowni bir yaly.

Men Yaponlar nadip

Men Yaponlar nadip cagalaryny watansoyer edislerini aydip bereyin. Birinden esitdim.

USA-in bombalan yerlerinin yzy bara, yikan, yumran. Solar yali yerlerde yorite gezmek programmasy bar diyyar. Okuwcy mekdebe gelende sol yerleri aylayarlarmys we okamasanyz sizi yenede seydip giderler diyyarlermis.

Okamasaniz diyyani, watanin aladasyny etmeseniz diydigida...

Yaponlar chaga mekdebe

Yaponlar chaga mekdebe bashlamaka olary Hiroshima-Amerikanlaryng nuklear bomba tashlan yeri- akityamishler, chalt gityan otly bilen. Onson aytyamyshlar eger okamasanyz shular yaly olersiniz, eger okasanyz sheyle otlylarda gezersiniz. Sheylerak bir zat oza.

Beyik Saparmyrat

Beyik Saparmyrat Turkmenbashy:
"Dine Alla bardyr senden yokarda
Turkmen watan bilen diridir diri"

oglanlar gyzlar turkmene

oglanlar gyzlar turkmene haram yokmaz :D

Turkmen name AKAR SUW may?(oyun etdimey dostjan)

Quote:

oglanlar gyzlar turkmene
Submitted by Merwezi on Sun, 2006-12-03 21:35.

oglanlar gyzlar turkmene haram yokmaz :D

Yaponlaryn nadip patriot

Yaponlaryn nadip patriot bolyanlygyndan habarym yok. Bir gazetde okanyma gora Yapon yashlary dunyade ozlerini in bagtsyz hasap edyanlerden. Ozlerini oldurme yagdayam kop olarda. Siz olaryn psihologiyasyny bilmek isleyan bolsanyz, yashayish filosofiyasyny, dunyagarayshini gorjek bolsanyz kinolaryny tapyp gorun.
Men gordum, olaryn uytgeshik dunyagarayshi bar. Ine shu, menin pikirimche, yaponlaryn mononacional halk bolmagyna getiripdir - Yaponiyanyn 99% halky yapon! Beyle hich yurtda-da yok bolsa gerek...
Garaz olar watansoyermi aydyp biljek dal. Olar dine uytgeshik, oz mentalitetleri bar. Biz olar yali bolup bilmeris hich hachanam, sebabi bizin mentalitet butunley tapawutly!

Bu sahypanyng beylekilere

Bu sahypanyng beylekilere gora agzasy az, yone hemmesi aktiw. :D

sheyle bolaymaly.

sheyle bolaymaly. Olimpiyadachylar passiw bolsa mena gen galjak...