"Garalyan" Yaponiya.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yaponiyada hemme zat gun-gunden garalyar.ozem shi sozun doly manysynda.siz erbet bir zat bolyandyr oytman.yaponlar entegem onkusi yaly sag aman gezip yorler we hich-hili betbagtchylyk bolanok.yone bazarlarda,magazinlerde,kochelerde...hemme zat yuwash-yuwashdan gara renke boyalyar.

mysal uchin gulak arassalanyan tayajiklardan bashlalyn.sheyle tayajyklary goren bolsanyz,belki bilyansinizem koplench renki ak bolyar.yone eyyam bir-iki yil bari yaponlar,gara renkli tayakylkary ulanyp bashladylar.bellap gechilmeli zat,yaponlarda gara renk arrasachylygyn nyshany.arassachylygyn nyshany,yone...

..yone mena akja dishlerini gara pasta b/n yuwmaga dozmezdim.yaponlar welin chyndanam yurekli adamlara menzeyar


hawa,yaponlar dine dishlerini yuwmak b/n galman,eysem gara nahar iymanede bashladylar.gara tvorog:

sheyle tvorogy tayyarlamak uchin yorite ichine gara-renk beryan gok(???) onum atyarlar.ine yenede bir iyilyan zat.gara yumurtga

goz-onunuze getirin.siz sheyle

samolyetda otyrsynyz we gara kostyumun jubusunden gara yumurtga chykaryanyzda iyip bashlayanyz.towereginizdakilerin reaksiyasy nahili bolarka?ay aslynda beyle samoyetda muny hich kimem gen gormez.in azyndan birje gezek tualede giden adamyn gen gormejegina bilyan:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bÄh!

gaty gyzykly habar.
gara reňkli zatlar. men-ä hezil edip ulanardym. ýadaýançam...

soňra ýene-de öňki-öňküligi islärdim.

Garadag garalyan Gara

Garadag garalyan Gara Yaponiyany garalady:)

gara=tamizligin nyshany:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!hahaha!!!"

ay hemme zat gara bolsa gowy

ay hemme zat gara bolsa gowy dallay. mena beyle bolsa ongup bilmerin. oz nastroyenyangy achayjak zat bolmaly ahrym. yone gara - gara - gara bolsa onda durmushyng manysy hem garalyp gider, mening uchin!

hmm

bay gaty gendigini bularyn!
gara renki halayan yone beyle hemme zadym gara bolmagyny islamok.dineje egin eşigim gara bolsa bolany :P

tasin

Gen zat

Where is Hereket, There is Bereket!

Gara Maçça! saglygynyz

Gara Maçça!
saglygynyz

ay sho

ay sho yaponiyanin howasam garalandyr.howasy baradada maglumat berip goyberinsene.industrysy yaman guychlow yaponiyanyn.

Gara Bagt

"Yaponlarda gara renk, bagtyn renki diyip hasap edilyar" diyip bilyan.

Yaponlan (yaşlaryna göra) haysy renkleri halayandyklaryny görmek üçin basyn >>>
*Ak, çal we gara renkler, bul tablicada "gara" bilen görkezilen

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

gara renk meninem bagtly

gara renk meninem bagtly renkim
menem yapon garyndym bamykaray
:)
ony naip barlamaly
:)

......................buda geçer.......................

oguzhan Gunlardan bolupdyr

oguzhan atamyz Gunlardan bolupdyr.Gunlarynam yapon garyndysy bar bolsa...
ay mena beyledir oydemok.yone gara renki menem erbet gorup baramok.