Diñe okuwmy ya-da ish tejribesi hem gereklimi?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

İlki bilen taze gununizi gutlap başlayin!!
size birje soragym bar!!
ynha men dineje men hem dal barymyz okayas,seyle sorag yuze cykya...
Biz Altyn Asyryn Altyn Nesli bolup,bu okuw jaylarymyzy gutaranson name etmeli,ilki akademiki kariyera edinmelimi yada iş tapyp tejribe gazanyp iş öwrenmelimi??
men meselem şu vagt 1. kursy gutardym (döwlet dolandyryşygy). şu wagtam staj edyan bir şereketde.Şereketdakiler hem "Bah beydip irden başlamaly dal ekenin,sen hali yaş,okap gutaranson gelmeli ekenin "diydiler."Eger 4.synpy gutaryp gelen bolsan sana bu tayda gowy işler bar,şu wagt Orta Aziyadaky şereketlerimizde (yönetici po tureskii) gerek,şolara seni ibererdik"diydiler.yone men tizrak iş owrenip tejribe gazanyp okuwy gutarandan ozume bir iş edinjek bolyan.sizjede bu dogrumy??haysyny etmeli?Kariera my yada tejribe??
jogaplarynyza ve pikirlerinize garaşyan!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sen shu wagt birinji kurs-da

sen shu wagt birinji kurs-da okayan bolsan 4 kursy gutaryp baryancan ol firmanyn durjagyny bilyanmi nesip bolsa 4 kursy gutaryancan islabermeli eger okuwyna kan pasgel bermeyan bolsa ondan son iberen yerlerine gidesin gelse gidaymeli
ondanam karyere diyilyan zat tejribanin toplanyp edilmeyarmi, tejriban bolmasa nahili karyere edip bolyar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Telpek sana, tuweleme!"

hmm

govy pikir...

Dogry aydyan Mahri. Eger

Dogry aydyan Mahri.
Eger okuwuna pasgel bermeyan bolsa, okuwundan dashgary wagtyn bar bolsa ishlaber.
Eger sen shu wagtdan ishlap tejribe gazansan, son okuwuny gutarandan son sana ishlemek ansat dusher. Sen oz edyan ishine gowy dushunersin.

hmm

govy maslahatlar ucin hazirden hemme kişiden minnetdar!!

.......

mena ilkinji bilen tejribe diyyan, yone dine tejriban bolmasam yetenok , diplomanam bolsa has gowy:)

Tejribe hem-de diplom..

Tejribe hem-de diplom..

Bir gushun iki ganaty..:)

:)

Gadyr wrote:

Tejribe hem-de diplom..

Bir gushun iki ganaty..:)

"Tejribe" hem-de "diplom" - bular "okuw" atly gushyn iki ganatydyr!

:)

:)

ay ata aga okuw diyyan welin okuwa tejribesizem gutarip yoren koplay dine ogredilenler bilen:D(barde diyjek bolyanim bir yil on ogrenenleri hich ulanip bilmeyanler diyjek bolyan) men gorgula tejribam gowy welin shul okadilanlari yat tutmali bolsa gowy dal:(( shonluk bilen bahalarim super diyeyindaray:)), ay yenede okuwy gowy gutaribam hich zat bilmezliden okuwy normalniy gutarip tejribeli bolsan has gowymyka diyyan yone in gowysam hem okuwam gowy gutarip hem tejribanem gowy bilmek(bu aytyanlarim menin dushunjelerim:D)

sawlikler we dogry gornushleri :)

addicted wrote:

Ay, ata aga, okuw diyyan welin, okuwlaryny tejribesizem gutarYp yorenler kop-lay dine oWredilenler bilen:D
(barde diyjek bolyanym: bir yil on oWrenenleriNI hich ulanYp bilmeyanler diyjek bolyan) men gorgula tejribam gowy welin, shul okadYlanlarY yat tutmalY bolsa gowy dal:((
shonluk bilen bahalarYm super(=oran onat) diyeyin-daray:))
Ay, yene-de okuwy gowy gutarYbam, hich zat bilMAN okuwy normalniy(=adaty yagdayda) gutarYp, tejribeli bolsan has gowUmyka diyyan, yone in gowUSY:hem okuwam gowy gutarYp, hem-DE tejribanem gowy bilmek(bu ayDyanlarYm menin dushunjelerim(=pikirlerim):D)

:))

ay ata aga

ay menem ata aga name uchin copy/paste etdi diyip durdum.... gowja seredip gordum welin duzeldipjik goyupsuna ata aga:), sagja bol yenede bir gezek! mena shul pikirlerim diyen soza onem yalnish ulanipdim welin hich kim duzeltmandir oytyan menem shol yalnishligim bilen dowam edipdirin:D

okuw we ish - sawlikler we

okuw we ish - sawlikler we tejribeler :)

indi dushundunmi :)

:D

ata aga chindanam dushunman sorayan shuna:)
sawlikler namay?:)

sawlikler=yalnyshlyklar. umum

sawlikler=yalnyshlyklar.
umuman, bir zady ilki synap gorersin, tejribe hokmunde, yalnysharsyn we shol zadyn yalnyshdygyny owrenersin, sawligine goz yetirersin, bu babatda tejribe gazanarsyn diyen manyda ulandym, umuman, hem sheyle!

:D

ay sagja bola ata aga, ata aga bu soz turkmenche dami?:)

Batyr, haysy soz ol?!

Batyr, haysy soz ol?!

:D

sawlikler diydina:D

ha, hawa, ol TM diline

ha, hawa, ol TM diline degishli, TC-de yok ol, barybir!
Sana muny bashga bir yerde dushundiripdim-a on!?

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yok

yok how yalnys dusunman.men diplamy aljak yone ondan son diyyan!!
akademik kariyera bolanda mastera bolyar howw halayik!!

....

sapphire wrote:

yok how yalnys dusunman.men diplamy aljak yone ondan son diyyan!!
akademik kariyera bolanda mastera bolyar howw halayik!!

Master yada kandidatskaya sheyle mi?

Ha ozuni bagly o zat. Nauka zatlaryn yuregin " lejit" onda okamaly.
Hazir hemme yurtlarda 4 yyl son y yyl magistratura hokman bolupdyr.
Ors'etde 3 kursdan bashlap ikinji " obrazovaniya" alyp bolya.
Yone o ne "sut'" naache kop stepen alyp bilyan , yone son sho alan "znaniyany v jizni smojesh ispolzovat'.
Shonun uchin dine okuv dalde " prrakrika" zat gerek

men pikirimchede

men pikirimchede magistratura etsen gowysymyka diyyan, shu wagt men okayan yerimde EU gireni uchin universitetler bir yil azaldildi MYSAL UCHIN:(onki 4 yilllik fakultetler indi 3 yillik yone shol 4 yilda okadilyanlarin hemmesi ogrediilyar, kop bolmasa az okadilanok)yone yenede bir zat 2 yil magistraturada hokman diyen yali zat bar!

Tejribe bilen hem-de diplom.

Yone dine bir erder ishlemage yada staj alyanyz ne soveutyu.
Companiyanyn kop otdelynda ishlap gorun: buhgalteriya yuridicheskiy , HR etc.
Staj eden yerinizde sorap gorun sonam part time ishlap bolar my?
Ors'etde hazir part time job uly praktika.Chunku taze yash specialisltar gerek.
Men kamahal gen galyan universiteti gutarandan son name nirde ishlejek bilenoklar.
Birinji kursdan bashlap pikirlenmeli, hemme yerde ishlap gormeli.
Yone hemishe okuv zat in birinji erde bolmaly.
Okamak ve ishlemek kyn zat yok, dine biz ozumizi hemishe kontrol etmeli

Tejribeli adamlaryn

Tejribeli adamlaryn yazgilaram uytgesik bolyar:)

Yashlara seydip sowet berip durmaly-da:)

hmm

dogry pikir.bu part timejob kella yatdy.yone sen aydysyn yaly her yerinde işlap gormek bolsa birhili kynmyka diyyan.meselem men accounting bilyan yone meni buhgalteriya goymazlarmyka diyyan.sebabi men intak kiçi ve mana ynanmazlar.sebabi uly kompaniya ve bir godek yalnysyn hayatiny gaydyrar :)

Bir bada sana uly jogapkarli

Bir bada sana uly jogapkarli ish bermezler-a bolmanam:) Ilki kichi zatlardan bashlarsyn, tejriban artyanini olar has onat biler.. Yerlikli gorseler ishin jogapkarchiligini-de kopelderler:)

.....

sapphire wrote:

dogry pikir.bu part timejob kella yatdy.yone sen aydysyn yaly her yerinde işlap gormek bolsa birhili kynmyka diyyan.meselem men accounting bilyan yone meni buhgalteriya goymazlarmyka diyyan.sebabi men intak kiçi ve mana ynanmazlar.sebabi uly kompaniya ve bir godek yalnysyn hayatiny gaydyrar :)

Hovva sen taze specialist kop zatlar sana ovretmeler, gorkezmeyallaer.
Menem shon yaly problema boldy, yone beren ishimi tiz dory edip men "iniciativu proyavila" bashga otdeldan adamlar bilen tasnyshdym, oz sorag soraglaymy berip bashladym, sonam olar gorkman " ne skruvaysa" name edyandigini gorkezip bashladylar.
Hemme zat sana baglanly! Orslarda bir vyrajeniya bar " Vse v tvoih rukah"
Lyuboznatelnost gerek, ve hemishe taze zat ogrenmage jelaniyan bolmaly.

hmm

spasibo za sowetow Ayechka:)
basga yokmy??

hany

yazyber hany Ayechka.
menhem not tutyan barde :)
govy pikirler nado to stay alive v takom polojeni(konkurensiya voobshe kan) :)

BILIM

sapphire wrote:

yazyber hany Ayechka.
menhem not tutyan barde :)
govy pikirler nado to stay alive v takom polojeni(konkurensiya voobshe kan) :)

Ha bor yazyp durayyn. Bor onda sende dine otyrma okama barda gech bir taze kitapjagyz oka, yada taze proga ovren. Time- is money
Chyndan bizim ZNANIYA - bizin baylygymyz.

woow

ya poydu.poobedat.

\\\

sapphire wrote:

ya poydu.poobedat.

Vii men turkmenche govy gurlemesem sen name orscha yazayn kish bolyan.
Turkmenche yazyber, men edyan " oshibkalarymy popravka et!!!
Ishtan achyk bolsun :)

priyatnogo opitita

priyatnogo opitita

sagbolun

men eyyam geldim :)
nirde galdyk :) ??

aydara zat

aydara zat galmandyra:)

......................buda geçer.......................

mena bir yalta yöne

mena bir yalta
yöne praktikalammy gowja etdim şona begenyan...

başda pikirim şeyledi
ay ömrüm boyunça işlemeli
student wagtym bir hezil edeyinle gezeyin tozayyn işem bolarda pulum yetip durdy...
son 3-4 yyl son yalnyş edenimi gördüm:(

bizin bölümde esasy zat tejribe okuwda öwrenen kabir sapaklarymyzyn kan peydasy yok
1-2 yyl yaly gumda yanmasan bolanok
işlemeli hökman men guşkelle iş=pul diyyadim
beyle dal ekeni iş tejribe diymek ekeni,

gijiragem bolsa öwrendim...

......................buda geçer.......................

:)

diyenlerina hemmesem mana gora dogryla welinmenem yaltan baryp yatany...... gaty yalta diyjek bolyandaray,sen diyishin yali student wagtym hezil edeyin diyip, men kop zadi yalnish edyanimi goryan welin duzeldemok shol erbet:((, duzeldibem bilemoga how bilemok name uchin ay kinlay name diyeyin:(

napoleone kakamyz name

napoleone kakamyz name diyipdir..:D

esasy zat yykylanyndan son turup bilmek

......................buda geçer.......................

:)

ay olam dogry welin yenede dine bilmegem yetenoga how azyrak gayrat etmeli a men bolsa gayrat etjegem bolamok wapshe gayrat edibem bilemoga :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

gulagyna şap etyan

gulagyna şap etyan hazir:)))

baraysam zor syparsyn hany bar oka
biza okap uje dyndyk diyen yaly :)

......................buda geçer.......................

:)

hehe ay anna aga ;) hazir gitjek mena okamaga:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "berekella"

bay

bay gurlesdinizow hehhe.
hany maslahat yokmy howw?? :)

şu yerdaki 1-2-3 adamlaryn

şu yerdaki 1-2-3 adamlaryn maslahatyny yerine yetirip bilsen taze Bill Gates bolarsyn:9
başga name gerek
az söz köp hereket
where is hareket there is bereket
az gürle köp işle
bla bla bla

boldumy başga name gerek jan dogan:9
okalyn öwrenelin düzeldelin şu watany(düzelmedik yaly gürleyan welin,there is no limit to rice-da:))

ana TM Eyranyn üsti bn Tr taze gaz geçiripdir
bu uly üstünlik...şeylelikde TM gazy Ewropa geçip başlady...umuman el geldi diysen boljak welin şu wampir Amerikan eli yensamizde bolaymasa özümizi bilip okap işlemesek ha diyman elini jübimize goyar...çyk çykyp bilsen

......................buda geçer.......................

TÜRKMENÇE ÝAZYŇ!

TÜRKMENÇE ÝAZYŇ!
Ayechka türkmençe ýazjak bolup gaýrat edýä, ýazyp bilşi ýaly ýazýa. Ýazyp bilýänleriňiz türkmençe ýazyň!
Şu sahypa sap türkmençe bolsun diýýäs, Ayechka hem jan edýä. HAÝYŞ!
PS Her kimem şu ýerde azyndan 2 dil bilýä, ýöne ýazylýan diňe türkmençedir!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay ol dil bilyanimizi

ay ol dil bilyanimizi görkezmek üçin dala...
aydylyan moda sözler bolany üçin ansat kella girer yaly yazylan...

......................buda geçer.......................

sadalyk....

el_mariachi wrote:

ay ol dil bilyanimizi görkezmek üçin dala...
aydylyan moda sözler bolany üçin ansat kella girer yaly yazylan...

Anna, shol sozler moda ya-da "men medeniyetlidirin" manysy we niyeti boyunca yazylan bolsa, onda ol menin pikirimce gorunjen bolmak bolyar, olam gowy zat dal!

Men hem bashdan sona shu blogy okap gelyardim!
Ayechka, hakykatdanam, sheyle gayrat edyar Turkmen dilinde yazjak bolup, hatda, shu yerdaki uzynrak yazgysyna menzesh bir yazgyny arassa TM dilinde yazmak ucin 20 minutdan gowrak wagty giden ekeni! Berekellah, Ayechka!

Malik bolsa, koplenc TC sozleri ulanyp bilyar, terjimesi yadyna dushman, olam indi gayrat edyar.

Addicted hem sheyle!

Mahri taze agza, yone yazga jogap beripdir oydyan, men-a guycli agza bolarmyka diyyan yakynda, shol sebapli, ondan has gowrumli, TM dilinde we agzalara gorelde bolayjak hilde onat yazgylaryna garashyarys!

PS: Men ayratyn yazjakdym, Bayram yazan ekeni, men hem Annanyn ona yazan jogaby boyunca Bayramy nygtaak isledim, dogry dushunin, gynandyrmak yaly niyetim yok, her nahili-de bolsa, oz ene dilimizde yazmaga synanyshalyn, gayrat edelin! Has amatly bolar, elbetde, hem ozumiz ucin, hem-de umumy agzalar ucin!

Sag bolun!

ay mena

ay mena chinimi aytsam inda utanyanam oz-ozumden ay indi shul yerde bir zatlar yazmana bashlanimdan bari turkmenche sozler ulanjak bolyan welin ay gurleyan zatlarimin hemmesini turkmenchesini biljek bolyan yone tapip bilemok kabir sozleri, olam gaharimi getiryar "turkmen bolubam turkmenche bilemok "diyip(barde men hich kime hich zat diyemok oz-ozume diyyan dine ) ay name diyeyin kabir yerlere seredishdirip turkmenche okap duzeldaymesem, ay ka wagtam mena birinden soramanada utanyan how turkmenche gowy bilmeyanimi belli etmejek bolup:(, turkmenche gurleyan yone ulanyan sozlerimde problema chikyar:( ay nesibedirda has hem gowy ogreneris enshallah bardaki oglanlarin we gyzlarin yalnishlariimzi duzeltmegi bilen, yazanlarimi yalnish dushunen dalsinizlay:)

Batyr, jigim, bu gezeg-a

Batyr, jigim, bu gezeg-a duzetjek dal :)
Gaty gormedin gerek?! Seni jigim yaly gowy goremson, sheyle degishyarin, agyr gelse derrew guk diy, ozume jerime berip, dagy-duwara sana gaty-gayrym zat diymayin :)

Batyr, jigim, sen yazyber, eger TM dilinde bir sozi yadyna dushurip bilmesen, onda shol sozi islendik bashga bir dilde ya "gosha yay()"-yn icinde, ya-da "gosha dyrnagyn icinde("...")" ya-da bolmasa, sozi garaldyp(?) yazyp, yzyndan gosha yayin icinde sorag belgisini goyup yazybermeli, sheyle edyanler bar, ozumem sheyle edyarin!

:()

ay ata aga duzeldibersene!
mena duzeltmesen gaty gorjek ata aga:((

Tema gaýdyp gelsek, bu

Tema gaýdyp gelsek, bu zatlar seniň maksadyňa görämikä diýýän menä.
Eger akademiya bolsa okuw ilkinji rolda bolýa, ýo bir firmalarda işläsiň gelýän bolsa, onda okuwam, tejribe hem gerekli. Tejribäni okuwyňa zyýan etmez ýaly daşyndan alyp bilseň, alybermeli.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

eden sawliklerim ucin bagyslaverin!!
ensalla su taydakylara dine men dal basga okuw dosslarymyz hem uyar ve işinde ustunlik gazanarlar!!

Tema gelsek, ynha, shu

Tema gelsek, ynha, shu yerde Shohrat aga oran onat ses berlishik acypdyr we onat maslahat hem yazypdyr, shol yere-de seredip, ses berip bilersiniz!

Tejribesiz bilim(=praktikasyz teoriya) - miwesiz agac!

Gadyr aganyn yazgysyny hem quote etdim bu babatda yokarda!

Magtymgulyn goshgysyny yene

Magtymgulyn goshgysyny yene uytgedyan:)

Türkmen bolyp türkmen gadryn bilmeyan
Andan ki bir otlap yören mal yagşy:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hmm

ses berlişik govy edilipdir.pikirler hem govy.
yone namede bolsa men okap yörkak işlayin ve okuvy basymjyk gutaryp işe başlayin.nahili pikir??

gowy pikir :) umuman, nace

gowy pikir :)
umuman, nace ish kariyerine ir bashlasan, shonca ansat bolar, son YL etsenem, belki, ansat taparsyn, yone gazanc taydan kan tapawut bolmazmyka diyyan?!
Geljekde TM hem magistraturadyr(YL) Doktorontura(?) ahmiyet berip bashlasa, onda YL hem amatly bolup biler.

Mashgala taydan gazanc hokmnany bolsa, ya okap yorka pul gazanmaly, ya-da okuwy gutaryp, goni ishe bashlamak has amatly bolar pikirimce!

hmm

muny hem pikirlenman duramokdym.bor hany goreli hayirlisi bolarda ensalla!!

dogry pikir okamaly hem

dogry pikir
okamaly hem ishlemeli gorersinde sonam nahili bolsyny