Turkmenistandan rugsatly dasyna cikmak

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Su yerde 6-7 kisi yazdi. Gitsen sonra gaytjak bolsan rugsat almaly diydiler, YOSculari gulluga iberyaler diydiler garaz her kim bir zat diydi.

Su ugurda gyzyklanyan ozi Turkmenistandaky bir tanysyma soradym. Turist diyip gitsen bilemok yone okajak diyip gitsen adam adini tutmaz diyyar.

Men arkayin gaydyan nesip bolsa indiki hepde. Gidip-gelip yenede yazarin, mena su wagt alyp galarlar diyip cekinemok.

Mana gora mys-mysa menzeyar... Ozuniz gorunda yone, men jogap beremok.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Toslama ha dal dost! Sheyle

Toslama ha dal dost! Sheyle zat bar,yone talyp bolsang zat degenok eken.

Atamyrat,sen olara hat yazip

Atamyrat,sen olara hat yazip yalbaraymasan akitmeyalera gulluga :D Ay birazajik vagtynyzy alar ve problemajyk bolar diyaymesen kop kosemezlerlay !

Hawa, shu tema yatdan

Hawa, shu tema yatdan chykmanka meninem hayishim bar oglanlardan.
Eger Turkmenistana gyshda gitjeginiz bar bolsa, ya Atash yali hazir Turkmenistanda bolsanyz, onda shol chykmak uchin rugsat kagyzy almaga nache wagt gerek boldy gayrat edip yazsanyzlan! Sebabi menin tomusda kanikulym gaty gitse 3 hepde boljak, onam kagyz almak uchin sarp etmeli bolsa, ya 3 hepde yetmejek bolsa gidenimde many bolmazmyka diyyan...

Bayram aga sen bilen juwoy

Bayram aga sen bilen juwoy gurleshesim gelyar :D geljek wagtyn bir guk diy Ashgabada geljeksina son anyryk gitsenem. Bir dushuhsaly. Hacan geljegin belli dalmi?

Ay tomusda barmagym mumkin.

Ay tomusda barmagym mumkin. Dushushaly Agajan, gurruni yok! :)

Nesip bolsa Alla yol berse

Nesip bolsa Alla yol berse dushusharys. Onda tomusa golay guk diyersinda geljek wagtyn

Bolar, ya nesip!

Bolar, ya nesip!

WAh sheyle bolsun-da...

Yogsam halys yurege dusdiler...

Shol yalan gurrunleri getiryanler....

Shol yalan gurrunleri getiryanler name maksat bilen edyar dusuner yali dal...

ay gybat-da, gar topy yaly

ay gybat-da, gar topy yaly hondan mana gelyanca ullakan zat bolyar.men shuvagta cenli okuwcylaryn adynyn tutulanyny bilemok. sheylemish, shey diyyaler diyip gurrunun kaynagynyn niredigini hem bilmeyanlere ynanmaly dal gowusy.

menem bilim

menem bilim ministirligindaki tansimiza soradim.mana sakin gelme diydi.bilemok name bolup gecyanini.

Hany garashyn oglanlar menem

Hany garashyn oglanlar menem ertir sorap goreyin Bilim Ministr'likdaki tanyshlardan,belki YOS'culere chyndanam taze yil "sovgady" tayyarlandyrlar!!

ey Huday, YÖSçi diyip

ey Huday, YÖSçi diyip tutdynyzay :)

Ertir TCS'lilerem

Ertir TCS'lilerem akiderlerey walla :D:D

Toba toba diyin oglanlar.

Toba toba diyin oglanlar. agzynyzdan hayyr acyn president :) galtaman senem darykma :)

Olar fantastika

Mening pikirimche bular toslama. Bari gelmezden öngem bir topar toslama bardy.