kitap burçy(kitaphana)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

hormatly agzalar men şu yerde kitaplar burçuny doretmek barada pikir etyarin. bu kitaphanamyzda hemme kişi okan kitaplary hakynda gürrüng berse. hany, kayarym bolyara okan kitabymyzy paylaşmak isleya we ol kitaby başgada okana adam bolsa onung bilen pikirlerimizi paylaşmak isleyaris. hemme agzalardan hayyshtym geling şu sahypany aktiw şekilde ulayp öz kitaplar ummanymyzy beylekiler bilen paylaşalyng!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yalnishmasam, shu blog

Yalnishmasam, shu blog bashgada 2 sany bar

Hajy-el Mubarek

Belki chynnaky kitaphana

Belki chynnaky kitaphana dorederis.herkim tapan kitabyny shutayik yuklese,onsanam islan kishi okar yaly edilse.

Gowy pikir.. Onki bloglary

Gowy pikir.. Onki bloglary men bilemok bilyanler bar bolsa link goysa gow-a bolardy..

PS: chynlakay:)))

GaraDag wrote:

chynnaky

Chynnaky diyip soz yokmay

Chynnaky diyip soz yokmay chyndanam?!men-a hemishede chynnaky diyip ulanyadym:(

Gowy pikir, eger hemmeler oz

Gowy pikir, eger hemmeler oz okan kitaplarynyn mazmunyny shu yere salsa, onda gerek bolan peydaly informasiyalary tapyp bolar. Yazan pikirin uchin sag bol, aslymarly.

Hemme kitabyng mazmunyny

Hemme kitabyng mazmunyny barik salyanchang lüting chykar. Ondan gidip sapaklaryny okasynlar has peydaly bolar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • Guljemal 3 telpek goyyar we yazyar: "dogry aytyan gardash"

Öň türkmençe.kom'da biri

Öň türkmençe.kom'da biri bardy, kitaplary internede upload edýädi. Şonuň ýaly birini tapsak, iň gowy kitaplary upload etse... Ah arzuwlar :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram wrote: Ah arzuwlar

Bayram wrote:

Ah arzuwlar :D

+1 ..:)))

:)

Gadyr wrote:
Bayram wrote:

Ah arzuwlar :D

+1 ..:)))

+2 :))

Gadyr aga, in sonky postun ucin, berekellah!

Aslymaryly, sen oz yazan kitaplaryn sanawyny yaz bashda shu yere, son, bizem yazayarys, ensalla!
2 kitap yazyp boldy edayipsin-a:)

yoklay,mazmuny yazmak

yoklay,mazmuny yazmak gyzykly dallay,yone eger mumkin bolsa kitabyn ozuni yuklesek gowy bolar.

meng diymek isleyanim

meng diymek isleyanim aydylanlardan başga mysal üçin men yakynda george orwell 1984 atly kitabyny gutardym ondan başgada forrest carter dağlardan sorun beni diyen kitabyny okadym yone ikisi hakynda hem kabir yerleri şübheli galdy. yagny yazyjynyng filosofiyasy pikirlernip tapmaly. goni men barde diyip goze gorunmeyar. şolar hakynda we şular yaly içinde çay hem içip bolyan( yagny çay gurrungu hem edip bolyan9 bir ylymy oyjagaz bolsa

Kitap okamak gaty gerek we

Kitap okamak gaty gerek we peydaly zat.. Hicbir adam kitaba girisi yali ondan cikmayar. Pikirleri ozgeryar.. Dunyagaraysi gineyar.. Onki dar penjiresinden dunya seretmek mumkin bolmayar son..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry"

Dogry aydyanyz Gadyr dost.

Dogry aydyanyz Gadyr dost. Siz edil menin pikirimi okayan yaly. Adamlar dine kitap okap, bilimlerini we dunyagarayshyny gineldip bilyar. Elbetde onun bashga ugurlary hem bar, yone in peydalysy kitap okamak.

Minnetdar!! Menem ol

Minnetdar!!

Menem ol pikirleri kitaplardan aldym meselem:))) Ol garaldylan sozler yalnismasam Jemil Meric diyen turk pahimdarynynky bolmaly..

Kitap.

Menin sonky okan kitaplarym şular :

Frances Fyfield - Perfectly Pure and Good. ( dowam edyar we içim gysyp başlady ).
Kurt Vonnegut - A Man Without a Country. ( 2. gezek okayan, erbedem dal ).
Dan Brown - Deception Point ( gyzykly ).

E-book bolan kitaplary okamak gyzykly dal. Kitaby eline alyp, ony ysgap, içine kellani sokup, barmaklaryn bilen harplary ellap bolmajak bolsa munun gyzygy yok.

Elbette print-out alsa bor.

______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Ey iller kitaby inlis

Ey iller kitaby inlis dilinden okayar-how:))) Biz neresse naderka?? Emenip galyan men-a:))

Hemise arzuw edip geldim seyle gowy inlis dili bilmek barada welin nesip etjek dal oydyan..:(

shol edit edip otyrysmy,

shol edit edip otyrysmy, Gadyr aga :)

okayan kitaplarynam yaz-da, men-a kitap okamok, tmolympiad.org okayan :)

Beytme,

Gadyr eger dykgat eden bolsan men ol yerde bu kitaplary inlisçe okadym diyip yazmadym.

______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Men erbet zat aydamog-a..

Men erbet zat aydamog-a.. Yone kitabin atlarini inlis dilinde yazanson inlis dilinden okayansyn oydup ozum ucin birhili ahmyr etdim..

Haha

Ahmyr eden bolsan bolyar. Hahaha. Menem erbet zat yazmadymahyryn. Göwnüne degen bolsam bagyşla gadyrdan Gadyr aga.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Ok.. Everything is

Ok.. Everything is fine:)))

Biz-a sular yali prostoyja zatlar bilyas inlis dilinde:)))

Ozun barada saytda maglumat yazmansin-la..

Onsonam ol yerdaki doglan wagtynyz dogry bolsa men

BuzzLightyear wrote:

Gadyr aga

dal-de siz pylan aga bolmaly..:)))

Dan Brown

Şul adamyn kitaplary gaty gyzykly bolyaray! ya dine mana şeylemikaray? şu wagta çenli 4 kitabyny okadym weli gaty gowy. Kino görendenem has gowymyka diyyan yöne wagt tarapyndan biraz köprak gitya diymesen...

okamaly etdiniz-ey indi shon

okamaly etdiniz-ey indi shon kitaplaryny, hijisini okamandym, Suleyman aga, yazsana shol 4 kitabyn adyny hem!

salam ata aga!!!

islan zadynyz kitap ady bolsun agam! ine olar:
Deception point
The Da Vinci Code
Digital Fortress
Angels and Demons

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Al onda sana-da 1 telpek, sag bol, jigim :)"

waleykim salam, Suleyman

waleykim salam, Suleyman aga!

Onatmy yagdaylaryn, ishler bn arma :))

Kitap atlary ucin, minnetdar, Suleyman aga!

PS: Anna, jigim, indem ata VS moonwalker diyip blog acayma :) beyle bolsa, men kop gepleshyan-a bardaki kop agzalar bn:) meselem, senem bar olaryn arasynda:)

okajak bolsan Agate

okajak bolsan Agate Christie(dogry yazdymmay!) we Dan Brown okamaly:D

......................buda geçer.......................

Agatha oydyan

Agatha oydyan shol:))

Namesini halayanay shon??:)))

waaaaaaay daş edipyazyara

waaaaaaay
daş edipyazyara yany yakynda o hakda yazylan name bar bolsa okadym
aytmaklaryna göra yrakda işleyar ekeni...inlislen içalysy zat diyyaler

......................buda geçer.......................

Hawwa ssenariyany gowy

Hawwa ssenariyany gowy duzyar.. Yone men-a beyle kitaplary halamamson onam halamok.. Bolmasa gowy hem bolup biler ol..

yany okayadym veli biri yazayypdyr!!

men Dan Brown un kitaplarynyn kopusini okap gutardym veli govy kitaplar yone bary edil dogry bolup gecen zatlar hakda yalak...
ynanasyn gelya ilki bilen son dineje sol vakalaryn bolup gecyan yerleri cyn yerler emma vakalar dogry dal...
who knows belki olaram azajyk dogrylyk payi tasiyandirlar(bagyslan turkmencesini tapmadym bu sozun)
garaz men hem hemme kişa bu kitaplary okamagy maslahat beryan!!
men okap bir zatlar dusunudim,galanyny siz pikirlenin :)

kim bilyar, belki, olarda-da

kim bilyar, belki, olarda-da hakykat payi bardyr :)

Malik, jigim, oran onat, dowam et!

ynha ene bir kitap okap gorayin

Bu gun bu kitaby ene bir gezek okap gechdim, " Rich dad Poor dad" R. Kiyosaki (Cashflow 101 diyip oyun eshitseniz ynha shon aftory )

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 2 telpek goyyar we yazyar: "Her kim sen ýaly kitap okap bilsedi..."

Hehe.Kitap okayan

Hehe.Kitap okayan gyzlarymyzam bar ekena:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hmmmm

Merwezi wrote:

Hehe.Kitap okayan gyzlarymyzam bar ekena:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Gyzlar okasalar uuytgeshik zat my?
Yada men sizin degishlerinizi dushunemok.

ay

belli how okayanlygy.yone biz owrenişipdirisda.gyzlar oyde oturyp caga seredya,ejesine komek edya,gap canak yuvya :) :P

Tüweleme, saňa diňe

Tüweleme, saňa diňe BEREKELLA diýmek galýa. Men ýaly ýaltalary utandyrýaňaý, kitap okaýşyňa diňe telpek goýýan :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hany

hany mana haysy kitaplary okamaklygym hakda maslahat berjek yokmy??
men hem kitap kurdy(hany tapyn turkmençesini :) ) hasaplanyan bu taylarda :P

:)

bir kitap bar turkche yone:D ilkinji okan kitabimdi yagny turk diilinde ilkinji okan romanimdi diyysem has dogry bolar:D "Bir Deliyle Evlendim" sapphire aga shul kitap gowy :D okamagini maslahat beryan;) yone okan bolaymasan sen bu kitabi

Yash Turk oglany US-da bir

Yash Turk oglany US-da bir uni-de talyp bolyar, sonam ol yerdaki bir prof zenan bn durmush guryar we ona Yslamiyeti dogry yagdayda owredyar, ol zenanyn Yslam baradaky ahli shubhedir paradoxlaryny yeke-yekeden yikyar :)

Hekimoglu Ismailin "men

Hekimoglu Ismailin "men indi roman yazmagy tashlamaly" diyip wagiryan kitaby:)

hava

hava okapdym.yone rollar yadyma dusenok.vaka nahili bolup gecyadi ?

omer okcun kitabı

takyk yadymda dal veli sol adamyn kitaby bolaymasa!

H.Ismail:"Bir dali bilen

H.Ismail:"Bir dali bilen oylendim!" :))

:D

ata aga tuweleme bir kitap aytsan okadim diyyanaay:) men gorgula ol kitabi okanimdan son bir iki yil kitap okamadim shu wagtam taze taze kitaplar okamana bashladim sonki 3 yilin ichinde belki 2,3 sany kitap okandirin:D
men son aytdima kopunuz o kitabi okansiniz diyip:) yone okamadiklara gowy kitap diyyan super gyzyklyja ekeni:D

hawa, seni goldayan, oran

hawa, seni goldayan, oran onat kitap, 4 ayal bn yslamda oylenmelimish diyyanler ucin, oran onat jogaplar beryar we shona menzesh EU zenanlarynyn kellelerindaki yalnysh pikirleri yeke-yekeden cuyredip tashlayar!

Bu babatda www.yslam.net sahypasynda-da maglumat bar bolmaly :)

men hem kopden bari kitap okamok, indi dine shu sahypalary okayan :)

"Osmans Dream" diyip bir

"Osmans Dream" diyip bir kitap okayan.
Awtory Caroline Finkel. 500+ sahypalyk kitap.
1299 dan 1923 chenli hemme wakalary dusundiryar.
Elbetde bir Yewroplaynyn gozunden Osmanly Imperiyasyna seretmek gaty uytgeshik bolyar.
Shu wagt yarysyna dagy geldim.

Maslahat beryan.aranyzda Edward Said-in "Orientalism" kitabyny okan bar my?
Shol hem her bir Gundogardan gelen adamyn okamalay kitaby diyyarler.
Yone akadsemiki yazylypdyr, shol sebapli hem gaty agyr.

Meng pikirimche Osmanlyny

Meng pikirimche Osmanlyny ya-da Yslam dunyasini EU gozi bilen okamak dogry dal. Elbetde menem okadym ol kitaplary yone diyyan Osmanly baradaky kitaby okamankam ilki Bilinmeyen Osmanly diyen kitaby okapdym. Yone ondan bari aylar gecdi eyyam ara yyllar dushdi:)

Edward Said'i hem halamok. Onun yerine Muhammed Hamdi Zakzuk atly Musurli bir alymyn Oryantalizm atly kitabini okadym. Gaty gyzykly.. Elbetde ilki menem shol Edward diyip olup ocup baryardym. Son ocdi ol.. Ol kitap Edward Saidin telpegini ters geydiryar.:)

Taryha doly ynanmak gaty

Taryha doly ynanmak gaty kyn. Şol bir zatda 1000 kitap ýazylan. Osmanlylar barada şol bir wakany
1. türkler
2. grekler
3. orslar
4. balkanlylar(olaryňam hersi üýtgeşik)
5. günbatar ýewropalylar
6. amerikanlar
7. arap ýurtlary(olaryňam hersi özüçe)
8. Kipriň türkleri, ýagny türkmen(göçebe, ýörük) tireleri
üýtgeşik seredýäler. Men hijisine hem 100% ynanyp bilemok, dogrymy aýtsam. Taryha 100% ynanmak gaty kyn, gidip gören barmy näme?!
Meselem, türkmen(ýörük) halklar Osmanlyny guranam bolsa, soň-soňlar köp kynçylyk çeken, şonuň üçin Osmanlyny kän halanoklar. Dogryda walla... gurýalar bir uly döwledi, SOŇ ÖZLERI ŞOL DÖWLETDE soňky rollarda galýalar. Islän wagty döwlet isleglerine garşymy zatmy soraman göçürýäler. Ýarysyny Yraga, ýene ýarysyny Kipre, ýene bir ýerlere...
Edil Seljuklylaryňam şeýle ýalňyşlyklary sebäpli oguzlar Soltan Sanjary 3 ýyl zyndanda saklaýalar. Ýogsam Seljuklylaram guran oguz tireleri welin...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:D

menem ynanamok shul taryhlara greklere gityan Osmanly bizi ach galany uchin basyp aldy diyyar(osmanlilarin naharlari yetmandir shonun uchinem dovlet basyp alipdirlar), ay ruminlara gelyan olar Shtefan Cela mare diyip bizar etyar, turke baryan olam oz OSmali-osmanli diyip oz bilenini aytyar ay gepin gurrunu her kim ozununkini owyar how, mena haysina ynanjagymam bilemok, yone oSmanli diyyanleri bellki gowy ishem eden bolup biler ay yenede vapshe ovyalerlay(birazirak ovmeginem limitini gechyaler ovup) osmanli-osmanli diyip men shony halamok bizar boldim shul osmanli diyip ovmelerinden, bir seretyan ozum barde turkche giren sozler bilen gabatlashdiryan ruminlarin sozlerini ay bir iki sanaga gaty erbet hapa sozlerem giripdir how turkcheden ,yagny gelibem osmanlinin eden ogreden zady shomuka diyibem pikir etyan nache yuz yillap galibam bu topraklarda idili zada ogredip bilmandirler, ay gepin gurrunu men shul osmanlinin gaty ovulmegine garshy ovulsun yone azyragam limitlirak bolsun diyyandaray, ay biri gelyar osmanli turkmenistanida basyp alipdir diyip otur ay men gorgula habarim yok bu tarihdan ay zat diymedim o wagt yone son oglanlarin biri bashladi osmanli turkmenistani hachan basyp alypdyr diyip:D ay ondan son ol oglany ochurdukdaray subt ettik basyp almadigini :D taryhy bilmanem gurleseler shona halamok

Yene taze kitap

Ynha bugunum bu kitaby men aldym :
"The 7 Habits of Highly Effective People" Stephen R. Covey

Onirak shu besteller kitaby kop estyadim.
Bill Klintonom hokman her adamda bolmaly diyipdir

hmm

BE proactive
begin with the end in mind
put first things first
dowamyny bilemok unutdym ...

şo kitaba menem okadym(in

şo kitaba menem okadym(in sonuna çenli dal 80:%) welin halamadym..içgysgynç ekeni

......................buda geçer.......................

men hem okajak bolup synanyşdym

sebabi ozum management de okayan ve peydasy deger umyt bilen alypdym.ay son yitirim boldy.soyp bilmedim.yone govy zatlar yazyar ol adam!!

Ay tüweleme howww. Mena ing

Ay tüweleme howww. Mena ing gowy göryan kitabym shol Seven Habits of highly effective people. Dogry aytyar Bill Clinton,menem ona goshulyan. Mena hemme yerini içip okan yaly etdim:) Yene de okajak gaytalap.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Gabo

Şu günlerde okaýyn diýip gyra aýyryp goýan kitabym Gabriel García Márquez-yň awtobiografýasy Living to Tell the Tale (es:Vivir para contarla, tr:Anlatmak İçin Yaşamak).
Ýazyjyny 1982-de Nobel bilen sylagladylar. 1997-de 70 ýaşady, şol ýyl mediýa tarapyndan Gabriel Márquez ýyly diýip bellendi.

paid tha cost to be da Bo$$

Seven Habits of highly

Seven Habits of highly effective people

şu kitabyn 2.si yagny 8.habits of highly effective ppl...çykandyr olam beylekisi yaly içgysgynç ekeni

:D

bilemok welin mena şu NLP kitaplaryny hiç halamok...

......................buda geçer.......................

El mariachi içgysgynçlygy

El mariachi içgysgynçlygy adamdan adama üytgeyar. Pikir etmani halayan adamlar shony halayandygyny görip gelyan shu wagta chenli. :)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hmm pikir etmegi

hmm
pikir etmegi halamaynymam bilip galdym

merwezi kitaby naça aldyn
Kayseride 18 YTL diydi welin yürek yaryldy:D
Ankara İst-den zatdan arzanyrak goparyp bolmazmyka:D

......................buda geçer.......................

Yoklay pikir edenok

Yoklay pikir edenok diyemoga. Men kitap satyn alamoklay. Kitaphanadan alyan. Eger kitaba pul berjek bolsak dat gunumize:)
Name uniwersitetde kitaphana yokmay? Biderek pul bermang da. Ay okayan ondan son duryara. Gaytam mena kitap satjak bolyan:))

Thomas Calculus, Physics, Chemistry(Petrucci), Organic Chemistry(Wade) aljak bar bolsa guk diysin, tmolympiadlylara skidka edern:) Birem bergisine derek kitap goyip gitdi . Shuwagt 50 kile yaly kitabym bar:))

Bir keçe iki mung kitap
Shujagaz goshyn besdir diyyami Kerim aga? Ay edil keçama yok, yone yekgeje stolyma bar:) Birem bir bakalym bar:))) Ekzamene taynlanamda kan chay içyan.Final wagtlary dagy gunde yeke özüm 4-5 çaynek çay içyadim:)
12 kreditlik sapak aldymda, zordan yetişyan.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

:)

Merwezi wrote:

Shuwagt 50 kile yaly kitabym bar:))

Men 25 kg kitap alayyn :)

Merwezi wrote:

Final wagtlary dagy gunde yeke özüm 4-5 çaynek çay içyadim:)

Vii namemi, chyndan gok chaydan bashga peyde bolmaz.
Menem examen gunlerinde chaysyz okam bilmedim. Redbull Adrenalish etc energetic ichgiler gok chay yaly komek bermeya, naooborot sholary uhlap galyan :)

Wii men Orsyede iberjek

Wii men Orsyede iberjek bolsam kitabyng bahasyndan 2 gaty gymmat bermeli bolaymasam:)

Energetic içgiler name bolyanyna ha bilemok,bizing obamyzda yok:)) Yöne çay gowy. Özem türkmençelap şekersiz içseng. Türkler gap gara edip şekerli içyar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hehhe

hany men gok cayim gutardy!!mana berjek yokmy sondan!men oyede gitjekdal velin oglanlara sargadym :)
ensalla getirerler unutmanjyk!
Merwezi hany iberda Avcilar tarapada :P

Ay sapphire dost yakyn

Ay sapphire dost yakyn ekenina. Menem buyukcekmecede. Hadımkoy:)) Men gok chay icemoklay, gara ichyana. Yone yuwanrak.Bir yerden 1 paket gok chay tapdym weli onam yitirdim. Mena garanam erbet goremok.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Sonky dowur dawleniyame bir

Sonky dowur dawleniyame bir zat bolsa gara icsem gowulasyan. Beyik bolanda gowy bolyarmy, peselse shona gowy peyda edyami bilemok yone mana peyda edyar..

Gara halayan menem:)

duynme kitap satylyan

duynme kitap satylyan dukana gidip kitabymy calshdym
shu turklen romantizmini okayynla diyip 1 kitap aldym welin yurek gysgync ekeni

dogrymy aytsam shondana menem gowy yazaryn:)

son gidip yene Victor Hugo ^^Nishanla(adagly) hatlar^^kitabyny aldym suw ichen yaly :)

eger tapsanyz okap gorun...

......................buda geçer.......................

gökçay magazinlerde

gökçay magazinlerde satylyan bolmalydyr.
"çaykur- yeşil çay" diyip satylyar.

Harry

"Harry Potter and the Deathly Hallows" J.K. Rowling Elektron variante yok my???

in sonky cykan dalmi

ol su vagt cykdymy?
cykanok diyip bilyan(harrynin başdan geçirenleri :) )

men

şu vagt özüma veli "The Effective Executive in Action" Peter Drucker we Joseph Maciariello yazan adamlar.
turkcesi(Etkin yoneticinin seyir defteri)
gaty govy kitap.
Wall Street Journal bu kitap hakda "Bu dünyanin iş we pelsepejilerinin dekany"diyipdir.tapsanyz okan.gaty govy kitap.

bah gelman gelman gelseng

bah gelman gelman gelseng yaman hezil bolyan eken ata watanymyzda minudy mung manatlyk netden yazyaryn hemmelere salam

hmm

men hem esitdim birinden.10 minudy 10 mun manat diyip. sanada ullakan salam turkiyeden!!

JOSE MAURO DE VOSCANSALES: GÜNEŞİ OYANDYRALY

men yakynda şu kitaby okadym. gaty gyzykly kitap. bir çagajygyng dunyasini aydyp beryar we durmuşyng yaşlar arasynda üytgeyan hakykatlaryny diyseng ykjam şekilde okayyjynyng aklyna yerleşdiryar

Amin Maolouf: Samarkant

bu kitapda Eyranly Yazyjy Amin Malouf TİTANİK gamisi bilen batan Omar hayyamyng yekeje gol yazma kitaby hakynda maglumat beryar we onung yazymaga başlamasyndan ta yityançe aradan geçen taryhy gürrüng beryar. mundan başga hem koplering dunyaning birinji terror guramasy diyip bilyan Haşhaşiler we olaryng gurujusy Hasan Sabbah barada maglumat beryar. meng pikirimçe Omar Hayyama düşünmeging ing amatly yoly

Amin Maalouf

Başga bir blogda Amin Maalouf hakda ýazypdym, şony quote edeýin

Quote:

Peýdaly roman bolsun diýseň Amin Maalouf oka, romanlary taryhy wakalar bilen baglanşykly (history fiction). Iň halan eserim Leo Africanus, başgada Rock of Tanios, Ports of Call. Men hem elimde degse Samarkand we Balthasar's Odyssey okajak.

Ýalňyşmaýan bolsam ýazyjy lebonanly arap. Eserlerini ýaman gowy gördüm.
paid tha cost to be da Bo$$

:)

Onirak biri yazandyr yone Robert Sharma " Монах который продал свой феррари" hemmanizi rekomenduyu.

Hazir bolsa 8 Habbits Stiven Kovi okap gutaryan, 7 Habbitsden beter govy kitap

Ayajan sen hazir nireday?

Ayajan sen hazir nireday? Moskwany, Gubkini gutardynmy?
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Men jogap bersem bolyamy

Men jogap bersem bolyamy yerine ? :D Yogsa Aye4ka'nyn
indiki gezek hachan girjegi belli bolmaz :))
Hava, dyndy Gubkini, indi ishi bilen baglanyshykly
komandirovkadyr, okuvlara gidip yor...

:)

Bayram, menem diri :).Hazirem Mergenin aydyshy yaly ish, men West Siberia ishlap yorin, yone sen okayan yerlerini hokman barmaly :)
sende name tazelik? T-na hachan barjak

Mende täzelik ýoklaý...

Mende täzelik ýoklaý... şol öňki Baýram, şol öňki ýagdaý...
Bilýäňmi, olimpiadadan soň Orsýediň lýuboý WUZyna, himiýa bezekzamen girip bilýädim we MGUny awtoriteti üçin saýladym, ýöne käwagt "injener bolmaly ekenim" diýýän, belki Gubkine girmeli ekenim... :)
Saňa kyn düşenokmy injenerlik? Gyza kyn düşýändir aýlanyp ýörmek, injener bolmak? Aý pula köp düşýändir ýöne
T-na nesip bolsa tomusda barjak, bilet gymmatlamasa :)
Sen barsaň habar et, tomusdaky duşuşyklarymyza çagyraly, oglanlara gürrüň berersiň injenerligi! Bolmasa olar ýalta, men ýaly, diňe şu saýtda otyrlar :D Menä eýdip, beýdip şu ýere geldim, olara sen primer bolmalyda :)
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

:)

Tomus oye barsam, ozum in biriniji dushusyklarynyza baryan. Vii sen yalta bolsan men ondan chetde durjak, men hemishe sana gen galyadym nadip sen sho MGUda okap yorsin. Sizin boliminiz kynrak...
Yone chyndan men Gubkiny guratanymy govy edipdirin, oz sferam :)))
Injinerlik kynam dushenok, yone kabir kynchylyklar bolyar, yone experience gerek.
Menem bolsa hazir eyyam iki sagat ishden gachyp bloglary okap otyryn :)

Bilýäňmi, men seniň

Bilýäňmi, men seniň bilen ilki tanyşanymy ýadyma saldym şu wagt. Näçe ýyl öň tanyşypdymaý? 3-4? Şonda duşuşjakdygam, Lomonosowskiý Prospektiň künjegindäki bir nahar iýilýän ýerde, ýadymda däl.
Bilýäňmi näme üçin gitmändim? Pulum ýokdy... :) Bilemok, häzirem kän bir üýşüp duran pulum ýoklaý, ýöne şol wagt pulym zordan ýetýädi Moskwada... alýan stipendiýam kän däldi. Ýalňyşmasam men 4nji kursdadym öýdýän, belki üçünji kursda. Şol eşikler bilen, şol pul bilen gitmäge-de utanypdym :)
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

:)

Vii, men gel "Rostiks" yanynda uvidemsya diyipdirin, ay senem plan plan, okuv zat kop kyn, ay menem borlay.Sheyle bir akyyly oglan vagty voobshe v obrez:) Maladis diyip ozume diydim: " Aya seret nahili bir oglan bilim almak geldi, shona menzesh bolup okamaly"

Shu dert hemme student'da-da

Shu dert hemme student'da-da bolyar oydyan :D
Menem 2 yil on 1 svidania gidip bilmandim pul bolmanlygy sebapli,
onson butin hepde gachyp gezdim bahana tapansyran bolup, olam
ayak aldygyna jan edyar, messengerde yazyar..Garaz, ozunden bilaymedida
"Bu student gorgulin puly yokdyr" diyip..Son ahyr chydaman, chagyrdym
dushushmana, yone pul sovup bolmajak yere chagyrdym, yagny yanymyzdaky plyaj'a :)))
Gumyn arasynda oturyp gurleshdik azajyk, yone men hovlugansyran boldum "Men 1.5 sagat son plan yere gitmeli" diyen bolup, bashga bir yere-de gideli diymez yaly :D
Ehhh...O gunlerem gechip gitdi..

Bayram hany dost

Bayram hany dost yarlan?karzam bolsa alyp gitmeli ekenina...

......................edebi edepsizden öwren.......................

Aý ýoklaý, eşigem karz

Aý ýoklaý, eşigem karz alaýynmy? Onsoňam, men Aýany inetden tanaýadym we şol ýetýädi
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

ay halta geyyan dalsina

ay halta geyyan dalsina how:)
pul karz alaymala name,gowja nahar iyseniz hiç gyzam eşigine seretmezlay,bugday nanyn bolmasa bugday sözün yokmudy hasabyda?

......................edebi edepsizden öwren.......................

Beh... diýýänä Aýany

Beh... diýýänä Aýany inetden tanaýadym we şol ýetýädi. Ýöne edil şol wagt MGUda tanaýan birje türkmenim bardy, onsoň başga türkmenler bilen inetden tanyşdym. Şolam ýetýädi, inetden tanyşlyk.
PS Siz öz studentligiňizden nalynýaňyz welin, Orsýediň studentlerini görseňiz :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Hudaya şükür köplenja

Hudaya şükür köplenja gowy yaşayas welin Orsyetin beyle kyndygyny bilemokdym!

Türkiye kyn dal öytyan mena kan göremok gayta öyüne pul iberip öyüni eklap-saklayanam kan...
hatda men öyden pul soramda "Hana pylanyn oglya öyüne pulam getiryamiş" diyyaler welin...içinden şol pylanyn ogluna sögünip "arman ejem-kakam bolayyanda " .. "siz indi öz oglunyzyn 5 wagtyna makaron, nana çalynan sarymsak iymesine razymy.. diyip alyan mena:=)"

......................edebi edepsizden öwren.......................

şo Ferrarisini satan alym-y

şo Ferrarisini satan alym-y okap okap okamazyny çykardymay gaty gowy ekeni on 2. jisem bar...gozasyndan çykan kebelekmi namemi...onam almaly...

......................edebi edepsizden öwren.......................

:)

Hova sho Robert Sharman bashga kitaplary bar ( Put' k velichiyu, Svyatoy serfengist i direktor etc.). Yone sho Monah in govy gordum ...
Li Bleyn "Princip vlasti" okan barmy?

men arada "lyubov bogomola"

men arada "lyubov bogomola" diyyan kitabyn birinji bolumini okapdym inetden. Birinjisi mugt,yzyny okajak bolsun kitaby satyn almalydy.Onsan yzyny okamadym sheydip.doly okan barmyka sho kitaby? Bar bolsa aydayin name bolyar son,yaman bilesim gelyar yzyny.

PS okamadyklara gaty maslahat beryan.yenil okalyar we gaty gyzykly.

Bu gunler Rus dilinde sowet

Bu gunler Rus dilinde sowet dowrunde chagalar uchin niyetlenen kitaby okayaryn:

"Prikluceniye Neznayki"

2nji kitabynda kapitalist sistemany kritika edyar(etjek bolyar)("Neznayka na Lune")
Chagalar ucin niyetlen hem bolsa icinde kop Fizika, Astronomiya temalary bar(matematik bolanym ucin chalt gecyan o yerlerini)

Orhan Pamuk

Priklyucheniya Neznayki govy goryan kitabym, kichi vagtym hemme N.Nosovyn proizvedinyasyny okap gechdim.

Orhan Pamuk " Novaya jizn' " kitabyny okap bashladym.

"Liar's Poker" okadym(kopusi

"Liar's Poker" okadym(kopusi hepdesony aeroportlarda we samolyotda okadym)
80 nji yyllaryn ortasynda Amerika Finans dunyasindaki wakalary gurrun beryar.

Shu wagt hem 94-98 yyllardaky finans dunyasini gurrun beryan "When Genius Failed" okayaryn. Long Term Capital Management atly 4 yylyn icinde super ustunluk gazanan bir firmanyn bankrot bolusyny gurrun beryar...

sheyle finans dunyasinin

sheyle finans dunyasinin wakalarini gurrun beryan kitaplar gaty gyzykly bolyar.. Menem tr'dekam tapip bildigimden okayardim.. Bankrotlar zatlar ya-da bankrotlardan halas bolush kissalar gaty ozune chekyardi meni hazirem ozune chekyar.. Yone turkceden okayardim, bizde beyle alip baryan english bolmanson..:)

yekeje

yekeje inlisce kitap okap gordum olam "The time to kill"