yene gyzlar barada:)))

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Seni söyan sana aşyk boldum,bol men yarym yaly sözlere gyzlaryn beren jogaby we asyl manysy:)))))

1.Gynanyan,bolmaymasa,yöne dost galaly
(aytyan zadyn mümkin dal,daşymda geziber,mana kömek etjek taparymy çaljak,pul berjek restorana akitjek biri gerek,egerde oglan tapmasam kawagtjyk sana jan edip duraryn)
2.Way mena seni doganym yaly göryadim
(gaydyp şu temnany gozgayma)
3.Birhili kararsyz problemalarym bar ilki şolary çözeyin
(Senden başgada birnaçe oglan bar karar berip bilemok)
4.Men beyle gatnaşyga tayyar dal..
(İntek yaş işim bar heziller edeyin keyp edip yaşayyn,son yaşym geçiberende tapmasam sana jan edrin...)
5.Men seni tanamogama..
(Hawa görnüşina erbet dal görmegeyje zat welin,pulun malyn barmy?neçe alyan datçan öyün bamy maşynyn özünkimi???)
6.Hormat goyyan,yöne garaşaly derrew bolmaza,wagt çözer..
(Yaşajyk owadanja mahirlije gyz wagtym keyp edeyin gezeyin,senden gowusyny tapman diyibem gorkyan,muskulalalm sallany başlanson belki...)
7.Seni menem söyyan,yöne men lalijek kaprizlije gyzda,ansat ansat bor diymen..
(Men müsürün şa ayalynyn agtygynyn birzady,mana Brap Pitt-Bill Gates-Superman garyşygy biri gerek.Baylyk karizma,pul muskula fizika mat,himiya wala wala gerek...myjjygym çykyanam bolsa gözlejek,juda bolmasa ...)
8.Şu wagt durmuşym garym gatym..kan sorama name etjegmem bilemok..
(Birnaçe erkegi pyrlamak kynyrak bolya kellam çişip gitya,habarsyz zatsyz öye zada gelayme 2-imizem urularys...)
9.Ay söygi mana göra dallay..
(özüme ynamym yok name edeyin kellami agyrdyp yürek agyry bolup,öyde serial görjek nahar bişirjek dynç aljak barybir maşgalam oglan tapar...)
10.Bile işleyanim bilen bile bolmayan..
(Hiç mana göra dal..hah..belki geljekde başlyk zat bolarsyn diyip aydyp bilemok şuwagt..)
11.Şu wagtlar işime,okuwyma üns bermekçi..
(İşimden başga aydara adym yooook)
12.Men adagly/söygülim bar
(Nahili hezil etyadik,nama gozgayan diysene,dogrymy aytmaly boldum)
13.Bor kabul etyan
(Ey way dogruçyl gyz)
13.Yok kabul edemok
(Ey way yene bir dogruçyl gyzzzz)

Telpekler (5 kisiden 9 sany)

Bu yazgi ucin

 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme,onaryp yazypsyn!"
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "chyndanam dogrulary barow"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Haladymey gowy yazgi"
 • garabekewul 5 telpek goyyar we yazyar: "tuys yuregim boldun!!!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

El_mariachi, sen gyzlar

El_mariachi, sen gyzlar hakda sheyle pikir edyanmi?

yalanmy name yalan bolsa

yalanmy name yalan bolsa yalan diyin
bular dine görülyan bilinyan zatlar;)

......................buda geçer.......................

LOL

LOL... goshulyan sana mariachi =))
**** ya ploxoi 4elovek no ya yak xorow v etom ****

Men-a gosulamok.. Beyle

Men-a gosulamok.. Beyle gyzlaryn bar bolmagy mumkin.. Yone sonda-da gosulamok..

Elbetde oyun edilip yazilipdir welin:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Dunya. 1 telpek goyyar we yazyar: "Agam boluna :)) "

Boldy how !

Boldy how ! Gyz bilen söygiden başga tema galmadymay.
Bey diysem gaydir oydayman.

______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

wahahha...

Ay nattinay muny....

yok how her uynunam özüne

yok how her uynunam özüne göra çyny bara how...elbetd eoyun edilya yöne emmasyda bar:P

......................buda geçer.......................

Hormatly el_mariachi,

Hormatly el_mariachi, dogrudanam hemme gyzlar sheyledir oydyanizmi? Eger sheyle bolsa, siz gyzlar hakda hich zat bilenizok eken. Menin pikirimche, siz gyzlardan gaty yanypsynyz oydyan.

:)

jemile wrote:

Hormatly el_mariachi, dogrudanam hemme gyzlar sheyledir oydyanizmi? Eger sheyle bolsa, siz gyzlar hakda hich zat bilenizok eken. Menin pikirimche, siz gyzlardan gaty yanypsynyz oydyan.

+1

:))

uhahahah Hudaya şükür

uhahahah Hudaya şükür gydan yanyp gören adam dal...mün şükür :)))))

Ata aga name uruşjak bolyanmy:)))))))

......................buda geçer.......................

ay, yok, beyle niyetim-a

ay, yok, beyle niyetim-a yok, yone beyle bolsa urushmarys, uraymasam :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • penaska 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hahaha:)))

ata wrote:

ay, yok, beyle niyetim-a yok, yone beyle bolsa urushmarys, uraymasam :)

Hahahaha:))

gülkim tuttı.. al sana da telpegiiim Ata Aga

ata wrote:

ay, yok, beyle niyetim-a yok, yone beyle bolsa urushmarys, uraymasam :)

Quote: Hudaya şükür

Quote:

Hudaya şükür gydan yanyp gören adam dal...

zat,neme...o arada yanyp-koyup koz bolup yorduna...mana suratynam gorkezmedin hatda...:)

bolmanam sizi urup

bolmanam sizi urup durasymyz yokla Ata aga yenilensiran bolarys:))))))

......................buda geçer.......................

Anna

el_mariachi wrote:

bolmanam sizi urup durasymyz yokla Ata aga yenilensiran bolarys:))))))

Ay Anna!! Maslahat beremok men-a.. Yenilensirabem urusayma ong bilen:)))

sheytginin , yogsam, ynha,

sheytginin , yogsam, ynha, Bayram, mc_merw, medman we Gadyr agalar bilyandir:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Iki agam bar; biri Ata, beýlekisi Bruce Lee"

Gyzlar nameden gaty

Gyzlar nameden gaty goryarler men hayran.Gyzlar mahirli bolanlary uchin aydasy gelyan zatlary sypaychylyk b/n aydyarlar,oglanyn gownune degmanijik.Ozuniz pikir edin,hi gyzlar skobkan ichindaki zatlary aydyan bolsa gowy bolardymy?!mena sheyle gyzdan dort ayagym b/n gachardym...

....

....

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • tuana 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))))))"

gyzlar ozara

gyzlar ozara dushunishyarler, bah, gaty gen zat:)
birlikden kuwwat dogar edyasmi ya :)
ay, yone kop nokadam bir zatlar-a diymekdir welin, yene-de biz yaly copanlar ona dushunmez, az yone manyly 1 zatlar cyrshalmasa!

Ya :

ya onat zat yazyn ya-da hic yazman dessuryna eyeryasmi :)

Bärde sen ýokkaň gyzlara

Bärde sen ýokkaň gyzlara köp azar berýäs, şonuň üçin men ýaly ýigrenjilerden gyzlary gorap dur, köp gel bärik!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:)

Bayram wrote:

Bärde sen ýokkaň gyzlara köp azar berýäs, şonuň üçin men ýaly ýigrenjilerden gyzlary gorap dur, köp gel bärik!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hay, Bayram jan, icinde galypdyr-ow shu mjesele :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmmm! men su blogy okanymdan

hmmm!
men su blogy okanymdan sonra hormatly el-mariachi barada sahsy pikirim: (Jemilanin aydysy yaly)sen dogrudan hem gyzlardan gaty yanan yerin bar bolmaga cemeli. deyyus, kezzap oglanlaryn bardygyny goz onunde tutup bu blokdan mocberi we manysy boyunca has ulurak blok hem yazyp bolardy oglanlar barada. gyzlar ha nahilem yalan sozleseler hem otrisatel jogap beryan ekeni sen yazmagyna gora. yone ynha oglanlar...! Hemme gyzlary bir ayakdan surmek bolmaza. bu yazanlarynyz oyun hem bolsa hemmesine degyandir! :)
Chynar K.

Beee sen yazyan zatlana

Beee sen yazyan zatlana gulup hezil etdim.Dogrudanam beylekilerinki yaly sorag yuze cykyar,sen shu jogaplary oz tejriban boyunca yazyanmy ya prosto prikol?Gyzlar hakda sheyle pikirdemi?Ay yone nahilem bolsa, shulan kopusa aydylayyan zatlar.Mumkin manysy sen yazyshyn yaly daldir,mysal ucin S.S.diyse, senem dogrudanam ony tanamasan name jogap berjek?! Garaz gyzlankam ansat dal.Yone prikol ucin sen yazan zatlanny aytsanam boljak. Ine mysal ucin;Bu haysy soragyn jogaby?Eee gaty gulkunc bolaroow!!!Yazyan zatlana sag bol.Koprak yazyp dur!

Çynarada Lea-da ullakan

Çynarada Lea-da ullakan TYPPPPP:)

......................buda geçer.......................

hmm

ahh gyzlar gyzlar... :P :)

gel ne olursan ol yine gel...

gyzlar gyzlar ay gyzlar aya

gyzlar gyzlar ay gyzlar
aya gune tay gyzlar
bız şadıyan oglanlar
gyzlar uçin doglanlar

elbetde hemmekışı yanmasada her kım söymela bolar...

Chynar sen gaygi etme!! Anna

Chynar sen gaygi etme!! Anna ol bolshuna entek kop yanar gyzlardan..:)

Gadyr aga bey diymesene

Gadyr aga bey diymesene how:)

bitjigindenem yanamzok intega Hudaya şükür galan 4 yylymyza naçe gyz sygaray yakar yaly:)

......................buda geçer.......................

yokla gaygy

yokla gaygy edemok.
nesibesinde yakmayany dusmagyny arzuwlayan!
:)
Chynar K.

:.:..ENNERE..:.:

Wapse bolayypdyrlar ...
Bey ba... Oglanlar entek ejizleman how!:..

arman oglanlara az lak

arman oglanlara az lak atylyada,gözlaba yörün oylap toslap tapaysam onam goyjak:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

men-a tm gidnimde koçede

men-a tm gidnimde koçede gyzlaryn kopusi özleri oglanlara lak atyadylar.. :((

Orta barmagyny gorkezyan

Orta barmagyny gorkezyan erkeklere-de "Ejeni plan zat edeyin" diyyan gyzlary gordum mena :( Gyzlaryn sykylyk chalyp, "Heey" diyip duranlaryny hem gordum...Garaz erkeklerin
rolyny 99% alyp baryalar...

Bah, gyzykly bolarmykanay 1-2 yildan gyzlar bize soz aydyp, yzymyza dushup, sovgat
zat alyp, "Ay oglan, soyushayelida ?!" diyip yorseler ?? :))))) Sheyle gun gelen
vagty men bir oylenilgi bolabereyin how, yogsa beyle utanchsyzlardan 1'ne oylenesim
gelenok...

Planam diyme

Planam diyme Mergen:)
gijirak öylenaysekmikaray:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Indi gyzlar

Indi gyzlar birnache oglany birden oynap bashlarlar onda:)

Ine shu gyz 13. grupba

Ine shu gyz 13. grupba degishli

Be a leader when you see
A path others have missed
Be a follower when you are
Shrouded in the midst of uncertainty

+18

Opyat' vesna,
Opyat' Grachi,
Opyat' ne dast,
Opyat' d..chi-lerdenmi :)

gyn gormeli dalkilden :)

Ehey hawada gyzlaryn ozi

Ehey hawada gyzlaryn ozi oglanlara lak atyalar, olar oglanlary ozune seretmage mejbur edyaler, utanshsyz gyzlar namys diyilyan zat yogahow bu dowurun gyzlarynda!! 10-15 yylyn namejik eyyam shu wagt olar etjeklerini edip yorlera bu gidishine gitse bolsa o wagda chenli yer mun yaly binamyschylyga chydap bilman ahyr zaman bolar. Indi gyzlan ozleri oglanlary alyp gachyalar, gyzlan ozi oglana teklip edyaler, gyzlara dine baylar gerek gyzlan ozleri ozleri …. Wah-wah pahyrjyk oglanlan guni kyn boldy :((( Ne gozel oglanjyklar indi kime oylenerlerka yerde isili gyz galmadyk bolsa?!! Men olara nebsim agyrya bizin perishde yaljak pak oglanjyklarymyza gara gije yaly dereksiz gyzlar galdy. Indi olar kime oylenerkaler?! Bar zady bulap yorenler hem gyzlar eh eh eh … oglanlar gynanjymy bildiryan!!

köşeşow:))) edil beyle de

köşeşow:)))

edil beyle de dal.. prosto şeyle gyzlar özleri bir zat edyanleri üçin oglanlan gozune batya.. yone gowy gyzlar beyle zatlar etmeyanleri üçin olar bilenokda natsinler.. yone aslynda gowy gyz hem oran kop... bardy, bar, hemişe de bolar nesip bolsa..

Akgül, seniň bilen

Akgül, seniň bilen söhbetdeşlik geçirilende berjek soragym şudur, ýadymdan çykmanka ýazyp goýaýyn.
Nädip obýektiwliligi, duru kelläni saklap bilýäň? Nädip başgalaryny ýamanlaman, meselem oglanlary, ýaşap bilýäň? Kynmy? :) Ýa bar günäni olaryň üstüne atsaň aňsat düşýän bolaýmasyn?
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

menin bilen sohbetdeşlik

menin bilen sohbetdeşlik geçilmez diiyip pikir edyan:))

soragynyzy hazir jogaplayayın mı??:))

Basyber, men bu ýere

Basyber, men bu ýere "täze" geldim, seniň bilen söhbetdeşlik geçirilse tanyşaýjakdym :D
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

wiy "taze" bolmak üçin

wiy "taze" bolmak üçin gunde nik uytgedyaniz mi??:))

soragynyza jogaby özümem bilemok.. men name şeyle mi??:))

Hawa, sen şu ýerde iň

Hawa, sen şu ýerde iň gowy görýän gyz agzam. Isterika gireniňi görmedim, başga köp gowy taraplaryň bar. Aýdylan sözlere dogry düşünýäň we ş. m. Umuman, şularyň "syry" näme? :D
PS Her gün nik üýtgedýän, sebäbi halamokda hijisinem. Bir gowja birini tapsam üýtgetjek dälle. Şu nikim erbet däl ýaly
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

ay bilemok-da.. aslynda

ay bilemok-da.. aslynda onler kiçijik zatlara kellami agyrdyadym..alada edyadim.. a hazir kop zady boş beryan..

yone aslynda şu 2 yıl iş + tr.. mana kop zat owretdi..

hemem psihologiya degişli kitaplar:))

agam, sizin niginize

agam, sizin niginize dushunmedimlay.... siz name kelmi? ya bashga bir manysy barmy?

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Şamar diýen ertekiler

Şamar diýen ertekiler kitabynda bir ýalta bar, ady Ernemen Kel. Biri bir zat diýse
-Ernemen
diýip jogap berýär, ýagny "gozgamaryn, gymyldamaryn" manyda :D
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

hehe shol ertekide gowja

hehe shol ertekide gowja geroinya yokmay? menem nigimi chalyshmaly, menin bu nigimdan gorkyarlar oydyan... :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Ol ertekide bir ak ýylan

Ol ertekide bir ak ýylan geroinýa, olam Şazada gyz ekeni. Ýöne ol Ernemen Kel bilen söýüşýä, şoň üçin saňa onuň adyny dakmaly :D Ýa dakalymy?
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

yylan diysem beter

yylan diysem beter gorkarlarlay, mana mahirlije :) mylayym nik gerek. bashga bilyan ertekilerin geroinyasy yokmay???
hany mana gowja nik saylashynda :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

akpamyk

akpamyk natyar?

......................edebi edepsizden öwren.......................

shol akpamygy menem

shol akpamygy menem pikirlenip yordum :) goyaysammykam diyip. yone meninem godek yerlem bolanson akpamyk nige gelishmermika diydim :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Gülçataý bardy bir

Gülçataý bardy bir gazakmy özbek ertekide :)
Nädýä? Ýa Şährizada?
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

turkmen ertekiler barada

turkmen ertekiler barada aytyan men.
bashga yokmay gowja? hokman erteki dal, bashgaragam bolsa bolyar :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Gulkavkaz nadyar? ya bolmasa

Gulkavkaz nadyar? ya bolmasa Yumshak gyz :)

hehe yumshak gyzy haladym,

hehe yumshak gyzy haladym, onunam gezegi geler Nesip bolsa, indiki hepdelerin birinde :)
***!!!***
!!!Dine sen!!!

ýöne saçymam düşýä

ýöne saçymam düşýä :D
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

he he

Ernemen Kel wrote:

. Bir gowja birini tapsam üýtgetjek dälle. Şu nikim erbet däl ýaly

Uzaklay ol nik kicirajik bir nik tapsana has gowy bolardy:))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

sen tapaý

sen tapaý bolmasa
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Bayram aga, "Kuzya" (

Bayram aga, "Kuzya" ( Кузя) diysen naderayt?! :)
ol orslaryn multiginde domovoy bara, shon ady :)

Aý köp adam meniň

Aý köp adam meniň "Kuzýa" bolmagymy islese, şony goýaýaryn!
Hany beýlekilerem aýtsynlar!
PS "Il oňlasa, atyňy soý" diýýäler. Kuz'ýa däl beterrägem bolarys halk islese :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Bayram in gowusydylay:) ya

Bayram in gowusydylay:)
ya göz öwrenişdimi namemi?

......................edebi edepsizden öwren.......................

Shol multfilmde

Shol multfilmde NAFANYA diyibem biri bardy oydyan, yogsada Dedushka AU bolsanam bolardy::))

ay yone dogrymy aytsam oz

ay yone dogrymy aytsam oz hakyky adyndan govusy yok oydyan, gelishibem dur sana

:)

tuweleme

Shermende sen

Shermende sen nesip bolsa kop gyzyn bolar we sen olary indiki geljek gowja oglanlara gowy mashgala bolmalary uchin gowy edip yetishdirersinda:)

kabirleri, az bolegi,

kabirleri, az bolegi, aglabasy, barysy, shunca mukdary, shonca prosendi we sh.m.

shuny yazsak yer gapyshayarmyka?! gok bn yer 1-1-ine girermika?!

ay, ata copan, sen barde na gorun bar, geziber-da bashga yerlerde....

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ernemen kel hakinda

Ernemen Kel hakinda goshgujyk:
Ernemen Kel
YAnima gel
sagat nace
bilip gel

menem namedigini bilemok prikol un aydilyan bolup biler.
Birinji gezek niki goremde yadima dushdi.

Men kop agza gowy nik tapan

Men kop agza gowy nik tapan ekenim. Kawagt seredip hayran galyan, hut oz atlaryna menzap dur! :)
Kaktusjygy halayanam, ony gaty gordurayipdirin :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Züwwetdin-em gowy nik

Züwwetdin-em gowy nik boljak:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Ony kime

Ony kime goýmaly?
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Mena aydanda owadan

Mena aydanda owadan udareniye berya diyip aydaydym,islan goysun owadanja çykyar ekeni:)

zulkarneyn-em bolyar,olam owadan ekeni:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Bayram aga, hany basymjak

Bayram aga, hany basymjak "pahyrjyk" diyen sozi edit edip ayyryn... men shol sozi halamok dogrym!
Hemde menin gownume entek degen yok, eger gownume degilse kartoshka gotererdim haltamda :) hemde siz bilen hiich gurleshmezdim :) "tak chto basyberin :)))))) (shey diysem sheylemish diyayman!)"

***!!!***
!!!Dine sen!!!

şeylemiş:P :D günebakar

şeylemiş:P

:D

günebakar natya???

......................edebi edepsizden öwren.......................

Pahyrjygy men "eýjejik"

Pahyrjygy men "eýjejik" manyda aýtdymla.
Saňa Aişwariýa diýsek näderkä?! Aý olar biderekdirlaý... :)
Hol döwli ertekidäki, Jadyly Hünjidäki gyz kimaý?
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

"Myrat seni söyyan" diyip

"Myrat seni söyyan" diyip gygyryan gyzmy? :D
Aygül öydyan ..
_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

Menin okan ertekilerimin

Menin okan ertekilerimin kopsinde dow bar, Bayram agamyn aytyany haysydygyny bilemok.

hehe hemme geroinyalaryn oz geroylary barlay :)
Aygul ady ozuma gowy goryan welin bilmedim...
bashga yokmy?

***!!!***
!!!Dine sen!!!

"Jadyly hunji hakynda

"Jadyly hunji hakynda hekaya" - "Skazka o zolotom bisere"
ol yerde Ak dov bilen Gara dov bar, haysyny saylajak bolsan saylaber :), Yone Ak dov tormozrakdyr :)

arzuw-y alypsyn-a ahyrym,

arzuw-y alypsyn-a ahyrym, nireden tapdynay :)
gyzylgul zat hem erbet dal bolmaly oz-a :))
ay, shu wagtkyn gowja ekeni, durubersin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay Arzuw oglanyn ady dalmi

ay Arzuw oglanyn ady dalmi name? menina dostym bardy Arzuw diyip, ya gyzlarada daksan bolyarmy? ya ona gyzyn adyny dakypdyrlarmyka?! :)

ona gyzyn adyny dakypdyrlar

ona gyzyn adyny dakypdyrlar :D
_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

menem bashda oglan ady diyip

menem bashda oglan ady diyip birhilirak gordum, shonun uchinem kichi harp bilen bashladym. ay buda wagtlayyncha :) hehe men nikleri moda etjek :D in sonunda halan nigimede gelerin, belki Feyajyk dolanyp geler :) yone ol yuwashja gyzda.

***!!!***
!!!Dine sen!!!