Döwük küyzanin name peydasy bar? (Durmuşdan Dersler)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir dayhan hergün daşardan öyüne egninde 2 küyzesi bn suw daşayar eken. küyzelerin biri döwük beylekisi bolsa abat ekeni. Adam küyzelerin hersini bir egnine alyp suwy öyüne getiryanca döwük küyzanin yarysy yolda akyp gutaryamyş. Her öye gelende 1,5 küyze suw bilen gelyarmiş dayhan.
Bu yagday birnaçe wagt dowam edipdir. Döwük küyze bolsa suwy doly getirip bilmeyanligi üçin gynanyan ekeni. Ol ahyr çydamandyr we çeşmanin başynda dayhana men şeyle şeyle diyip aydypdyr. Bu yagdaydan sonra dayhan ona yolda gelyarka sen öz tarapyna seret diyipdir. Senin tarapyna men güller ekdim. yolda her dökülen suwlar bu gülleri suwlady. 2 yyldyr senin tarapynda gülleri toplap öye akityarin. Olar bilen öyi bezeyarin diyipdir. Eger sen döwük bolmasadyn ol güller gögermezdi.
Aslynda hemmamiz bir döwük küyze ya-da şona menzeşler. Hemmamizin bir kemçiligi bardyr.
Emma durmuşymyzy renklendiren, ona lezzet gatan, sylaglandyryan şu kemçiliklerimizdir. Daşymyzdakylary edil bolşy yaly kabul edelin olardaky döwüklere dal-de döwüklerin name peydasy barlygyna seredelin.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy rowaýat, gowy pikirler"
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! oran tasirli!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Her ishde bir hayir bardyr

Her ishde bir hayir bardyr diyilyar, bulam sheyle ekeni, minnetdar, Devranus! Hazir wagt az, ensalla, her agza shuna menzesh waka ya-da yagdaylaryny yazsalar, has onat boljak shu blog, peyda babatda!