Genetikasy üytgedilen organizmler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Biri private message iberipdir:

Biri wrote:

Men sen yaly Hramasam-my hrosogan-my hrogarpyzmy-my men on yaly zatlara dushunemok
yone Huday tarapyn doredilmedik zadyn adam ucin peydaly bolarmyka. Sen yokarkydanam one gecjek bolyanmy?gownume bolmasa. gaty gorme mena dogrymy yazyan. bilimem gerekdirle welin bizem kecetelpek turkmen dal. Sen dost onyalcak soraglaryny okayan yerinde profesorlara bersene.

saglygyn

Gowy sorag chyndanam.Muny eyyam dunyaning dini adamlary belli bir karara geldi diyip bilyan.Mysal uchin taze GÜO(Genetikasy üytgedilen organizmler) garşy Hristiyan dindarlary çareler alyp baryalar. -Siz Hudaying işine goşulmang diyyaler. Yone musulman dindarlary -Adamyng peydasyna yarayan taze zatlar dine garşy dal diyyaler. Men bir mugallymdan eşitdim.
Yone onsuzam sereding dunyade adam sany gun gechdigiçe köpelyar. Dünyaning "carrying capacitisi" (göteripbilme ukyby bolyar öytyan) azalyar. Adam uchin taze iymit çeşmeleri gerek. Muna çarani hem genetiki inzhenerker tapyp biler,yagny GÜOlar. Dinimizde aç öljek bolsang donguz etini iymek hem haram hasaplanmayar. A GÜOlar bolsa yöne öndürüjülügü köpeldiler organizmler.
Indi çigitsiz garpyz barada. Çigitsiz garpyz hem adam üçin peydaly. Biz yöne çigidi bolmaz yaly etyas. Bu aslynda tebigy şertlerde hem bolup biler, yöne gaty seyrek.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gaty dogry.

Ay şu diyyanin gaty dogry. Name huday bize ylym bilim bilen meşgullanman diyenok ahyryn. Jemgyyete peydasy bolan ylym in gowy ylymdyr diyilyar Ruhnamadada. Ile güne peydasy bolsa name bolsa oylap tapyber. Dinde-de munyaly zatlara garşylyk yokmuka diyyan.

"yone Huday tarapyn doredilmedik zadyn adam ucin peydaly bolarmyka. Sen yokarkydanam one gecjek bolyanmy?"
Sen name bu çigitsiz garpyzlary adamlar yasaydyr oytyanmi? Olar öndenem bar olary hem alla tagalla yaratdy yöne adamlar dine on üstüni açdy. Men pikirimçe bu yokardan öne geçmek dal bolaymasa.

Döwran Çilan

Quote:Sen yokarkydanam one

Quote:

Sen yokarkydanam one gecjek bolyanmy?

Vyrajeniye vopshe yalnish...Shular yali adamlar dinimizi ylym'dan ap ayri zat yali edip gorkezyaler, yerliksiz urysh jenjel doredyaler !!
Allah gechmish,shu gun ve gelejegimizi bilyar,kimin omrunde name achysh etjekdiginide bilyar,ol chigitsiz garpyzdyr baklajanlaryn(iyesim gelenson yazaydim) hem yasaljagindan habarly,islese in bashdan garpyzlary chigitsiz yaradardy,bu name problemamy Onyn uchin ? Yok !!
Kabir adamlar "genetika" sozuni eshidim eshitmanka olara sovup bashlayar yokardaki posty yazan adam yali,Huday'in ishine goshulyan diyya ve etc..Tmchat'in forumynda biri bir sorag goyupdy "Bir mashyn avaria bolsa,ichindede 3-4 chagaly adamlar bar bolsa,sen olary halas etmane gidersinmi mashynyn yarilaymagy mumkindigini bilsen hem ??" diyip ve kabir user'ler yapon filosov'larin dushinjelerini yazdilar bu temada..Olara galsa gark boljak bolup duran adamada komek etmeli dal,goy Allah ol adamy bildigi gibi yapsin diylishi yali..A merhamet duygusy name uchin berildi bize shular yali yerlerde ulanmajak bolsak ?? A genler bilen ugrashyan doktorlar hem kop yaravsyz adamlaryn dertlerine derman tapyalar,durmyshy yenil edip biljek achyshlary edyaler yone bularyn hich haysisi Allah'a garshy dalde adamlaryn hyzmaty uchin edilyar !!Onsonam olar hich zat yaradanoklar Yaradici bilen deneshdirer yali !!

HAwa diyeli sol yazan birinin ozi yada garyndasy kesellese

diyeli sol birinin ozi yada yene bir tanayany yada garyndasy yarawsyz diyeli onson onada derman bar sony ulanman otyrarmyka.Yada diyeli adamlar sol dermanlary yada beyleki zatlary tapmadylar ondadine keseller kopeler hic hili dermanam bolman galardy.olarynam sony etmegini isleyan huday dalmi name?Hemme kisin name etjegini huday onunden bilyara.

Wah-ey...

Dushunje yetmezchiligi bar.
GArpyzyn genetikasyny uytgedip adamlara bermezden onurti barlagdan gechirilmeli , sheydip berilmeli. Shonda hich hili ziyanli zat bolmaz.
Bir jandaryn genetikasy bilen oynanin bilen Yokardakyn onune gechdigin bolasy yok-la. ( Eger peydali zat bolsa.)