YOS barada takyk bolmadyk maglumatlar we shertleri (2004-2005)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Menin arhiwlerimde bir yerde shu maglumatlara gozum dushdi, sizin bn hem paylashayin diydim:

YOS barada takyk bolmadyk maglumatlar we YOS b/n
Turkiyede okamagyn shertleri(2004/2005)
:

1-) Uniwersitete tolemek ucin yillyk (onumizdaki yil) 250 $
2-) Diñe 1-nji kursda alynjak “dosya parasi” 50 $ ;
3-) TC-de bir shaherde yashamak ucin :

A-)Eger dowlet obshidinde galmak ucin:
a-) obshit ucin aylyk 35 $ ;
b-) iyjek-icjegin ucin aylyk 30 $ ;
c-) geyjegin ucin yillyk (elbetde islega gora) 150 $ ;
d-) yol puly aylyk 15 $;
e-) kitap-depder-galam yaly zatlar ucin yillyk 75 $ ;
f-) kinoteatr, ekskursiya, internet we sh.m.yillyk 50 $ ;
g-)shampun,dish pasta,cotka we.sh.m. yillyk 25 $
h-) Yil icinde gecip bilmedigin sapak/sapaklary tomus okuwynda (yaz okulu) aljak bolsan jemi 10-15 kredilik sapak alynyar = yillyk 100 $ ;

JEMI= yillyk 700 $ + aylyk (80 $ * 10 ay = 800 $) = 1500$

Bellik : Cilim we sh.m. zatlar hasap edilmese yillyk 1250-1500 $ toweregi cykyp biler. Cilimdir arak we sh.m. zatlar bolsa, azyndan yilda 2000$ cykar.

B-) Eger 4 toweregi dostlarynyz b/n shaherden oy tutsanyz :
a-) kwartira ucin aylyk 50 $ ;
b-) iyjek-icjegin aylyk 30 $ ;
c-) suw,elektrik,gaz faturasy aylyk 15 $ ;
d-) yol puly aylyk 15 $;
e-) kitap-depder-galam yaly zatlar ucin yillyk 75 $ ;
f-) kinoteatr,internet, ekskursiya we sh.m.yillyk 55 $ ;
g-) geyjegin ucin yillyk (elbetde islega gora) ; 150 $ ;
h-) Yil icinde gecip bilmedigin sapak/sapaklary tomus okuwynda (yaz okulu) aljak bolsan jemi 10-15 kredilik sapak alynyar = yillyk 100 $ ;

JEMI= yillyk 680 $ + aylyk 110 $ * 10 ay =1100 $

Bellik : Cilim we sh.m.zatlar hasap edilmese yillyk 1500-1750 $ toweregi cykar
Turkmenistana gidish-gelishem 1 gezekde 150 $ (Jemi +150 )

Eger YOS b/n gelsen Dowlet stipendiya bermeyar ( TCS/Dowlet bursy aylyk 90 $ toweregi) (Indi 150$ toweregi oydyan)

YOS ya-da TCS tapawudy yok, Orta Aziyadan gelen okuwcylar ucin bashbakanlyk bursy/stipendiyasy % 90 cykyar, yone her yilyn sonunda 1 sapagyn diyen yaly galmaly, galan sapaklaryny bermeli. Olam 65 $ towregi boylar. (Indi 1-nji synplara cykanok, cykanlara-da 100$ gowrak cykyar oydyan)

Eger Turkiya gelmezden burun, sponsor tapsan, onda yillyk 500 $ ya-da ondanam azyrak mukdara hem okasa bolar.

Yokarda hasap edilen maddalar ortalama hasap edildi, kabir YOS-luler yilda 2-3 mun $ sowyalar, kabirleri bolsa 0.5 mun $ , belki yalnysh hem hasap edilen bolmagy mumkin, yone YOS-li talyplaryn hem pikiri sheyle.

Turkiyede dine Istanbulda burs meselesinde kyncylyk cekilman biler, sebabi, valilik/hakimlik, belediye we birnace vakiflar stipendiya/burs berip bilyar, irrajik baryp, bilyanler bn bile onatja ylgasan! Ýstanbul yone gaty uly shaher. Ol yerde yitip gidip bilersiniz:) Bursa, Izmir, Konya, Trabzon( merkeze gaty uzak), Eskishehir, Kayseri,Ankara yaly shaherlerde welin gaty kyn burs tapmak.

Tomuslary ya-da okuw dowamynda ish tapsan oran amatly, yone hemme kasha nesip edenok oydyan bu yagday!?

Diymek, ya ozun bay(shyshka) bolmaly, ya-da komek sozi alman Turkiya gelinmese gowy bolarmyka diyyan!?

Hawa, agzalar, yokardaky maglumatlar barada name diyyarsiniz, yagdaylar 2-3 yilda duypli uytgedimi, yalnysh maglumat barmy!? Oz pikirlerinizi yazaysanyz bu babatda!

Sag bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

shu maglumaty yazypdym

shu maglumaty tapyp goyupdym welin, kan gorulmedi oydyan:)
birnace gyz agza bar TC-den, shu yilky yos netijelerinin bir bolejigini totanlik bn gorupdim, dineje Istanbul uniwersitedine 20 toweregi TM gyz gelen yaly YOS bn.
TC-de hazir 1 donem/semestr ucin "Turki milletler"den gelen talyplar nacerak toleyarka?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menka yıllık 250 ytl

menka yıllık 250 ytl tolemeli okuw üçin.. şonda bir semestr 125 ytl bolya..

yone ata aga 4 bolup öy tutmak üçin aylyk 50$ diyipsiniz velin yalnyşyan bolayman??

mysal üçin men yaşayan kwartiram aylyk 600 ytl kwartplatasy.. aidat+dogal gaz 250 ytl, elektrik+suw 70-80 ytl..

onson ayda 50$*4 kişi.. nama yetya??

Siz tebigy gaz ulanyanyzmay

Siz tebigy gaz ulanyanyzmay ??
Mena hakyt bizar boldumow her 3 hepde-de bir "tüp"
diyyan belalaryny chalyshyp gelmekden, barde entak
bolup hemme oye tebigy gaz chekmandirler, kop adam
shol suvuk gaz'ly "tube"-ler ulanyshyp yorler...
Kamahalam oler yaly ajygyp gelen vagtyn gaz gutaryar
velin, ichin bagryn yanyar, "Vah Turkmenistan, gozune
doneyin" diydiryar :D

bizem tebigy gaz ulanyarys.

bizem tebigy gaz ulanyarys. bugunler-a indi sowuk shemally, gar yagdy 2-3 gezek eyyam, yagyshy-ha aydybam oturmayin, 1-2 gezegem jowenek yagdy:)

onun dashyndan men on hem bir blogymda yazypdym, ynha, bardaki umumy cykdayjylarymyzyn ortaca sanawy:

umuman aydanynda, UK-da TM talyplar, elbetde, nahara kop pul sowmak islemezler, sebabi:
1-Oy puly(kwartirant);
2-Tok puly;
3-suw puly;
4-council tax puly;
5-gaz puly;
6-yol puly;
7-okuw puly;
8-viza puly;
9-iymit puly;
10-geyim-gejim puly;
11-ojuk-bujuk(cilim, arak we sh.m.)
12-tel puly;

we sh.m. zatlar ucin pullar gidyar, onson haysy birine yetirsin pulyny.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bu chykdayjylar hemme

Bu chykdayjylar hemme yerde-de edilyar,
yone nirede/nache gidyani tapavut edyada :D
Bizde oyi gyzdyrma gyzgyn suvly sistema boyuncha
edilyar, gaz dine nahar bishirmek uchin ulanyas...

bizde hemmesem gaz! EU-da

bizde hemmesem gaz!
EU-da ortaca denrakdir welin, in gymmady UK-mika diyya men-a?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Rumynia entak kop EU

Rumynia entak kop EU yurdynyn yarysycha-da yok,
UK bilena deneshdiribem oturma :D
Barde hemme zat elyeterli, yone aylyk/harytlaryn bahasy
birhilirak, adamlar nadip yashayarka diyip gidyan mena
arasynda..

barde ish tapsan onatja

barde ish tapsan onatja toleyaler!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokla tebigy gaz

yokla tebigy gaz ulanamyzok..otopleniya tebigy gazly..şon üçin ayda 200 ytl sorayalar.. a tak bizem şo tüp ulanyas.. ayda 2 sany.. onunam her haysy 40 ytl:))

edit etdinmay, 2 gezek taze

edit etdinmay, 2 gezek taze gelen okadym welin, ikisem birmenzesh :)

Ha, birem, blogyn adyna seredin, "takyk bolmadyk maglumatlar" diyilyandir, son meni depjek bolup yorman :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yo mayo...200 YTL'de kop

Yo mayo...200 YTL'de kop ekenilay..
Biza gyzgyn suv+otoplenia uchin 100 euro'dan kop tolamzok
koplench, a sizde dineje gyzgynlyk sheyle bolsa...Suv'da
ishleyani hem govy zat bardakilerin :D

Zato bizde internet arzanjyk, 11$ berip 2 Mbit/s ulanyas :D
Traffic limit'siz, name/nache download edesin gelse basybermeli...

mergen sende dodak bilen

mergen sende dodak bilen yazylyan klavyatura bamay:)
ya ses bn yazyan diyeli..yo mayo diyip:):):)

menem o name mayo diyyakaray ya öyde mayoly gezyamika diyip otyryn:)

bizda in köp pul naharymyza gityar:(

......................edebi edepsizden öwren.......................

Ichinde sauna zat bardyrda

akgül wrote:

yokla tebigy gaz ulanamyzok..otopleniya tebigy gazly..şon üçin ayda 200 ytl sorayalar.. a tak bizem şo tüp ulanyas.. ayda 2 sany.. onunam her haysy 40 ytl:))

Galyan oyuniz dublex zatmy yada has ulumy 200 ytl dagy berer yaly?Bir turk mashgala ortacha 120-140 YTL beryandir otopleniya uchin,sen 200 ytl diyan welin,biri kachak ulanyan bolaymasyn,barlap gorun :D

merkezi sistem diyip bir zat

merkezi sistem diyip bir zat bar.. olam 9 etajly domun hemmesine den gidya.. ve hemme kişi 200 ytl toleya.. yone oy yaman gyzgynjak.. gowy yıladya..

öyumiz 3+1:))
4 kişi bolup dublex'de yaşasymyz yokla..

geçen yılkı oyumde

geçen yılkı oyumde otopleniya üçin komur ulanyadylar.. şonda bizin uçin yaman ekonomniy bolyady velin bu yıl bankrodyn bari yany:))

bah, talyplar umuman

bah, talyplar umuman balon/tup ulanyar oydyan, sebabi, bizin oglanlar hem tup ulanyadylar, ayda 1-i, bolmasa-da ikisi:)
has tygshytly bolyany welin aydyn gorunyar:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

2004 yilynda 250 YTL galyan

2004 yilynda 250 YTL galyan oglanlar bardy bilshime gora, hazir 2008 bolup gelyar :))
50$x5=250$ => 250x1.500 000 TL= 375 000 000 TL, shol wagtlar ucin hem oye hem-de faturalara yetirse bolyan bolmaly. Yetmese-de yene aralarynda toplayyan ekenler!

Taze maglumatlar ucin minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

50dollar az oye cikmak

50dollar az oye cikmak ucin.umumy kisi basina 200-250 ytl gozden cikarmali.

Enesh sen muny Stambulyn

Enesh sen muny Stambulyn haysy rayonlary uchin yazdyn?

Her yerde seyle.imitem ansat

Her yerde seyle.imitem ansat dal.suw,elektrik,gaz hemme zat pul.eger 50dollarlik oy bolan bolsa bir eyyam cikardim

Iymit kan gymmat

Iymit kan gymmat dushmez,yone shu suwa,gaza koprak tolarsin,ayratynam gysh aylarynda.
Beylikduzu,Kucukcekmece towereklerinde yashaber,kvartiralar kan gymmat dal o taylarda :)

Mana dasrak oralar:)

Mana dasrak oralar:)

Men yaly Aksarayda yashan

Men yaly Aksarayda yashan bolsan name ederdin? :((( Her gun goryan ishelemane gelen turkmenleri,gorup newsim agyrya,dogrymy aytsam.

Pul berenine gora okuwa

Pul berenine gora okuwa yakinrak yerden oy tutmali

Onynam dogry welin

Onynam dogry welin Bogazicide okayanlar name etsin? Bebek, Etiler towereginde oy tutsunmy? :D

Yok, Rumeli Hisarüstü :-p

Yok, Rumeli Hisarüstünde :-p

Enesh, jigim, yokardaky

Enesh, jigim, yokardaky yazgylar 2004 yilyna degishli we Istanbulyn dashyndaky shaherler ucin bolmaly. Hazir ol shaherlerde-de 50$ gaty az bolar, yone istanbulda dineje oyun kirasy 1 000 YTL bolup bilyar. Ol-a faturalar ekeni. 4-5 adam galyp 200-250 YTL bermanem gor onson.
Garaz, hazir TC-de zatlar onat galana menzeyar, men-a bilemok welin.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga Bursany Stambul yada

Ata aga Bursany Stambul yada Ankara bilen deneshdirman.2004/2005 yili shertleri hazirkiden kan tapawudy yokdy.Shonun uchin Ankara yada Stambulda okayanlar uchin yokardaky bahalarynyn yanyna x 2 goysak,kan yalnyshmarys.

Bah, tanyshmay biz

Bah, tanyshmay biz :))
Myrat, yarym atdashragam ekenik:)
Ozun Istanbulda ya Ankarada okayarsynmy?!
Hawa, sana goshulyaryn! Yagday shaherden shahere uytgeyar, Bursa hem arzan dal welin, Istanbul in gymmadragy oydyan.
Onun dashyndan Istanbulda burs/stipendiya/scholarship hem tapsa bolyar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men okuwymdan dyndym :),ozum

Men okuwymdan dyndym :),ozum Stambulda okadym.Hazir oz ugrym boyuncha ishlayerin.Turk doganlarymyzdan azajyk bolsam bir ukyb edineli diyip galdyk,gullukdan gachmak niyetim yokdyr :)

Bursadaky maglumatlardygyny

Bursadaky maglumatlardygyny nireden cykardyn, yokarda kop shaher bardy, ahyryn?!
Atamyrat diyilse Bursa yadyna dushen yaly bolup gorundi mana:))

Ishinde basharnyk dileyarin, Myrat!

Kerkidaki Astanyn toyunda

Kerkidaki Astanyn toyunda gorene menzedyan :) shondan Bursa diydim (kursdashy zada dalsiniz? :D)

Sagja bolun!

ha-ha, diymek meni Kerkide

ha-ha, diymek meni Kerkide toyda gordun, sen adyn Myratmydy name?
Ozem gonshylary bolmaly dalmi Astanyn?! Oynuze baryp, nahar iyip gaydypdyk:) Istanbulda okapdyn oydyan, futbol basleshiklerine hem gatnashyardyn, bah, maglumatlar birden geliberyar :))

men Astanyn kursdashy dal, ol menden kici, yone umumy yashayish jayinda 3 kerkili birem men galyardym, baram menden kici. Jigilerim yaly goryadim olary hem.

Obshitde hemishe gyzgyn bolyady, sebabi, "otopleniye" bardy we acykdy hemishe diyen yaly.

Eh, ol gunlerem gecip gitdi...

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yalnyshyanyz

ata wrote:

ha-ha, diymek meni Kerkide toyda gordun, sen adyn Myratmydy name?
Ozem gonshylary bolmaly dalmi Astanyn?! Oynuze baryp, nahar iyip gaydypdyk:) Istanbulda okapdyn oydyan, futbol basleshiklerine hem gatnashyardyn, bah, maglumatlar birden geliberyar :))

men Astanyn kursdashy dal, ol menden kici, yone umumy yashayish jayinda 3 kerkili birem men galyardym, baram menden kici. Jigilerim yaly goryadim olary hem.

Obshitde hemishe gyzgyn bolyady, sebabi, "otopleniye" bardy we acykdy hemishe diyen yaly.

Eh, ol gunlerem gecip gitdi...

Yok men toyda 5 minut oturup gaytdym,a oyunde nahar iyen oglanynyz (Astanyn gonshysy) bolsa menin klasdashym Serdar.Toyuny gutlayin diydim, shonun uchin kan oturmadym.

ha, hawa, onun ady Serdardy

ha, hawa, onun ady Serdardy oydyan, sen bn oturyp gurrundesh bolmadyk-da onda?!
bahbit bolsun, tm gelemde oturayarys bolmasa :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga menin yatkeshligim

Ata aga menin yatkeshligim guychlidir :) bir goren adamymy gaydyp yadymdan chykarmayan,yada adyny zadyny aytsa,yadymda galyar shonun ady.Meselem Mergeni entagem yadymdan chykaramok,bolmasa bir gezek gordum (aradan 5 yil gechti :) ) Bayram bilen mundan 1 yil ozal tmchatda sohbetdesh bolupdyk, dine Youtube'yn linklerini beryardi mana :D (esasanem tm kliplerin) sohbetdeshligin sonunda mana bir zada gahar geldi :) oyun edendirda :D

men beyle yatkesh dal,

men beyle yatkesh dal, tuweleme!
iki hepde bolupdyr agza bolanyna, seretdim welin shahsy maglumatlarynam "ele berenog"-a seni :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

2 hepde 5 gun :D

Shahsy maglumatlarymy doldyrmana yaltanypdym.Gonup gochup yorenim son,uytgap duryar maglumatlarym :D shonun uchin yazmadym.

bah, senem Schlum-yn

bah, senem Schlum-yn ishgarimi ya :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Beh... kwartira ýene... Men

Beh... kwartira ýene...
Men MGUdakam 75$ alýadym Genel Müdürlükden, oň daşyndanam orslaryň berýän stipendiýasy*
Obşaga mugt, kartoşka iýip ýatmaly :D

*ilkinji 2 ýyl 10$, soň 30$ töweregi soňky 1.5 ýyl. Arada 20$
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Turkiyede yagdaylar

Turkiyede yagdaylar uytgedi.
Bashbakanlik diyen zat yabinciya yok.
Ankarada jaylar okuwcy ucin 600-750 den bashlaya + gaz, tok, aidat, ....
jaylar herhilisi bar,
- merkezi sistem (oy yyljajyk, puly shona gora, oy-un dine yylylygy ucin) ,
tup ya-da dogal gaz bolsa yanyndan alyan.
- tuplu (36ytl berip alyan, yuwynyp otyrkan gutarya = sowuk suw bilen dowam :) )
- kombili (hemme zat tebigy gaz, in azyndan nace gazyn galanyny gorse bolya.)

munyn ustune yenede, (ODTU ucin dine, beylikileri bilemok) health insurance diyen bir zat bar gecen yyldan bari. (yyllyk 250-USD, almasan register edenoklar. damn! )

birem, engineering fakultetlerin okuw puly gymmat 400ytl.

shu zatlar hakynda gowyja pikirlenin sonra gelin.

p.s. engineerler ucin Calik bar 33ytl. (ODTU de)

// Comments here

men gyz jigim shu wagt

men gyz jigim shu wagt Bursada yashaya, toy etdi shol yere yerleshdi..gechende ejem bilen kakam gidip gaytdylar yanyna.."tup" ulanyan eken jigim dagy..kakam gulyamish," ay biz bu zatlary 80-nji yillar ulanyadyk" diyip..ejemem Istanbula baryp "oljek bolsan shol yere baraymaly ekenin" diyya..bizem hezil edip guldik:)
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Haha :)) Ejeniz onarypdyray,

Haha :))
Ejeniz onarypdyray, menden 1 telpek :D
Yone chyndanam sho dereje-de "osen" yurtlaryn entek bolup
"tup" ulanyp yorushlerini gorup, adam birhili bolup gidyar..

Bursa-da gymmat shaherlerin

Bursa-da gymmat shaherlerin biri, ozem yerine gora uytgeyar, meselem, Cekirge bolgesi in baylaryn yashayn veri we ol yerin kirasy, faturalary biz yaly talyplaryn goterip biljek zady dal. Pijon/bay adamlaryn cagalary galaymasa :))
Onsonam, shool bolgelerde binyat edilen jaylar bashda nahili edilen bolsa (merkezi sistema ya-da ayry) sheyle bolup galyar oydyan, merkezi gowy welin, bahasy hem oran gowy bolyar-da, shol sebapli, ushemegi kabul edyadiler bizin talyplar-a :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bursada yalnyshlyk bn men

Bursada yalnyshlyk bn men Agoyli aga bn ishleshipdim, shonda menden onki wekil bn taze gelen YOS-lileri hem obshide yazdyrypdyk sanawlaryny ayratyn gorkezip, nace wagtlap galypdylar TCS-liler yaly bolup, sonundan uytgetdiler.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Bursada yalnyshlyk

Quote:

Bursada yalnyshlyk bn men Agoyli aga bn ishleshipdim,

vay a name üçin yalnyşlyk bilen??

Şu "mütewazi"=pes

Şu "mütewazi"=pes göwünli bolan bolşy Atamyrat aganyň. Aýlanyp bir şapbady bermeli öýdýän ýasama geplemez ýaly indi görsem :D
Atamyrat aga gaça dur!
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Edil bu yerde yok oytyan ol

Edil bu yerde yok oytyan ol ata aganin mutewazilik damary..:)

Yalnyshlik bilen diydigi (menin dushunishime gora) ahmyr bar yali,nirden ishleshmeli bolayipdirin yali birzat..:)

Yok, Agoyli aga gyzyl yaly

Yok, Agoyli aga gyzyl yaly adam, elbetde, onunam sawlikleri bolandyr, yone umumy yagdayda TM talyplar diyip gaty kop ylgady, onun gadyryny onat bilmeli shonun ucinem talyplar.

Gadyr aga, shu yerde seni yalnysh cykaranym ucin gynandym, gaty gormersin-da:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha-ha, Bayram, elin bn ursan

ha-ha, Bayram, elin bn ursan elin agyrar, tayajyk zatjyk bn gelaymesen, ansat-ansat eygertmen :) yene-de tayyarlykly bolubereyin onda:)

menin shu hasiyedimi gor/gabyr duzedaymese, Bayram jan:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yagny, meni hem wekil edip

yagny, meni hem wekil edip sayladylar oglanlar, Agoyli aga-da kabul edaydi, ynanyp bilmedim diyen manyda:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

şol Agöyli aga meni gaty

şol Agöyli aga meni gaty erbet köseday yadymdan çykanok iglap gitdim:(

......................edebi edepsizden öwren.......................

vay o name diyip köseya??

vay o name diyip köseya?? mena şondan dine yagşylyk gordum..

erbet gunune dush

erbet gunune dush gelensindir-da, ya-da yaramazlyk edensindir :))
kayseride bozikler bn dushunishmezlik yagdayi-ha daldir-da:)
sapaklarynda-ha sen basharnykly bolmaly :) Attestasiyada helak edaydimika diyjek bolsam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bozikler bn problema bolanda

bozikler bn problema bolanda bizi gaty kösediler ata aga...yadymda içinde menem bardym 1 gyrada seretdimlay:)

ona git muna git,ilçi geldi ona düşündir muna düşindir...halta bolduga , sonam bozikler yzzarlan bolup ,mena tanşym kandi gowy gezdik welin entetdilerda...
......................edebi edepsizden öwren.......................

ÝÖS-çiler üçin häzir

ÝÖS-çiler üçin häzir uni bahalary näçe bolduka?!

Birem, her ýyl "ikametgah tezkeresi" üçin 1200$-lyk döwiz dekondy gerekdi, indi mukdary has köpe;opdir ýaly, birem kynlaşypmyş diýýäler, takyk bilýäniň ýazsaňyzlaň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Onkusi yaly. TC watandaşy

Onkusi yaly. TC watandaşy yaly toleyan. (yone zam geldi, fakultede gora üytgeya.)
ay yok barde beyle zat yok. dine 70YTL toleyan ikamet ucin.
kynlaşdymy? kynlaşdy. (burs yok.)

// Comments here!

Minnetdar,

Minnetdar, MuhammetOraz!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

şahere gora uytgeya.. biza

şahere gora uytgeya.. biza hokman sorayalar şol 1200$ dekont.. şol bolmasa berenoklar ikamet..

basbakanlik cikanokmi indi

basbakanlik cikanokmi indi dogrudanam??

Birem istanbuldakilara bir soragym bar.. Istanbuldaki turkmen talyp ucin nace yerden nacerak mukdarda talyphaki almak mumkinciligi bar.. Onler basbakanlik, belediye bursu ve diyanet bursu takik berilyardi.. Indi olaryn haysilari berilyar? Birem NGO'lardan talyphaki mumkinciligi nahilirak??