Kim nace arkasyny bilyar!?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1
0% (0 votes)
2
2% (1 vote)
3
18% (8 votes)
4
24% (11 votes)
5
16% (7 votes)
6
11% (5 votes)
7
24% (11 votes)
8 we yokarsy
2% (1 vote)
hic bilemok
2% (1 vote)
Jemi 45 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam hormatly agzalar we

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men bu ses berlishigi, ynha, shu blog sebapli acdym, shu yerden bu babatda kabir agzalaryn beren jogaplaryny okap bilersiniz!

Nace arkanyzy bilyaninizi degishli yeri ysharatlap jogaplaysanyz!

Sag bolun!

ata aga pahyrlar olenden

ata aga pahyrlar olenden song dinge ady bilen dileg etseng gowy bolyar diyip owrenaymeseng dinge adyny bilmeging name peydasy barka. elbetde yaşayyş durmuşlary we eden gahrymanlyklary bilen bilseng onga yetes zat yok.
7-genim
7 yyldyz
7 gonup yedi göçer
sanasang sogaby bar

olen adamyn yzyndan doga dileg edilse

Menin pikirimce
"pahyrlar olenden song dinge ady bilen dileg etseng gowy bolyar diyip owrenaymeseng dinge adyny bilmeging name peydasy barka" diyipsin

Turkmenin nakylynda "olusini sylan bay bolar, dirisini sylan beg bolar", "oli ayatdan doymaz, diri hezzetden" diyilipdir oza !

onsanam mena doga dileg edenimde "bizin ojagymyzdan umydygar adamlaryn we musulmanlaryn hatyrasynda" diyip doga dileg edayyan

dogry dusunip dogry yazandyrynda herna!

7 arkama bilemok sebabi onler name bellge alyp yazylyp yormi name, bellenilsede yatdan bellenilyar olam yatdan cykya garry adamlary bimaza edip sorap konani yatlap name yureklerini hem agyrdasyn gelenok yone 3 arkama bilyan olam ise girjek bolanynda doldurylandan son bilyan !

malades bet temalary tapyanay

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Rahat aga, men yerime aslymaryla manyly jogap berenin ucin, al menden 1 telpek!"

kakam, atam, garry atam,

kakam, atam, garry atam, garry atamyn kakasy - Silap, Juma, Menin familiya alan adym, Mowlamberdi.
Oyde yorite shema hokmunde yazylan nesil daragty bardy, onat zat herkim oz arkasyny bilse.

bah, bizde shol nesil

bah, bizde shol nesil daragty yokdy-da, kemsinyan kamahal!
men olen enemin-atamyn we yakyn garyndashlarymyn ruhy ucin diyip niyetlap Yasin suresini okayan kamahal, bilsem, hemmesinin adyny sanardym welin, bilemok-da, ensalla, olarynam ruhlaryna ayatlary yetirer Biribar!

Aslymaryly, bilmek gowy zat, senin diyyaninem 1 hasap! Rahat aga goshulyan!

bah, in kop 4 arka bilyan

bah, in kop 4 arka bilyan ekenler, 9 agza hazire cenli, in kop bilyanem 1 agza ekeni, 1 agza bolsa hic bilenok ekeni! Hany, gorubereli, yene nahili bolarka!? Kimkanayt, 8 we ustuni bilyan, jyklap gorsemmikam:)

Menema Dademing...

Menema Dademing(Kakamyng) sayasynda öwrendim 7 arkamy...
Yashy uzak bolsun Dademing...

---------Bagyshlang Yalngysh Zat Yazan Bolsam!---------

7 arkasyny bilyan 7 agza

7 arkasyny bilyan 7 agza dagyn bar, yekeje agza 8 we yokarsyny bilyar, tuweleme, Yoloten, T.bazar taraplary bu babatda guycli bolara cemeli:)