Ukuçyllygy nadip yenmeli?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sonky wagtlar ukuçyllykdan zeyrenyan öran köp adama duşyan. Hemmesi hem maslahat sorayar. Men özümem birz çekyan şu derdi. Nadip şu ukuçyllykdan gutulyp borka? Sizin pikirleriniz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ona chare yok dowam etmeli.

Ona chare yok dowam etmeli.:D

Uky

Uky we uky almak adamdan adama gora uytgeyar.Meselem kabir adamlaryn gije sagat 12.de yatar ir bilen bolsa 6.da sagadyny gurmasada oyanyp bilyar.Emma kabirlerinin otagynda 5 sany sagat gursan,yanyndan pil geçse yenede turmaz :-)
yone bellap geçmeli kabir mesele bar.biyologlar has gowy bilyandir bu meselani,adamzadyn oyjikleri her gun tazelenyar.esasanam tazelenme işi gije sagat 2-4 arasy has tiz bolyar.şol sebaplem birinji bilen sagat gije 2-4 arasy yatyp dync aljak bolmaly yogsam gunun içinde ukysyzlykdan yana edil olayjek yaly bolarsyn.İkinji bilen adamzat ucin kabir ylym adamlaryn aytmagyna gora6 sagat uky yetyar.Mundan başgada oylan ukusynyn gije 2-3 sagadyna den gelyanligini hasaplasak onda gije 2-4 arasy bir yatsan yagny 3sagat yatsan(in bolmanda).GUndiz bolsa oylan bir sagat yatsan onda gije 2-32 sagat yatayn yaly bolyan.jemi5-6 alty sagat yatdtgyn bolyar.Yok bular mana bolanok diyyan bolsanyz onda telefonun sesini yapyn,otagyn cyralaryny ocurip otagyn gapysyna bolsa "do not disturb" diyip yazagada doyyancan yat...

mende-de shu uky

mende-de shu uky problemasynyn birhilis-a bar.care gozleyan sebabi gaty zyyan beryar. kashga gije 12de zatda ukym gelp irdenem turup bilmeyanlerden bolsadym.yone menki uytgesik.agsham 8lerde gaty ukym tutyar.gaty kan bolyar shu.azyndan dort yyl bari bar ozem.kawagt shol sagatlarda ishli bolyan,ya-da basga yerde bolyan,sonda erbet bolyar.ozem gaty erbet zordan saklanyan.oz ketegimde bolsam-a goni dukgeryan, onuni aljagam bolamok. yaman suyji ukam bolyar. garaz dushunemok shuna.sizde barmy sheyle yagday?birem uky tutsa kyyamat gopsa azaryma boljak dal yaly. ertesi gun exam bar zat tapavudy yok,bildirenok.yykylsam yene alaryn-da sapagy diyyan.sho wagt sheyle pikir edyan son gaharym gelse-de.natsemkam?

Gundiz eden ishin bilen bagly

Gije ukyn tutmazlygy gundizki eden isin bilen gaty bagly. Gundiz sapaklaryn bilen birazrak kellani agyrdan bolsan onda gije ukyn tutyar. Gic yatmak mana da gaty erbet tasir edyar. Ikinji semester gaty az leksiya gitdim seydibem kop zatlara ziyani degdi. Oglanlaryn biri bir yerden Kurtlar Vadisinin 97 bolumini tapypdyr. Hany onson bir baslanson durjak bolup gor. Gije hic irdene cenli gorulyadi kawagt. Sonunda kellan agyrap gozlen erbet bolup baslanson goyyan. Birem su kompyuterin bolsa gije cenli oturyan. Gaty mohum ishin yokduram welin bir otursan wagtyn nadip gecenini duyman galyan. Men bardaki hitaylara hayran galyan. Gije sagat 2-3e cenli okayalar. Irdenem turup sapaga gidyaler. Ozem hic leksiya sypdyrmazlar. Son gundiz kabirlerini goryan kellesine tayak degen yali bolsup yorler. Ay beyle de bolmaly dallay. Nerdliginem caki ceni bar. Olaryn yekeje targetleri bar. Okuwy gutaryp pulluja ishde ishlemek. Bashga gaygisi yok.
Kawagt mende de bolya su insomnia(Gije yatip bilmezlik). Olam belli bir planym bolman bosh gezip yoren wagtlam bolya.
Hany Atamurat senem gurrun ber. Mekdepde wagtynama gije yatanokdyn sen :)

Quote:Hany Atamurat senem

Quote:

Hany Atamurat senem gurrun ber. Mekdepde wagtynama gije yatanokdyn sen

:D
hawa, su gunler hem seylerak...

On hem azyrak gurlesipdik.
Uky we wagtynda yatyp wagtynda turma meselesi
Wagtymyzy nähili geçirýäs nähili ulanýas?