Team work

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam oglanlar. Men barde team work (turkmenchesini tapmadym) barada soz acmakcy. Bizin mekdeplerimizde hemme zada gaty uns berilyar. Yone kabir zatlary goshsalar hasam gowy bolardy. Meselem barde cagalar baslangyc mekdepdeka team work owredyaler. Bizin mekdeplerde kop yumushlar shahsy edilyar. A barde bolsa berilen yumushy koplenc team bolup edyaler. Menin pikirimche ishde de team work gaty mohum zat. Hatda Yewropa ve US de finallar we testlere de team bolup tayyarlanylyar. Team de her hili pikirler orta atilyar. Agzalar taze zatlar owrenyaler. Siz bu mesela nahili seredyaniz? Bizin mekdeplerde hem team work-i owretmelimi?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Amerikada Homework larda

Amerikada Homework larda team work-e rugsat bar hatda encouraged !

team work => "toparlaýyn

team work => "toparlaýyn iş" belki?

hawa gowy bolardy mening

hawa gowy bolardy mening pikrimçe de. Ay team workk agzybirlige getirer,has agzybir bolarlar meng pikrimche. A turkmenlere de shol gerek da:)

howwa dunyanin osen

howwa dunyanin osen yurtlarynda team work gaty encourage edilen zat.adamyn belli kishilik gazanmagyna,beyni we duygy tarapdan osmegine komek edyar grup work. bu ylmy netije.shonun ucin indi bilim sistemalary hem uytgeyar.indi dunyade kabul edilen sistema gysgaca shu soz bilen aydyp bolar."okuwcy(owreniji) merkezli owrenme". onler "mugallym merkezli owrenme" hokum suryardi.bizem sheyle sistemadan cykdyk.hazirem sho bar.mugallym name diyse gutardy, okuwcy edaymeli.indi tagtyny yitirdi bu gorush. indi okuwcylar has erkin. klasda grupa calyshmalary gurnalyar. fizika yaly sapaklar experiment yada observation agyrkyly bolyar,kitap dal. shondan sizin okayan yurtlarynyzda sheyle.bizde entek beyle dal hacan bolar o-da belli dal.turkiye-de gecdi shu sistema bir-iki yyllykda.yone hozirini gormek ucin azyndan 30 yyl gerek.shonun ucin bizem howlukmaly.in bolmanda mugallymcylyk okayanlar shu zatlara uns bermeli.