Biri bilen bir öýde ýaşamak adamy sabyrly edýär

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men goňşymyň şapbyldap iýişi barada aýdypdym. Edil häzir 5 minudyň içinde on gezek ýaly pallady(düşünýänsiňizä?). Özem her pallanynda maňa eşdilýä... nerwimi oýnap durda :D
Osursa-da eşidilýä, horlasa-da eşidilýä. Sebäbi bärinin stenalary ses saklanok tekiz. Ol çaga bolsa ses çykaryp ýatyr...
Men öz otagymda onuň pallaýyşyny eşidýändä...
Maňa sabyrly bolmagy öwredýä şu zatlar. Öňemä 5 ýyl obşejitýede ýaşadym oglanlar bilen, indem bärde...
Onuňam käbir endiklerimi halaýamaýandygyny pikir edýän, ýöne nätjek, ideal goňşy barmy?!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men şunça goňşym boldy,

Men şunça goňşym boldy, gaty kynlyk bilen razy boldum köpüsiniň endiklerine... Pikir edýän, öýlenäýseň dagy, gelniň bir içýakgynç endigi bolaýsa, ölýänçäň çydamaly bolar...
Allajan, beýle bolmasyn! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

obshitde bozik, solik,

obshitde bozik, solik, eyleki-beyleki turkler, gazaklar, gyrgyzlar, mongollar, dagystanlylar, cecenler, azeriler, ahyskalylar, tatarlar we sh.m. milletden talyplar bn bir yerde yshapdyk, elbetde, olaryn bizin sabyr, gahar, soygi, yigrenc we sh.m hasiyetlerimiz baradaky tasirleri uly bolyar. Bu dunyade hemme ynsanlar, hokmany yagdayda, oz yakynlary, dost-yarlary, mashgalasy, baylygy we sh.m. yagdaylarda synalyar, bulam shol ynsanyn osup bekemegine sebap bolyar!
Ensalla, in onat yagdayda osup bekeyandiris!
shony dilemek bn!

Senka kyn ekeni dost..Her

Senka kyn ekeni dost..Her ses gelyan bolsa Huday saklasyn...

......................buda geçer.......................

Bäriniň stenalary sesi

Bäriniň stenalary sesi tekiz saklanok, şonuň üçin apartment(kwartira) diňe garyplaryň bolýan ýeri. Gowy kwartiralar gymmat, şeýleräklerinde garyplar. Azajyk pully adamlar bir öýi kireýne tutýalar, şäheriň daşynda bolýa köplenç.
Aý garaz, ses zat duranoklaý :D

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gen zat, barde-de kop

gen zat, barde-de kop oylerin yagdayi sheyle!
TV seredyaler welin, sesini gorup, ozuni goryan yaly bolyan!

2-3 yyl ön sen yagdayyna

2-3 yyl ön sen yagdayyna menem düşdüm.Öymizin eddil yanjagy 2 yyldyzly otel bardy otelin stenasy bn men jayymyn stenasy bir,köplenç gije başga otagda yatmaly bolyadyk:):))))sebabinem aydayynmy:)):))))

......................buda geçer.......................

Stenalary tekiz diyyanow.

Stenalary tekiz diyyanow. Bolasy amerikan kinolarynda diyyanle birini depya velin stenkany dovup gechya.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

umuman, sheyle bolaymasa, ka

umuman, sheyle bolaymasa, ka binalary bar, buldozerlerem zordan yikaymasa, edil gala yaly, has takygy shato diyyaler oydyan! Ol-a ses ekeni, ylgap gelip bat bn depsenem yranman durarmyka diyyan :)