Uyrenogam dishlanogam...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir gruppa jenayatgarler goyunlary adamlara aldap pudel(itin gornushi) diyip satyan ekeni.
Sheyle "itin" bahasy 1200$ dollar yone chynnaky pudelin bahasyndan iki esse arzan bolany uchin almak isleyanler kop ekeni.

bir mashgala oyunde it dal-de goyunun yashayanyny dine stiliste gidenlerinde dushunupdirler.stilist olara itin dyrnagyny alyp bilmeyanligini aydypdyr sebabi dyrnagyn yerine toynuklar bar.
Maiko Kawakami(men-a tanamok) diyilyan bir yildyz bir telegepleshikde alyp baryjylara itinin etin yerine ot iyyanligi we uyrmek islemeyanligini shikayat edip olara itinin suratyny gorkezende alyp baryjylar derrew munun goyun duguny anlapdyrlar we aldaw sheydip achylypdyr.Barlaglaryn netijesinde yaponiyada sheyle itlerin 2000 towereginin satylandygy belli boldy.Jenyatagarler tussag edildi...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Aý men ýaly gülüp,

Aý men ýaly gülüp, kellesini ýaýkamakdan başga nätsin muňa?! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Menem duyn CNN'de gorup

Menem duyn CNN'de gorup gulup oldum, ay adam bir serederahov toynaklaryna ya-da sypatyna, ot iyip oturanam bir it bormay :))) Shu yaponlar nache akylly bolsalaram
kamahal samsyklyklary tutya oydyan :D

menin

menin pikirimche japonlar akilli dal, yone beter kop ishleyarler

:)

Bahhhhhhh.Her hili adam barey. Satan adam nadip oni ongardika, oni alan adam nadip aldika.Hayran galyandarey.

Gen galdym, yone iki netije

Gen galdym, yone iki netije cykarsan bolyar shundan.

1) Yaponlar marketingde gaty okde.
Men basga yerden esitdim afrikada lyja (buzda sypylyan zat) satypdyrlar diyip.

2) Shaherliler gujuk gormandirler.
Meselem menin ozum oy haywanlaryn gornushlerini aydip bilmeyarin. Goyunlar yashlaryna gora
toparlara bolunyar yalnyshmasam. Bilemok. Kop gormedim sebabi.
Yaponlar hem gujugin hakykysyny goren daldirler, dine TV-de yada suratini gorendirler.
Meselem mana mayminin basga bir gornushini shu gorilla diyip aldap satsalar gen galmaryn, sebabi tanamok.

ay bizem akidelin onda o

ay bizem akidelin onda o yerde yogurak hayvanlary we satalyn pylança it diyip
''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''