Tomus 2007ä myhman agzalar gatnaşmalymy?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Hawa, hökmän!
21% (9 votes)
Mapa tapawudy ýok
40% (17 votes)
Aý bilmedimdä...
16% (7 votes)
Ýok, şu wagta çenli 1 söz ýazmak agyr düşen adamy nädeli?
9% (4 votes)
Ýok, kimdigi belli däl! Onsoňam adam köp bolar
14% (6 votes)
Jemi 43 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Meniň pikirimçe, gaty

Meniň pikirimçe, gaty möhüm problemalaryň birem şu!
Men jogaplara seretdim, adam köp boljak ýaly. Bize köp adam gerekmi? Köp adam uly süri ýaly, olary kontrol etmek, bile hereket etmek kyn. Şunça wagtyň içinde kelam-agyz söz ýazman, goşulyşman gezenler programmada gerekmi?
Meniň öz pikirimçe, gerek däl! Olary biz düýbinden tanamyzok. Tanamaýan adamyňdan çekinilýä. Oturaňda dostluk atmosferasy bolsun diýýän, şoň üçin az adam bolsa belki hasam gowy! Esasy zat biri-birimizi tanaýanlygymyz!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Mana-ha kan tapavudy

Mana-ha kan tapavudy yok...shu vagt 49 adam ses berdi, kopusinin gelip biljek vagtlary ayri, Oguz-Gorkut-Alp Arslan aylarynda 3 ayri dushushyk ediler 90% ahtimallyk bilen, hersine 15-20 adam gelse beter kop hem dala...

men-a hokman gelsin diydim,

men-a hokman gelsin diydim, sebabi, myhmanlardan gatnajshjak kann bolmazmyka diyyan, 3-5 bolsa kan bir agram bolmaz, birem bu yerin jebisligini olaram gorer, reklama bolarmyka diyyan, elbetde, bir yerde uyshup onat organizasiya gurnalsa kyncylyk bolmaz, yene-de karar agzalarynky, ses berlishigin netijesi diymek isledim!
Sag bolun!

eeeyt Bayram aga

eyt Bayram aga menem size garshy.gelesi gelyan kim bolsa gelibersin.bolmanda bir birimizi tanamayan bolsalar kop kishinin ozem gelmez chekinip, gel diyip chagiraymasan.a soz yazmak zat barada bolsa plan diyemok, ozumem kan zat(aslinda hich zat) yazmamson. gelme diyip iki uch sani adam el galdiriberse Ata aga dagi yuz tutup goraymesek:)

Hawa, pikirlerinizi

Hawa, pikirlerinizi yazyberin dostlar!
Sebabi sizin pikirleriniz kop zady kesgitlar!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

2 (hawa, ylayik 2) sany

2 (hawa, ylayik 2) sany comment yazan biri "Ýok, kimdigi belli däl! Onsoňam adam köp bolar" ses beripdir.
Ol name etdigi boldygyka? mena dushunmedim.

Mana tapawudy yok, gelmek isleyan biri bolsa yok sen komment yazmadin gelme diyip biljek dal.
komment yazmayanlari getirjek bolyp ozumiz hic zat etmalin, gelmek isleyani bar bolsada gelibersin.

Sheyle eden yalnyshyar... PS

Sheyle eden yalnyshyar...
PS Men aslynda adam kop bolsa, organizasiyanyn kyn boljakdygyny gorup gorkyan. Bir yerde 15 adam bolup nahar iyip, chay ichmek we ozara gurleshmek kyn. Sohbetdeshlik kyn...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

islam

a men bolsa shu wagt kop adam yali geljek bolup gorunse-de son shu wagtki gorunishi yali kop kishi gelmaymese diyyan.sebabi her kimin agdyk ishi bardyr we belleshilen wagt golaylashiberende bagishlan men gelip biljak dal bolup bashlaysa, son belli kulli programmada edip bolmaz.a men bolsa Turkmenistana barsam gatnasharin nesip bolsa,a barip bilmesem gatnaship bilmen:)

Gelmelerini gaty erbet mena

Gelmelerini gaty erbet mena islap baramok, yone kimin gelip kimin gelmejegi belli dal, shonun uchin tapawudy yok diydim! Onsonam forumdaky diplomat yali'lary chagyryp oturmak hokman hem dalmika diyyan?! Ay myhmanlar hem gelsin, belki aralarynda tanyshlarymyz bardyr, ya bolmasa Ashgabat'a baramyzda PLAKAT(turkmenchesi yadima dushenok) yasadip her yerik asyp chykarys?! www.Tmolympiad.org'y reklama hokmunde, hemem adam yignamak uchin.... borlay galanyny hem maslahatlasharysda:)))

Hajy-el Mubarek

diplomat gelse gowy

diplomat gelse gowy bolarmyka diyyan mena.sebabi ol gezelençler bilen aramyzdaky buzlar hem erar
merw

Ay yok, shol bir

Ay yok, shol bir gelmesin, yogsa ol dushushykda sohbetdeshlik bolmaz-da dini temalarda "debate" bolar...Islese "Dini temalary sokmaryn" diyip soz bersin, onson gelaysin, sebabi ol dushushyk tanyshlyk uchin gechirilyar...Debate islese ayri vagt ve yer bellaysin, islan barar(Aslynda erbet pikir dal, mena barardym :D) !!!

Quote: Debate islese ayri

Quote:

Debate islese ayri vagt ve yer bellaysin, islan barar(Aslynda erbet pikir dal, mena barardym :D) !!!

Mergen dost sen debate isleyan bolsan turkmenhh saytina baray, shol yerde radyoda bardyr dinlesen. basym chat hem goymakci bolyarys. Bolyar men barayin dini tema gurlemekci dal yone size hosh habar eltjek. sizin hic haysiniz gelman menin yekeje ozum barjakdyryn. in dogrysy shol. men kgb-denem gorkamokdyryn. fakt gerek bolsa taryhda doly dost ozun gozlede tapay sana gerek bolsa, mana gerek dal faktlar. dinlaniniz ucin sag bol. debate gerek bolsa yenede yazip bilerin shular yali. menin diyyanlerim bir-birini goldayandyr. men yokardada aydishim yali barjak daldirin. Shu yazanlarima dushunmedik bolsaniz yada halan bolsaniz men size hosh habary okamagy maslahat beryarin!!

chemodan.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 2 telpek goyyar we yazyar: "Hahah...Man, u rock :D"

Ay sheyle-de okayana men ol

Ay sheyle-de okayana men ol "Hosh habar"-y, yone kabir yerleri sheyle bir "hosh" velin, gusul abdesti almaly bolaymayin diyip alada etdiryar :D :D

sa

sen muni "Diplomat wrote" diyip quote edaymeli ekening beydip yazanindan.diplomatin saydini okamadiklarin kellesi bulam bujar bolaymasin Atamirat uygapdir diyip:)

Ashagyndan "CHEMODAN" diyip

Ashagyndan "CHEMODAN" diyip yazilgahow:D

Hajy-el Mubarek

atamyradam jadylapdyr

atamyradam jadylapdyr oytyan.atamyrat azyrak git turkmen hh saytyna.
merw

Prikola-da dushunenokmay

Prikola-da dushunenokmay dost ?! :)

ya dushunemok yada gatyrak

ya dushunemok yada gatyrak dushunyan oytyan.
merw

Bu temany bir gunune goyun

Bu temany bir gunune goyun :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Men hem goshulyan sana, jigim :)"

Atdash, bet ekeninow, men-a

Atdash, bet ekeninow, men-a shol yerik barasym gelenok, uyshup shu tayda birine soz dushundirip bilmedik, ol yerdakiler 1 bolup nadip dushundirjek :)
bolyar-da, gubnune goyayin :)

Taze adam

Menin pikirim ce de Adam kop boldugi ca kantrol etmek kinlasar Yone almasana ma bolmaz ol hem bar

men shuny okamda turkmen hh

men shuny okamda turkmen hh dir oydayipdirin.
merw

Bizde Turkmenhh diyen

Bizde Turkmenhh diyen ulanyjy bolmala dal, ya-da men goremokmyka ?

men ondan onki postlar

men ondan onki postlar turkmen hh hakda gityani uchin,on yazan temasy hem shol hakdadyr diyjek boldum
merw

Her kim oz pikirini aytyar menem aytjak.

Her kim oz pikirini aytyar menem aytjak. Men bu saytyn taze agzasy. Elbetde gowy bolar eger tanyshmadyk adam bilen yuz yuze tanyshsan... Hem yazanda ansat her kim oz kimligini gorkezenok namede bolsa... Gelseler gowy bolar hem her gelip biljeginem oydemok...Hem adam bilen yuz yuze gurleshende hasam nahilidigini biraz tanasan bolyar... Uns bereniniz uchin sag bolun.

Yene de birzat aytmakchy bu sayty tayyarlayany ulu minnetdarlyk aytmak isleyan. Sheydip heryerdaki turkmenler tanyshyp we dost aragatnashyklar kopeler... Sagbool!!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "gafyny defip yadyanlardanmy dost senem:)"

Bizin gara gozumiz

Bizin gara gozumiz ya-da yene birzadymyz uchin tanyshjak adam gerek dal bize esenalig, Tomus'daky dushushygyn asyl maksady shu saytyn ulanyjylaryny 1 yere getirip, has yakin tanyshdyrmak ve gyzykly vagt gechirtmek...Yagny myhman agzalar bizin shuncha yazyan zadymyzy okabam, yene-de hich zat yazmayan bolsalar, onda dushushykda bizin olar bilen ya-da olaryn biz bilen name hakda gurleshjeklerini mena bilip bilemok, shol gurleshjek zatlarynyn azyragyny shu yerde-de yazip bilerdiler eger bizin gurrundeshligimiz olar uchin gyzykly bolan bolsady...Men "gelmesinler" diymedim, yone "hokman gelsinler" hem diyjek dal sebabi Bayram'in aydyaninda-da jan bar...

Bellik: Tomus2007'ini taze tanysh edinmek uchin pursat bilmek dogry dal, biz ol dushushyklary az kem tanysh bolan adamlaryn has govy tanyshmagy uchin gechirmekchi ve eger sizem ona gatnashmak isleseniz, shu yerdaki ulanyjylara ozunizi az kem tanadyn, sonra dushushuga geleninizde ozunizi natanysh adamlaryn arasynda oturan yali duymarsynyz!!

Ay Dost!!!

Ay Dost!!! Senem fidaraz ekeni...

suratlaryny goymadyk nace

suratlaryny goymadyk nace agza bar, in azyndan oglanlar bn goysalar, Mergenin acan in sonky surat blogynda bir men suratym bar, yanyna goshjak yokmy!?
Yogsam men hem ayiryan ol yerden:)
men- baryn tanayansyndyrlay :)
barsam, ynha, shulam sahypanyn copany diyersiniz goni :)

esenalig, Allanyn salamy

esenalig, Allanyn salamy sana bolsun!