Adamyn hasiyetleri

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hol gun bir dostum bilen dushunishmezlik boldy. Iki uc gunlap gurleshman gezdim. Son seredip otursam gaty yonekeyje zat eken. Icimden `shujagaz zat uchin name uchin gepleshman gezdimkam` diyyarin. Onem bir alym : Bir gaminin ichinde 9 sany gowy adam bolsa 1 sany erbet adam bolsa shol gamini batyryp bolarmy diyyar. Sonra bolsa, 9 sany gowy dalde 9 sany erbet adam bolsa 1 sany gowy adam bolsa hem gamini batyrmak bolmaz diyyar. Belkide 1 sany gowy adam 9 sany erbedi hem gowy adam eder. Edil shonun yali biz hem dash toweregimizdaki adamlary 1 sany erbet hasiyeti uchin kesip(spisokdan pozup) goyberman onun 9 sany gowy hasiyetine gora chemeleshmelimika diyyarin. Ishleyan yerimde 9 erbet hasiyetli we 1 gowy hasiyetli adamlary bilyarin, yone shony hem shol gowy hasiyetine gora we 9 sany erbet hasiyetini gorkezip bilmejek yerlerde wezipe beryarler welin hemme zat gulala-gulluk boluberyar. Adam, kashang (uly) gurlushygyn icindaki kerpich mysaly, Kerpichin gowrumine gora yer tapyp, kashang gurlusha peydaly boljak bolmaly.
Kabir adamlar bar, `Men yali adama sheyle kichi wezipe beryarler` diyip ozune gaty uly baha beryarler. Adamyn ilkinji wezipesi ozuni nol ( 0 - zero ) bilmek. Sana shu peshgeshleri (akyly, gorki, ene-atany, bayligi we sh.m) kim berdi. Allatagala bermedimi ?! Onda namane owunyan?! Eger shu peshgeshleri sana beren bolsa onda shukur edip Onun(j.j) yolunda ylgaber. Onu(j.j) razy etjek bol. Howayi dunya gurrunlerine, adamlaryn gybatlaryna, bosh gurrunlere ozuni aldatdyrma ! Bu durmushyn manysy ozuni nol (0) bilip, ol sonsuzyn(j.j) yzynda ylgamakmyka diyyarin. Bolmasa gunde onun-munyng gybatyny edip, bash manat pulyn yzynda ylgap oturiljek omure menzanok. Ya da bu durmush kabirlerining pikir edishi yali gaty manysyzmy?!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • irfan 1 telpek goyyar we yazyar: "beyle hasiyetlerin kopelmesi üçin yada in bolmanda bular yaly düşünjanin barlygyny görkezdigin üçin"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

dil bela dish gala; tyg

dil bela dish gala;
tyg yarasy biter, soz yarasy bitmez;
basha bela geler bolsa, iki barmak dilden geler.
gylyc kesmez, dil keser.

garaz, shu dilimiz sebapli, kop nasazlyklara sebap bolyarys, shona eye cykan, umumy yagdayda, edebine-de eye cykyar diyse boljak!
eger 1 adamyn 9 erbet hasiyeti we 1 onat hasiyeti bar bolsa, shol 9 hasiyetini ulanyp bilmejegi wezipe tapmak oran kyn, onam men yaly copanlar bili bilmaymese, oran ondengoruji we parasatly jogapkar gerek beyle zatlar ucin. A men yaly sada ynsanlaryn sheyle bir adamy duzedip bilmegi ucin adaty usul sheyle bolmaly:
-Pylany jan, sendaki shu gahar hasiyetini bar-a, TM-ny yza galdyryan ynsanlary dzuetmek ucin ulanmaly;
-Ketjallyk hasiyetini nebsin erbet isleglerine garshy;
-Erjelligini onat amallaryn ucin ulanmaly;

we sh.m.

yone:
-Ey, pylany, sen naskesh, nasyny tashla ya cilimini tashla!
-gaharlanyp yorme, tashla ony, sen gaharjan!
-sen name we sh.m. umuman onat tasir etmez!

birem, sheyle ynsanlara tasir etmek ucin, oz etmeyan zatlarymyzy aytmaly dal, edyanje zatlarymyzy aydyp/maslahat berip tasirli bolarys, Ebu Hanypa we bal iyyan caga mysalynda bolushy yaly!

Ay adamyn hasiyeti oran

Ay adamyn hasiyeti oran chylshyrymly, we ony dushinmek hem kyn.
Menin pikirimche, adamlar biri birini gowy hasiyetlerini kan gormeyarler, yone bashga biri bir yerde yalnyshaysa ya-da nadogry birzat edaysa onda shonda biz dine olaryn yaman taraplaryny goryaris we dine yaman taraplaryny hem yatlayarys.

Life is just so wonderful!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Ata aga'nyn yerine bereyin :))"

goldaw

bah, Zohre, jigim, beyle arassa Turkmencani nadip yazaydyn :)
Men-a soz bn telpek cykardym sana :)
hakyky telpek yok entak :)
Oran onat yazypsyn, berekella!
Kop sag bol, jigim!

Way, ata aga, Sag bol, Gaty

Way, ata aga, Sag bol, Gaty begendirdin, ay men shu erik kopirak giribersem skoro turkmendilinden bashga dil yadyma dushmer.
Wii, ay bolyada, telpeginiz bolanda berseniz bolyar :-)

Life is just so wonderful!!!

:)

Telpek bar-la, yone kabirleri mana kakdyryp yrsarayar, shonun ucin hazir bermekci dal :)
Sag bolsun, kabir agzalaram birnace telpek joshupdyr :)
Bah, kopurak sheyle zatlar yazsammykam :)
Sen-a tuweleme, hakykatdanam sheyle calt osduryan TM dilini, gutlayan!

he he he, wi mena ol

he he he, wi mena ol telpekleri Doglan Gunime podarka aldym. Ay yoklay, telkep esasy zat dal.
Howa indi skoro TM baramda arassa turkmenche geplyar yalak basym osdirmeli dilimi.

Life is just so wonderful!!!

bah

Sana bu babatda (TM-cani calt osdurmek) basharnykl dileyan, jigim!
Ensalla, Turkmencani bu yere kopurak gelip yazybersen derrewem sokersin-le, sen dayaw-a :)

ata aga natigay? :-( Life is

ata aga natigay? :-(

Life is just so wonderful!!!

hmmm

semizje öytyan:)

Does it really matter? Life

Does it really matter?

Life is just so wonderful!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "shuna ynanyanyn uchin!!!"

ouw

no never..

Ata aga, gyzlardan

Ata aga, gyzlardan gorkyanyny bilyadik velin, indi olara "sen sen" diyip sypjak bolyanmy ?? :D Ay sen bet how :))))

Zohre wrote: basym

Zohre wrote:

basym osdirmeli dilimi.

Zohre hazir bol, osdursen dilin uzyn bolaymasyn menki yaly :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gaygy etme, menin dilim

Gaygy etme, menin dilim senin dilin bilen ne sravnitsya, we senin dili yzynda yetjegini nabileyinda.

Life is just so wonderful!!!

insult'my, kompliment'mi,

insult'my, kompliment'mi, mena dushunip bilmedim :))

Schitay kak tebe hochetsya,

Schitay kak tebe hochetsya, no konechno eto byl kompliment.

Life is just so wonderful!!!

Sag ja bol, Mergen!!! Life

Sag ja bol, Mergen!!!

Life is just so wonderful!!!

ikiniz

ustume gecman hany, yeke-yekeden gelin-how, yogsam ikinizem guycli, ahyryn :)

Zohre, jigim, saligim bolsa ayt, gaty gorene menzapsin, ysharat shony diyyar!? :)

Mergen, bashga usul bilyanmi, gulagyma pyshyrdap goyber, onam synap goreyin, menin tejribam az ahyryn :)

Zohre gaty gorenokla,

Zohre gaty gorenokla, oz-ozune vasvasa berme :) Senem menden kem dalle tejriban bolmasa-da, 9 aylik vagtyn ovrenen yali :D

Oy tut uje za menya nachali

Oy tut uje za menya nachali govorit. Mergen sen telepat mi name? Cho moi mysli mojesh' chitat'?

Life is just so wonderful!!!

Yokla, yone senin

Yokla, yone senin post'laryndan gaty gormanligini dushundim...A sen name gaty gorupdinmi ?? Goysana jora, ata agadan garynja-da narazy bolanoga...

Dogry

ata agadan garynja-da narazy bolanoga

Ola dogry!!!

Life is just so wonderful!!!

ha-ha-ha, gulduryaniz-ow

ha-ha-ha, gulduryaniz-ow meni bu yashda, yuzume yigyrt baryny uyshurdiniz :))
Meni gorup gorkanlaram bar-how aramyzda :))
Bolyar-la, gaty gormedik bolsa bolyar, yogsam, gyz milleti oran nazik we shol bir sanda-da ynjyk bolyar, sahel zada oykelap gaharlanayyarlar, garynja oykelemez welin, gyzlar uytgeshik-da :)
Dil barada, Bayram, sana yetishjek barde yokmuka diyyan :)
Godek, duzly we uzyn dil we sh.m. ayratynlyklaryn bn barde tanymal sen-a :)

Godek diyman how Bayram

Godek diyman how Bayram agama, onun ozuni hem ynandyryaniz yogsa, goren yerinde "men godek" diyip yora onson :))
Duzly dil govy zat, kop yerde dadyna yetishyar...

ha-ha

onda men godek bolyan, sebabi, ol godek bolsa, men godeklerin godegidim, ol dal bolsa, onda men godek bolyan, bah, azyrak onatlashan ekenimow :)

Ýokla, gynanamok! Men

Ýokla, gynanamok! Men boýnuma alýan, özümem bilýän! Gödekligim, dilimiň uzynlygy ýene. Ony kabul etmezlik dogry däl :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Temanyň aşagynda her hili

Temanyň aşagynda her hili zat (offtopic) gürleşmek hem adamyň häsiýetlerinden.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • talyp 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Bir chuyshe ganymy gech,

Bir chuyshe ganymy gech, agam! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk