bagtlylygyn suraty

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

hany türkler''mutluluğun resmi''diyyalera tm-çede bagtlylygyn suraty bolyamy namemi?doly bilemok...
menem diyjek bolyanym egerde size bagtlylygyn suratyny tarypla diyseler name aydardynyz...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mysal

biz çagakak...ejemin gijeki smenasyna gityan wagty bolyady...ir bn sagat 9 töweregi öye gelerdi...ana şonda sagat 8-de biz köça çykar ejeme garaşardyk...uzakdan gelenini görübem ylgaşyp garşylardyk,bat bn baryp gujaklardyk...ine mana sorasalar menin jogabym...hiç wagt yadymdan çykmaz we in bagtly bolan pursatlam ejemi gujaklamdady...
hay çaga diyip üstümden güljeklere önünden aytyan o wagtlar men ya 5 yada 6 yaşymdadym..

tm

Turkmenistana uchup baryp pasport kontrol, registraciya, tamojniya hemmesinden gechip mana garashyp duranlan yanyna baryp birinji bilen ejemi gujaklamak.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

shu hekayany

shu hekayanyha bilyan...
bir patysha yurdundaky ahli suratkeshleri chagyryp bagtlylygyn suratyny chekmek barada konkurs yglan edyar.
bir giden suratkeshler her kim oz dushunishi barada yagny bagta nahili dushunyan bolsalar sheyle hem surat chekipdirler.
Patysha in sonunda suratlaryn arasynda 2 sanysyny saylapdyr.
olaryn biri:gun chykyp duran yagty dunya...
ikinjisi:garankylyk, apy-tupan...
Patysha bularynam ikinjisini saylapdyr.suratkeshler muna dushunman "o,nahili bu suratda bagtlylyk bar" diyyarler
we patysha ol suratdaky apy-tupanyn ichindaki bir bagyn ustundaki gush howurtgesini gorkezipdir.
ynha bagtlylygyn suraty:kyn gunde-de yuwa gurup onyn bn kynchylygy bagtly halda paylashmak...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • annashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ozumin

ozumun shahsy bagtlylygym bolsa hachanda inyakynlarym yanymdaka.
Sholaryn meni soymeleri we gaharlanmalary

Şol bagtlylygyn suraty. :)

Şol bagtlylygyn suraty. :)

:)

bagt

Onler hemishe diyen yaly gornup, bugunlerde bolsa hic gorunmeyan Harezmi yazypdy bagt barada, seretmeginizi maslahat beryarin!

Ozum bolsam, her 2 tarapda bagtly etjek amallary hacan gysharnyksyz yerine yetiren wagtym, asyl bagta shol wagt eye bolarmykam diyyan, elbetde, Biribar islese!