Gürleşmek

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adam gürlande sada, düşünikli dilde orta ses bilen gürlemeli, senin gepin gürrünin ya da sesin beylekilerin gulagyny desmeli dal... Adatca türkmenlerimiz sadalygy halayar... yone muna garamazdan PAŞYRDAMANY belentlik hasaplayanımızam bar.

YİGİT SADA GEREK TÜRKANA YAGŞY

diyipir atalarymyz...

Gelin owadan, arassa, mylakatly gürleşmani başaralyn!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ussat wrote: Gelin owadan,

Ussat wrote:

Gelin owadan, arassa, mylakatly gürleşmani başaralyn!

gelin

merw

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahahahaha))))"

ussat

ussat, mowzuk ucin sag bol, bu babatda tejribandir ya-da haysam bolsa bir hekaya yaly mysallar yokmuka, bolsa-ha has amatly we aydyn bolar!?
Garaz, senin diyyanlerine goshulyan welin, ya shu yerdaki sheyle yagday ya-da bashga yerlerden mysallar getiraysen!

G. Eziz agadan sadalyk barada bir topbak goshgy goymakcy:

Entek sadalykdan zyÿan çeken ÿok,
Sada bolsun ogulyňyz, gyzyňyz.
Geçsin ÿazlaryňyz hereket bilen,
Bereketli gelsin tylla güÿzüňiz