Bizin taryhymyz bir, her welayatynky ayri dal !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hol gun oglanlar dawalaship otyrlar, biri diyyar: Horezmin taryhy diysen buysancly, Ol oz abrayini goramagy basharypdyr, emma welin Mary Tekeleri Gokdepede tekelere komek etmage hem gelmandir, namartlapdyrlar diyyar. Maryly bolsa: yok! aslynda Horezm shalar dowletini guranlar Soltan Sanjaryn kundukcisi bolupdyr, Marylylara hyzmat edip gezipdir, diyip dawanyn yzy dowam edyar. Aslynda Soltan Sanjar 2-3 gezek Horezm shalar dowletini yikmaga pursady bolupdyr yone yikmandyr, Horezm shalar dowleti hem Mervi 2 gezek altyn-kumushlerini talapdyrlar. Mary Tekeleri bolsa 5-6 mun goshunyny Gokdepa ugradypdyr, Ol gercekler shol yerde shehit bolupdyr. Belki de bu sozler ol shehitlerin ruhuny ynjytyandir. Has takygy Mary we Ahal tekeleri on Balkan daglarynda yashap gecipdirler, sonra shu wagtky yerlerine gocup gelipdirler.

Menin bu yerde, asyl diyjek bolyan zadym `Taryhymyz her welayatynky dalde Biz, Turkmenlerinki, Biz Biruny, Faraby, Ibn Sina yali beyik taryhy shahsiyetlere hem eye cikjak bolup yorus(Ozbekler ozuninki diyyar, Gazaklar ozuninki diyyar),eye cikmalam sebabi olarynam hamirmayasandy turkmenin payi bar, yone biz oz taryhymyzy hem bu sizinki, bu bizinki diyip yorsek olara hem bashgalara eye cikip yormesin...`. Bu topragam, bu taryham bizinki. Her garysh topragyna janym gurban isle Kerkinin bayirligin topragy bolsun, Isle Derwezanin coli bolsun, Isle Koneurgenjin shor yeri bolsun, isle Bekdashyn(Garabogazyn) shor yeri bolsun, isle Ashgabadyn emeli cayirli topragy bolsun. Hemmesine hem janym gurban. Edil shonun yali Horezmshalaram, Seljuklaram,..., hemmesem menin atalarym. Haysinde dil yetirselerem den derejede yuregim ynjar. Shuna menzesh gurrunler akamedik(bilimli) adamlaryn arasynda bir bolmasa gowy diyip bu yere seslenayeyin diydim.

Telpekler (3 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! hut ichimi bilen yaly yazypsyn! Elin, zehinin dert gormesin!!"
  • akgül 3 telpek goyyar we yazyar: "goldayan.."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dogry aydyang.

Övrenip-de övretmäni gideniñ
ÿüzi gara diÿsem gyn görmäñ begler,
Bir türkmeni tire-taÿpa edeniñ
İçi gara diÿsem gyn görmäñ begler, (http://www.turkmenhost.com/documents/Soy/index.html)

Turkmenistany 5 velayata

Turkmenistany 5 velayata bolene'de yuzi gara diyaymelimi, olaryn oz aralarynda onushmadyk vagtlary bolyanlygyndan yola chykyp ?? Adam atadan gelyan adamlary, milletlere boleni uchin kime yuzi gara diymeli ???

Ay mena bizar boldum shu gurrunlerden, patriotizm, milletini soymek duygusyny millietchilik, nacism bilena den gorenoklar, yone name uchindir tirani govy gormegi, tireparazlyk'dan tapavutly zatdyram oydenoklar, taryhdaky her problemany tirelere yapip yatirlar...

1nji paragrafyn başy bn

1nji paragrafyn başy bn sony den gelenok...

Tirangi ya-da taypangy gowy

Tirangi ya-da taypangy gowy görmek yaman dal. Yöne öz tirangi beyleki tirelerden üstün görmek yaman. Bir agajy söymek uchin bir dinge shahasyny söymeli dal! ... __________________________________________
Yazylman yürekde sözlerim yatyr...

hhmm

Emin aga, yazgyn onat ekeni, sag bol, senem beyleki yazgy sebapli gan-da pycak bolandyrys oydenlerden oydyan, Shohrat aga entagem olardan saplanyp bilmeyane menzapdir, gynandym!

Bize shahsiyetleri dalde wakalary owrenmegi owretdiler.

Bir adamyn kicijik yalnisi ucin gaty gorup yorsen bolmaza. Bize shahsiyetleri dalde wakalary owrenmegi owretdiler. Umuman men sizden dyrnak yalijak hem gaty goremok. Netijede hemmemizem shol bir turkmendirisda(dogandyrys).

Global pikirlenmek

Oran yerlikli, sebabi diysen sol aydilyan ownuk meseler bilen mesgullanmak bizin ayagimiza zynjyr uryar... Eyyam sol meseleleri goymagin mowriti birmahal otdi?! Bir millet bir taryh... Basga zat yok... Millet hokmunde bir pikire gulluk etmesek... Maksadymyz bir bolmasa, gaty kyn!!!