Siz haysy daşary yurt dilleri bilyarsiniz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1.Türkçe
3% (2 votes)
2.Inlisçe
1% (1 vote)
3.Orsça
1% (1 vote)
1 we 2
12% (9 votes)
2 we 3
3% (2 votes)
3 we 1
3% (2 votes)
Hemmesi
77% (57 votes)
Jemi 74 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Kashga bashga diller hem bolsa

Kashga bashga diller hem bolsa.
Meselem
arap
pars
fransuz
ispan,
hytay
yali

Turkmen-da bilen dilinden yazsa,

Yenede bir zat,nacherak bilyaniz diyilip hem sorasla...

Birem sheyle anketany halayan, uzyn uzyn yazmak gerekdal yeke bir gezek tykladaymali...

Hemesindeb azajyk bolsa

Hemesindeb azajyk bolsa shona ses bererdim
saglygynyz!

+Rumyncha !!

+Rumyncha !!

+Ozbekche +Hytayca

+Ozbekche
+Hytayca
:)

-Ruschany gowy gurlap

-Ruschany gowy gurlap bilemok,yone 60-70% dushunyan.Rus dilimi gowuja edip osdurmeli.Yaman gerek dil shu.
+Ispancha owrenip bashladym.Nesip bolsa universitetde dowam etdirmekchi.
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

men-a gumdagly bolanym

men-a gumdagly bolanym üçin rusça öwrenip bilmedim..
yöne Balkanabatda rusça gürleyanler köp ahyryn?
sen bilmeyanine hayran galyp otyn.. :)

Meng yashayan kwartalymda

Meng yashayan kwartalymda birje orsam yokdy.Mekdepde uch sany ors bardy.Olam uch sany mugallymdy.Song turk mekdepde-de ors okuwchym yokdy welin,iki sany klasdashymyng ene dili ruschady.Kabir turkmenlerem ruscha gurleyadiler.Ay olaram song turkmenche owrenensonglar turkmenche gurlap bashladylar.Garaz,sheydip kanbir gowy owrenip bilman galdym.:D
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Sen hachan

Sen hachan guratdyn turk mekdebi. shumahal nirede okayan?

Ol yokardaky poll dinge

Ol yokardaky poll dinge turkmenlere niyetlenipdir.Sebabi bashga millet bolubam turkmenche gurlabilyan agzamyz bar bolup biler.
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

forum sahypalary

mundan ön köp forum sahyplaryna girmandim. yöne bu türkmen forum sahypalry göwnümden turdy. tayyarlayanlar berekella diyesim gelyar. üstünlükler hemranyz bolsun !

goşmaça..sahypada gezmek kyn. kaşke sahypan içinin yerleşimini has gowy edip bilseniz

hosh geldin!

Salam ombudsman, sahypamyza hosh geldin!

Men hem kabir beyleki sahypalara girip gordum, yone, shundan ansat sahypa kan yogam, azajyk icine girip jyklap gor, dushunip bilmesen soray, Private Message bilen!
atlaryn ustune bassan bolany, shol yerde shol ayratynlyk bardyr!
Bashda men hem sheydip owrendim!
Bir onat agzamyz mana komek etdi, ony hemmamiz onat tanayas! Jigime sag bolsun aydyaryn!

köp sagbol

jyklap gördüm...azajyk öwrendim...

sahypany goldayaryn, goldamak isleyarin..

bay-ba

ay, belli-le, derrewjik taze blog we birnace post ibershindenem gornup dur, yaman calt-how sen :)
Hazir online agza yok, ya-da ikimiz, azajyk garashsan Amerikaly TM agzalarymyz yirtyk haltadan dokulyan yaly bu yere gelip bashlarlar:) Aslynda, kopusi gelibem gitdi, yany Singapurdan admin hem bardy, olam okuwyna gitdi oydyan uni. sagat tapawudy TC-den 5 sagat onde baryar. Sen 01:37-da cenli uklaman nadip otyrsyn, internet kafeler yapylmadymy :) Istanbulda uzynly gije acyk internet kafeler bar oydyan, ya Taksim towereklerindemn :)

tuweleme 3 dil bilyan kan

tuweleme 3 dil bilyan kan ekenow. Turkmensitanyn 3 dil bilme syyasaty yerine duşdi diyse boljak onda...

Shul saytin aktiv ulanyjy

Shul saytin aktiv ulanyjysy bolanym bari Orscha gurleyshim uytgap bashlapdyr, ovnan Moskva'dan biri jan edeninde oz gurleyshime ozum gulup samsyk boldum :))
Bashda barde yazjak vagtym kabir sozlerin turkmenchesini yadima saljak bolup samsyk bolyadim, kopusinin orschasi yadima dushyadi 1-nji bolup, yone indi her sozun Turkmenchesi gelyar 1-nji bilen kellame, kamahal hem Rumyncha...

Görýäňmi nähili täsiri

Görýäňmi nähili täsiri güýçli saýt! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Haha...On bilemokdymda

Haha...On bilemokdymda :))
p.s. Yone mana orscha gerek, TM'de kop ors tanyshym bara, olar menin ustumden gulerler "Uytgapsin" diyip...Anyway, menem olaryn Turkmenche gurleyishlerinin ustunden gulerinda :D

Menem türkçam üytgap

Menem türkçam üytgap baryar:D Kawagt türkmençe garyan gepleşemde.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

men Rusca has onat

men Rusca has onat dushunyan, yone geplap bilemok, Inlisca bolsa kynyrak dushunyan, has onat gepleyan, namedenka?!

Siz-de sheyle yagday bolyarmy?!

Men-a cagakam obada onat rus dili sapagy gecmesegem, goren rusca kinolarymyzdan, yagny, dinleme babatda tejribedenmika diyyan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

dil bilmek birhilirak oza...

ynha men bilyan 5 -6 dili yone hemişe ulanyp durmasan ,praktika edip durmasan poslaya,yadyndan çykyar...

poslatmalyn ,hemişe ulanalyn!!

gel ne olursan ol yine gel...

Aziz, jigim, shu golyny bir

Aziz, jigim, shu golyny bir Turkmen dilinde yazyp goyaymaly ekenin-a:)
UK-da bolamson, indi has onat dushunip bashladym yerli ilatyn geplerine, yogsam, ilki gelen batlarym agzymy oweldip, shunca dinlesemem kan bir dushunip baramokdym:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

turk mekdebing ogredyan

turk mekdebing ogredyan dillerini bilyan hazirlikche yone yendem bir dil ogrenesim gelyar.

1. turkce2. orsca3.

1. turkce
2. orsca
3. inlische
4. gyrgyzcha

Derejelerine gora gowydan erbede..:)

Yone yokarda hemmesi diyip ses berdim..

agamjypdyrjak bolma gyrgyzja

agamjypdyrjak bolma gyrgyzja bilyanizi????

mana name gyrgyzja jogap berip bilenzok..

......................buda geçer.......................

rus, fransuz, inlis :)

rus, fransuz, inlis :) Chynar K.

Aý tüweleme! Onsoň nä

Aý tüweleme! Onsoň nä dereje bilýäň bu dilleri?
Aý sen, görüp otursam, Magtymguly uniwesitediň ýyldyzy öýdýän. Ýöne sanan dilleriň gowy derejede bilmeýän bolsaň, onda azajyk kiçiräk ýyldyz :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

rusca dusnikli zat

rusca dusnikli zat cagalykdan ikinji dilim.
fransuz dilin 9 yyl owrendim yone isde praktika az etdim.
inlis dilini 6 yyl mekdepde son 2 isde indem 2 yyl bari MTDU-da
MTDU-da yyldyza dal. yone
yyldyzlarymyz kan yone telewizory acyp gorseniz! :)
Chynar K.

Kändirle, men şu

Kändirle, men şu Magtymgula aýlanyp, öňki professorymyzy göräýjekdim. Sapak berýän bolsa, sapagyna gidip göräýjekdim tomusda. Bolmady :(
Gyzyklanýan Magtymgulynyň okuwçylary bilen. Hemmesini bir çukura gömmek ýalňyşdyr, şonuň üçin gyzyklanýan, bolmasa içinde gaty ejizlerem köpmüşin
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

ejizmi?Bayram aga düşünmedim name diyjek boldunka?

gel ne olursan ol yine gel...

"Tupoyrak" sozunin

"Tupoyrak" sozunin mylayimrak haly :))

1. Turkmence 2. Rusca 3.

1. Turkmence
2. Rusca
3. Turkce
4. Inlisce

Univerda 3-4-nji kurslarda saylap alynyan sapaklarym bar sholarda Ispanca we Nemesce(Deutch) owrenmekchi.. Sonky dowurde dil owrenmage isleg dorap bashlady, sebabini bilemok..

Turkche ve orscha bilyan

Turkche ve orscha bilyan Turkmenler Azerbayjanlara 100%
bolmasa-da 90% diyen yali dushunyar, bu bolsa kop adamyn
inlischa dushunishinden has yokarda, onson shu dili hem
yokardaky spisoga 1 dashary yurt dili diyip goshsan bolyami ??

Menin pikirimche ha ozbekche, azerbayjancha, turkmenche, yali dilleri 2 ayin ichinde ovrense bolyar eger haysam bolsa birini bilyan bolsan, gramatikasy gaty menzesh, sozleri hem
ugurdash yone uytgeshik aksent bilen aydilyar, ona-da 2 ayda
ovrenishse bolar ichlerinde yashasan.

Senin owrenmek diyyanin

Senin owrenmek diyyanin garshyndaky bilen ushunshmegi onarmakmyka diyyan.. Yone dil owrenmek o dal-a. Bir dili owrendim diymek uchin in azyndan shol dilde hic grammar, vocabulary, etc problema chekman yazip bilmek.. shu yere hazir men inlisce yazan academic essayimi goyjak. Shony men 1-2 gunun ichinde yazdym, yone yene-de inliscani bilyan diyip biljek dal. Medeniyetin icinde yashamasan dil owrenmek gaty kyn..