Okan in gülkünç anekdotum

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Içinde Isa pygamberin üstünden gülünya diylip seretman birazajyk obyektiw oylanyn. (In azyndan şu gezek:))

WILSON ÇÜYLERI
Wilson diyen çüy fabriginin eyesi Wilson T. çüylerini has hem köp satmak üçin reklama tayyarlatmaga karar beryar. In gowy reklama (mahabat)çyny çagyryp ona reklama tayyarla diyyar. Ol hem 1 hepdeden tayyar bolar diyyar. Bir hepdeden elinde kaseta bn gelyar we reklama başlayar. Eramyzyn başy Rimli bir esger Isany haça çüylap dur. Ol kamera seredyar we 'Wilson çüyleri hemme zady galdyryar, tutyar' diyip işine dowam edyar. Muny görüp Wilson : 'Sen daliredinmi? Bu reklamany tv-de hatda görkezmezler hem diyyar we tazesini getir diyyar. Ol yene bir hepdeden getirilen reklama seredyarler. Bu gezek asylan Isanyn yanynda bir esger kamera seredyar we 'Wilson çüyleri hemme zady galdyryar, tutyar' diyyar. Muny görüp gaharlanan Wilson reklamaça içinde Isanyn asylşy bolmayan zat yokmy şony getir diyip gygyryar. Bir hepdeden reklamaçy elinde kasetasy bilen gelyar we oturyup reklamany synlamaga başlayarlar.
Egin eşigi sal sal, üsti başy garagan, saçlary uzyn biri gaçyp baryar yzyndada Rimli esgerler. Esgerlerin biri kameranyn önüne gelende 'Wah Wilson çüylerini ulanmalydyk' diyyar.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ökde reklamaçy ekeni :)

Ökde reklamaçy ekeni :)

hmm

shu post on hem 1 yerlerde barmyday, ya menin gownumemi, yone oran gulkunc eken, sag bol, Devranus!

Hmm, men muni on okadim,

Hmm, men muni on okadim, onki yazilan yazgi.
Kan uns cekmedi welin Devranus adyny uytgetdi "Okan in gülkünç anekdotum" diyip.
Ine netijesini hem goryaris. Eyyam 2-nji kommendi yazyan men, belki eyyam telpek hem berendirler.

Farabi wrote:

Ökde reklamaçy ekeni :)

2 Devranus: Ökde reklamaçy ekenin :)

atdash, dowam edyarmi :)

Atamyrat wrote:

Hmm, men muni on okadim, onki yazilan yazgi.
Kan uns cekmedi welin Devranus adyny uytgetdi "Okan in gülkünç anekdotum" diyip.
Ine netijesini hem goryaris. Eyyam 2-nji kommendi yazyan men, belki eyyam telpek hem berendirler.

Farabi wrote:

Ökde reklamaçy ekeni :)

2 Devranus: Ökde reklamaçy ekenin :)

PS: Birem Gadyr agada kan shu sawlik, yagnyi=y :)
hatda, Gati gowy yazipsin! Berekella!