Chynar'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Erbetje mysal!

Totanleyin tapan we gaty gyzykly goren bir suratymy sizede gorkezmegi makul bildim. sizin bu mysalyn islenilsi barada pikiriniz nahili?

futbolyn taryhyndan

su blogy kabirlerin dykgatyna yazdym :)

Taleynama ynanmalymy?

Kabir adamlar durmusynda bolup gecyan zatlary hazirki zaman taleynamalaryna gora yzarlajak bolyarlar. Gundelik bolyan, bolan gowy we erbet zatlary taleynamalardan (goroskoplardan) okajak bolyarlar. Goroskoplar, fiziognomika, hiromantya, grafologiya yaly ykrar edilen we owrenilyan ylymlar bar Bularyn her biri hem oz gezeginde sol ylmy her durli edip, dogrulygyny subut etyar. Yone menin pikirimce bular kan bir ahmiyetli zat dal. Bu dine psihologiya yagny-adam taleynamasyny okayar we gowy zat yazylan bolsa sona gora hereket etyar.

Syndicate content