monte_kristo'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Online GURHAN Dinlemek

Salam gadyrly agzalar;

Online Gurhan dinlemek uchin bir sayt tapdym.

Subtitle, okayanlar, dil üytgedip bolyar. Hem dinlap hem okap bolyar.

Men ishe irden gelemde ilki bilen YUSUF süresini dinleyan. 12-nji süredir ;-)

Dinlan lezzet alyn: www_listen2quran_com

Suratdaky name? (bilene 5 telpek)

Salam gadyrly agzalar.

TAZE SORAGa geçmek üçin basyn > > >

Kolejdekak bizden uly klaslaryn biri stengazetasyna bir surat asypdy, "Bu suratda name bar?" diyip. "Suratdaky zady aydana gowja pul beriljekdir!" diyip yazylypdy. Hiçkim namedigini bilmedi. Jogaby yazylanda bolsa herkim gülüp öldi. Pul berere adam galmady kororche :-)

Ine size sorag: Suratdaky zat name?

Bilene 5 telpek :-)

Önki suratyn linki: http://img139.imageshack.us/img139/1622/sasasaps0.gif

Aşgabatda Uruş !!!

Salam agzalar.

Düyn sms geldi, Aşgabatda uruş turdy, Hitrowkada.

Specnaz zawody basyp alan terroristler bilen uruşyarmyş.

Köçeler yapylypmyş, adamlar ölüpmiş.

ANYK BILYAN BARMY

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

"Diplomat"a Sorag ???

Sorag: YSLAM DINININ KEMÇILIGI NAME?

Hormatly DIPLOMAT;

Sen barde bize hristianlyk barada yazyan, Injilden ayatlar goyyan, bir zatlar öwretjek bolup der dökyan, minnetdar.

YÖNE sen bilmeli bir zadyn bar, hakyky Musulman adam hiçhaçan Hristian (yada başga) dinini kabul etmeyar!

SEBABI:

1- Musulmanlar edil Hristian we Iudeylerin ynanyan Hudayyna ynanyarlar;

2- Musulmanlar Hristian we Iudeylerin kabul edyan Pygamberlerine (Adam, Ibrahim, Yusup, Süleyman, Dawut, Musa, Isa ...) ynanyar we bularyn barysyny dogrulayan Muhammet Pygambere ynanyarlar;

3- Musulmanlar Töwrat we Injilde buyrulan ahlaky kada kanunlaryn barysyny berjay edyar.

Konferenciya & Seminar

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

Prikol :-) Lakamlar

Salam gadyrly agzalar.

Youtube saytynda Döwranyn Başdan Geçirenleri filminden bir videomontaj görüpdim. Üç awçyn öz aralaryndaky gepleşigini üytgedipdirler. Yaman prikoldy.

Şo montajyn in prikol yeride obada yaşayanlaryn lakamlaryny sanap beryar: (tochno yadymda dal) Ataşpagat, Amanpissalet, Durdymoped yaly :-)

Lakam dakmak dinimize göra erbet zat, emma milletlerin kulturalaryna seredende hemme milletlerde lakam bar. Hatda indeylerin atlary lakam yaly: Yatan Öküz, Gyşyk Nayza...

Hakyky* Studentin Sypatlary

Salam gadyrly agzalar!

Hudaya şükür hemmamiz (köpümiz) student, yagny talyp.

Talyplaryn yaşayşy (edil tasin haywanlanky yaly) yaman "birhili" bolyar.

Kabir studentler(in kakasy) bay bolyar, kabirleri garyp.
Kabirleri işlemeli bolyar, kabirleri keypçilik edyar.
Kabiri bezdelnik, tuniyadec, yalta, ... bolyar.
Kabiri filosof yada romantik yaly, agajyn üstünde yada suwyn gyrasynda oturyp oylanyar.

Umuman herhili student bar bu dünyade.

Siz özüniz haysy studentlardan?

Türkmen-Türk Mekdeplerinin Hazirki Yagdayy

Salam gadyrly agzalar.

Türkmen-türk mekdeplerinin beryan ylym-edep-terbiye derejesinin nenen beyikdigini hemme kişi bilyar. Men özüm türkmen-türk mekdebinde okap adam boldum. Şuwagt yatlap oturyan welin, durmuşymyn in gowy yyllaryndan 5-i türkmen-türk mekdebinde okap, yaşap, umuman jyrtlap yören yylarym eken.

Türkmen-türk mekdebini dynanson universitede yerleşip daşary yurtda okap başladym. Yylda 1 geze(ji)k Türkmenistana gidp gelyan. Her gidişimde okan türkmen-türk mekdebine de gidyan, hal-yagdayyny öwrenyan.

Outlandish

Outlandish saz toparynyn aydymlaryny yaman erbet edip :-) halayan.

Siz bilen bu blogda Outlandish toparynyn aydymlaryny paylashalyn.

Dinlan Lezzet Alyn!!!

;-)

CALLING YOU >>>

Syndicate content