monte_kristo'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sungaty gadagan etmek dogrymy?

Düyn Türkmenistandan taze bir habar aldym. Birnaçe aydym-saz sungatçysynyn aydym aytmagy gadagan edilipdir diyip eşitdim.

Olaryn taze albom çykarmagy, toylara gidip aydym aytmagy, Aşabadyn çaklerine girmegi gadagan edilipdir.

Niyazow döwründe hem şeyle zatlar boldy. Ençeme sungatçymyz daşary yurda gaçdy, sebabi sungatyn şo döwürde ahmiyeti yokdy.

Sungat diyilyan zat halkyn ruhunyn ahmiyetli agzasydyr. Sungaty gadagan etmek, halkyn ruhundaky şol bölegi goparmak yaly erbet zatdyr.

Tapsana.com | Gözleg sahypasy açyldy!

Türkmen saýtlarynda gözleg üçin täze sahypa açyldy - Tapsana.com

Köne Kommunistlerin Altyn Nesli

Salam gadyrly agzalar.

Bu blogda döwletimizi 70 yyllap dolandyran we 1991-den son yitirim bolan kommunistler we olaryn dowamy hakda yazmakçy. Bilşiniz yaly kommunizmin bize öwreden yekeje zady bar: hemmamiz dendirs, dine başdakylar bizden beyikdir.

1991-nji yylda Türkmenistan döwletimiz garaşsyz bolanda syysatçy kadrlaryn barysy köne kommunizm sistemasyndaky adamlardy. Döwletin garaşsyz bolmagy bilen kommunistlerem demokrat (bolmaly) boldular. Kommunizmyn totalitar anly adamlary döwletimizi dolandyrmaga dowam etdiler...

Amerikan Uniwersitetinde Okamak Bolanok!!!

Salam gadyrly agzalar.

Bu tomus, Türkmenistana baran bar okuwçylar Milli Bilim Institudynda talyplyk şahadatnamalaryna pechat urduryp, woenkomatdan kepilnama alyp, migracionna tabşyrmalydylar. Bu zady, "Hökümet talyplaryn nirede okayandygyny bilmek isleyar", diyip anlasan bolar, yöne kabir uniwersitetlerde okayan talyplaryn daşary yurda çykmagy gadagan edildi.

Türkmenistanda "BOLANOK!" kanuny we bespredel

Salam gadyrly agzalar,

Bu mowzukda Türkmenistanyn in tasin kanunlaryndan biri, "BOLANOK!" kanuny hakda aydyp bermekçi. Bilşiniz yaly Türkmenistan döwletimiz güllap ösyar, özgeryar, bayayar, bla bla bla. Medeni, hukuky, sportif, ylmy taydan uly adimler adilyar. Bularyn hemmesine degişli bolsa bir kanun bar - "BOLANOK!" Bu kanun nama esaslanyp çykan, kim tarapyn çykarylan, haçan düzülen, kime garşy düzülen, ... yaly soraglary soramagam BOLANOK!

General Skobelev hakda film

"Rossiya" telekanalynyn General Skobelew hakda çeken filmi:


Nemkrut'dan Rap Ylahy - Hz. Muhammet

Türkmenlerin ilkinji rap ylahysyny Nemkrut çykardy.

Aydymyn ady "Hz. Muhammet (saw)", dinlalin, lezzet alalyn ;-)

Ine link: Nemkrut - Hz.Muhammet (S.A.W)

Respect Nemkrut!!!

3-nji Jahan Urşy Başlady

Franciyada yaşayan Etyen Kasse adyndaky yazyjyn bir kitabyny tapdym, ady "Третья мировая психотронная война". Gaty gyzykly bir kitap eken. Hemmamiz orsça bilyandirs, ine barde gysgaça kitabyn temasy hakynda maglumat:

Öylenmek (Maşgala Durmuşy) Barada

Salam gadyrly agzalar, jigitler, gyzlar, yaş-juwanlar!

Adam Ata bilen Howene döredilmankade, bu dünyade plus (+) bilen minus (-) birbirini çekyardi. Belli bir yaşa yetenson adamzadynam naturasynda bolan bu çekiş (gravitation) gyzlar bilen oglanlara tasir edyar.

Bu tasiri haram yollar bilen netijelendirmek isleyanlarin boluşy yaly, muny halal yol bilen, yagny öylenip taçlendiryan adamlar has kan, Hudaya şükür.

Online hyzmatlar !

Salam agzalar!

Internette online (international) aydym dinlemek uchin herhili sayt bar.

Bulardan birini maslahat bereyin, dinlan lezzet alyn: www-jango-com

[Adyny yatda tutmak üçin "tango" sözüni yatlan...]

Islan artistinizin adyny yazyp online radio stanciya döredip bolyar.

Radio stanciyada dine şo artistin adymlary dal-de, şon stilinde aydym aytyanlaryn hem aydymlaryny dinlap bolyar.

Syndicate content