Mylayym'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kawagtlar nejis bolmaklyk gerekmi?

kawagtlar durmushda nejis bolmaklyk gerekmika, ya hemme zada ay borlay diyip gecip gidibermelimi,

gyz jan etmelimi ya oglan?

shu wagt barde 5-6 sany gyzlar bolup jdeleship durys, yna sheyle waka boldy diyeli, bir oglan bilen bir gyz int usti bilen ya-da telefonyn usti bilen tanyshyalar, ya-da guda bolmaga gelinip, we 3-4 aylap gurleshyaler, yone bir birlerini gorenoklar, bir gunem bular dushushyk bellap dushushyalar, indi shu yerde dushushykdan son oglan birinji int yazmalymy ya-da jan etmelimi ya gyz?

ISLAM doglan gunun bilen!

yna bu gunem Yslamyn 21 yyl mundan owal dunya inen gunu:) jigimjan doglan gunun gutly bolsun, dushumli yyl bolsun, ustunlik yaranyn bolsun,
Bar eden arzuwlaryna yet, watanmyzyn buysanyan oglanlaryndan bol, enan - atan elmyda sana buysanyp gezsinler, senem oz soyen gyzyn bilen durmush gurup bagtly bol!
YASHYN UZYN BOLSUN!

emaildaki hatlary saklamalymy?

salammalikim Millet! hemmeniz yene bu name samrayarka diyip okajak bolyansynyz:) bidereklay sorajak zadym, men owal emailimdaki hatlaryn birinem udalit edemokdym, indi welin gun gunden hacer kopelyar, barlanyp dur poctalar, name maslahat udalit etmelimi ya durybersin, birhili kawagtlar dokazat etmage gowy bolyardy, yna ozin sheyle diyip yazdyn diyip, ya yanynda bloknot goterman shol kabir hatlary acyp goraymeli bolyardy, indi welin kynlashyar

Gyz ejesine, ogul kakasyna menzarmi?

salamchik Millet! shu sorag birhili sonky wagt pikirlendirdi meni:( yna aydylyar Ejesini gorde gyzyny al diyip, ya-da ata kesbi ogula halal diyip, yone indi kawagt goryan welin ejeleri nahili gul yalyjak bolup yashap yor yone gyzlary hic kime bildirman nahili ishleri edip yorler, ya bolmasa kakasy il ogrysy bolup, oglynyn nahili gul yaly bolup ishlap yoreni goryarin, ya-da edil shunyn yaly yagdaylary oglanda-da gorup bolyar gyzda-da
siz name diyyaniz eger ejesi ya kakasy erbet bolsa hokman sholarynam cagasy hem erbet bolyandyr oytyanizmi?

Senin Soyeninemi ya-da seni soyene

Salawmalikim Millet!
sonky wagtlar shu pikir kellamin tarakanlaryny yatyrmaga goyanok,
bilshimiz yaly ikitaraplayyn soygi kawagt az bolyar, "ya ha bizin soyenlerimiz bizi soyyenok, bizi soyyenleri bolsa biz soyemizok" diyilen soz hem bar
indi shu yerde eger durmush gurjak bolsan sen ozini soymeyan, yone ozin soyyan adamyn bilen durmush gursan birhili ozune gowni yetyanlik duygusy bolup "ay ozumi soydirerin durmush guranymdan son" diyip pikir bolyar,

name ucin beyle?

Duyn gyzlardan biri bilen gurleship otyrys welin, sheyle gurunlik gitdi sony bilen. Joramyn soyushyan oglany, ol joram bilen soysuhip yor, arada welin gyz jigisine biri soz aydyany eshidip, gyz jigisine azar beryarimishin. name ucin oglanlar ozleri bir gyz bilen soyushyarler, a gyz jigileri ya doganlary soysuhseler welin halanoklar, a name oz soyushyan gyzlarynyn doganlary yokmy? ya ozi soysuhip gelin alsa bolyar welin , agyz jigisi bolsa soyuship gitmek bolanokmy.ya dine ozi sheyle soyup bilyar bashgalary bolsa hic hili soyup bilenok diyip pikir edyalermi,

Haysy ishde ishlesen gowy bolar

shu sorag birhili sonky dowur gyzyklandyryar
yany poll etdima ola cykmady (poll etsen kop kishinin mneniyasyny bilip bolyar olar dineje bassalar bolyar, kan yazaslary gelmeyanlerin)
1.Dowlet edrasynda
2.Firmada (hususy karhana, dashary yurt firmasy)
3.Byujetde (aylygyn dineje oklad)
4.Hojalyk hasaplashygy (( hoz rascet), ayda nace is etsen shona gora aylyk)
indi hemmesinin + - bar
Dowlet edrasynda
+pensiya cykanda biraz peydasy degyar, onsonam garantiyasy kop yaly gorunyar,
- aylygy azyrak firmalarynka garanda,
Firmada

Oglany nadip tanamaly?

shu sorag kopden bari birhili aladalandyryar, eger-de oglanlar gyzy tanajak bolsa srazuw sorap bilyarler bashgalardan shol gyz nahilay diyip:) ya bolmasa adresini alyp kocelerindenem gecip nirede yashayandyklarynam , nahili mashgalasynyn bardygynam calt bilip bilyarler, agyzlar nadip oglany tanamaly:( aydan sozlerindena tanap bolanok, ya birinden sorasanam onam gen gorulip bashlanyar, kawagta gyzlar daze bilibem bilenoklar shol oglan oylenenmi ya oylenmediginem, ya agzynyn arassamy ya hapadygyny, sebabi gije olar bilen kafelere gidip oturyp duranoklar,............

myhmanchylyk

Bayak biri geldi, onunde hemme zatlary goydum, nahar iydi, sherap ichdi, keypini kokledi, in sonynda guldide gitdi
bir aydan yene geldi, yene onkisi yaly hemme zatdan iyjekdi, serap suzjekdi, keypini koklejekdi, yone men onyn yzyna it salyp kowdum, bu gezeki bolsa menin ustumden pesrishdeler guldiler.
dogrymy aytsan acyk gapydan myhman geler diyyalerem welin arasynda yurege dushyan yerem bolyar, esasanam shunyn yaly edip gitseler, oyunde iyip ichip, agzyndanam bir gep acsalar, sonam yene gelende edil onki yaly hyzmat edesin gelenok,

Syndicate content