GaraDag'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

hasaby bil-Telpek al.

Yany chep elimdaki telefonda sms okap,sag elim bilenem kola ichip durkam kellame gowy(umyt edyan) pikir geldi.
Islam sag gyradaky pollda sahypany osdurmek barada gowy pikirler aydypdy.Sholaryn arasyndada saytda oyun goymak bar.Yone men ozum oyuny kan bir goldamok,sebabi tmolymmpiady eyyam forum bolmakdan chykarar,her kim oyun oynasa kim komment yazar?

Haywanlar

Harpdyr shekiller bilen chyzylyan suratlar seriyasynyn dowamy.Yakynda shuna menzesh Guller bloguny hem achypdym,indi bolsa Haywanlar.

?????????????¶?¶¶?¶¶
?????????¶¶¶¶??????¶¶¶¶¶¶
???????¶¶????????????????¶¶
?????¶¶????????¶¶??????????¶¶
???¶¶????????????????????????¶¶
??¶¶??????????????????????????¶¶
??¶???????????????????????????¶?¶
?¶????????????????¶?????????????¶
?¶?????????????¶¶¶¶??????????????¶
?¶????????????¶¶?¶???????????¶???¶

Guller

Ichinizde myspace'de yada hi5-de agza bolanlarynyz bardyr,yada birinie elektronnyi soygi haty yazjak bolyan bardyr...ay garaz gerek bolup biler.Guller:

_____***__*_**** ___________
____________**__**_____* __________
___________***_*__*_____* _________
__________****_____**___****** ____
_________*****______**_*______** __
________*****_______**________*_**
________*****_______*_______* _____
________******_____*_______* ______
_________******____*______* _______
__________********_______* ________
__***_________*******_** __________
*******__________** _______________

Yzyny dowam et-3

bir gün aç garynja yere birzatlar çyzyp otyrka,elindaki çöp döwülya hay ..diyip söwünip çöpüni zynyada yere çyzan zadyna tüykürya we agşama çenli selpap yadap yatyar.Gije sagat 00:00 bolanda garynjan çyzan zadynda tüsseler çykyp başlayar.oýanyp görse tüsse onuň çyzan zadyndan däl-de tomzakdan çykýamyş. onuň başujunda tomzak tirýek tüsseledip otyrmyş.Garynja bat bilen bir urya welin tomazak neresse yere sinip gidyar. Garynja oz icinden seyle samrap baslayar: Blin senden basyldym halys..

Harby monopoliya:Yasalan proyektler

-Ta!Ta!Ta!Ta!...Oldun!-yadynyza dushyarmi?Megerem hemmamimizin chagalykda oynan oyunlarymyzyn arasynda in halayany "atyshyk,atyshyk" yada "atyshmashak" bolsa gerek.Name uchin shu sheyle?Ganymyzda bar bolaymasa.Segada "Mortal Combat",sonyde "Tekken3" PC-de urush strategiyalary in kop oynalyan oyunlaryn arasynda.Urush.100-lerche yillap dunyade dynmany urush.Gechen asyryn dowamynda 2 jahan urshy bolup gechdi we bu yagday hali shindi uytgejege menzanok.Her name bolsada adamlar uchin esasanam erkekler uchin harby tazelikler gyzykly edil atyshyk,atys

Yupek

Arada bir gyz bilen tanyshypdym.Aslynda ondenem tanyshdym,yone beyle yakyn daldi oyd...garaz bu taylary mohum dal.Ol gyz HTTU-de talyp.Tekstil fakultedinde okayan ekeni.Menem ondan sho bada onden bari kellami agyrdyan zatlary soradym.Men bir zada dushunemokdum.Adamlar nadip sapakdan mata yasayarlar?Men muny simden setka yasamaga menzedyan,yone parametrler has kichi.Shu wagtky osen tehnologiya bilen,men muna gen galjak dal,yone mata eyyam 3-4 mun yildan bari bar.Shol dowurler adamlar nadip muny basharypdyrlar?Nadip shon yalak mehanizm duzupdirler we shol mehanizm name?Shu soraglary men shol gyz

Gyzykly suratlar1:asman

Men uytgeshik we gyzykly suratlary yignamagy halayan,esasanam tebigatyn chekilen suratlaryny.Tebigat has owadan,seretmane goze yakymly gelyar.Shu taydada "surat bloglarynyn" seriyasyny bashlatmakchy. Birinji mowzugumuz asman.Klimatyn uytgemegi bilen gushlar name etjegini bilenoklar.Bizden sorayarlar oydyan...

Agzlarymyzyn duzen goshgulary

el_mariachi.

Neskafedemä üçi bir arada,
Bar arzuwym birini görmek barada ,
İň bolmanda, bir sagatjyk gepleşip ,
Müň metr yöremek , el tutuşmak arada.

Diňlän bolup, gözlerine garamak ,
Gülen wagty, dişlerini sanamak,
Uzyn-uzyn , uzyn saçlaryny darap,
Bir salym soň, ellerimi ýaglamak .

Aýagna basmak , problema çykarmak,
Zamansyz ýylgyrmak , gereksiz gülmek,
Hamana biljek bolup, soraglar sorap,
Manysyz jogaplarna haýranlar galmak.

Kä ”cool” görünjek bolup, az gürlemek,
Käte, özboluşly dim-dik yöremek,

Name bolyaray?!

Kompyuterin bashynda bir zatlara yazyp otyrkam sagymdan yanyma bir dayow 30 yashlarynda biri geldi.yuzuni tanamokdum,yone ichimden dayimdygyny bilyadim."Mekan sana name bolyar?"-diydi.Gozlerimi ona galdyryp "Yok,hich zat bolanok"-diyjekdim welin chep gozum achylmady:( Monitora seredyan achylyar,ona seretjek bolyan achylanok.Chep elim bilen gozumi achjak bolyan,gabaklarymy bar guyjunden achjak bolyan,chep gozumun gabaklaryna gurshun guyulan yaly.Monitora seretsemem achylanok indem."Garash yuzumi yuwup geleyin,chep gozum achylanok yogsa"-diydimde dashary ygladym.Yuzumi sowuk suwa gowy edip yuwdu

Meydancha

Salam hormatly agzalar we myhmanlar.Sonky 1-2-3 gunlukde durli sebaplerden tmolympiadyn gyzygy gachdy.Sonky yazgylaryn kopusinde oyke we kine duyulyar.Gynandyran zat,bir blogda jedelleshyanler beyleki blogdada jedellerine dowam edyarler.A blogdaky gaharynyn tasirine B blogda yazyarlar we B blogda aytmadyk zadyny C blogda aydyar...name bolsada indi hemme aydyljak zatlar aydyldy we gutardy.Ynamym shundan son shol gaharynyzy getiren zatlary yatlamarsynyz we hemme zat yerli-yerine geler.

Syndicate content