Negro_daýy'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Uniwersitetde okamak kyn ekenii-i...:'(

- Alýo!
- A-alýo! Alýo pe-peregoworny?!
- A gyz, a gyz! Eşidilenok!
- Alýo, ejee!
- A, e, kakaň how durak! Alýo!
- Kaka!
- Eşidilýärmi?
- Aýýýý...
- Aý, bu nä... Näme boldy?
- Waý, daşary ýurtda okamak kyn ekenii...:(
- Dagy näme, ejeň öýi bardyr öýdýäňmi?! Daşary ýurtdyr-da, kyndyr...
- Aý kaka.
- How?
- Ýol-a ýaman kän pul gidýälaý walla...
- İlleriňkem gidýärmi?
- Hawa.
- Şu bara okuwyň gutarýança gaýrat et. Geleňsoň ataň gowja maşyn alyp berer...
- Aýýýý...
- Ýene näme?

Syndicate content