Mergen'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Taze Blog achmak ve....

Salam oglanlar/gyzlar/gelinler/dayilar/babalar...
Bu gun sahypamyzda achylan/achylyan taze blog'lara uns berdim azyrak, olaryn kopusinin ichinde
kitap'dan alynan yazgylar/ hekayajyklar/ kitap'lardan yola chykylyp yazilan zatlar/ On hem bar bolan movzuklaryn gaytalanmagy yali, taze pikirin/dushunjelerin yok diyiljek derejede az yazilandigini goryan, chynymy aytsama meni bu zatlar gynandyryar...24 sagadyn ichinde 9'dan kop blog achylypdyr, ichleri bolsa bosh diyen yali....Name uchin beyle bolyaka ??

Täze agza bolmak isleýänler...

Salam Tmolympiad!
Bah, in sonky gezek girip, yazmaga anyrda dursyn, yazman çykanymyza-da epesli wagt bolayan ekeni :)
Sag aman oturanmysynyz?
Biz "bot"-laryn ozlerini taze agza yaly gorkezip, mowzuklary hapalap yormeklerinin onuni almak uçin
täze agzalaryn kabul edilmegini belli bir wagtlyk togtadypdyk, sebabi oturyp olaryn "hakykysyny" yalanyndan
tapawutlandyrmaga wagtymyz bolmady. Indi sahypa biraz bot'laryn unsindenem dushendir, we onkusi yaly yadadaslary yok.

Elde çeken suratlarymyz!

Salam Tmolympiad!
Bu tomus oýde kone dokumentlerimin kabirini gozlap yorkam(16 yasanda harby hasaba alynysykda beryan el yalyja kagyzlarylay, otsroçka uçin gerek boldy), 5-nji klasda ulanan surat "albom"-ymy we ulyrajyk bloknodymy tapdym. Içindaki suratlary gorup, çagalyk dowrum 1-1 goz onumden geçdi: Her suraty nirede çekenim, kime/nama bagyslap çekenim...Ýylgyrypjyk sumkama saldym albomy, "baramda scan edip, omur yitmez yaly ederin" diyen pikir bilen!

Bular 5-nji synp'da, bloknodyma cyrsanlarym(10-15 minudyn netijeleri)

Remezan - Oraza 2010

Essalowmaleykim tmolympiad.
Shu Remezan ayy tuveleme gaty gyzykly gecyar: hergun oglanlar bilen uyship nahar iyilyar, yzyndan otda cay gaynadyp icip, basym-basymam tarawa yetisjek bolup, haydap...Garaz, agsham bolup bashladygy bashlanyar gyzykly gurrunler, yagdaylar.
Shu mowzukda shu ayyn icinde bolyan zatlary her gun gysgacha yazyp(hergun internedim bolsa elbetde :D), "gundelik" yoretmekci mena.
Gyzyklanan okar, teswirini yazar, isleseler oz bashdan gechirmelerini hem yazyp bilerler.
Orazalarynyz kabul bolsun diyip, "bismillah" bilen bashlalyn onda :)

Dostlygyn we hormatyn "bahasy" ...ya-da Bezirgenin toyy !

Salam Tmolympiad.

Su tomus TM'de name ucindir dostlyk, hormat, sylanyshyk uchin edilyan zatlar barada lapykech bolup gecdim. Sabyr kasamin in sonunam su Bezirgenin(Harezmi) toyy doldurdy. Size gurrun berip bir icimi dokeyinle :D

Tmolympiad Tomus 2010 - Turkmenistan !!!

Salam Tmolympiad !

Mowzugyn adyna goni "Turkmenistan" sozuni yapyshdyrdym, shaher meselesini agzalaryn ozleri karar berer yaly belli 1 zat yazmadym, herkim islan yerinde, islan agzalary bilen gurnap biler. YONE, shu mowzukda haysy agzalaryn, haysy wagt diliminde, nirelerde we nameler edip biljekdigini bilmek uchin ulanyp bilerler. Yagny, eger 1'i Iyulyn 15'ne Ashgabatda'da 1 dushushyk gurnamak islese, shu yerden kimlerin gelip biljekdigini gorup biler we contact detail'lerini sorasa beriler.

Soraglar:

1. Dushushyklara gatnashyp biljek wagt aralygynyz: (Ex: Iyun 30-Awgust 15)

Tmolympiad Tomus 2009 - Turkmenistan !!!

Salam Tmolympiad !

Mowzugyn adyna goni "Turkmenistan" sozuni yapyshdyrdym, shaher meselesini agzalaryn ozleri karar berer yaly belli 1 zat yazmadym, herkim islan yerinde, islan agzalary bilen gurnap biler. YONE, shu mowzukda haysy agzalaryn, haysy wagt diliminde, nirelerde we nameler edip biljekdigini bilmek uchin ulanyp bilerler. Yagny, eger 1'i Iyulyn 15'ne Ashgabatda'da 1 dushushyk gurnamak islese, shu yerden kimlerin gelip biljekdigini gorup biler we contact detail'lerini sorasa beriler.

Dykgat !! Bu mowzuk pikir alyshyk uchin dal !!! Survey modul'y ishlemanson,

Tomus 2009 - Istanbul !!!

Salam agzalar.
Istanbulda okayan/yashayan/ishleyan agzalar bilen, yagny Awgust'da zatda oyune gaydyanlar bilen 4 gun dagy son Istanbul'da dushushalyn diyen maslahat bar ...Gatnashmak isleyanler barmy ?? Agshamrak, gaty gijem dal, 6 toverekleri dagy dushusharysda...Kim-nira gitmek isleyan bolsa ashakda yazybermeli, uyship nire halansa gidayeris!
Basym-basym tekliplerinizi/gelip gelmejekdiginizi yazyn gayrat edip, kop wagt yok.

P.S. Tagan, sen manty iydirjek diyipdin 2 yil on , bu tomusam iydirjek dalmay ony ? :D

Terminlerin Türkmençeleşdirilmegi !

Salam Tmolympiad!

Shu gun biraz oturyp sahypan tehniki yagdayini dorjeleshdirdim, we sahypada tehniki taydan ulanylyan sozlerin terjime edilyan yerine dush geldim! Yagny, onler "edit","reply" we sh.m. zatlaryn Turkmen dilinde bolmagyny islapdiler, menem "SysAdmin bilmese biljek dal" diyipdim! Indi bilyan, shona gora-de indi terjime edibermeli bir uchdan!!

Shu blog'da sahypanyn turkmen dilinde bolmadyk sozlerini terjime edelin! 1 soz 2 gezek orta atylmasyn, yagny biri "Edit" sozi barada yazgy yazsa, shol sozun terjimesi hokmunde edilyan teklipler shol yazga "jogap yaz" diylip yazylsyn!

Tmolympiad'da Hak-Hukuk !!!

Sahypadaky "hak-hukuk" diyip gygyryan agzalara sorag beresim gelyar:

Syndicate content