selmonelk85'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Selbishka doglan gunun bilen!

Selbim erte gaty gyssagly isimin barlygy sebapli seni su gun gutlayan!
Selbim uzak yasa ,soy we soyul !Arzuwlaryna yet !Alla sana Goroglynyn yasyny brsin!Bagtdan,saglykdan we ustunlukden payyn bolsun durmusda!Abrayyn dag yaly belentde bolsun !

Nadeyin ?

Salam gadyrly agzalar belkide bu soragy samsyk gorersiniz ,yone men su yagdaydan cykalga tapamok .Maslahatynyza matac bolamson yuzlenyan .Men aslynda cilimin ysyna bolamok .Onyn ysyna alergiyam barwe ol meni sonra gaty usgulewige eltyar.Garaz bolamok .Men bardekam masyna munemde oara cilim cekdiremok .

Doglan gunun bilen Dunya !

Name ucin blogy ir acyan diyip bilersiniz .
1) Ertir bayram bolanson Inet islanok
2)Altynjy gun elim degenok .
3)Bazar guni bolsa yene inet problem

Dunyash oglan gununi tuuuuuyyyys yurekden Gutlayan! Gutlamak bilen sana berk jan-saglyk, uuuuuzak omur we ishlerinde durmushynda dine ustunliklerin yar bolmagyny arzuw edyan. Jorajan myyydamada guler yuzundaki shatlykly yylgyryshyn yagtysy sachyp durmagyny isleyan! Ak oglan yoldasyn bolsun!
Men basyny baslap gezegi size gecirendirin .

Durmusda name zatdan gorkyarsynyz ?

Belki kabirleriniz ucin bu samsyklyk bolmagy hem ahtimal .Isleseniz yazmanam bilersiniz. Mena yone kellame geldi welin seyle beraydim soragy .Ozuma durmusda enem-atamyn abrayynyn ustunden atanak atmakdan , yalan tohmetden gorkyan .Seylede yeke galmakdan .Yekelige hic cydap bilemok .Hatda komnatda-da yeke galyp bilemok .Edil yzymda biri duran yaly bolup duryar .Yeke bolan wagtym aydyma hinlenyan .Gyzlarada elmydama yeke goyman diyip azar kan beryan.

Futbol muşdaklarynyň dygatyna !

Düýn su aýyň 11-ne Türkmenistanyň 16-njy futbol cempionaty başlady . Ol Halkara Türkmen - Türk Uniwersitetiniň futbol meýdançasynda geçirilen duşuşyk bilen açyldy. Duşuşykda HTTU-nyň komandasy bilen Lebap komandasy oýnady. Ol hem 4-0 ,yagny HTTU-nyň yeňmegi bilen jemlendi .
Duşuşykda garşydaş toparyň derwezsine pökgi geçirenler ( bagyşlan familyalaryny doly bilemok ):
1 Pirli
2 Begli
3 Anton
4 Dowlet

Adam ozunin kimdigini bilmeli!

Ozunin kimdigini bilmeyan we tanamayan adam nadip rahatlyk tapar hem-de bagtly bolar .Eger kimde kim ozunin kimdigini bilmek islese ,onda asakdaky soraglara ozunizden jogap tapmaga calysyn.
1 Name ucin men bu dunya geldim ?
2 Bu dunyade yasamagymyn maksady name?
3 Menin bu dunyade yasaysym kamil derejede planlasdyrylypdyr .Onson menem kamil bir sungat eserimikam ya-da sadaja gurlusmykam ?
4 Durmusda goz onumde goyyan maksadym barmyka ya-da bos bosuna yasayarmykam ?
5 Menin atam Hezreti Adammy(a.s) ya-da maymynmy?

Gyzykly mesele .

Bir gun bir adam restorana barypdyr da hyzmatca :
mana uc atlynyn birini ,Orsetin kartasyny ,doganlyk mazaryny ,aynadan oy hem-de serhet gosunyny getir diyipdir .Olam edil aydylysy yaly edip ahli zady padnozda getiryar .Sonra ol adam senin dusbiligin ucin men sana oylenjek .Gyz bolsa eger siz menin adymy bilseniz men razy diyipdir .Menin adym diklidine IIIIIIIIIIII sany tayajykdan ybarat ,keseligine bolsa IIIIII tayajykdan ybarat .
Diymek gyzyn ady name ?Seylede yokardaky sanalan zatlar name ?

Keramatly Valentin guni bilen!

Ertir asyklaryn guni ,yagny Keramatly Valentin guni.Sizin hemmanizi sol mynasybetli gutlayaryn .Belki sol gun hic wagt uns bermeyan yakyn adamynyza tazece ,basga goz bilen ,Valentinin gozi bilen seredersiniz.In bolmanda soyyandiginizi boynunyza alarsynyz .Olar ucin birje gununizi sarp edersinizda .Meninka dine yatlatmak ,galanynam ozuniz bilin .Belki bu vaka bilen baglansykly gowuja zatlaryda pylcarsynyz.

HAYYS KOMEK EDIN !

Salam hormatly agzalar .Eger mumkin bolsa mana gayrat edip dasary yurtda Masterligi goramak ucin "full tution-i we scholarship-i" ozunde jemleyan Uniwersitetleri tapmaga komek edin !Olar Publik policy ,law language (translation) bilen baglansykly bolsa has gowy bolardy.Muna garamazdan men barde birnace ay bari gozlap gelyan,emma idili netije berenok.Tapanlarymada guyjum yetenok .Cunki kabir yagdaylara sebapli yorgana gora ayak uzatmaly bolyar .Ustesinede oydakilere agram salasym gelenok .Sebabi masgalamyzda menden basgada caga bar ,olary okatmak hem gerek ahyryn .B

Cagalyga gaybana

Salam hormatly agzalar .Gelinyene bir gezek cagalygymyzy yatlalyn .Cagalyk dunyamize yene bir gezek tazede aralasmaga ,yakymly yatlamalarmyzy tazede basdan gecirmage synansalyn .Munun ucin belkide hemmamizde cagakak dusen suratlarymyz bardyr .Gelin solara ser salalyn .Ine sugun men birinji gezek Mergenin diyisi yaly surat goymaga synansdym .Menin bu adimim sowly bolsa gezek sizdendir.Belki sizem goyarsynyz

http://img217.imageshack.us/img217/9342/docvg9.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/9353/doc001hv7.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/6933/doc002uy7.jpg

Syndicate content